Sjökortet v36 6/9-10/9

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte via Teams

 • Städning och stolar upp…
 • Frågor inför föräldramöten
 • Kurs EHM på onsdag
 • Internationella gruppen – aktiviteter / mobiliteter på G 
 • Om smittspårning och självtestning
 • Ev coronainfo.
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Städning och stolar upp

Det ligger i allas intresse att alla salar blir städade – även på golven. Men för att det ska ske måste stolarna ställas upp av den som är sista i klassrummet. Scheman sätts nu upp i alla klassrum för det här läsåret så att man kan kolla snabbt om man är sist på plats. Sisten i respektive klassrum ser till att alla stolar är uppe.

Samplanering på ämnesmötestid

På ämnesmötestid finns alltid mycket att planera och diskutera. Det här läsåret bör dock ämnesmötestiden fortsätta att prioritera samplanering så mycket det går för att vi ska bli mindre sårbara och för att i förlängningen minska stressen. Med fördel kan ni dela planeringar, LPPer, uppgifter examinationer, etc på er ämnesyta i ”Arbetsrummet” via Schoolity. En gemensam planering kommer att bli ett krav inför nästa år i respetive ämne. Då är det viktigt att ni kan dela material. 

Föräldramöten

All info inkl länkar är nu skickade till alla årskurser – även ni mentorer har fått samma info. Ni bestämmer själva hur ni gör med föräldramötet – men jag tror att ni gör det lättare för er själva om ni mentorer är på samma plats under mötet.

Särskilda behov och SvA i åk 7

Som det ser ut nu är SvA-behoven och behoven av stöd / särskilt stöd störst i åk 7. För att få en tydligare koppling till SvA och studiestöd, samt för att enklare kunna vara med i dialogen kring eleverna så byter Hanan från A-lag 8 till A-lag 7.

Låsningstider

Generellt sett stängs skolans ytterdörrar kl 15:30, men med årets upplägg för studiehandledning, modersmål och läxläsning ser stängningstiderna nu ut enligt följande:

 • Mån 16:15
 • Tis 15:30
 • Ons 15:45
 • Tors 15:45
 • Fre 15:30

Hälsningar från vår nya skolchef Marie Blomberg

Marie Blomberg

De flesta av er har redan fått en liten glimt  av vår nya skolchef, Marie Blomberg, vid föreläsningen av Hassan Sharif den 18/8. Här kommer en filmhälsning från henne där hon bland annat tar upp kartläggning och genomlysning av den ekonomiska situationen i Skolförvaltningen som just nu lider av ett ekonomiskt underskott. Vi kommer att ta upp frågan om ekonomin på måndagsmötet. Kort kan sägas att högstadiet – Hedda och Wendela – tillsammans inte har ett avgörande underskott. Se Maries filmhälsning här: https://share.mediaflowpro.com/?1AAMCDV6T3

Kurs i EHM onsdag  – undervisningen avslutas 12:50

På onsdag har alla utbildning i EHM – tips och råd om hur man kan jobba mm. Utbildningen är inspelad digitalt och kommer att ske digitalt. Mer info kommer.

Klassernas ansvar för återvinningen 

Här i veckobrevet står det varje vecka under ”Detta händer under veckan” vilken klass som har ansvar för återvinningskärlen respektive vecka. Det står även i det gemensamma kalendariet. Varje klass har ansvaret i 3 veckor vardera. 

För att underlätta detta kommer återvinningspåsar nu läggas ut i alla klassrum istället för att de ligger i återvinningsrummet.

Om smittspårning

En ny rutin för smittspårning vid smitta gäller för skolan från och med i höst. I korthet innebär det att om smitta förekommit på skolan kommer alla (elever och medarbetare) att få ett litet testkit med sig hem. Mer detaljerad info kommer att gå ut till berörda om smitta upptäcks och förekommer.

Cafét öppnar

Från och med tisdag öppnar cafét igen!! 🙂 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers / Envising

 • Det blir möte med partnerskolorna Breaking Barriers på måndag 6/9 kl 17.30. Två programpunkter: Aktiviteter i september. Mobilitet till Slovakien.

Kurser/event

UHR erbjuder:

eTwinning erbjuder:

För språklärare

 • eTwinning erbjuder under september med start 13/9 ett lärevent om hur man lär ut språk (läsa, skriva, lyssna, tala, grammatik) med hjälp av olika appar. Mer info på eTwinning.net

  Språklärarnas Riksförbund erbjuder 21 september en föreläsning med Erik Cardelus (Stockholms Universitet) om pojkars sämre resultat i moderna språk.  För mer info, kontakta Ann-Sofi

  UHR erbjuder 9 september kl 15.00-15.45 en ”snabbtitt på eTwinning för språklärare” Mer info och anmälan (senast 6/9) se: https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-for-spraklarare-en-snabbtitt-pa-etwinning/


Ämneslag

 • Fortsätt med det gemensamma läsårsplaneringsarbetet. 
 • Kartlägga vilka elever som ska ha Riktat stöd i Sv/Eng/Ma/So – maila Johan när ni listat dem.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Börja processa era fokusområden redan nu från start.
 • Kartlägga vilka elever som ska ha Riktat stöd i Sv/Eng/Ma/So – maila Johan när ni listat dem.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

Veckans andra mentorstid

Respektive A-lag ska ha koll på vilket EHT-temaupplägg som gäller.


Veckans tips 

Bokmässan

Bokmässan 23-26/9 blir i år blir digital. Info på www.bokmassan.se

 

Detta händer under veckan (v.36)

 • Hela veckan
  • Klass 19A ansvarar för återvinningsstationerna.
  • SYV erbjuder gymnasieprat på riktadstödtiden – varje vecka hela september.
  • Alla befintliga ÅP ska kollas och uppföljning planeras.
  • Screening Ma och Eng påbörjas. 
 • Mån – 17:30-ca 18:30 Möte partnerskolor Breaking Barriers Ansvar Ann-Sofie i dialog med Tobias
 • Tis – 18:30-ca 20:00 Föräldramöte åk 7 Ansvar mentorer och skolledning
 • Ons – 13:00-17:00 Konftid. Kurs i EHM Ansvar CEHT
 • Ons – 18:00- ca 19:00 Föräldramöte åk 9 Ansvar mentorer och Malin L
 • Ons – 19:15- ca 20:15  Föräldramöte åk 8 Ansvar mentorer 

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter att göra!

Viktiga påminnelser

  • Inga påminnelser nu.