Sjökortet v39 27/9-1/10

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte via Teams

 • Hur fångar ni upp fotograferingen för de som saknas bild på i Schoolity?
 • Extra IT-stöd i åk 7 klasserna av Simon och Mattias
 • Envising / Breaking Barriers info
 • Info om Skoljoggen på fredag
 • Frånvaro
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


IT-stöd i åk 7 

Simon och Mattias kommer att gå ut extra i åk 7-klasserna för att följa upp de ITgenomgångar de haft med klasserna. Mer info om hur och när det sker får ni från Simon och Mattias. Det är dock bra om ni som undervisar eleverna pratar med Simon och Mattias om vad ni ser de behöver hjälp med och om ni ser elever i behov av extra IT-stöd.  

Envisingresan till Rumänien

Nu är det klart och alla elever och mentorer är informerade. Den 17/10-23/10 åker Sabine D, Dennis B och Johan V med Ella E, Marijke H och Qasim A till Rumänien för att representera Hedda i Envisingutbytet. Ska bli jättespännande att få ser hur de upplever resan 🙂 

Kultur v39 för åk 8

Musikföreställning / Världsmusik – Tarabband för elever år 8 onsdagen 29/9.

Lilla scenen teatern. 50 min.

Finns i elevscheman. Tänk på att de måste ha förflyttningstid 20 min före och efter.

 • 8A+8B speltid 10.30 -11.20. Ansvar: Johan v / Dacian D
 • 8C+8D speltid 13.00-13.50. Ansvar: Kajsa F / Martin G

De som har eleverna i Svenska ser till att förbereda eleverna inför föreställningen – lärarhandledning: Insidan kultur. https://insidan.harnosand.se/grupper/filer.4.1a2eba231499d3bf3d72d1.html?file=18.70401f017bd77d359039b65

Riktat stöd – grupper

Nu börjar det växa fram i era scheman från och med v40 hur det riktade stödet läggs ut och vilka elever ni ska ha. Ni kan redan nu gå in och se vilka som hittills är utlagda på resp. ämne och grupp. Det saknas dock elever på vissa ställe eftersom alla ämneslag ännu inte rapporterat till Johan.

Hannas telefonnummer – mobil

Nu när Hanna börjat har vi sett till att hon har en mobiltelefon som ni kan ringa och sms:a. Nr är: 070-301 49 51.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

 • Mobilitet till Rumänien 18-22/10, tema ”Vatten”. Möte (digitalt) med deltagande lärare och elever med familjer inför mobilitet 27/9 kl 18.30– Ann-Sofie kallar.

 • 28/9 kl 19.00 Digital träff med Envisings partnerskolor. Fortsatt planering av mobiliteten.

Breaking Barriers

 • 4/10 Sista dag för elever i åk 7-8 att anmäla intresse för Breaking Barriers virtuella mobilitet Slovakien
 • Virtuell mobilitet till Slovakien 18-22/10. Möte med partnerskolorna för att slutföra planering av veckan 7/10 kl 19.00.

Kurser/event

UHR erbjuder:

eTwinning erbjuder:

Se ovan under UHR erbjuder.

Lärarförbundet erbjuder alla, inte bara medlemmar:                                                                               


Ämneslag

 • Kartlägga vilka elever som ska ha Riktat stöd i Sv/Eng/Ma/So – maila Johan när ni listat dem.

A-lagstid / A-lagsarbete


Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • 19B ansvarar för källsorteringen
 • Gå igenom skolans förväntansdokument och ta till klassråd / elevråd om önskemål / tankar om förändringar.

Veckans andra mentorstid

Respektive A-lag ska ha koll på vilket EHT-temaupplägg som gäller.


Veckans tips 

Growth mindset

Om möjligheten att utveckla ett ”Growth mindset” av Carol Dweck

 

Detta händer under veckan (v.39)

 • Hela veckan
  • Klass 19B ansvarar för återvinningsstationerna (sista veckan för dem).
  • Gymnasieinfo sker löpande av Malin L
 • Mån – 18:30-ca 19:30 Infomöte digitalt inför rumänienresa (för de som reser inkl föräldrar), Ansvar Tobias H och Ann-Sofie F.
 • Tis – 13:00-17:00 Lärakännasamtal åk 7 Ansvar Mentorer åk 7
 • Ons – musikföreställning för åk 8  – se ovan.
 • Ons -13:00-17:00 Lärakännasamtal åk 7 Ansvar Mentorer åk 7
 • Ons – 15:45-17:00 Konftiden – Pedagogiskt forum för A-lag 8 och 9 (7-9B har eget program) – fokus Differentierat  lärande och UDL (Universal Design for Learning) Ansvar resp A-lagsledare
 • Fre – 13:00-ca14:30 – Skoljoggen – Ansvar idrottslärarna

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

  • Inga påminnelser nu.