Sjökortet v11 14/3-18/3

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • MBL11 på tisdag – därefter info till alla 
 • Breaking Barriers – Tobias informerar
 • Kommande Envising-mobilitet till Turkiet
 • Nya elever i 19C
 • Kopieringskostnader
 • Världsläget / flyktingsituation
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.

Betyg på omprov (?)

Eleverna lyfter till elevrådet att de upplever att de fortfarande får betyg på enskilda examinationer samt att de på omprov endast kan få E i betyg. På något vis måste vi tänka på hur detta kommuniceras.

 • Sedan många år har vi sagt (även formulerat i vår riktlinje i skrift) att vi inte ska sätta betyg på enskilda examinationer – med enda undantag att examinationen endast berör ett enskilt kunskapskrav. Den typen av examination känns dock som både överflödig och slöseri med tid  – att ha en examination som täcker endast ett enskilt kunskapskrav….
 • Varifrån tolkningen kommer att man upplever att man endast kan får E på omprov så är det tankespåret direkt felaktigt. Vi är skyldiga att bedöma allt underlag vi har och får in från eleven – det innebär att oavsett om det är omprov eller ej – så ska vi ta med i bedömningen och betygssättningen alla de kunskaper/förmågor/kompetenser som eleven visar. När eleven får betyg i december/juni så är du de förvärvade kunskaperna av mindre värde bara för att vissa av dem är visade på ett omprov.  

Process kring omorganisation / besparingar

Den preliminära planen för hur processen ser ut enligt följande (kan vara så att vissa datum redan nu har förskjutits något). Blått är redan avklarat – lokalt fetstil eller centralt normal stil.

Tidsplan prel. datum 

 • 17/2 2022: Förvaltningsövergripande MBL 19 
 • 25/2 2022: Förvaltningsövergripande RKA 
 • 25/2 – 1/3 2022: RKA på enhetsnivå med grund i förvaltningsövergripande RKA, aggregera uppåt. Hölls 1/3.
 • 21/2 – 4/3 2022: Omställningsarbete 1 
  • Omställningsfonden informerar 4/3 till berörda befattningsgrupper för de som är intresserade. Mer info kommer. 
  • Frivillig förflyttning tas upp för diskussion för ev. intresserade.
 • Information rektorer medarbetare under v. 9  
 • MBL19 (för information) hölls 3/3, därefter gjordes utskick till alla medarbetare.
 • 3/3 2022: Förvaltningsövergripande MBL 11 
 • 4/3 2022 – 16/3 2022: MBL 11 Förhandling organisation på enhetsnivå  MBL11 hålls på Hedda 220315, info till alla via mail direkt efter.
 • 17/3 – 31/3 2022: Omställningsarbete 2  
  • Inventera kompetenser där övertalighet finns – detta är redan igång och kommer att rapporteras in centralt efter MBL11.  
  • Säkra anställningar så långt det är möjligt – omplacering, turordningslista som verktyg men inte nödvändigtvis i turordning 
 • 1/4 2022: Förvaltningsövergripande MBL 11 
 • Omplaceringsutredningar presenteras och vilka vi avser omplacera 
 • Omplaceringserbjudande lämnas ut 4/4 
 • Svar senast 7/4 
 • 12/4 2022: LAS 29 förhandling centralt med berörda fackförbund  
  • En sittning bokas in med berörda fackförbund där sittning delas upp i avsnitt  

Ordning i matsalen samt ev nya direktiv kring pedagogisk lunch

Veckorna innan sportlovet upplevdes matsalssituationen mycket mer rörig än vanligt. Det är viktigt att alla gör sitt för att det ska blir bättre. 

 • Se till att inte klustra ihop oss som vuxna när vi äter i matsalen. Max 3 vid varje bord.
 • Påtala – vi har alla ansvar för att miljön där inne – vi betalat ju endast 15 kr för vår lunch av den anledningen. När vi är där har vi ett uppdrag och ansvar att säga till när eleverna inte sköter sig.

Just nu ser kommunen över upplägget med pedagogisk lunch och ersättningen för den för att den inte ska bli förmånsbeskaddad. Mer info om detta kommer. Kan bli så arr den pedagogiska lunchen måste schemaläggas.

Återvinningsstationerna i korridorerna

Återvinning

När eleverna slutar åk 6 vet de mycket väl hur man sköter återvinning och källsortering  – det får de med sig från både Geresta och Brännan. Det är viktigt att alla sorterar och tar det på allvar. Just nu slängs det hur som helst i återvinningskärlen. Prata med eleverna om detta i mentorsgrupperna.

Datorer under Nationella proven

Alla ni som är involverade i nationella proven och hur de ska utföras på datorer måste prata ihop er och stämma av med Simon. Han måste veta förutsättningarna om något ska förberedas – framförhållning är helt avgörande om vi ska kunna känna oss trygga i att allt funkar när det ska skrivas vid provtillfället. 

Inför Wisingdagarna

I linje med datorer om nationella prov måste alla som förväntar sig att använda paddor eller datorer på något speciellt sätt informera och involvera Simon, Christer M och eventuellt Mttias i detta så att allt finns på plats när det sa användas och så att allt funkar.

Kostnad kopieringspapper – prisuppgång på 350% sedan i november

Kopieringspapper

Vi en av de verksamheter i kommunen som har bäst förutsättningar att minska andelen papperskopior. Trots detta är vår stora kopiator i kopieringsrummet alltid kommunens topp-3-placering vad gäller flest tagna kopior. 

Nu har kopieringspapperet gått upp med 350% (från 16 kr till 56 kr för 500 ark). Det är ännu ett incitament att hålla nere kopieringskostnaderna och vår påverkan på miljön. 

PRAO för 20A och 20B v11

Direkt efter sportlovet har 8A och 8B PRAO. Viktigt så ni inte glömmer bort det.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

V.11 – 14-18/3 2022 Digitalt event Sverige, Härnösand, Hedda Wisingskolan. 

Envising:

 • Mobilitet till Frankrike – 21-25/3. 4 elever och 2 vuxna åker.
 • Mobilitet till Turkiet – 9-13/5 4 elever och 32 vuxna åker.

UHR erbjuder

22/3 kl 15.00-15.45 en snabbtitt på eTwinning med tema språklärare. Anmälan senast 18/3. Mer info och anmälan https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-spraklarare4/

24/3, kl 15.00-15.45 en snabbtitt på eTwinning med tema Nybörjare. Anmälan senast 22 mars, Mer info och anmälan https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-nyborjare4/

5/4, kl 16.00-16.40 en snabbtitt på eTwinning med tema Hitta samarbetspartners. Anmälan senast 1 april. Mer info och anmälan https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-hitta-samarbetspartner2/

eTwinning erbjuder:

17/3, kl 16.00-17.30 ett online-seminarium ”Fighting against discrimination; Standing up against discrimination”. Den internationella dagen motrasism uppmärksammas varje år den 21/3. Anne Frank-huset kommer att vara värd för två webbseminarier om berättelser som berör. Du kommer att lära dig nya strategier för att prata om diskriminering med elever, med hjälp av ungdomars berättelser. Mer info och anmälan på www.etwinning.net

Lärarförbundet erbjuder ALLA (inte bara medlemmar):

31/3, kl 18.30-20.00, en kostnadsfri föreläsning med Micael Bydén med titeln: ”Vikten av en sund värdegrund och tillitsfulla relationer”. Att utveckla lyhörda och tillitsfulla ledarskap, med stort fokus på värdegrund, mångfald, relationsbyggande och dialog. Mer info och anmälan på www.lararforbundet.se/inspirationskvallar


Ämneslag

 • Ni följer er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ er planerade agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden


Veckans tips

Pedagog västerbotten

Viktigt att ha med sig i undervisningen – ”Du kan bara minnas det du har tänkt” – vi måste ställa oss frågan hur vi får eleverna att tänka! Läs mer här från ”Pedagog Västerbotten”: https://pedagogvasterbotten.se/2017/09/29/sa-triggar-du-igang-hjarnan-for-ett-battre-larande/


Detta händer under veckan (v.11)

 • Hela veckan
  • Breakning Barriers event hela veckan.
  • PRAO för 20A och 20B hela veckan.
  • 20D ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Medarbetarsamtalen pågår – Erik och Johan är mkt bokade.
 • Mån – 15:00-16:40 SPSMs språkstörningskurs (sista kurstillfället) Ansvar Jennie L och Carina B-B
 • Tis – 12:00-13:00 MBL11 Ansvar Skolledningen inkl resp fackombud och skyddsombud.
 • Tis – 15:00-17:00 EHM 7-9B Ansvar EHT och A-lag7-9B
 • Ons – 15:45-17:00 APT samt EHT-temaplanering Ansvar: Skollening samt EHT

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

  • Inge påminnelser just nu.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s