Sjökortet v5 31/1-4/2

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Representanter digitalt skolråd 2/2
 • Covidsituationen
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.

Erik ledig v6

Under vecka 6 har Erik semester och Johan Vallgårda är tf. rektor med fullt ansvar i allt utom omfattande ekonomiska frågor som inte är helt avgörande akuta.

Besök från Frankrike / Nantes

Under vecka 7 och 8 kommer vi att ha 3 lärare från Nantes på besök hos oss. De kommer ska vara här på jobbskuggning och lära sig om hur vi jobbar i svenska skola. Mer info kommer om hur och när de kommer på besök och vem de kommer att följa och hur dras schema ser ut.

DVD-spelare och dunk på vift

Simon och Eva efterlyser ett par saker:

 • Portabla DVD-spelare – han skulle behöva en för at bränna några skivor för skolan. Kontakta Simon ni som har DVD-spelare.
 • Under vaccinationerna fixade Eva en dunk med saft för att ge behövande elever efter sprutan. Nu är saftdunken på vift. Om ni vet ar den är  – kontakta Eva S eller Simon.

Övergripande om provtagning och smittspårning covid-19 i skolor i Västernorrland (från förskoleklass till gymnasium)

Utgångspunkt:
Snabb lägesförändring av Omikron framtvingar stora förändringar i rutiner. Relativt god vaccinationstäckning och en statistiskt sett mindre aggressiv sjukdomsbild hos Omikron motverkas av dess samtidigt mycket större smittsamhet. Kapacitet i såväl provtagning som smittspårning når kapacitetstaket även i Västernorrland. Prioritering av resurserna, förhoppningsvis tillfällig, till främst sjukvårdens och äldrevårdens patienter/brukare och personal. Under en period behöver därför smittspårning vad gäller skola nedprioriteras.

TVÅ stora förändringar har tagits beslut om på nationell nivå, och gäller nu även i Västernorrland:

 • Den som har symtom på covid-19 (med eller utan positivt prov) ska stanna hemma i minst fem dagar (tidigare gällde sju dagar)
 • Den som bor med någon som har covid-19 (=hushållskontakt till covid-19) ska stanna hemma i fem dagar (tidigare gällde sju dagar). Undantag för personer som fått tre doser vaccin och/eller har haft covid-19 de senaste tre månaderna.

Läs mer om detta på 1177.se eller i Smittskyddsläkarnas uppdaterade smittskyddsblad för covid-19
Primärt handlande i vissa typ-situationer (följ sedan rek i ovan länkar, eller från Smittspårare):

 1. Enskild lärare får symtom: Läraren går hem, stannar hemma i minst fem dagar från insjuknande, och skall vara återställd/feberfri 48 timmar. Lärare som inte arbetar på distans rekommenderas att försöka boka tid för PCR-test.
 2. Enskild elev får symtom: Eleven går hem och bokar om möjligt provtagning (PCR). Om eleven får ett positivt provsvar stannar hen hemma minst fem dagar från symtomdebut och skall vara återställd/feberfri 48 timmar innan återgång till skola. Om eleven får ett negativt provsvar kan hen återvända till skolan vid symtomfrihet. Om provsvaret inte hunnit komma inom fem dagar från symtomdebut kan eleven ändå återvända till skolan om hen är symtomfri och varit feberfri i 48 timmar.
 3. Enskild lärare har positivt självtest – betraktar sig som misstänkt covid-fall, beter sig som om hen har covid och går hem samt stannar hemma i minst fem dagar varav minst två feberfria dagar.
 4. Enskild lärare har symtom, men negativt självtest: symtomen styr, går hem som i (1) och försöker boka tid för PCR-test.
 5. Enskild elev har positivt självtest – betraktar sig som misstänkt covid-fall, beter sig som om hen har covid, dvs. går hem och stannar hemma i minst fem dygn.
 6. Enskild elev har symtom, men negativt självtest: symtomen styr, går hem som i (2).
 7. Om någon i elevs hushåll har testat positivt med ett snabbtest, bör eleven stanna hemma i fem dygn även om hen saknar symtom på covid-19. Undantag om eleven själv haft covid-19 de senaste tre månaderna.
 8. Flera elever i en klass har symtom – de med symtom går hem, symtomfria kan fortsätta få undervisning i skolan.
 9. Flera elever i en klass har positiva självtest, eller positiva PCR-prover: bra om Rektor kan meddela Smittspårare om situationer där hen bedömer att flera sådana finns (minst tre i en klass inom en tiodagarsperiod). Om/när Smittskydd bedömer att kapacitet och skäl finns för utvidgad provtagning klassvis, initieras sådan efter beslut av Smittskydd, med ledning av dels influtna PCR-bekräftade provsvar, dels sådana signaler från Rektor via Smittspårare.
 10. Ett flertal elever i en klass är frånvarande (av olika skäl) – skolan/huvudman värderar hur så många som möjligt av elever bäst kan få fortsatt undervisning. Här kan behövas flexibilitet och pragmatiska lösningar – ibland kan t ex en lärare med lindrig eller symtomfri covid bedriva e-undervisning från hemmet med klassen i skolan (högre stadier), och ibland kan distansundervisning behöva tillgripas p g a personalbrist, enligt beslut av Skolhuvudman. Se mer om bl a detta: Förvärrat läge i förskola och skola kommande veckor – Skolverket och Information till förskola, grundskola och gymnasieskola — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Kommunikation i första hand mellan:
1 – 8: Enskild – inom skolan – ev Smittspårare
9: Rektor till Smittspårare fvb till Smittskyddsläkare (till daglig fm-genomgång alla skolor)
10: Rektor till Skolhuvudman; v b samråd Skolhuvudman – Smittskyddsläkare

Förlängd löneprocess

På grund av covid har kommunen beslutat, efter central MBL, att senarelägga löneprocessen. Vi kommer att kunna fördela medarbetarsamtalen fram till 20/5 och de nya lönerna sätts innan sommaren och utbetalas retroaktivt i juni från och med 1/4.

Skolråd 2/2

Onsdag 2/2 är det digitalt skolråd – jag behöver veta vilka representanter som ska kallas från resp A-lag. Från 7-9B kommer Catarina N, från åk 7 kommer Carina B-B, från åk 8 kommer Victoria, men i åk 9 saknas skolrådsrepresentanter till på onsdag!! 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

7-11/2 2022 Virtuell mobilitet, Slovakien

14-18/3 2022 Fysisk mobilitet Sverige, Härnösand, Hedda Wisingskolan

Envising:

Just nu är tanken att det blir ett digitalt event 21-25/2.

UHR erbjuder

Om etwinning – KORT VARSEL 2/2 kl 15.00-15.45 en snabbtitt på eTwinning med tema Nybörjare. Anmälan senast 31/1. Mer info och anmälan https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-nyborjare3/

13/2 kl 15.30-16.15 En snabbtitt på eTwinning med tema Skolor med Erasmus ackreditering. Anmälan senast 27/1. Mer info och anmälan på:

https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-skolor-med-erasmus-ackreditering2/

Annan fortbildning

Lärarförbundet erbjuder ALLA (inte bara medlemmar):

8/2 kl 18.30-20.00 en kostnadsfri föreläsning med Fredrik Sandström med titeln: Svenska – med rätt att läsa. Varför rasar elevers läslust och vad kan skolan göra åt det? Mer info och anmälan på www.lararforbundet.se/inspirationskvallar

Linnéuniversitetet i Växjö erbjuder språklärare:

15/2 kl 15.30-17.00 en kostnadsfri workshop online om hur man kan arbeta med interkulturalitet och utveckling av kritiskt tänkande genom läsning av skönlitteratur inom språkundervisningen, exempelvis engelska, franska, spanska och tyska.  Givetvis är workshoppen kostnadsfri! Begränsat antal platser. Mer info och anmälan på

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2022/workshop-om-interkulturalitet-och-utveckling-av-kritiskt-tankande-i-sprakundervisningen/


Ämneslag

 • Stötta varandra i att lägga upp planeringar och material i Schoolity

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ er planerade agenda. 

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Alla elever: Ta upp farorna med eld i skolan. Gå gärna igenom någon av artiklarna som Erik skickade ut i torsdags.
 • Alla elever: Påminn eleverna om att det blir ett digitalt event 21-25/2 med Envising / Italien – de har fått mail och meddelande om detta via Schoolity. Ansökan öppen till torsdag 3/2 – alla elever har fått länk till ansökan via mail och meddelande i Schoolity.
 • Alla elever: Påminn eleverna om hygien och distans.

Veckans tips

Miranda på UWC

Missa inte reportaget om Miranda Samuelsson som nu går på UWC i Italien – tipsa gärna alla elever i åk 9 om detta. Erik kan mer om UWC om någon är intresserad. Reportaget i Yippie.

 


Detta händer under veckan (v.5)

 • Hela veckan
  • Ny klass – 20C ansvarar för återvinningsstationerna
  • Medarbetarsamtalen börjar – Erik och Johan mkt bokade.
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid. Pedagogiskt forum – ni träffas A-lagsvis. samt möte för Breaking Barriers Ansvar: A-lagsledare / Skolledning och Tobias H
 • Tors – 15:00-16:30 NPF-kurs resurser och 7-9B Ansvar CEHT

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät att göra nu.

Viktiga påminnelser

  • Inga viktiga påminnelser just nu.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s