Sjökortet v5 30/1-3/2 (2023)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Besök från Nantes (aktiviteter och salsändringar)
 • Priser i cafét för tävlingar.
 • Planering av teambuildande aktiviteter i åk 7.
 • Planering i Schoolity – mkt kort framförhållning plats för vecka 5 och framåt
 • Vuxna till Kroatien
 • Hur pratar vi vuxna om andra elever som kommer till skolan.
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Inför medarbetarsamtal

Inför medarbetarsamtalet i år kommer vi helt och hållet utgå ifrån skolans och kommunens mål. Du hittar mål och indikatorer som helhet ovan. Vi fokuserar på målen utifrån det gemensamma underlaget för medarbetarsamtalet och de rubriker som är rödmarkerade där – se underlaget här: Underlag för utvecklingssamtal anpassning efter mål 

Erik och Johan kommer att utgå från målen nedan – men om det finns annat du vill ta upp kring din arbetssituation, arbetsmiljö, egen utveckling eller liknande så är du välkommen att göra det med utgångspunkt från samtalsunderlaget.

Här nedan är målen i korthet utan indikatorer. I blått ges exempel på vad som kan vara intressant att ta upp – från din eller skolledningens sida.

Nämndens indikatorer:

 • I kommunens förskolor och skolor är utforskande, nyfikenhet och lust att lära en grund för utbildningen.
  • Variation av undervisningen, SKUA-arbete, elevinflytande etc.
 • I kommunens förskolor och skolor finns en social gemenskap som ger trygghet och tillit till den egna förmågan, vilja och livslång lust att lära.
  • Relationsskapande, kommunikation och dialog med elever, 

Hedda Wisingskolans lokala mål (reviderade ht22)

 • Högre grad av integration och inkludering för ökad lust och motivation hos alla elever.
  • Planering i Schoolity, lektionsdesign, differentierad undervisning, UDL (Universal Design for Learning), anpassningar, medvetenhet om elevers behov, gemensam struktur, etc.
 • Höja kvalitén på språkundervisningen och förbättra språk- och kunskapsutvecklingen hos eleverna.
  • Arbete med SKUA-verktyg, språk i alla ämnen, gemensamma mallar, etc.
 • Att digital teknik tillför kvalitet i lärandet och undervisningen.
  • Delning av dokument istället för att skicka/ladda upp, digital återkoppling, användning av Dugga, etc.
 • Färre individuella anpassningar och istället utveckla metoder som når alla elever.
  • Beskriva hur man förändrat undervisningen/planeringen utifrån detta.
 • Att vi agerar mer miljömässigt och socialt hållbart på skolan. Arbete och undervisning kring hållbar utveckling går från teoretisk kunskap till mer praktiskt agerande. (Ska omformuleras – kanske delas upp i olika delar)
  • Hur har man jobbat med att göra mer praktik av elevernas kunskap och medvetenhet?

Kort framförhållning i Schoolity

Kort framförhållning i Schoolity. På fredag morgon V4 hade endast lite drygt 1/3 av lektionerna en planering på lektionerna inför V5 och framåt. Förväntan är att det finns planeringar två veckor framåt synliga för eleverna. Viktigt att alla följer detta!

Uppföljning av SKUA-aktiviteter/läxa

Vecka 6 är det avstämning och uppföljning av hur det gått så här långt med SKUA-arbetssätten som presenterades under höstlovet. Tanken är att alla ska testa 3 olika metoder som ni på ett eller annat sätt mött under SKUA:

 • Skriva – cirkelmodellen
 • Tala – jigsaw övning
 • Läsa – före * under * efter aktiviteter

Hela Power Pointen från Maries genomgång V44 finns här: Skua för år 3

Intresseanmälan för att åka med till Kroatien

Varazdin ansökan

Vecka 12 ska en delegation från elevrådet åka till Varazdin i Kroatien för att arbeta med frågor och metoder kring inkludering och elevrådets roll i arbetet med inkludering på skolan. I dagsläget blir det 6 elever som åker och vi tänker oss 3 vuxna med på resan. Vi ser gärna att det blir medarbetare med olika roller på skolan. Tanken är att ni åker tåg  (Green travel) med eleverna. Avresa bli därför preliminärt fredag v11 och åter hemma sön. kväll v12.

Maila eller prata med Erik om du är intresserad av att följa med. Vi behöver svar under vecka 5.

Varazdin

Önskemål inför kommande läsår vad gäller internationella projekt/kurser/skuggning

Den 23/2 ska budget för Erasmusackreditering år 3 lämnas in. Vi behöver därför veta vilka av er har idéer om vad ni skulle vilja göra under läsåret 23/24 samt början av läsår 24/25 (projektperiod 3 sträcker sig en bit in under höstterminen). Det kan gälla kurser, resor med elever, jobbskuggning etc. Finns inga dåliga idéer – bara spännande utmaningar! Hör av er i god tid innan den 23/2 om ni har fårgor eller uppslag kring vad ni vill hitta på. Utgångspunkten ska vara skolans mål (ackrediteringsmålen).

Utannonsering av Johans tjänst inför nästa läsår

Under vecka 5 kommer Johans tjänst som biträdande rektor att utannonseras inför hösten 2023. Vi hoppas kunna rekrytera så att det blir en mjuk övergång för den som kommer, helst med start under vårterminen. 

Alla i EHT ska vara på elevhälsoportalenkäten

Alla i EHT har fått ett mail med länk för att göra enkäten inför EHT-tiden på måndag. Många frågor så man måste avsätta lite tid för att göra den. Se mail.

Friluftsdag 22/2

Onsdag den 22/2 är det friluftsdag. För er som missat detta kan det vara bra att ni blockar det i era kalendrar. Mer information kommer inom kort från Idrottslärarna.

Nya elever

Under vecka 5 kommer det 4 nya elever till 22B, 22C, 21B och 20C. Alla berörda mentorer är informerade eller blir det under måndagen. 

Under vecka 4 började två elever – en i 21D och en i 20C.

Ändrade datum kollegialt lärande

Det är nu ombokat två nya datum för kollegialt lärande för åk 7 och 9. De datum som gäller för våren är:

 • 1/2
 • 29/3
 • 9/5

Tiderna är uppdaterade i den gemensamma kalendern. Tiderna för träffarna är kl. 14:00-16:30.

Erik ledig v6

Under vecka 6 är Erik J ledig/semester. Johan V är Tf rektor under Eriks ledighet.

Checklista – registrera frånvaro i Personec P

Checklista för registrering / meddelande av egen frånvaro

 • Om man är sjuk heldag SMSar man Hanna senast samma dag kl 07:30 på 070-3014951
 • Om man går hem under dagen för att man blir sjuk / måste VABBA under arbetsdagen så meddelar man Hanna på samma sätt via SMS (så att det sparas i text) samt ser till att Hanna, Erik J eller Johan V vet att man går hem och från vilken tid det gäller.
 • Man meddelar följande i SMSet:
  • Datum för den tid, dag eller de dagar man vet att man kommer att vara borta från jobbet. Om man är borta mer än en vecka så måste man ha sjukintyg.
  • Om man inte vet om det blir mer än en dag – så måste man meddela samma info till Hanna varje dag senast 07:30.
 • Man meddelar om man är sjuk själv eller VABar
  • Om man VABar så måste man meddela vilket barn man VABar för
 • När man är tillbaka på jobbet registrerar man motsvarande i Personec P

Om något ändå missats så att Hanna lägger in tjänstledighet utan lön så vänder man sig till Erik så kan han ändra om det blivit fel. Gör man det innan den 7:e innevarande månad så påverkas inte nästa lön. Om man går hem under arbetsdagen så innebär det sjukskrivning del av dag.


Erasmus och eTwinning

Aktuell kompetensutveckling just nu

Ackrediteringen år 2 – har nu ett namn: Friends

Här är projektnamnet för ackrediteringsår 2 och Erasmus+

Friends

 • Forgiveness
 • Respect
 • Inclusion
 • Encouraging
 • Nourishing
 • Dedication
 • Supportive

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

UHR erbjuder:

2 februari, kl 15-17: Webbinarium och nätverksträff för tysklärare. Ett unikt tillfälle för tysklärare att nätverka med andra tysklärare i Norden och lära sig mer om hur internationellt samarbete kan berika undervisningen. Mer info och anmälan senast 30/1: https://bit.ly/3BTQIOK

Övrigt om eTwinning:

eTwinning finns nu på en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login: https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm. Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm. Så nu är det bara att starta nya eTwinningprojekt!

Nya möjligheter med eTwinning:

# Om du har idéer om att starta ett eTwinning-projekt kan man söka medel för ett förberedande besök på den skola man ska samarbeta med. Mer info, se https://www.utbyten.se/program/erasmus-etwinning-forberedande-besok/

# Det finns också möjlighet att delta i ett eTwinning-seminarium för högstadielärare i Bergen, Norge, 22-24/3 2023. Mer info och anmälan senast 15/2, se : https://www.utbyten.se/evenemang/etwinningseminarium-i-bergen-for-hogstadielarare/?utm_campaign=utbyten-2022-12-20&utm_medium=email&utm_source=apsis


Ämneslag

 • Se till att era planeringar är uppdaterade i god tid mot eleverna i Schoolity.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Alla klasser / årskurser – påminn eleverna om att vi har besök från Frankrike. De kan komma på lektionsbesök i alla klasser.

Veckans tips

Orka plugga

”Orka plugga” – bra filmer att jobba med ang studieteknik för eleverna. https://urplay.se/bladdra/utbildning-och-media/studieteknik


Detta händer under veckan (v.5)

 • Hela veckan
  • Klass 21C tömmer återvinningstationerna.
 • Ons – 15:45-17:00 – Konferens – A-lag 7 och 9 – har kollegialt lärande A-lag 8 använder tiden för att lägga in lektionsplaneringar två veckor framåt. Ansvar A-lagsledare samt resp lärare.
 • Ons – 19:50 kommer våra besökare från Nantes till Härnösand – Värdfamiljer, Erik J, Christina B-E och Sabine möter upp.
 • TorsFre – Franska elever finns i skolan och besöker klasser emellanåt!

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

 • Fundera över om du har några idéer kring kompetensutveckling eller arbete med eleverna kring våra mål och om vi ska ta med det i budgetansökan inför nästa ackrediteringsperiod – ansökan ska vara inne 23/2.
 •  

Sjökortet v4 23/1-27/1 (2023)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ordning i grupprummen vid kopiatorn
 • AW
 • A-lag 9 besök på Brännaskolan
 • Besök på UMO
 • Inventera vilka som anmäler sjukfrånvaro mitt på dagen.
 • Påminnelse  – önskemål inför nästa läsår
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


AW

Nu är det väll ändå dags för en AW! Fredagen den 10/2 vid 18 går vi ner på Engströms (om dom har plats för oss) för en liten matbit och sedan blir det en härlig spontankväll som pågår så läge man behagar 😊

Hanna lägger in en intresselista i personalrummet där ni gärna får skriva upp er så vi får ett hum om hur många vi blir.

Checklista – registrera frånvaro i Personec P

Checklista för registrering / meddelande av egen frånvaro

 • Om man är sjuk heldag SMSar man Hanna senast samma dag kl 07:30 på 070-3014951
 • Om man går hem under dagen för att man blir sjuk / måste VABBA under arbetsdagen så meddelar man Hanna på samma sätt via SMS (så att det sparas i text) samt ser till att Hanna, Erik J eller Johan V vet att man går hem och från vilken tid det gäller.
 • Man meddelar följande i SMSet:
  • Datum för den tid, dag eller de dagar man vet att man kommer att vara borta från jobbet. Om man är borta mer än en vecka så måste man ha sjukintyg.
  • Om man inte vet om det blir mer än en dag – så måste man meddela samma info till Hanna varje dag senast 07:30.
 • Man meddelar om man är sjuk själv eller VABar
  • Om man VABar så måste man meddela vilket barn man VABar för
 • När man är tillbaka på jobbet registrerar man motsvarande i Personec P

Om något ändå missats så att Hanna lägger in tjänstledighet utan lön så vänder man sig till Erik så kan han ändra om det blivit fel. Gör man det innan den 7:e innevarande månad så påverkas inte nästa lön. Om man går hem under arbetsdagen så innebär det sjukskrivning del av dag.

Lista med konkreta tips från Jonas Nilsson

I utskicket om dagens Sjökort finns listan med konkreta tips från Jonas Nilsson. Där finns även hans kontaktuppgifter. 

”Magic erasors” – fläcksuddare

Vill man ha en sån ”Magic erasor” som Jonas Nilsson pratade om så finns det sådana att hämta på expeditionen.

Utvecklingssamtal vt23

Vi har fått göra en justering av dagarna för utvecklingssamtalen v11. Det datum som gäller är tisdag 14/3 och torsdag 16/3.

Elever som ber på lektionstid

Ni mentorer – undersök frånvaron mitt på dagenunder v2 och v3 om elever har frånvaro ”anmäld sjukfrånvaro” men är där före och efter den frånvaron. Vissa elever verkar ha satt detta i system för att be under lektionstid. Det är inte giltig frånvaro.

Elevrådet erbjuder konstruktiv återkoppling genom enkät

Inom kort kommer elevrådet att presentera en enkät med frågor kring undervisning och skolans verksamhet som de vill erbjuda sig att samarbeta kring med all personal på skolan. Alla kommer att erbjudas att vara med – men det är frivilligt. Meri info när vi vet mer.


Erasmus och eTwinning

Aktuell kompetensutveckling just nu

Ackrediteringen år 2 – har nu ett namn: Friends

Här är projektnamnet för ackrediteringsår 2 och Erasmus+

Friends

 • Forgiveness
 • Respect
 • Inclusion
 • Encouraging
 • Nourishing
 • Dedication
 • Supportive

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (Uppsala Universitet) erbjuder:

1 februari, kl 15.00-17.00 (zoom): Talängslan – en utmaning i språkklassrummet. Att involvera alla elever i muntlig interaktion och att undervisa grupper med heterogen språkfärdighet är två av språklärarens främsta utmaningar. Utifrån forskning om talängslan kommer vi att prata om möjliga tillvägagångssätt för att skapa trygga arbetsformer, främja självförtroende och öka taltid för alla elever. Anmälan senast 29/1 (Begränsat antal platser – först till kvarn). Anmälan: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/77311

UHR erbjuder:

2 februari, kl 15-17: Webbinarium och nätverksträff för tysklärare. Ett unikt tillfälle för tysklärare att nätverka med andra tysklärare i Norden och lära sig mer om hur internationellt samarbete kan berika undervisningen. Mer info och anmälan senast 30/1: https://bit.ly/3BTQIOK

Övrigt om eTwinning:

eTwinning finns nu på en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login: https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm. Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm. Så nu är det bara att starta nya eTwinningprojekt!

Nya möjligheter med eTwinning:

# Om du har idéer om att starta ett eTwinning-projekt kan man söka medel för ett förberedande besök på den skola man ska samarbeta med. Mer info, se https://www.utbyten.se/program/erasmus-etwinning-forberedande-besok/

# Det finns också möjlighet att delta i ett eTwinning-seminarium för högstadielärare i Bergen, Norge, 22-24/3 2023. Mer info och anmälan senast 15/2, se : https://www.utbyten.se/evenemang/etwinningseminarium-i-bergen-for-hogstadielarare/?utm_campaign=utbyten-2022-12-20&utm_medium=email&utm_source=apsis


Ämneslag

 • Presentera för varandra hur niu arbetat med SKUA-uppdraget för året. Uppföljning gemensamt sker på konftid onsdag 8/2.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Genomgång av extra anpassningar A-lagsvis.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Åk 8 – påminn om besök på UMO tis eller tors. Se scheman.
 • I övrigt följer ni er egen agenda.

Veckans tips

AI

Mer om AI och utmaningar och möjligheter i samhället och i skolan:

Skolverket: https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/artificiell-intelligens-i-skolan-kraver-okad-insikt-hos-lararna

Skolvärlden: https://skolvarlden.se/artiklar/ai-har-dodat-den-skrivna-hemuppgiften

UR – skolstudion: https://urplay.se/program/218957-skolstudion-ai-i-framtidens-skola

School education gateway: https://www.schooleducationgateway.eu/sv/pub/resources/tutorials/ai-in-education-tutorial.htm


Detta händer under veckan (v.4)

 • Hela veckan
  • Klass 21C tömmer återvinningstationerna.
 • Tis – 21A+B går på UMO  – tider syns på elevernas scheman. Ansvar mentorer och undervisande lärare vid tiden.
 • Ons – 15:00-16:30 A-lag 9 besöker Brännaskolan inför nya elever åk 7 Ansvar A-lag samt skolledning
 • Ons – 15:45-17:00 – Konferens – A-lag 7 och 8 – träffas i A-algen – se över extra anpassningar samt annat ni inte hunnit med. Ansvar A-lagsledare
 • Tors – 21C+D går på UMO  – tider syns på elevernas scheman. Ansvar mentorer och undervisande lärare vid tiden.
 • Fre – 09:00-10:30 – Skyddsrond Ansvar Skolledning  och skyddsombud – elever och personal.

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

 • Fredag 27/1 är det Skyddsrond – för skyddsombud, elevskyddsombud samt skolledning och vaktmästare.
 •  

Sjökortet v3 16/1-20/1 (2023)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Program för Wisingdagar – frågetecken
 • Registrering i systemet (Personec P) om man är frånvarande
 • Märks någon skillnad i städningen?
 • Besök för A-lag 20 på Brännaskolan den 25/1
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Önskemål inför nästa läsår och att a-lagsledarskap inför nästa läsår

Senast 5/2 ska ni göra era önskningar inför nästa läsår. Se längst ner här i Sjökortet för länk till önskeformulär. I detta kan man även fundera över om man är intresserad av att vara A-lagsledare eftersom de nuvarande 2-åriga A-lagsledaruppdragen upphör till hösten för Henrik, Victoria och Anna B. En separat förfrågan om detta kommer att komma under jan/feb. 

Registrera frånvaro i Personec P

I dagsläget fungerar registreringen av frånvaro mycket ojämnt. Så har det nog gjort under en längre tid – men med det nya uppföljningssystemet som införts så har det blivit väldigt tydligt. Problemet är att de som inte är lika samvetsgranna / ordningsamma som övriga vinner på det. Den stora majoriteten är samvetsgranna / ordningsamma. Vilket inte är en bra lösning – man ska inte vinna på att man missar eller slarvar – tvärt om. Därför uppstår ett mycket onödigt dubbeljobb för Hanna som måste dubbelkolla allt och i många fall jaga detaljer och besked från de som missar.

Inför nästa lönekörning (7/2) och framåt kommer vi att lägga in tjänstledighet utan lön för de som vi inte vet var de varit eller varför de varit borta.

För att skapa så bra förutsättningar för att misstag inte ska ske och för att alla ska veta exakt vad de ska göra så kommer Hanna att ha en repetitionsgenomgång med alla onsdag den 1/2 på konferenstiden. Mn kan självklart prata med Hanna vilken dag som helst

För att vara på banan innan kan man självfallet prata med Hanna om frågetecken uppstår. Men om man följer nedanstående checklista så så vet ni i alla fall vad som måste registreras / meddelas:

Checklista för registrering / meddelande av egen frånvaro

 • Om man är sjuk heldag SMSar man Hanna senast samma dag kl 07:30 på 070-3014951
 • Om man går hem under dagen för att man blir sjuk / måste VABBA under arbetsdagen så meddelar man Hanna på samma sätt via SMS (så att det sparas i text) samt ser till att Hanna, Erik J eller Johan V vet att man går hem och från vilken tid det gäller.
 • Man meddelar följande i SMSet:
  • Datum för den tid, dag eller de dagar man vet att man kommer att vara borta från jobbet. Om man är borta mer än en vecka så måste man ha sjukintyg.
  • Om man inte vet om det blir mer än en dag – så måste man meddela samma info till Hanna varje dag senast 07:30.
 • Man meddelar om man är sjuk själv eller VABar
  • Om man VABar så måste man meddela vilket barn man VABar för
 • När man är tillbaka på jobbet registrerar man motsvarande i Personec P

Om något ändå missats så att Hanna lägger in tjänstledighet utan lön så vänder man sig till Erik så kan han ändra om det blivit fel. Gör man det innan den 7:e innevarande månad så påverkas inte nästa lön. Om man går hem under arbetsdagen så innebär det sjukskrivning del av dag.

Tips om rekrytering av lärare  – Ma/No

Vi har haft ute annons i snart 7 veckor och det är mycket få som söker. Inga aktuella behöriga lärare. Alla tips och headhuntingar ni kan komma med uppskattas stort – sprid och meddela Erik eller Johan om eventuella kandidater!! Se annons här: https://harnosand.attract.reachmee.com/jobs/2676-3-larare-i-ma-och-no-tk-pa-hedda-wisingskolan

Påminnelse om vårt ansvar när det gäller städning

Avtalet med Samhall är förlängt fram till sommaren inför ny större upphandling. Verksamheten på respektive objekt ansvarar för:

 • Att sladdar och kablar är upphängda i arbetsrummen. (Meddela Simon om ni vill ha hjälp med detta).
 • Att ta bort blyerts, färg, lim från skolbänkar, arbetsbänkar och bord. (Vill man ha en sån ”Magic erasor” som Jonas Nilsson pratade om så ska det beställas inom kort)
 • Att ställa upp stolar på bänkar/bord i klassrum. 
 • Att ta bort arbetsmaterial/restprodukter etc. i salar för praktiskt lärande
 • Att ta bort knappnålar, tyg, tråd, spån, trä, skruv, spik och annat överblivet arbetsmaterial från golv och bänkar i slöjdsalar.

Kommande förberedelsesamarbete inför nya 7:or

Vi har tillsammans med Brännan och Geresta börjat strukturera upp ett mer genomgripande samarbete inför skapandet av nya klasser och övergången mellan åk 6 och 7.

Vi tänker oss återkommande samarbete och presentationer av respektive skolas pedagogiska arbete – åk 6 gentemot oss i åk 7 och vi i åk 7 gentemot åk 6. Allt för att vi ska vidga förståelsen för respektive årskurs arbtessätt – vad vi kan vänta oss när de nya 7orna kommer och vad de nya 7orna kan förvänta sig inför att komma till os. Men också för att vi som pedagoger bättre ska förstå hur vi jobbar på respektive nivåer för att vi ska kunna göra övergångarna smidiga för alla.

Första steget i detta är att vi a-lag 20 / åk 9 och mentorer och undervisande lärare i åk 6 besöker Brännaskolan onsdag den 25/1. Mer detaljinfo om detta kommer.  


Erasmus och eTwinning

Aktuell kompetensutveckling just nu

Ackrediteringen år 2 – har nu ett namn: Frien

Preliminär mindre förändring i mobilitetsplatser. Tre av jobbskuggningarna på Irland ser ut att bli tre kursplatser istället. Det gör att det just nu finns 4 (en sedan tidigare) öppna möjligheter för jobbskuggning från nu fram till november 2023.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (Uppsala Universitet) erbjuder:

1 februari, kl 15.00-17.00 (zoom): Talängslan – en utmaning i språkklassrummet. Att involvera alla elever i muntlig interaktion och att undervisa grupper med heterogen språkfärdighet är två av språklärarens främsta utmaningar. Utifrån forskning om talängslan kommer vi att prata om möjliga tillvägagångssätt för att skapa trygga arbetsformer, främja självförtroende och öka taltid för alla elever. Anmälan senast 29/1 (Begränsat antal platser – först till kvarn). Anmälan: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/77311

UHR erbjuder:

2 februari, kl 15-17: Webbinarium och nätverksträff för tysklärare. Ett unikt tillfälle för tysklärare att nätverka med andra tysklärare i Norden och lära sig mer om hur internationellt samarbete kan berika undervisningen. Mer info och anmälan senast 30/1: https://bit.ly/3BTQIOK

Övrigt om eTwinning:

eTwinning finns nu på en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login: https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm. Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm. Så nu är det bara att starta nya eTwinningprojekt!

Nya möjligheter med eTwinning:

# Om du har idéer om att starta ett eTwinning-projekt kan man söka medel för ett förberedande besök på den skola man ska samarbeta med. Mer info, se https://www.utbyten.se/program/erasmus-etwinning-forberedande-besok/

# Det finns också möjlighet att delta i ett eTwinning-seminarium för högstadielärare i Bergen, Norge, 22-24/3 2023. Mer info och anmälan senast 15/2, se : https://www.utbyten.se/evenemang/etwinningseminarium-i-bergen-for-hogstadielarare/?utm_campaign=utbyten-2022-12-20&utm_medium=email&utm_source=apsis


Ämneslag

 • Gemensam ämnesplanering.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Att ta med alla klasser – sabotage på toaletter. Under terminens första 3 dagar har 5 toaletter blivit igensatta med pappershanddukar. Påminn eleverna om att inga pappershanddukar får hamna i toaletterna. Det kan bli mycket dyrt om en tilltäppt toalett eller handfat skapar en vattenskada. 
 • Om måndagstiden genomförs så ska klassråd hållas inför elevråd på fredag.

Veckans tips

Svedala förstelärarblogg

Ytterligare bra och konkreta tips på fungerande ledarskap mi klassrummet som förutsättning för lärande: https://1larare.svedala.se/ledarskap-en-forutsattning-for-att-lyckas-som-larare/


Detta händer under veckan (v.3)

 • Hela veckan
  • Klass 21B tömmer återvinningstationerna.
 • Mån – OnsWisingdagar se program / planering för resp klass i resp årskurs i Schoolity.
 • Ons – 10:00-11:30 – RKA Ansvar Skyddsombud-medarbetare och Elevskyddsombud, samt skolledning
 • Ons – 15:45-17:00 – Konferes – utvärdering av Wisingdagarna samt uppföljning av Jonas Nilssons tips/arbetssätt Ansvar skolledning och resp A-lag.
 • Fre – 11:00-12:00 – Elevråd Ansvar Elevrådet

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

 • Fredag 27/1 är det Skyddsrond – för skyddsombud, elevskyddsombud samt skolledning och vaktmästare.
 •  

Sjökortet v2 9/1-13/1 (2023)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Program för mån/tis
 • Kalla elevskyddsombud till RKA den 18/1
 • MBL
 • Svinn pennor, sudd och papper…
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Önskemål inför nästa läsår

Vi kommer snart att vilja ha in era önskemål inför nästa läsår. Vi är extra tidigare i år av olika skäl – det gäller både inför överlämning inför åk 7 samt ”heltidsprojektet” som ska starta för skolan inom kort. Klicka här för att fylla i dina önskemål*: https://forms.office.com/e/n4Kr8nc4jN 

Deadline för att fylla i önskemålen inför nästa läsår är: söndag 5/2. 

Planering konferensdagar 

Fika finns båda dagarna för och eftermiddag – ca 09:45-10:15 och ca 14:00-14:30.

 • Måndag 9/1
  • Planering:
   • 08:00-08:15 Gemensam samling i ljushallen
   • 08:15-12:00 Egen planeringstid för alla som inte är bokade på annat.
   • 08:15-10:00 EHT-temaplanering för alla involverade i temagruppen – viktigt att alla är på plats. I sal O112.
   • 10:00-12:00 EHT har möte för jobb med elevhälsoportalen (inkl fika) i sal O107
   • 12:00-13:00 Lunch på egen hand
   • 13:00-16:00 Förberedelse Wisingdagar i respektive A-lag. 
 • Tisdag 10/1
  • Jonas Nilsson föreläser och håller Workshop om ledarskap i klassrummet för all pedagogisk personal – heldag
  • 08.30-09.45 Föreläsning del 1 – i Gradängsalen
   09.45-10.15 Fika i ljushallen
   10.15-11.45 Föreläsning del 2 – i Gradängsalen
   11.45-12.00 Introduktion av workshop
   12.00-12.45 Lunch
   12.45-14.00 Workshop med 4 olika diskussionsfrågor – i Ljushallen / angränsande klassrum.
   14.00-14.20 Jonas sammanfattar workshop
   14.20-14.30 Introduktion av skarp planering
   14.30-15.30 Fika samt skarp planering – i Ljushallen / angränsande klassrum.
   15.30-16.00 Återsamling/ avslutning

  • Läs mer om Jonas Nilsson och ledarskap i klassrummet här: https://jonas-nilsson.se/forelasningar/#ledarskap-klassrummet  

MBL – RKA

På torsdag den 12/1 kl 11:00-12:00 har vi MBL19. Kallelse till berörda har gått ut – agenda finns i kalendariet och i Sharepoint.

På onsdag den 18/1 kl 10:00-11:30 har vi RKA tillsammans med de nya elevskyddsombuden. Kallelse till de vuxna skyddsombuden har gått ut – men elevskyddsombuden bör informeras.

Nytt och påminnelse om städning

Vi har uppdaterade städrutiner för VT2023 dessa har förtydligats ytterligare för samhall men innebär även vissa saker för oss på skolan som handlar om att skapa förutsättningar för städandet: 

 • För att det ska bli bättre städat på arbetsrummen – alla måste plocka ihop och organisera så golven kan städas – allas ansvar.
 • För att det ska bli bättre städat i ämnesinstitutionerna  – främst uppe vid kopiatorn – så måste det städas undan material som ligger på golven och blockerar städandet. 
 • Det kommer att lägga in Schoolity när klassrum städas för att det ska bli tydligare för alla – så att man kan ställa upp stolar i klassrummen.
 • Om det ligger kablar och liknande på golven i arbetsrum – då blir det ej städat. Kontakta Simon så har han tejp och kardborreband så att de kan hängas upp.
 • Skrivbord fulla med papper blir ej städade.
 • Fönsterbrädor fulla med saker blir ej städade (Städet kommer inte flytta blommor, papper, datorer etc i fönstren)

Erasmus och eTwinning

Aktuell kompetensutveckling just nu

Ackrediteringen år 2 – har nu ett namn: Frien

Preliminär mindre förändring i mobilitetsplatser. Tre av jobbskuggningarna på Irland ser ut att bli tre kursplatser istället. Det gör att det just nu finns 4 (en sedan tidigare) öppna möjligheter för jobbskuggning från nu fram till november 2023.

Future train – framtidståget (ackrediteringen år 1)

 • Vi fick ändra om i schemat för Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34. Ny tid kommer.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (Uppsala Universitet) erbjuder:

1 februari, kl 15.00-17.00 (zoom): Talängslan – en utmaning i språkklassrummet. Att involvera alla elever i muntlig interaktion och att undervisa grupper med heterogen språkfärdighet är två av språklärarens främsta utmaningar. Utifrån forskning om talängslan kommer vi att prata om möjliga tillvägagångssätt för att skapa trygga arbetsformer, främja självförtroende och öka taltid för alla elever. Anmälan senast 29/1 (Begränsat antal platser – först till kvarn). Anmälan: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/77311

 SPSM erbjuder:

16 januari – 26 februari en kostnadsfri nätbaserad kurs om Språkstörning – baskurs grundskola . Kursen handlar om vad språkstörning innebär och vilka konsekvenser funktionsnedsättningen får för elevers lärande. Den innehåller konkreta förslag på vad du behöver tänka på i samband med undervisning och bedömning. Kursen syftar också till att ge ökad förståelse om hur en språkstörning kan få konsekvenser för socialt samspel och kommunikation. Mer info och anmälan (begränsat antal platser): https://www.spsm.se/kurser–aktiviteter/sok-kurser-och-aktiviteter/importerade/sprakstorning—baskurs-grundskola9/

UHR erbjuder:

2 februari, kl 15-17: Webbinarium och nätverksträff för tysklärare. Ett unikt tillfälle för tysklärare att nätverka med andra tysklärare i Norden och lära sig mer om hur internationellt samarbete kan berika undervisningen. Mer info och anmälan senast 30/1: https://bit.ly/3BTQIOK

På youtube: I november genomfördes UHR:s nationella eTwinning-konferens som belyste hur lärmiljöer i skolor kan bli vackra, hållbara och inkluderande för alla elever. Nu finns möjlighet att se den på youtube i efterhand:

Nationella eTwinning-konferensen 2022 – klicka här

Övrigt om eTwinning:

eTwinning finns nu på en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login: https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm. Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm. Så nu är det bara att starta nya eTwinningprojekt!

Nya möjligheter med eTwinning:

# Om du har idéer om att starta ett eTwinning-projekt kan man söka medel för ett förberedande besök på den skola man ska samarbeta med. Mer info, se https://www.utbyten.se/program/erasmus-etwinning-forberedande-besok/

# Det finns också möjlighet att delta i ett eTwinning-seminarium för högstadielärare i Bergen, Norge, 22-24/3 2023. Mer info och anmälan senast 15/2, se : https://www.utbyten.se/evenemang/etwinningseminarium-i-bergen-for-hogstadielarare/?utm_campaign=utbyten-2022-12-20&utm_medium=email&utm_source=apsis


Ämneslag

 • Gemensam ämnesplanering.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Ingen måndagstid.

Veckans tips

Skolverket

Skolverkets stöd för ledarskap i klassrummet: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/stod-for-ledarskap-i-undervisningen


Detta händer under veckan (v.2)

 • Hela veckan
  • Klass 21B tömmer återvinningstationerna.
 • Mån – Tis – Se program /planering ovan
 • Ons – 15:45-17:00 – Konferenstid – kort gemensam samling därefter planering Wisingdagar Ansvar alla a-lag
 • Tors – 11:00-12:00 – MBL Ansvar Skolledningen och alla fackliga ombud.

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

 • Inga påminnelser just nu.
 •