Sjökortet v47 16/11-20/11

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams i resp. A-lag

 • Coronainfo – påminna om handhygien och avstånd – spridningen ökar i länet.
 • Ha dator till hands under måndagsmötet – Arbetsmiljöenkät ska fyllas i.
 • Ni som inte gjorde utvärderingen av Wisingdagarna gör den snarast.
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Arbetsmiljöenkät

Varje år fyller vi i en arbetsmiljöenkät under november månad. Nu är det tid att göra det – ni har fått länkar i mailet om det här Sjökortet – var noga med att du öppnar rätt enkät för ditt A-lag. Innan ni skiljs åt i A-laget – fyll i enkäten redan under måndagsmötet.

Elevernas utvärdering av Wisingdagarna

Elevernas svarsfrekvens är tämligen bra – främst i åk 7 och 9, i åk 8 är det ojämnt – vad beror det på – är det så många i åk 8 som inte har dator med sig, eller vet de inte hur de ska göra? Se svarsfrekvensen nedan:  

Utvärdering Wisingdagar

Återkoppla till elever

Som vi har sagt tidigare är det viktigt att eleverna får se att vi lär oss och de ut värderingar vi gör med dem – därför är det viktigt att ni återkopplar till eleverna vad se svarat och att vi kommer att utgår från deras svar för att utveckla Wisingdagarna till nästa omgång i slutet av januari. 

I mailet med det här Sjökortet har alla fått länkar till elevernas svar. Visa dem svaren med projektorn nu på mentorstiden och diskuera med dem hur vi ska tolka deras svar. A-lagstiden den här veckan ska ni diskutera i resp A-lag vad vi lär oss av detta och hur vi utvecklar till nästa gång. 

Erik visar via Teams på mån morgon hur ni öppnar resultaten och visar för eleverna. Viktigt att ni inte går in och skriver/ändrar nåt – ni har redigeringsrättighet till formuläret!

SKUA och tidigare avslut på undervisningen på onsdag 

Nu på onsdag är det SKUA-tid på konftiden. Den börjar redan kl 15:00 och SKUA bjuder på fika. Tänk på att avsluta senast 14:50 med eleverna så att du kan delta i hela Workshopen. Mer info kommer från Marie B om detaljer om så behövs.

Mentors ansvar och uppdrag

Mentors roll är komplex och beror på faktorer som varierar från klass till klass, läsår till läsår, situation till situation. Det gör att det är svårt att skriva en exakt rollbeskrivning för mentorsrollen. Men vi har några olika dokument där det preciseras vad mentor och undervisande lärare och vuxen i skolan har för olika ansvar och uppdrag de är bland annat:

Rutiner vid hot och våld

De senaste dagarna har vi fått frågor kring vilka rutiner vi har kring akuta hot- och våldssituationer. Svar på frågan är att det inte finns några, men att det håller på att tas fram centralt i kommunen. Fram tills det finns gemensamma riktlinjer från centralt håll så håller vi på att ta fram egna utifrån gymnasiets som uppdaterats senast utifrån de händelser de hade förra läsåret. KRIS-gruppen och Skyddsombud har ett förslag för påsyn och feedback. Så snart vi fått återkoppling så kommer vi att presentera detta. 

Extra anpassningar vs. särskilt stöd (ÅP) 

Vi förstår att det inte är helt solklart för alla vad skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd / ÅP är, därför kommer en påminnelse om detta här: 

 • Extra anpassningar är en mindre ingripande stödinsats som normalt går att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Alltså kan den beslutas av mentor och/eller undervisande lärare – i linje med vår checklista.
 • Särskilt stöd / ÅP: Det är insatsernas omfattning eller varaktighet, eller både omfattningen och varaktigheten, som skiljer särskilt stöd från stöd som ges i form av extra anpassningar. Elevens lärare fattar beslut om extra anpassningar. Om det inte räcker, eller om det finns särskilda skäl att anta att extra anpassningar inte kommer att räcka, så ska behovet utredas av rektor. Särskilt stöd brukar vara mer omfattande och pågå under en längre tid. När det gäller särskilt stöd så innebär det att ett åtgärdsprogram ska utarbetas och beslutas av rektor. Utarbetandet börjar med en pad.kartläggning och därefter beslut. På Hedda är besluten delegerade till spec. om det inte gäller anpassad studiegång, enskild undervisning / särskild undervisningsgrupp eller tillsättning av resurspersonal som kräver rekrytering.

Läs mer på skolverkets hemsida om detta genom att klicka här.

eTwinning – en chans till spännande samarbete inom EU.

Etwinning

Över 11 000 lärare, rektorer och annan personal från skola och förskola i Sverige har redan hittat hit, och över 800 000 från övriga Europa.
Det här kan du göra inom eTwinningnätverket

På eTwinningplattformen kan du göra följande:

 • hitta en projektpartner så att ni – och era elever – kan börja samarbete
 • använda eTwinnings projektyta Twinspace i ert samarbete
 • delta i pedagogiska diskussionsgrupper på olika teman
 • gå online-kurser (lärevents) på teman som intresserar dig

Vi rekommenderar också att du berättar för dina kollegor att du ska börja med eTwinning. Då kan du säkert engagera någon mer att registrera sig och att delta i ditt projekt eller starta ett eget projekt. 

Läs mer på Ubyten.se – där läggs hela tiden ut nya evenemang och möjligheter med eTwinning – här är bland annat ett Webbinarium för språklärare: https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-for-spraklarare-etwinning-som/

A-lagsledarmöte via Teams

Måndagsmöte via Teams – nu kör vi även A-lagsledarmötet via Teams. Vi behöver nog vänja oss vid detta.


Ämneslag

 • Hur går det med den gemensamma ämneslagsplaneringen?

A-lagstid / A-lagsarbete

 • A-lag 7 och 9 – Diskutera resultaten från era och elevernas utvärderingar av Wisingdagarna. Använd er av samma länkar till elevernas svar som ni visade under mentorstiderna. Era svar får ni sammanställda via mail under måndagen eftersom svarsfrekvensen var relativt låg. A-lag 8 gör detta v.48.
 • Vilka vill vara med i gruppen för internationella samarbeten? Det är ett långsiktigt arbete och man behöver inte vara involverad i nuvarande Erasmusprojekt. 2-4 medlemmar ur varje A-lag – inkl 7-9B och 7-9A. Skriv i ert protokoll vilka som vill vara med. Pia / Lena meddelar mig via mail för 7-9A.

Att göra på mentorstid

 • Påminna om handhygien, avstånd och att man är hemma vid minsta symptom.
 • Återkoppla till eleverna och visa resultaten på deras Wisingdagsutvärdering. Diskutera hur ni ska tolka resultaten och vad ni kan ta med till A-lagen inför nästa omgång i slutet av januari.

Veckans tips 

MIUN

”Hot och trakasserier bland ungdomar på sociala medier” – Spännande tips om webbinarium genom MIUN: https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Evenemang/forskarfredag/kalendarium/2020-11/hot-och-trakasserier-bland-ungdomar-pa-sociala-medier/


Detta händer under veckan (v.47)

 • Hela veckan Utvecklingssamtal åk 8 pågår främst mån-tis – men kan vara insprängda under hela veckan – dock inte på onsdagens SKUA-tid.
 • Mån – 08:40-09:20 – Genomgång av utvärdering av Wisingdagar Ansvar resp mentor
 • Mån – 11:30-12:30 Luciaträning Ansvar Elisabeth, Anders, Martin och Ann-Cha.
 • Tis – 08:00-14:00 Erik jobbar hemifrån Ansvar Erik
 • Ons – 08:00-09:00 Luciaträning Ansvar Elisabeth, Anders, Martin och Ann-Cha.
 • Ons – 14:00-14:50 Möte Breaking Barriers i Gradängsalen Ansvar alla kallade och Ann-Sofie F
 • Ons – 15:00-17:00 SKUA-tid – undervisningen avslutas senast 14:50. Ansvar SKUA-samordnare / Marie B
 • Tors – 08:00-09:00 Luciaträning Ansvar Elisabeth, Anders, Martin och Ann-Cha.
 • Tors – 13:00-14:00 RKA Ansvar Skolledning och Skyddsombud.

Aktuella enkäter att göra

 • Ni som inte gjort utvärderingen av Wisingdagarna – gör den snarast.
 • Arbetsmiljöenkät ska göras senast fredag denna vecka.

Viktiga påminnelser

 • Anmäl intresse genom A-laget för internationella gruppen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s