Sjökortet v38 20/9-24/9

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte via Teams

 • Fotografering för de som saknas bild på i Schoolity
 • ev. coronainfo
 • Envising
 • Frånvaro
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Fotografering för de som saknas foto på

På fredag den 24/9 kommer Simon att se till att de som inte fotats till Schoolity blir fotade. Han kommer att söka upp eleverna klass för klass och hämta dem direkt i klassrummen. 

Personal som inte blivit fotade får gå till Simon under dagen samma dag så att det blir gjort.

Se lista på de som inte blivit fotade ännu i mailet om det här Sjökortet. 

Brandövning och brandrutin

Viktigt att alla nu är informerade om brandrutinen. I början av oktober kommer vi att ha en brandövning på skolan. Det är kanske extra viktigt att ni i 7-9B pratar med eleverna om att det kommer. Om de behöver förvarnas – hör av er till Erik J om det. 

Nytt upplägg inför utvecklingssamtalen kommer

Vi tar under veckan upp ett förslag på nytt upplägg inför utvecklingssamtalen det här läsåret. Vi kan inte bygga utvecklingssamtalen på ett upplägg där endast 1/3 av förberedelserna är gjorda för vissa elever/klasser.

Anna E ledig 

Mellan 23/9 och 5/10 har Anna E semester. Om någon behöver rådgivning av skolsköterska så får ni ringa eller mejla
Anneli Johansson Medicinskt ledningsansvar CEH – anneli.m.johansson@harnosand.se tel. 070-397 14 22 .

Alla jobbar vi på olika sätt

När det är köksansvarsvecka i personalrummet så måste alla vara överens om hur ni ska dela upp göromålen. Det ska inte landa på Hanna att ex plocka undan för att saker inte hinns med /görs. Om ni exempelvis behöver en genomgång för hur kaffemaskinen ska rengöras så kan vi se till att ni alla får det. Hanna prioriterar att se till att så få lektioner ställs in som möjligt och hoppar själv in ibland, det innebär att varje köksansvarsgrupp får se till att ex. kaffemaskinen hålls igång om alla ska ha kaffe.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

 • Mobilitet till Rumänien 18-22/10, tema ”Vatten”. Möte (digitalt) med deltagande lärare och elever med familjer inför mobilitet preliminärt 27/9 kl 18.30

Breaking Barriers

 • Virtuell mobilitet till Slovakien 18-22/10. Möte med partnerskolorna för att slutföra planering av veckan 7/10 kl 19.00.

Kurser/event

UHR erbjuder:

 • Inget aktuellt just nu.

eTwinning erbjuder:

För språklärare

 • eTwinning erbjuder 20/9, kl 17.00-18.30 Ett webbinarium om språkinlärning. Användbara webbverktyg introduceras för att främja digital läskunnighet. Anmälan på etwinning.net

 • Språklärarnas Riksförbund erbjuder 21 september en föreläsning med Erik Cardelus (Stockholms Universitet) om pojkars sämre resultat i moderna språk.  För mer info, kontakta Ann-Sofi


Ämneslag

 • Fortsätt med det gemensamma läsårsplaneringsarbetet. 
 • Kartlägga vilka elever som ska ha Riktat stöd i Sv/Eng/Ma/So – maila Johan när ni listat dem.

A-lagstid / A-lagsarbete


Att göra på mentorstid

Måndagstiden

Veckans andra mentorstid

Respektive A-lag ska ha koll på vilket EHT-temaupplägg som gäller.


Veckans tips 

Vikten och effekten av samarbete i skolan: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-reportage/samarbete-bygger-en-battre-skola

 
 

Detta händer under veckan (v.38)

 • Hela veckan
  • Klass 19B ansvarar för återvinningsstationerna (sista veckan för dem).
  • Screening fortsätter i olika ämnen
  • Gymnasieinfo sker löpande av Malin L
 • Mån –  EHM åk 7, 15:30-17:30 Ansvar A-lag och EHT
 • Tis – 18:00-20:00 Föräldramöte med tolkar Ansvar Erik J
 • Ons – 15:45-17:00 Konftid. kort gemensam info – därefter A-lagsvis planering inför Wisingdagar Ansvar Respektive A-lag

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

  • Inga påminnelser nu.