Sjökortet v44 31/10-4/11 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Kommentarer om Wisingdagarna
 • Göra medarbetarenkäten 2022
 • Schema inför v44.
 • VFU-student med Olle
 • Ny medarbetare elev 7A samt i 7-9B
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Sista dagen idag att göra medarbetarenkäten

HME enkät 

För er som ännu inte fyllt i Medarbetarenkäten för 2022 – gör det under måndagen. Deadline är måndag e.m. 31/10. 

Schema för v44

Planeringen för vecka 44 ser ut som följer. Vi börjar med gemensamt möte på måndag morgon – då tar vi detaljerna i planeringen.

Planering v44 2022

Måndag till och med onsdag är det fika för- och eftermiddag.

VFU-student med Olle 

Från v45 till och med v49 kommer vi ha en VFU-student som främst följer Olle L. 

Lucia

Nu finns tider för Luciaträningar inlagda i elevernas schema. Elever som önskar medverka och ännu ej anmält sig – kontaktar exp.
Eleverna som deltar finns inlagda som grupp i Schoolity. (Idag 15 anmälda) Alla träningstillfällen sker i Gradängsalen. Genrep den 12 dec 09.00-11.30, Landgrens hallen.

Vuxenansvariga: Elisabet, Hanna W, Anders B och Martin G.

F-varningar

Under den egna planeringstiden mån-ons under v44. Finns tid för att F-varningar ska kunna skrivas.

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (Uppsala Universitet) erbjuder

29/11 kl 15.30-17.30 Vad lär de sig egentligen? Del 2: Skrivande i klassrummet. Ett kostnadsfritt webbinarium om hur jag som lärare främjar elevers skrivande i klassrummet. Autentiska undervisningssituationer, tips för skriftliga aktiviteter och erfarenhetsutbytande med andra språklärare i hela landet. Anmälan, se:
https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/63508

Skolråd 26/10

Här finns protokoll från skolrådet 26/10: Skolråd 221026

Enkät om utbudet av butiker för ungdomar i Härnösand

Hanna Zetterlund mfl. har gjort en enkät om butiksutbudet riktat till ungdomar i Härnösand. Normalt vill vi inte gå ut med en sådan här förfrågan till alla via mentorstiden, men eftersom det är ett projekt kopplat till skolarbetet samt en möjlighet för eleverna att svara på enkäter av elever för elever med en målsättning att få inflytande över hur det är i stan så tycker jag det OK. Enkäten kommer att skickas ut så att den kan göras på mentorstid mån v45. Den tar max 5 min att fylla i. 

Glöm inte movember !!

Under hela november pågår den globala kampanjen Movember som uppmanar människor över hela världen att låta mustaschen växa för att samla in pengar till förmån för mäns hälsa. I

I Sverige är den vanligaste cancerformen hos män prostatacancer, och varje år dör över 1000 personer till följd av självmord – nästan 70 procent av dem är män. Vi är några på Hedda Wisingskolan som tycker att det skulle vara lämpligt att uppmärksamma detta under november måndag, för att försöka bryta tabut för män att tala om sin psykiska hälsa eller ohälsa.

Vi ser en möjlighet att uppmana detta genom att vi som vill och kan odlar mustasch under månaden, och när frågan om varför vi odlar mustasch tillsammans, kan lyfta frågan om detta och varför det är viktigt.

Information om organisationen finns här: Movember – Om Oss – Movember FoundationNi som vill vara med och odla mustasch eller visa sitt deltagande på annat vis kan gå med i Hedda Wisingskolans team. Alla är såklart välkomna, oavsett förmåga (eller vilja) att klä överläppen i tangorabatt.

Som team har vi möjlighet att göra olika typer av aktiviteter för att samla pengar. Exakt vad eller hur vi ska göra är inte bestämt, så kom gärna med input på vad vi kan göra.

Movember – Team Hedda Wisingskolan

Det här blir tjusigt. 🙂 

Vad kan vi hitta på för kvinnors, och sedan allas hälsa? Kom med förslag!

 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Envising

Vår slutrapport är inskickad – att läsa här för den nyfikne: Slutrapport Envising 221027

Breaking Barriers

Slutrapporten på gång – här finns underlag för den nyfikne – baserat på frågor som ställts till de involverade: Underlag slutrapport svar på frågor om projektet

Ackrediteringen år 2, ännu inget namn..

Visserligen ännu inget namn men första mobiliteten avklarad – Rumänien med elevrådet, snart den andra på G – Kurs i Florence för Sv-ämneslaget, vi tar emot elever från Rumänien i december, vi tar även emot elever från Frankrike i februari, lärare åker till Irland (inget datum klart), delar av EHT åker till Portugal (inget datum klart), vi åker med nästa elevrådsgrupp förhoppningsvis till Kroatien och tar emot dem senare i vår, slutligen i oktober nuv. åk 7 som läser franska till Frankrike. Allt detta betyder att det just nu endast finns 1 kursplats och möjligen 1 jobbskuggningsplats kvar att utnyttja ackrediteringsår 2. Men man har möjlighet att göra nåt oktober ut.

Så kul att det är sånt engagemang!! 🙂 

Future train – framtidståget (ackrediteringen år 1)

 • V. 46 kommer Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

UHR erbjuder

10 november kl 15.00.15.40 En snabbtitt på eTwinning med tema SO-lärare, Mer info och anmälan, se https://www.utbyten.se/evenemang/en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-so-larare-10-nov/

eTwinning erbjuder:

25 november kl. 13:00 – 16:25 (online, live från studio)

Välkommen till årets nationella eTwinningkonferens som uppmärksammar vackra, hållbara och inkluderande lärmiljöer. Anmäl dig senast den 24 november.

Konferensens syfte är att belysa hur lärmiljöer i förskolor, grund- och gymnasieskolor samt anpassade skolor kan bli hållbara, vackra och inkluderande för alla elever. I årets nationella eTwinningkonferens undersöker vi vilken roll som förväntningar och fysiska lärmiljöer spelar för elevernas lärande.

Mer info och anmälan, se

https://invitepeople.com/events/73f152fec194ab48?utm_campaign=utbyten-2022-10-20&utm_medium=email&utm_source=apsis

Övrigt om eTwinning:

eTwinning håller på att flyttas över till ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv

Lanseringen har inte gått smärtfritt, fortfarande finns buggar att fixa. Det innebär att tidigare projekt inte kan nås på den nya plattformen än. Förhoppningsvis ska det bli klart under nov/dec. Men man kan gå in och registrera sig och sin skola och när det senare blir klart är det öppet för att skapa digitala projekt (i den yta på eTwinning som heter Twinsppace).

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login: https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm. Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm

Nya möjligheter med eTwinning: Om du har idéer om att starta ett eTwinning-projekt kan man söka medel för ett förberedande besök på den skola man ska samarbeta med. Mer info, se https://www.utbyten.se/program/erasmus-etwinning-forberedande-besok/


Ämneslag

 • Gemensam ämnesplanering. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Se schemat för veckan ovan

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Ingen mentorstid – lov 🙂

Veckans tips

Göteborgs universitet

Mycket intressant artikel från Göteborg Universitet om vikten av språklig mångfald: https://www.gu.se/nyheter/spraklig-mangfald-ar-en-nyckel-till-att-forsta-det-manskliga-sinnet?fbclid=IwAR3qRTicQBwoStX3U7symjWSxcLJp_qyD1oADC_qRNXfPgtpi6X4I5jOq4M


Detta händer under veckan (v.44)

 • Hela veckan
  • Höstlov för eleverna
 • Mån – 08:00-08:40 – Måndagsmöte – i övrigt se program för veckan ovan.

Aktuella enkäter att göra

 • Medarbetarenkäten 2022 se ovan.

Viktiga påminnelser

 • Tömma datorerna inför byte – Under höstlovet kommer ni att få era nya datorer. Därför är det viktigt att ni ”tömmer” datorerna på ert lokala material redan nu. Spara i molnet och gör klart för att byta dator.
 •