Sjökortet v39 26/9-30/9 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Skoljoggen
 • Restriktivitet vid inköp
 • MBL torsdag.
 • Inprint
 • YAM-påminnelse
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Elever från Wendela som äter på skolan

Under veckan kommer 5 elever från Wendela som gör PRAO att äta på skolan. De är mycket välkomna och förväntas att smälta in precis som alla andra som äter i matsalen.

Restriktivitet vid inköp

För att få ordning på och kartlägga helhetsbilden kring skolornas ekonomi i kommunen behöver vi minska utflödet från och med nu. När skolförvaltningen / ekonomi vet mer kommer vi få mer info. Fram tills dess är de köp som är på G som Erik redan sagt ja till är ok – men i övrigt är det köpstopp från nu tills vi vet mer.

Låsa personalrummet

Vi måste börja tänka mer på att låsa efter oss i personalrummet om man är sist att lämna det. Häromdagen mötte vi två elever som varit där och druckit vatten utan att någon medarbetare var där. Med tanke på att det finns omprov och andra känsliga saker där så är det viktigt att personalrummet låses när ingen är medarbetare är där på plats.

Tidrapport vikarier lärarassistenter – ersättning när man det blir intensivt vikarierande

Följande har nu tagits fram mellan skolledning och kommunals representant på skolan och ett rapporteringsformulär finns nu hos Hanna och kommer inom kort att även läggas digitalt bland våra övriga blanketter.

Ersättning för lärarassistenter och resurser vid vikariat 

Grundprincipen på skolan är att skolan inte sätter in externa vikarier för kortare frånvaro än 2 veckor. Under dessa 2 första veckorna ska vikariebehoven lösas med den personal vi har i skolan – främst lärarassistenter och resurspersonal. 

När ska extra ersättning för vik utgå? 

Nivåer: 

 1. Schemalagd tid – När man vikarierar i sin klass (enligt schemat) man normalt följer. / När man vikarierar i andra klasser/lektioner stället för den klass/lektion (enligt schemat) man normalt följer.  
 1. När vikariaten på den här nivån blir mer än 6 tim (360 min) /v ska extra ersättning utgå. 
 1. Ej schemalagd tid – När man vikarierar i sin klass utöver det fasta schema man har. / När man vikarierar i andra klasser utöver det fasta schema man har.  
 1. När vikariaten på den här nivån blir mer än 2 tim (120min) /v ska ersättning utgå. 

Ersättningsnivå extra ersättning 

Ersättning nivå 1A 

 • När den gränsen passeras rapporterar man in 50% av den tiden som övertid (ej kvalificerad) – med andra ord när man gjort sin 7:e timme enligt nivå 1A så rapporterar man in 0,5 tim.  

Ersättning nivå 2A 

 • Samma regel som för nivå 1A. 

Rapportering 

En redovisningsblankett lämnas in till skoladministratör som lägger in det i systemet. Timmar som görs ska läggas in som “bokning” i Schoolity av den som tagit extra vik.  

Schemaläggning 

Viktigt att resursernas scheman är uppdaterade i Schoolity. Det är resursernas ansvar att hela tiden ha en dialog med skolledningen om att deras scheman i Schoolity är uppdaterat. Ingen ersättning utgår om schemaläggningen ändrats utan att detta kommunicerats med skolledningen. 

Se till att få Inprint installerat 

Inprint

För er som inte har inprint installerat på era datorer – se till att få det gjort innan konferenstiden på onsdag. Då är det kurs för alla i hur den tjänsten fungerar. Kontakta Simon – ni måste lämna datorn ifrån er ca 20-30 min.

 

Gymnasiemässa onsdag den 19/10

Plats: Härnösands gymnasium. Samling i Aulan, våning 2 i E-huset (fd Landgren).  

Programmets starttider: 

12.30 Hedda Wising, klass: A + B 

14.00 Hedda Wising; klass: C + D 

Skoljoggen fredag 30 sept.

Schemat för samtliga klasser år 7-9 är nu anpassat för skoljoggen.

Schematider luncher och lektioner är anpassade för dagens aktivitet.

Åk7 10.20.
Åk8: 10.45.
Åk9: 11.10.

Matsalen stänger 12:00.

 • Samling 12.00 vid HOK-stugan. Gemensam uppvärmning 12.15. De vuxna som inte har fått en uppgift kommer upp till HOK-stugan och peppar eleverna att delta.
 • Gemensam start 12.30

Närvarocheck (OBS! skriv ut egna närvarolistor):
Tomas 7A, Ancha 7B, Anna Bylund 7C, Dennis 7D, Dacian 8B, (Therese F-O + Anna F 8D), Victoria 9A, Elisabet 9B, Martin G 9C, Malin Söderlund 9D.

Måldokumentation/avcheckning:
Ann-Cha, Dennis, Dacian och Therese F-O. Elever från åk 9.

De som tävlar: Kattis, Kajsa, Patrick 8A och 8C närvaro, Tobbe, Sabine.

De som står ute i spåret (Se kartan på baksidan för position):

 • Hanan: Står vid 1.5an.
 • Station 1 – 15: Christofer S
 • Station 2-14: PO
 • Station 3: Julia
 • Station 4: Henrik S
 • Station 5, 6, 7, 8: Simon, William, Anders B
 • Station 11: Janne R
 • Station 12: Olov A
 • Station 13: Olle L
 • Kofösare: Hanna

Bensträckare

Att man sträcker på benen kan behövas – men inte avbryta lektionerna och ta rast ute i korridoren så tid försvinner. Eleverna ska ha ut sin garanterade undervisningstid. Om 10 min faller bort från en 75 min lektion så har nästan 15% av den garanterade undervisningstiden försvunnit. 

Låt eleverna sträcka på benen inne i klassrummet, gör lite kort gymnastik, dansa eller vad som helst som får dem att röra sig. Men de ska inte ut på rast – det är inte inräknat i undervisningstiden.

Följ Malins och Ann-Sofies resa till Varazdin i Kroatien 

Under några dagar kommer Malin och Ann-Sofie att resa till Varazdin i Kroatien för att knyta ihop säcken med Breaking Barriers samt för att planera nya samarbeten framåt. Följ deras resa här: https://erasmusbreakingbarriers.wordpress.com/

Kallelse MBL

Nu har vi kommit till vägs ände vad gäller justeringar i scheman och liknande – på torsdag har vi MLB om scheman och tjänstefördelningar. Tyvärr har jag inte hunnit skicka ut en kallelse den här veckan – den kommer under helgen, hoppas det är OK.

Läsa den gemensamma kalendern

Vi gör allt för att hålla den gemensamma kalendern uppdaterad. Visst händer det att någon sak missas eller kommer ut sent, men vi gör vad vi kan för att det ska vara ett helt levande dokument. Det är därför viktigt att ni kollar den då och då när ni gör era planeringar framåt. 

Öppettider i cafét 

Anders försöker öppna cafeterian senast klockan 9:00 tisdag-fredag. Han behöver gå igenom en del  rutiner med eleverna som ska jobbar i cafeterian tänker jag inte låna ut bollar, racketar m.m. mellan 08:00-09:00.

Det tar väldigt lång tid och blir helt omöjligt att få någon kvalitet på genomgången för eleverna när vi störda och avbrutna 15-20 gånger varje morgon. Så om ni hör att Anders är grinig så stämmer det och nu vet ni varför


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • En avslutande mobilitet blir av. Ann-Sofie och Malin S åker till Kroatien mellan den 25/9-28/9 för att avsluta Breaking Barriers-projektet samt för att jobba med nya samarbeten. Malin kommer bland annat att för EHTs räkning planera ett jobbskuggningsbesök till Portugal i vår.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • V. 46 kommer Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34.
 • Projektperiod 2 börjar nu i höst.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

UHR erbjuder

1 november kl 8.30-16.00 på Piperska muren i Stockholm: EMIL – En Mötesplats för Internationellt Lärande. En kostnadsfri utbildnings- och inspirationsdag för dig som är intresserad av internationalisering. Konferensen är tänkt att bli årligt återkommande och årets tema är kompetenser och färdigheter. Anmälan senast 10 okt. För mer info om programmet se:

https://www.utbyten.se/evenemang/emil–en-motesplats-for-internationellt-larande/

eTwinning erbjuder:

eTwinning kommer den 16/9 2022 att lanseras i en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/en

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login:

https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm

Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm


Ämneslag

 • Ni arbetar på med er samplanering.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda om ni formulerat era fokusområden klart.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Ni följer er egen agenda.

Veckans tips

Stockholmsuniversitet om kunskapsresistens – en favorit i repris

Mot konskapsresistens

Vi har ett ansvar att i skolan arbeta mot kunskapsresistens: https://www.su.se/forskning/faktatillit/150-sekunder-om-kunskapsresistens-1.427896

Se även en längre variant – riktad till oss i skolan: https://youtu.be/1g3jeu7A6FU

 


Detta händer under veckan (v.39)

 • Hela veckan
  • Klass 20B har ansvar att tömma återvinningsstationerna
 • Mån – eftermiddag – YAM-kurs för 21A (se gemensam kalender och Sjökortet v38) Ansvar YAM-gruppen i kommunen samt i viss mån EHT.
 • Tis – 11:00-12:00 Elevrådsmöte Ansvar Martin och Anders
 • Ons15:30-17:00 Konferens – kurs i Inprint Ansvar EHT och Jennie Lavås
 • Tors – förmiddag – YAM-kurs för 21B (se gemensam kalender och Sjökortet v38) Ansvar YAM-gruppen i kommunen samt i viss mån EHT.
 • Fre – Se tider ovan – Skoljoggen Ansvar Dennis, Dacian och Patrick

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät nu. Näste elevenkät / brukarundersökning blir v42/43.

Viktiga påminnelser

  • Se till att få Inprint installerat på din dator om du inte har det – prata med Simon. Det är kurs för alla på onsdag den 28/9.
  • Lärakännasamtalen för åk 7 bör man börja planera in från mitten av september och framåt.
  • Friluftsdag skoljoggen 30/9.
  • Till v39-40 ska listningen av vilka som ska ha riktat stöd i Ma, Sv och Eng svara klart.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s