Sjökortet v19 8/5-12/5 (2023)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Yrkesmässa på tisdag
 • Kollegialt lärande på tisdag
 • Utvärdering av EHT-teman mot elever.
 • Städning hemklassrum
 • NP i matematik Ons/Fre.
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Städning av hemklassrum

Som nämndes tidigare så är det rätt stökigt i vissa klassrum. Alla hemklasrum borde nog få sig en genomgång och lite ordning. Ta en av mentorstiderna kommande 1-2 veckor och se till att rummen blir städade.

Påminnelse om fönstren

Nu när det börjar varmt är det lätt att man öppnar fönstren för att släppa in frisk luft. Glöm dock inte att stänga dem. Trots påminnelser så står det i stort sett ett eller ett par fönster öppna när skolan stänger för dagen.

Yrkesmässa under tisdagen 9/5 för åk 8

Åk 8 har yrkesmässa på Sambiblioteket under tisdagen 9/5 – det ligger inlagt tider i åk 8s scheman. Läs mer generell info här: FOKUS Yrkesmässa 2023

Politikerbesök

På onsdag eftermiddag 16:00-ca 17:00 har vi politikerbesök från olika nämnder och partier. 7-9B kommer att få presentera sin verksamhet. Erik kommer att presentera hela skolan. Kanske finns önskemål att någon eller några ämneslärare kan säga några ord. Erik återkommer om detta.

Ökad skadegörelse

Tyvärr ser vi ökad skadegörelse på skolan – främst sedan efter jul. När ni ser något som är trasigt – ta bild och MMSa Erik eller Daniel. Vi behöver underlag som kan gå ut till elever och föräldrar.

Ökad kamerabevakning på förslag

Vi har lyft frågan med kommunens säkerhetsansvarige ang att utöka antalet kameror på skolan. Inga beslut är tagna – men frågan undersöks och kommer att tas upp på RKA framöver.

Sommaravslutningen

Sommaravslutningen blir i kyrkan kl 10:00-ca 11:00 fredag den 16/6.

NP matematik ons / fre 

Vi (alla som fått mail av Johan ang provvaktande NP Ma)  samlas på exp. Eriks rum kl 08.15 för genomgång av regler för genomförandet provdagen.

Ansvariga:   Onsdag – Elisabet // fredag – P-O Tidstrand

Provdatum/tider:

 • Onsdag 10/5 del B och C – tid: 09:00-10:00 och 10:10-11:10 – skrivtid 50 + 50 min. Lektionerna fortsätter som vanligt efter lunch.
 • Fredag 12/5 del D – tid: 09:00-10:50 – skrivtid 100 min. Lektionerna fortsätter som vanligt efter lunch.

Frånvaro under v19

 • Erik J är på utbildning torsdag och fredag.

Erasmus och eTwinning

Aktuell kompetensutveckling just nu

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Övrigt om eTwinning:

eTwinning finns nu på en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv


Ämneslag

 • Idh-lärare – ni planerar aktivitetesdagen den 1/6 så att den blir färdigplanerad den här veckan så att info kan gå ut i nästa Sjökort.
 • Ni övriga följer er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda. Jobba med planeringen av sista dagarna om så behövs.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Alla klasser – städa hemklassrum.
 • Åk 7 och 8  – tipsa om utbyteselever från Tyskland under höstterminen. Se ovan.
 • Åk 8 21C och 21D – påminna om att ordna praoplatser och registrera dem!

Veckans tips

Skolvärlden

Rätta på rätt sätt – tips och forskning: https://skolvarlden.se/artiklar/forskare-sa-rattar-du-rattssakert


Detta händer under veckan (v.19)

 • Hela veckan
  • Klass 22C tömmer återvinningstationerna.
  • Tors-Fre Erik J på kurs.
 • Tis – 14:00-16:30 Kollegialt lärande A-lag 7 och 9 Ansvar resp. a-lag
 • Ons – 09:00-11:00 NP Ma se ovan Ansvar Elisabeth och P-O
 • Ons – 15:45-17:00 Konferenstid. kort gemensam info – sedan ämnesmötestid Ansvar Resp ämneslag
 • Ons – 16:00-17:00 Politikerbesök Ansvar Erik J och tillfrågade lärarrepresentanter.
 • Fre – 09:00-11:00 NP Ma se ovan Ansvar Elisabeth och P-O

Aktuella enkäter att göra

 • Eleverna ska utvärdera EHT-teman på EHT-tematid.


Viktiga påminnelser