Sjökortet v15 12/4-16/4

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Besök från Frankrike
 • Läge att söka pengar för ackrediterade skolor
 • Bedömning vid omprov
 • Spara planeringen inför Wisingdagarna i och II i ”Arbetsrummet”
 • Uppföljning frånvaro
 • Ev. coronainfo
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Besök från Frankrike 26/4-30/4

Under sista veckan i april har vi besök från Frankrike av 4 skolledare som ska ”skugga” oss i skolledningen samt se andra verksamheter kring elever i behov av särskilt stöd på Hedda och i särskolan. Besöket sker under förutsättningar att restriktionerna kring smitta och resor inte ändras och att vi följer de restriktioner vi gemensamt överenskommit med de besökande rektorerna samt i enlighet med den RKA (Risk och konsekvensanalys) som gjorts med skyddsombuden under vecka 13 angående besöket. Utöver att besökarna följer alla restriktioner vi har i Sverige och i skolan görs följande:

 • De testar sig i samband med avresan till Sverige.
 • De hyr bil i S-holm istället för flyger/åker tåg och kör upp till H-sand.
 • De hyr ett hus utanför stan för att inte blanda sig med andra på ett hotell.
 • När de besöker verksamheten håller vi det till få inblandade, håller avstånd och har endast korta möten förutom oss inblandade i besöket. 

Mattias delvis nytt uppdrag ang Schoolity

Från 1/4 har Mattias M fått delvis nytt uppdrag som är kommunövergripande. Tidigare har Kenneth S-N skött dialogen med Schoolity samt den lokala supporten mot föräldrar och mellan skolorna i kommunen. Nu kommer Mattias att ta över det uppdraget. Mattias kommer att fortsätta att vara på skolan hos oss men sköter uppdraget för hela kommunen härifrån. Uppdragets omfattning är inte helt klart, men vi uppskattar det till 30-50% i dagsläget, men det kommer att variera under läsåret. 

Resultat enkät extra mentorstid – samt beslut

I samband med MBL19 under vecka 13 presenterades resultatet av enkäten och skolledningens beslut om att införa extra mentorstid. Det skedde i samförstånd med MBL-mötet. Det innebär att de preliminära tjänstefördelningsförslag som bygger på en extra mentorstid fortsätter att gälla som preliminära tjänstefördelningar och Johan kommer att schemalägga en extra mentorstid på 40 min fördelat på onsdagar, torsdagar eller fredagar inför nästa läsår. 

Endast 37 svar av 50 möjliga kom in. Alla har dock fått chansen att uttrycka sin mening. 32 av 37 tycker att förslaget är ganska eller mycket bra. Så här ser resultatet ut på enkäten:

Extra mentorstid

Självfallet kommer detta att följas upp och utvärderas under läsåret nästa läsår.

Rutin frånvarouppföljning

Till det här läsåret avsattes tid för elev- och frånvarouppföljning med EHT-representanter var 8:e vecka på onsdagskonf.tid. Vi ser nu att rutinen för detta måste bli tydligare och följas upp av alla ansvariga mentorer. Rutinen är enligt följande:

Arbetsgång elev- och frånvarouppföljning

 1. Man sätter sig i resp. mentorspar/grupp
 2. Tittar på rutiner för frånvaro + checklista för behov av stöd
 3. Tittar på frånvarostatistiken i Schoolity för den period det gäller.
  1. Utgå från rutiner för anmälan (uppföljning) av frånvaro
  2. Vilka har för hög frånvaro?
  3. Vad blir nästa steg (ex. vem ringer föräldrarna, behövs anpassning, etc.)?
 4. Tittar på stödbehov i klassen
  1. Titta på checklistan för stödbehov
  2. Vilka elever i klassen behöver stöd / ändrat stöd?
  3. Uppdatera på översiktssidan i Schoolity:
   1. Behöver anpassningar avslutas/kompletteras?
   2. Behövs något kartläggas?
  4. Behövs stöd från EHT?
 5. Återsamlas i slutet av mötestiden – återkoppla till A-laget och A-lagsledaren
  1. Vilka har för hög frånvaro / stödbehov?
  2. Vad ska göras och av vem (ex. kontakta föräldrarna)?
  3. Vad ska tas vidare till EHT?

Rutinen ligger i det gemensamma kalendariet för de inplanerade träffarna.

Påföljande A-lagsmöte följs föräldrasamtalen upp.

Viktigt dock – mentorsansvaret att följa upp frånvaron löpande – mellan träffarna.

Nästa uppföljning är:

 • 14/4 för A-lag åk 7 samt mentorer i åk 8 CD
 • 21/4 för A-lag åk 9 samt mentorer i åk 8 AB

Informationstillfällen inför gymnasiet – olika program

Gradängsalen för digitala informationstillfällen för respektive program. Malin L kommer att vara med delvis vid informationen, i övrigt är någon annan vuxen med i Gradängsalen.

Alla använder sig alltså av en länk till teams de fått utskickat. Därav viss ställtid på 15 minuter mellan.

Tisdag 20/4
9.00-9.45 EK*
10.00-10.45 NA*
11.00-11.45 VF*

Onsdag 21/4
9.00-9.45 TE*
10.00-10.45 ES*
11.00-11.45 VO*

Torsdag 22/4
9.00-9.45 BF
10.00-10.45 SA
11.00-11.45 LÄR

Lunch
13.00-13.45 RL*
14.00-14.45 SX*

Fredag 23/4
9.00-9.45 IM

A-lagsledare inför nästa läsår

Tack alla ni för era intresseanmälningar. Jag och Johan kommer att går igenom dem under veckan och återkomma till er alla. 

Utvärdering Wisingdagarna

För att lära oss inför nästa läsår så är det viktigt att vi utvärderar Wisingdagarna II som vi gjorde med de förra. Klicka på den här länken och svara på frågorna. Uppföljningen ska göras senast onsdag v16. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChURU82QVQwU1dSMUlUNDYyNFgxMFBVTjUwTC4u 

Omprov och rätten till betyg

Elever har rätt att få möjligheten att visa kunskaper och färdigheter på alla nivåer – oavsett om det är under lektionstid, examinationer eller omprov. Omprov kan inte bara vara på ”E-nivå” – det förhållningssättet rimmar inte med läroplanen / våra egna riktlinjer för betygssättning. Läroplanen är mycket tydlig med att vi måste ta hänsyn till ”all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven” då eleven bedöms. Läs mer nedan.

Klicka för att komma åt Vad-bedoms-och-vad-bedoms-inte.pdf


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers

 • 19-22/4 (v16) – Virtuell mobilitet till Kroatien. Elever träffas och utför uppgifter tillsammans on-line. Planeringen börjar bli klar – se mail från Ann-Sofie.

Envising

Läge att söka budget som ackrediterad skola

Ansökan ska vara inne senast 11/5, kl 12.00 – vill ni söka hjälps vi åt!

Man kan söka följande:

 • Undervisnings-/utbildningsuppdrag för personal
 • Kurser för personal
 • Jobbskuggning/observation för personal
 • Studier/praktik för elever
 • Ta emot lärarpraktikanter
 • Bjuda in experter med relevant kompetens
 • Förberedande besök

Se mer info på:
https://www.utbyten.se/program/erasmus-mobilitet-skola/ansok-om-budget-som-ackrediterad-organisation/

Kurser/event

eTwinning erbjuder ett lärevent/webbserie 12-14/4 med titeln ”Exploring Blended learning”. ”Blended learning” är en sorts flexibelt lärande och kombinerar traditionella klassrumsmetoder med mer moderna datormedierade aktiviteter. Mer info om upplägg finns på etwinning.net. Ansökan öppnar 5/4.

Other events

Sanoma Utbildnings erbjuder

15/4, kl 16.00  Föreläsning om demokratiuppdraget i skolan (Anmälan görs på nedanstående länk)

https://www.sanomautbildning.se/sv/produkter/digitala-laromedel/distansundervisning/webbinarieserie-distansundervisning/

UHR erbjuder

22/4, kl 15.00-15.40  En snabbtitt på eTwinning med tema språklärare (Anmälan görs på nedanstående länk senast 21/4)

https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-spraklarare/

eTwinning erbjuder

27/4, kl 17.00 -18.30  ”eTwinning in the Religious Education and Philosophy classroom – finding partners for eTwinning projects” (Anmälan görs på eTwinning.net/eTwinning Live/Professionell forbildning och klicka på rutan ”Anmäl ditt intresse”)

Sedan tidigare

Freeshop, återvinning på trä- och textilslöjden. Lämna in kläder du inte behöver, sy om och ändra. Lämna även material som är överblivet i hemmen (kartonger, petflaskor mm) så tillverkas nya saker

Se i högerspalten om – nytt stående inlägg där om vad som är aktuellt just nu – eTwinning och möten för Breaking Barriers och Envisning. 


Ämneslag

 • Ni prioriterar själva det nio behöver i ämnesgruppen.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Se till att alla Wisingsdagsplaneringar (detaljplaneringen) hamnar i ”Arbetsrummet” så att det blir sparat till kommande läsår.

Att göra på mentorstid


Veckans tips 

Läslovers

Spännande om ”Läslovers” och om att vända negativa lästrender: https://mariabjorsell.larandelek.se/2021/04/08/laslovers-vande-negativ-lastrend/


Detta händer under veckan (v.15)

 • Schemaperiod 4 börjar – tid att rapportera ev avvikelser
 • Hela veckan
  • Klass 23A ansvarar för återvinningsstationerna.
 • Ons/Tors – 12:00-17:00 Utvecklingsamtal åk 9 samt 8AB Ansvar alla mentorer i resp klass.
 • Ons – 15:45-17:00 Konftid, ev. kort info via Teams, därefter uppföljning elever och elevfrånvaro åk 7 samt 8CD Ansvar alla mentorer samt EHT-representant.
 • Ons – 16:00-17:00 preliminärt möte Breaking Barriers Ansvar medverkande lärare – Tobias bekräftar/avbokar om det inte blir av
 • Tors 12:00-13:00 Pianofavoriter för åk 7CD på teatern Ansvar (Johan mailar till berörda)
 • Fre – 11:00-12:00 Pianofavoriter för åk 7AB på teatern Ansvar (Johan mailar till berörda)

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

  • Se till att fönstren är stängda när ni lämnar ett klassrum. Återigen har fönster stått öppna på kvällen och inför helgen när lektionerna är slut.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s