Sjökortet v41 10/10-14/10 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Tömma datorerna inför byte under höstlovet
 • Gå igenom brandrutinerna med era mentorsgrupper
 • Ansvarsområde städ och återkoppling till städföretag
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Eleverna ska ladda upp mallar för självskattningsundrerlaget

Individuell studieplan

Inför att eleverna i åk 8 och 9 ska ha utvecklingssamtal vecka 46 måste de redan nu ladda upp mallen för självskattning på sin översiktssida. Gör detta på mentorstiden – se till att alla elever har gjort det. Mallen heter ”Individuell studieplan 7-9”. 

Nu är vi på väg till Rumänien – följ bloggen

Grupp vid avresa

Nu är vi på väg – följ vår resa via bloggen – sprid gärna bloggen där ni kan. 🙂 

https://heddaerasmusackreditering.wordpress.com/

Meddela den som berörs vid behov av resurs

Alla lärarassistenter och studeihandledare är flexibla och på för att ge stöd vid examinationer och linkande när de kan. Men det är viktigt att den som lånar en lärarassistent eller studiehandledare måste meddela den lärare / verksamhet som berörs. Det måste vara den som ”lånar” från en verksamhet till en annan som ansvarar för att informationen når fram till den som berörs av att bli utan resurs på den lektion som är schemalagd.

Elevfotografering åk 7

De elever som ännu ej fotograferat sig, åk 7 ska göra det på tisdag, 11/10. Från kl 09.30- 10.15 kommer Carolina N att ha kameran redo för fotografering.

Simon V kommer att lista berörda elever och skicka listor till respektive mentor åk 7 – klart inför mentorstiden måndag.

Skolråd

Skolråd2

I kalendariet har det första skolrådet legat den 5/10 – det är nu flyttat till den 26/10. Prata ihop er i A-laget om vilka som ska delta från respektive A-lag.

Tyvärr ingen fest den 21/10

På grund av att skolförvaltningen måste hålla igen i linje med köpstoppet så kan skolan tyvärr inte gå in med att stå för någon del av kostnaden för personalfesten den 21/10. Festkommittén kommer att komma med ett alternativt firande inom kort.   

Tömma datorerna inför byte

Under höstlovet kommer ni att få era nya datorer. Därför är det viktigt att ni ”tömmer” datorerna på ert lokala material redan nu. Spara i molnet och gör klart för att byta dator.

World mental health day

På måndag är det World Mental Health Day. Det skulle kunna tas upp i veckobrevet med en uppmaning om att belysa det på mentorstiden eller på passande lektion.

World Mental Health Day 2022

World Mental Health Day 2022 (who.int)

Livsviktiga_Snack_Snackisloppan.pdf (suicidezero.se)

Praktikant i elevcafét

Från v 42 och fem veckor framåt har Anders Broman en praktikant med sig under arbetsdagen.
Han heter Janne Öhlen.

Oordning i kopieringsrummet…

Det är en förfärlig oordning i kopieringsrummet. Vi måste alla ta ett bättre gemensamt ansvar för arbetsplatsens ordning! Det är också viktigt att man meddelar Hanna om papperet tar slut. Inget papper kommer automatiskt upp till kopieringsrummet när det tar slut.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers 

Under Ann-Sofies och Malin S mobilitet i Varazdin skrevs det mesta av slutrapporten (som har 29/11 som deadline). Kvarstår några frågeställningar som har skickats ut till Breaking Barriers projektgrupp. Svaren ska sammanställas och skickas sedan till huvudkoordinator i Slovakien.

Envising

Slutrapport skrivs av huvudkoordinator och skickas till partnerskolorna för att läsas och eventuellt komplettera med det som saknas från respektive land.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • V. 46 kommer Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34.
 • Projektperiod 2 börjar nu i höst.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

UHR erbjuder

Påminnelse: 1 november kl 8.30-16.00 på Piperska muren i Stockholm: EMIL – En Mötesplats för Internationellt Lärande. En kostnadsfri utbildnings- och inspirationsdag för dig som är intresserad av internationalisering. Konferensen är tänkt att bli årligt återkommande och årets tema är kompetenser och färdigheter. Anmälan senast 10 okt. För mer info om programmet se:

https://www.utbyten.se/evenemang/emil–en-motesplats-for-internationellt-larande/

eTwinning erbjuder:

eTwinning kommer den 16/9 2022 att lanseras i en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/en

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login:

https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm

Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm


Ämneslag

 • Ni arbetar på med er samplanering.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Välj skolrådsrepresentant till den 26/10.
 • Planering av Wisingdagar.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Åk 8 och 9 ska ladda upp självskattningsunderlaget (mallen ”individuell studieplan 7-9” i Schoolity – se ovan). 

Veckans tips

Rethink

Intressant om hur vi gör skolan mer inkluderande: https://xqsuperschool.org/rethinktogether/tips-on-creating-an-inclusive-school-and-why-it-matters/


Detta händer under veckan (v.41)

 • Hela veckan
  • Klass 20C har ansvar att tömma återvinningsstationerna
 • Tis-Ons – förmiddag – fortsatt YAM-kurs, nu för 21C+D Ansvar YAM-gruppen i kommunen samt i viss mån EHT.
 • Tis – 15:45-17:45 EHM åk 7 Ansvar A-lag 7 och EHT
 • Ons – 15:45-17:00 Uppföljning av frånvaro med EHT – inget möte tillsammans Ansvar Respektive A-lag och EHT.

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät nu. Näste elevenkät / brukarundersökning blir v42/43.

Viktiga påminnelser

  • Inga påminnelser just nu….