Sjökortet v50 12/12-16/12 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Luciafirande
 • Digital föreläsning åk 8
 • Utnyttjande av ämnesmötestiden
 • Ökad risk för stölder och inbrott
 • Inmatning av betyg / studieplaner
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Kompensation i tid för kollegialt lärande samt kurs inför övningsskola

I samband med att två av A-lagen har påbörjat kursen för ”kollegialt lärande” samt att vissa går kursen för övningsskola så sa vi att kompensation för detta skulle utgå timme mot timme.

Man måste dock som alltid ha en dialog med Erik eller Johan om och när man tar ut sin kompledighet – det är inget man gör på eget bevåg utan dialog med skolledningen.

Arbetsmarknadskunskap åk 8 – digital vårdföreläsning

Den 14/12 och den 19/12 är det en digital Vårdföreläsning  för eleverna i åk 8.Ni som är med eleverna den aktuella tiden kopplar upp er med länken ni fått i mailet om det här Sjökortet och är med eleverna under lektionen.

Tiden för föreläsningarna är:

 • 14 december kl. 08:30 – 09:30 Hedda Wisingskolan 8D och Kastellskolan åk 8 (med andra ord måste eleverna i 8D vara på skolan lite tidigare på onsdagen och det blir Olle L som har dem hela passet eftersom han även har eleverna 
 • 14 december kl. 10:00 – 11:00 Hedda Wisingskolan 8A
 • 19 december kl. 13:30 – 14:30 Hedda Wisingskolan 8B och 8C

Vi kommer använda oss av Menti under föreläsningen för att kunna få in lite av deras tankar och liknande. Eleverna går då in på www.menti.com via sin mobil eller dator. Vi förklarar hur och när under föreläsningens gång. 

Som pedagoger får ni gärna svara på en egen utvärdering på Menti efter föreläsningen. Gå då in på www.menti.com och ange koden som finns i mailet om det här Sjökortet. OBS! Denna kod är alltså endast till för er som är vuxna och är med under föreläsningen.

Info gällande anslutning till föreläsningen:

Du som pedagog ansluter med din dator till föreläsningen och skjuter upp det på projektor. Vänd datorn med kamera mot eleverna, så att vi kan se dem under föreläsningen.

För info: det kan vara så att fler klasser kommer att koppla upp sig för samma föreläsning.  

Ökad risk för stölder och inbrott under julledigheten

Vi har varit väldigt förskonade nu på senare tid från dessa händelser, dels för att vi jobbar förebyggande och har inbrottslarm och dels för att vi är duktiga på att lägga undan, låsa in, stöldbegärligt material.

Vår grannkommun Sundsvall har dessvärre drabbats av flertalet inbrott nu på senare tid och därför är det viktigt att påminna er om att fortsätta jobba förebyggande med att inte ha ipads, mobiler, datorer, verktyg etc. framme i fönster eller liknande.

A-lagsledares uppdrag och prioritering av arbetsuppgifter – påminnelse

I linje med hur a-lagsledarnas uppdrag formulerats och MBL:ats så har de varken mandat att besluta eller ansvar för hur olika ramar för anställdas uppdrag ser ut. Det kan gälla scheman, mötestider (som beslutats av skolledningen), arbetstider, ledigheter, prioriteringsordning, eller likande. Här kan man läsa A-lagsledarnas uppdrag: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2019/04/a-lagsledarroll-efter-mbl-190415.pdf

Om man upplever stress och känner att det är svårt att prioritera – då börjar man med att utgå ifrån vår prioriteringsordning av arbetsuppgifter: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2018/12/Prioriteringsordning-f%C3%B6r-l%C3%A4rare-efter-MBL.pdf

Åk 8 besök på ungdomsmottagningen v4

Under tisdag och torsdag vecka 4 kommer åk 8 att besöka UMO enligt följande:

Tider ungdomsmottagningen vt23

Vilka de medföljande blir kommer att synas i era scheman när ni närmar er besöket.

Studieplaner – inför betygssättning i So

För att det inte ska bli strul med betygssättningen så måste studieplanerna stämma. Därför är det viktigt att So-lärarna (det gäller även No -men där har Johan V koll) kollar mailet i onsdags (221207) om eventuella förändringar i den ordning ni anmälde inför läsåret. Om några ändringar måste göras – meddela Johan genast.

Påminnelse – Deadline betyg ht22

Inför betygssättningen ht2022 ser tidsplanen ut enligt följande:

 • Onsdag den 14/12 är tid avsatt för inmatning av betyg på konferenstiden.
 • Deadline för betygen är söndag kväll den 18/12. 

Det innebär att de som vill använda helgen till betygsinmatning kan göra det, men ALLA betyg måste vara inmatade på måndag morgon. Det innebär att ni som vet med er att ni brukar vara ute i sista sekunden – ni måste vara extra noga med att allt är klart och att inga elever / grupper är missade.

Luciafirande planering

Vi har som vanligt Luciatåget i Landgrenshallen. Start kl 08.00 – ca 09.00 Det är viktigt att elever och personal är på plats i god tid före starttiden – gåt ut till eleverna att de ska vara där senast 07:45. Eleverna skall placera sig klassvis med respektive mentorspar.

Efter framträdandet i Landgrens hallen – fika med klassen. Mentorklassrum. Lussebullar och festis finns att hämta i matsalen till respektive klass. Undervisning startar igen enlig schema kl 09:30.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Ackrediteringen år 2, ännu inget namn..

Preliminär mindre förändring i mobilitetsplatser. Tre av jobbskuggningarna på Irland ser ut att bli tre kursplatser istället. Det gör att det just nu finns 4 (en sedan tidigare) öppna möjligheter för jobbskuggning från nu fram till november 2023.

Future train – framtidståget (ackrediteringen år 1)

 • Vi fick ändra om i schemat för Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34. Ny tid kommer.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Övrigt om eTwinning:

eTwinning håller på att flyttas över till ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv


Ämneslag

 • Gemensam ämnesplanering – hur kan ni på bästa sätt stötta varandra i att använda den gemensamma mallen för Agendan.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Alla årskurser  – påminn om tiderna och ordningen för luciafirandet – samt att visa respekt för de som går / sjunger i luciatåget!!
 • Åk 8 påminner om den digitala föreläsningen i arbetsmarknadskunskap / vård (se ovan)
 • 8D / 22D – måste informeras/påminnas om att de börjar tidigare på onsdag (se ovan)

Veckans tips

Betyg och bedömning

Kort och mycket tydlig film om nya riktlinjer och råd för betygssättning – se film här: https://youtu.be/fqgXguappxw

Se även den här filmen: https://youtu.be/QrTTfNrQD4I 

Här finns även mycket fler råd och tips för betyg och bedömning: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/betyg-i-grundskolan/satta-betyg-i-grundskolan


Detta händer under veckan (v.50)

 • Hela veckan
  • Klass 21A tömmer återvinningstationerna.
  • Besöket från Rumänien pågår måndag och tisdag.
 • Ons – 15:45-17:00 – Konferenstid – Ingen gemensam samling – tid för betygsinmatning Ansvar alla ämneslärare
 • Sön – deadline betygssättning

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter att göra.

Viktiga påminnelser

 • Deadline betygssättning sön 18/12.
 •  

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s