Sjökortet v48 28/11-2/12 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Följ kursdeltagarna i Nice och deras blogg
 • Vik i Sl och Bl.
 • Simon som backupp vid utvisning
 • Tik-Tok-challange
 • Elevrådet önskar bilder av oss i luciakläder
 • Mall för agendan i Schoolity
 • Erik ledig mån-tis (jobbar från tåget ons f.m.)
 • Rapportera frånvaro till Hanna via SMS
 • Kollegialt lärande för a-lag 7 och 9.
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


TikTok-challange

Var uppmärksamma på vad eleverna gör på mobilerna när ni kan. Det pågår just nu en Tik-Tok-utmaning som går ut på att göra ner varandra på nätet med utseenden i fokus.

Simon är utvisingsbackup

Det är inte lätt att utvisa elever som inte sköter sig i klassrummet om man märker att de elever som blir utvisade ställer till lika mycket oreda utanför klassrummet eller i andra klassrum när de inte får vara i sitt eget. Därför är nu Simon satt som backup när utvisning behöver användas som åtgärd. Det innebär att när en elev behöver gå ut ur klassrummet på grund av att den stör studieron eller liknande så ringer man Simon (0704001527) så möter han upp och tar med eleven till annan sal för resten av lektionen. Simon kan inte alltid – men han ska prioritera detta så länge han inte har de fasta Musiktimmarna med Ann-Cha eller då han är på Geresta eller Brännan.

Utvisning ur klassrummet ska dock ske med eftertanke. Det går snabbt inflation i den åtgärden. om en elev blir utvisad ur klassrummet så markeras ”Utvisad från lektion” vilket innebär ogiltig frånvaro.

Mall för Agendan i Schoolity

Nu finns en gemensam mall för lektionsplanering. Det heter ”Agenda (mall)” se tredjeraden nedan hur det ser ut i Schoolity när man ska öppna en mall.

Agenda mall

Mallen har följande rubriker:

Agenda mall 2

All lektionsplanering som inte redan är inlagd i Schoolity ska från och med nu följa mallen.

Följ Kajsa, Sara och Christina F på kurs i Nice

Under vecka 48 är Kajsa, Sara och Christina F på kurs om estetiskt arbete som verktyg för inkludering: ”Arts for the Inclusion of Migrants, Refugees, and Disadvantaged Populations” – ska bli jättespännande att följa deras kurs och resa här: https://heddaerasmusackreditering.wordpress.com/

Gör det ni också!!

Vikarier i bild och slöjd

Vikarier Bl, Sl – tx/tm. Vikarier finns inlagda för lektioner i bl och sl under veckan. Jag har lagt in personal på lektioner och plockat bort några av er från ordinarie lektioner (resurser) för att täcka upp på bl och sl. Under slutet på dagen finns lektioner som ställt in för vissa klasser. Ni som bidrar med denna lösning, ser det på era scheman för v 48, då jag inte kunnat tillfråga alla.

Föreläsare – ledarskap i klassrummet på konf.dagar i januari  är klar

Den 10/1 kommer Jonas Nilsson och föreläser på skolan och håller workshops om ledarskap i klassrummet. Läs mer om Jonas Nilsson här: https://www.expressen.se/debatt/aterta-ledarskapet-i-klassrummen/ 

Sjukanmälan ska ske via SMS till Hanna

Hanna erbjuder en fantastisk service kring anställdas sjukanmälan – även när hon själv är hemma med Sjukt barn eller liknande. Det innebär dock att dte är lika viktigt som annars att man sjukanmäler sig före kl 07:30 och att det sker via sms. Hannas telnr: 070-3014951.

Bilder på oss i luciakläder – elevrådet önskar

Elevrådet kommer hålla en jultävling där eleverna kommer få se bilder på oss i personalen som barn i lucia-/julkläder och gissa vem det är.

Dessa bilder vill Cecilia och Ramlah ha i början av veckan. Vi kan maila dessa till cecilia.samuelsson@edu.harnosand.se eller ramlah.nduwimana@edu.harnosand.se. 

Bara att börja gräva i fotoalbumen!

Erik ledig

Under måndag och tisdag är Erik ledig (semester). Johan V är tf rektor under frånvaron. Erik är tillbak apå skolan vid lunch på onsdag.

Våroffer – dansföreställning för åk 8 

Våroffer

Spelschema för Hedda Wisingskolan

 • Tisdagen den 29/11 klass 21a och 21B
 • Fredagen den 2/12 klass 21c och 21D

Föreställningens längd är 60 min.

 • Eleverna sitter på golvet runt dansytan där tre dansare dansar.
 • Inget godis eller dryck får tas in i danslokalen.
 • Spellokal; Fyren, Norrdans. Ingång mitt emot Technichus.

Det är viktigt att ni mentorer förbereder eleverna inför föreställningen och att eleverna visar respekt mot dansarna. Läs lärarhandledningen här: Varoffer_Lararhandledning2022  

Detta finns i elevernas scheman för v 48.

 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

Vår slutrapport är inskickad – att läsa här för den nyfikne: Slutrapport Envising 221027

Breaking Barriers

Slutrapporten på gång – här finns underlag för den nyfikne – baserat på frågor som ställts till de involverade: Underlag slutrapport svar på frågor om projektet

Ackrediteringen år 2, ännu inget namn..

Preliminär mindre förändring i mobilitetsplatser. Tre av jobbskuggningarna på Irland ser ut att bli tre kursplatser istället. Det gör att det just nu finns 4 (en sedan tidigare) öppna möjligheter för jobbskuggning från nu fram till november 2023.

Future train – framtidståget (ackrediteringen år 1)

 • Vi fick ändra om i schemat för Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34. Ny tid kommer.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Övrigt om eTwinning:

eTwinning håller på att flyttas över till ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv


Ämneslag

 • Gemensam ämnesplanering – hur kan ni på bäsat sätt stötta varandra i att använda den gemensamma mallen för Agendan.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Åk 8 – påminn om dansföreställningen våroffer.

Veckans tips

UDL GUIDELINES

UDL – Vikten av att variera sin undervisning och variera sätt att presentera samma information – multiple means of representation: https://udlguidelines.cast.org/representation  


Detta händer under veckan (v.48)

 • Hela veckan
  • Klass 21A tömmer återvinningstationerna.
 • Ons – 14:40-17:00 – 7-9B samplanerar nya upplägg samma sal i N215B Ansvar Erik J och A-laget
 • Ons – 15:45-17:00 Ämnesmötestid respektive ämneslag – fokus samplanering och den gemensamm amallen för Agendan Ansvar resp. ämneslag
 • Tors – 13:00-16:00 7-9B fortsatt samplanering nya upplägg (lokal kommer senare) Ansvar Erik J och A-lag

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter at göra.

Viktiga påminnelser

 • Inga viktiga påminnelser just nu.
 •  

Sjökortet v47 21/11-25/11 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Återkoppling inkluderingsaktiviteter på mentorstiden.
 • Återkoppling utv.samtal – hur har det gått?
 • Samla alla undervisande i 22B och 22D – kort presentation av Handlingsplaner.jo
 • Ordningen i matsalen – bra med tydlig förbättring!!
 • Info Soc, polis och handlare åk 7.
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Medarbetarsamtal

Under kommande vecka kommer Erik och Johan att börja se över planeringen av medarbetarsamtalen. Mer info kommer separat om detta om planeringen blir klar innan fredag.

Inneskor och skovakter 

Vi fortsätter med skovakter en vecka till (minst).

V 47
Måndag Johan, Daniel
Tisdag Anders, Simon
Onsdag Erik, Daniel
Torsdag Johan, Simon
Fredag Hanna, Anders

Information till åk 7 från Socialtjänst, Polis och butiksägare – tiden är spikad

Butiksägare från Hemköp, möjligen även Willys vill tillsammans med polis och socialtjänst informera / prata med åk 7 om snattning och svinn. Torsdag 24/11 i Gradängsalen. Undervisande lärare vid tillfället är med i vid informationen.

 • Kl 08.15-09.00, klass 22B och 22C
 • Kl. 09.00 – 09.45, klass 22A och 22D

Våroffer – dansföreställning för åk 8 

Våroffer

Spelschema för Hedda Wisingskolan

 • Tisdagen den 29/11 klass 21C och 21D
 • Fredagen den 2/12 klass 21A och 21B

Föreställningens längd är 60 min.

 • Eleverna sitter på golvet runt dansytan där tre dansare dansar.
 • Inget godis eller dryck får tas in i danslokalen.
 • Spellokal; Fyren, Norrdans. Ingång mitt emot Technichus.

Patrick kommer att gå igenom detta och förbereda eleverna på föreställningenb under idrottslektion under v48. Om man är nyfiken kan man läsa lärarhandledningen här: Varoffer_Lararhandledning2022  

Detta finns i elevernas scheman för v 48.

Nästa tid för inkluderingeringsövningar åk 8

Nästa steg och uppföljning av inkluderingsövningarna me åk 8 är torsdag v48 kl 13:00-13:50. Samma grupper och salar som förra gången och undervisande lärare vid tillfället är med. 

Erik jobbar hemifrån

Under ett par veckor framöver kommer Erik att arbeta hemifrån 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Ackrediteringen år 2, ännu inget namn..

Preliminär mindre förändring i mobilitetsplatser. Tre av jobbskuggningarna på Irland ser ut att bli tre kursplatser istället. Det gör att det just nu finns 4 (en sedan tidigare) öppna möjligheter för jobbskuggning från nu fram till november 2023.

Future train – framtidståget (ackrediteringen år 1)

 • Ny tid kommer för Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

eTwinning erbjuder:

25 november kl. 13:00 – 16:25 (online, live från studio)

Välkommen till årets nationella eTwinningkonferens som uppmärksammar vackra, hållbara och inkluderande lärmiljöer. Anmäl dig senast den 24 november.

Konferensens syfte är att belysa hur lärmiljöer i förskolor, grund- och gymnasieskolor samt anpassade skolor kan bli hållbara, vackra och inkluderande för alla elever. I årets nationella eTwinningkonferens undersöker vi vilken roll som förväntningar och fysiska lärmiljöer spelar för elevernas lärande.

Mer info och anmälan, se

https://invitepeople.com/events/73f152fec194ab48?utm_campaign=utbyten-2022-10-20&utm_medium=email&utm_source=apsis


Ämneslag

 • Gemensam ämnesplanering. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Åk 8
  • Påminna eleverna om läxan till torsdag nästa vecka – se ovan. Läxan är:
   • Eleverna ska till torsdag v48 ta kontakt med fem personer eller fler som de inte känner eller som de vanligtvis inte pratar så mycket med.

Veckans tips

Skolverket

Terminsbetyg är inte vad det låter somse skolverkets film – favorit i repris.


Detta händer under veckan (v.47)

 • Hela veckan
  • Klass 20D tömmer återvinningstationerna.
 • Ons – 15:45-17:00 APT blandade frågor Ansvar Skolledningen

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter att göra.

Viktiga påminnelser

 • Inför betygssättningen ht2022 ser tidsplanen ut enligt följande:

  • Onsdag den 14/12 är tid avsatt för inmatning av betyg på konferenstiden.
  • Deadline för betygen är söndag kväll den 18/12. 
 •  

Sjökortet v46 14/11-18/11 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Inkluderingsaktiviteter på mentorstiden.
 • Uppföljning korttidsfrånvaro – nytt system, nya rutiner.
 • Scheman vid utv.samtal.
 • Ordningen i matsalen kontra pedagogisk lunch
 • Info från socialtjänst, polis och butiksägare  – förslag på tid
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Schema v46 i samband med utvecklingssamtal

Då utvecklingssamtal genomförs i åk 8 och 9 tisdag/torsdag under v46 är scheman för klasserna under dessa dagar förändrade. Lektioner är borttagna på em. tider för klasser, gäller åk 7-9,  ibland har lektioner flyttats för att eleverna inte skall få håltimmar. Ta upp detta på M-tiden måndag, så eleverna vet vad som gäller för tisdag / torsdag v 46.

Deadline betyg ht22

Inför betygssättningen ht2022 ser tidsplanen ut enligt följande:

 • Onsdag den 14/12 är tid avsatt för inmatning av betyg på konferenstiden.
 • Deadline för betygen är söndag kväll den 18/12. 

Det innebär att de som vill använda helgen till betygsinmatning kan göra det, men ALLA betyg måste vara inmatade på måndag morgon. Det innebär att ni som vet med er att ni brukar vara ute i sista sekunden – ni måste vara extra noga med att allt är klart och att inga elever / grupper är missade.

Inneskor och skovakter 

Vi fortsätter med skovakter ett par veckor till varje dag:

V 46
Måndag Hanna, Johan
Tisdag Anders, Simon
Onsdag Erik, Daniel
Torsdag Johan, Simon
Fredag Hanna, Anders

V 47
Måndag Johan, Daniel
Tisdag Anders, Simon
Onsdag Erik, Daniel
Torsdag Johan, Simon
Fredag Hanna, Anders

Information till åk 7 från Socialtjänst, Polis och butiksägare – förslag på tid

Butiksägare från Hemköp, möjligen även Willys vill tiullsammans med polis och socialtjänst informera / prata med åk 7 om snattning och svinn.

Förslag på tid: Den 24/11 kommer åk 7 elever att få information från socialtjänstens fältassistenter, polisen och butiksföreståndare. Information gällande elevers beteende i våra butiker och konsekvenser om man inte följer gällande lagar.

Torsdag 24/11.

Gradängsalen

Kl 08.15-09.00                          klass 22B och 22C

Kl. 09.00 – 09.45                       klass 22A och 22D

Våroffer – dansföreställning för åk 8 

Våroffer

Spelschema för Hedda Wisingskolan

 • Tisdagen den 29/11 klass 21a och 21B
 • Fredagen den 2/12 klass 21c och 21D

Föreställningens längd är 60 min.

 • Eleverna sitter på golvet runt dansytan där tre dansare dansar.
 • Inget godis eller dryck får tas in i danslokalen.
 • Spellokal; Fyren, Norrdans. Ingång mitt emot Technichus.

Det är viktigt att ni mentorer förbereder eleverna inför föreställningen och att eleverna visar respekt mot dansarna. Läs lärarhandledningen här: Varoffer_Lararhandledning2022  

Detta finns i elevernas scheman för v 48.

Utskrifter och kopior – tillgången till papper

Tillgången på papper i Sverige är sämre än vanligt. Det gör att kommunens kontorsservice inte får de leveranser och den mängd papper de önskar. Det är därför viktigt för alla att tänka efter både 1, 2 och 3 gånger innan de skriver ut. Vi har generellt digitala förutsättningar att inte skriva ut. Tänk efter, behöver jag verkligen den här utskriften? Eller kan jag låta bli? Det är viktigt för att se till att de verksamheter som verkligen behöver skriva ut kan göra det som det ser ut nu.

Kokande av kaffe

kaffekopp

Den nya kaffemaskinen är ännu inte levererad – det innebär att det blir några dagar till som ni som vill ha kaffe i personalrummet måste ta gemensamt ansvar för kaffekokandet. Tar man sista koppen så ser man till att koka mer. 

Vikten av tydlighet…

….ser lite olika ut i olika situationer….

pingvin


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

Vår slutrapport är inskickad – att läsa här för den nyfikne: Slutrapport Envising 221027

Breaking Barriers

Slutrapporten på gång – här finns underlag för den nyfikne – baserat på frågor som ställts till de involverade: Underlag slutrapport svar på frågor om projektet

Ackrediteringen år 2, ännu inget namn..

Preliminär mindre förändring i mobilitetsplatser. Tre av jobbskuggningarna på Irland ser ut att bli tre kursplatser istället. Det gör att det just nu finns 4 (en sedan tidigare) öppna möjligheter för jobbskuggning från nu fram till november 2023.

Future train – framtidståget (ackrediteringen år 1)

 • V. 46 kommer Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

UHR erbjuder

10 november kl 15.00.15.40 En snabbtitt på eTwinning med tema SO-lärare, Mer info och anmälan, se https://www.utbyten.se/evenemang/en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-so-larare-10-nov/

eTwinning erbjuder:

25 november kl. 13:00 – 16:25 (online, live från studio)

Välkommen till årets nationella eTwinningkonferens som uppmärksammar vackra, hållbara och inkluderande lärmiljöer. Anmäl dig senast den 24 november.

Konferensens syfte är att belysa hur lärmiljöer i förskolor, grund- och gymnasieskolor samt anpassade skolor kan bli hållbara, vackra och inkluderande för alla elever. I årets nationella eTwinningkonferens undersöker vi vilken roll som förväntningar och fysiska lärmiljöer spelar för elevernas lärande.

Mer info och anmälan, se

https://invitepeople.com/events/73f152fec194ab48?utm_campaign=utbyten-2022-10-20&utm_medium=email&utm_source=apsis

Övrigt om eTwinning:

eTwinning håller på att flyttas över till ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv


Ämneslag

 • Gemensam ämnesplanering. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • För er som inte hann – diskutera resultatet på elevenkäterna – påverkar detta era fokusområden?

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Åk 8
  • Förlängd mentorstid – Elevrådets inkluderingsarbete. 
 • Åk 9
  • Gå igenom listor i era respektive klasser för dagar/tider/grupper för genomförande av NP.
  • Om något mer behöver förberedas inför utvecklingssamtalen – gör det.

Veckans tips

Läraren2

5 bra tips att tänka på inför utvecklingssamtalet: https://www.lararen.se/nyheter/guider-amp-tips/guide-sa-lyckas-du-med-utvecklingssamtalet


Detta händer under veckan (v.46)

 • Hela veckan
  • Klass 20D tömmer återvinningstationerna.
 • Mån – 08:40-09:40 – Förlängd mentorstid för inkluderingsarbete med elevrådet. Ansvar Erik / Elly i 21As hemklassrum, Martin / Ramlah i 21Bs hemklassrum, Carina / Cecilia i 21Cs hemklssrum och Malin / Alfred / William i 21Ds hemklassrum. Mentorer stannar i hemklassrummen och deltar/observerar.
 • Tis – 12:30 och framåt Utvecklingssamtal åk 8 och 9 Ansvar alla mentorer åk 8 och 9
 • Ons – 15:45-17:00 Kort möte i gradängsalen, därefter presentation av Linda och Marie om resa till Island och SKUA. Ansvar Skolledning och Linda och Marie
 • Tors – 12:30 och framåt Utvecklingssamtal åk 8 och 9 Ansvar alla mentorer åk 8 och 9

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter at göra.

Viktiga påminnelser

 • Utvecklingssamtal v46 åk 8 och 9
 •  

Sjökortet v45 7/11-11/11 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Inneskor, skogräns och skovakter
 • Inkluderingsaktiviteter med åk 8 under v46 och v48
 • Nationella prov
 • Värdfamiljskap franska elever samt Rumänska elever
 • Elevenkät till alla elever
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Material få föreläsning om digitalt läsande och differentiering

Den Power Point som Lotta Persson från Gleerups visade finns nu tillgängligt för oss alla här – Power Point om digitalt läsande och differentiering – Lotta Persson

SKUA får år 3 – metoder att arbeta med under året

Här finns Maries Power Point från genomgången av SKUA år 3

De tre metoderna som ska testas före påsklovet är:

 • När ni gör en skrivuppgift med eleverna – skriva enligt Cirkelmodellen
 • När eleverna arbetar med muntlig framställning / presentation – följ Jigsaw-modellen (pusselmodellen)
 • När ni ger eleverna en uppgift med läsande – jobba med texten före – under – efter läsandet.

Inneskor efter höstlovet

Skor

Från och med efter höstlovet så gäller inneskor i skolan – det innebär att vi alla måste hjälpas åt att påminna och påtala för eleverna att detta gäller. Det är för en bättre inomhusmiljö för alla. Vi i admin kommer att vara skopoliser på plats i entrén i början.

Värdfamiljer till elever från Frankrike 1-8/2

sverige frankrike

Inför besök från Frankrike 1-8/2 2023 behöver vi värdfamiljer. Vi vänder oss främst till elever som läser franska i alla årskurser. Så peppa gärna era mentorselever som läser franska att ta emot elever. Läs info (inkl länk till intresseanmälan) som går ut till alla franskelever här: Brev om intresseanmälan att vara värdfamilj

Begreppafilmer på prov (som nämndes av Lotta från Gleerups)

https://www.inlasningstjanst.se/tjanster-for-larare/begreppa/
Utvärderingsperiod av Begreppa och Läromedlesguider på modersmål!
Vi har under 60 dagar fått möjlighet att testa Begreppa från Inläsningstjänst. Begreppa är en tjänst med korta animerade faktafilmer där man kan växla både talat och textat språk, få svåra begrepp förklarade och göra quiz efter att man sett filmen. Tjänsten sträcker sig från åk 4-9 och vissa program på gymnasiet (vård-och omsorg, fordon, barn och fritid, IM).
Vi har redan en liknande tjänst i Binogi (fd Studi), men vi vill jämföra dessa tjänster med varandra för att se vad som passar oss bäst. Passa på att prova Begreppa nu för alla lärare under november! Är du en lärare som använder Binogi mycket så är det extra intressant att du provar och jämför.

Du loggar in i Begreppa med din Microsoftinloggning (edu-adressen) och ditt datorlösenord.” – hälsningar Marlene Nordhage

Gemensam aktivitet med elevrådseleverna från Rumänien för åk 8

Den sista uppgiften elevrådseleverna jobbade med tillsammans i Rumänien var att planera en aktiviteter på temat inkluderande aktiviteter som skulle genomföras i två steg – vid två olika tillfällen. De aktiviteterna är nu inplanerade enligt följande:

 • V 46 är mentorstiden förlängd för eleverna år 8 (60 min).
  Lektioner efter mentorstiderna är senarelagda med 20 min. allt syns i schemat. Idrotten blir då endast 40 min – viktigt att tänka på om du, Patrick, vill lägga om det passet till teori.
 • V 48 är en extra lektion, Elevråd / Inkludering, inlagd kl 13.00-13.50 för alla klasser år 8. Ordinarie lektioner denna utgår men undervisande lärare stannar i det klassrum de skulle ha undervisning i.

Klasserna kommer att mixas så i varje grupp blir det 1/4 av eleverna från varje klass. Därför vill vi att ni mentorer delar upp eleverna i varje klass i 4 grupper. Tanken är att eleverna ska fördelas i grupper där eleverna inte känner varandra så bra – alltså inte kompisgäng. Mer info kommer inom kort till er mentorer i åk 8 om detta.

Eleverna kommer att få jobba med lära-känna-övningar, få en föreläsning med viss interaktivitet om stereotyper och fördomar samt en läxa om aktiviteter att utföra till pass två, då dessa aktiviteter följs upp. Undervisande lärare/mentorer stannar i det klassrum där ni har undervisning / mentorstid.

Ansvariga: Erik J, Carina B, Malin S, Martin G tillsammans med Ramlah, Cecilia William, Alfred och Elly från elevrådet. 

F-varningar

Glöm inte att prognoser där eleverna bedöms inte nå målen måste gå hand i hand med en F-varning. 

Inför kommande muntliga nationella prov i Sv, Eng och Ma

Nu finna listor/tider/grupper anslagna på informationstavlan utanför exp. Se även listorna här:

Ansvariga:

 • Svenska, Ann-Sofi Forsell.
 • Matematik, Johan Vallgårda.
 • Engelska, Marie Borglund

Salar:

 • Svenska sal O213.
 • Matematik O 217.
 • Engelska O 219.

Nationella proven startar v 45 med svenska och engelska. Matematik startar v 46. Under v 46-47 kommer samtliga Np att genomföras parallellt.

Ma och Sv
Eleverna måste kontrollera sin dag/tid för svenska och matematik och infinna sig i god tid före examinationstillfället.

Eng
För engelskan kommer Marie B att hämta in respektive grupp från ordinarie undervisning för examinationstillfället.
Dagar för genomförande i respektive klass framgår av anslaget.

Elever som är sjuka vid examinationstillfället, ges en möjlighet till provgenomförande vid senare tillfälle. Mentorer år 9. Gå igenom listor i era respektive klasser för dagar/tider/grupper för genomförande av Np.

Enkät om utbudet av butiker för ungdomar i Härnösand

Hanna Zetterlund mfl. har gjort en enkät om butiksutbudet riktat till ungdomar i Härnösand. Normalt vill vi inte gå ut med en sådan här förfrågan till alla via mentorstiden, men eftersom det är ett projekt kopplat till skolarbetet (eleverna ska påverka i samhället) samt en möjlighet för eleverna att svara på enkäter av elever för elever med en målsättning att få inflytande över hur det är i stan så tycker jag det OK. Enkäten kommer att skickas ut så att den kan göras på mentorstid mån v45. Den tar max 5 min att fylla i. 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

Vår slutrapport är inskickad – att läsa här för den nyfikne: Slutrapport Envising 221027

Breaking Barriers

Slutrapporten på gång – här finns underlag för den nyfikne – baserat på frågor som ställts till de involverade: Underlag slutrapport svar på frågor om projektet

Ackrediteringen år 2, ännu inget namn..

Preliminär mindre förändring i mobilitetsplatser. Tre av jobbskuggningarna på Irland ser ut att bli tre kursplatser istället. Det gör att det just nu finns 4 (en sedan tidigare) öppna möjligheter för jobbskuggning från nu fram till november 2023.

Future train – framtidståget (ackrediteringen år 1)

 • V. 46 kommer Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

UHR erbjuder

10 november kl 15.00.15.40 En snabbtitt på eTwinning med tema SO-lärare, Mer info och anmälan, se https://www.utbyten.se/evenemang/en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-so-larare-10-nov/

eTwinning erbjuder:

25 november kl. 13:00 – 16:25 (online, live från studio)

Välkommen till årets nationella eTwinningkonferens som uppmärksammar vackra, hållbara och inkluderande lärmiljöer. Anmäl dig senast den 24 november.

Konferensens syfte är att belysa hur lärmiljöer i förskolor, grund- och gymnasieskolor samt anpassade skolor kan bli hållbara, vackra och inkluderande för alla elever. I årets nationella eTwinningkonferens undersöker vi vilken roll som förväntningar och fysiska lärmiljöer spelar för elevernas lärande.

Mer info och anmälan, se

https://invitepeople.com/events/73f152fec194ab48?utm_campaign=utbyten-2022-10-20&utm_medium=email&utm_source=apsis

Övrigt om eTwinning:

eTwinning håller på att flyttas över till ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv


Ämneslag

 • Gemensam ämnesplanering. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • För er som inte hann – diskutera resultatet på elevenkäterna – påverkar detta era fokusområden?

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Alla årskurser:
  • Klassråd i alla klasser (inför elevrådstid på onsdag kl 11:00)
  • Göra enkät om shopping i H-sand  – se ovan. Eleverna har fått länk som öppnas för svar på mentorstiden.
  • Peppa elever som läser franska att vara värdfamiljer. Se ovan – de ha fått info via Schoolity och mail.
 • Åk 8 – Presentera de ändrade tiderna i samband med Elevrådets inkluderiungsarbete. Se ovan.
 • Åk 9 – Gå igenom listor i era respektive klasser för dagar/tider/grupper för genomförande av NP – se ovan.

Veckans tips

Skolverket

Viktigt om stereotypa föreställningar och fördomar i skolan för en likvärdig och inkluderande skola – läs Skolverkets hållning: https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/stereotypa-uppfattningar—ett-hinder-for-likvardighet-i-skolan 


Detta händer under veckan (v.45)

 • Hela veckan
  • Klass 20D tömmer återvinningstationerna.
  • PRAO för 20A + B
 • Mån – 08:40-09:20 – Klassråd Ansvar mentorer och klassrådsrepresentanter
 • Ons – 11:00-12:00 Elevrådsmöte Ansvar elevrådet och Martin o Anders
 • Ons – 15:45-17:00 Kort möte i gradängsalen, därefter möte i A-lagen uppföljning elevärenden med EHT. Ansvar Skolledning, A-lag och EHT
 • Ons – 18:00-19:00 Föräldramöte med 22B Ansvar skolledning och mentorer
 • Ons – 19:15-20:15 Föräldramöte med 22D Ansvar skolledning och mentorer

Aktuella enkäter att göra

 • Elevenkät om shopping för alla elever att göra v45.

Viktiga påminnelser

 • Utvecklingssamtal v46 åk 8 och 9
 •