Sjökortet v20 15/5-19/5 (2023)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • PRAO 21C och D
 • Klassråd
 • Tid för överlämning blivande åk 7
 • Återkoppling från möte med politiker
 • Presentation av aktiviteter den 1/6
 • Inrapporteringen av NP-resultat
 • Eventuella andra chanser till NP
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


PRAO 21C och D

Alla elever har nu PRAO-platser i 21C och D inför vecka 21. På mentorstiden ska detta gås igenom med eleverna i de klasserna. Besökslistor finns nu utlagda i personalrummet.

Omvalsperidoen gymnasiet åk 9

Måndag 15/5 är sista dagen för omvalsperioden för åk 9. Påminn eleverna detta på metorstiden.

Inrapportering av NP-resultat

Respektive undervisande lärare i de ämnen har/har haft NP ska rapportera resultaten. 

Det ska dessutom rapporteras in och skickas in prov för elever födda vissa datum för varje Np. Att detta verkställs kommer JV att utse en person/ämne som får uppdraget att göra detta. Hanna W har lista på exp med alla födelsedata, för att enklare plocka ut rätt elever.

Eventuella NP för elever som varit borta

För elever som missat NP av ett eller annat skäl kan får göra provet senare, men endast under vissa förutsättningar (se nedan). Ett planerat uppsamlingsheat sker v23. Då kan eleven göra en eller flera delar.

Att tänka på inför detta: 

 • Om elev gör Np i efterhand, skall detta inte föras in i statistik som redovisas från skolan.
 • Prov skall endast genomföras, om ni som betygsättande lärare behöver underlaget för en bedömning.
 • Ett prov som genomförs i efterhand har dock inte lika stort värde i bedömningen, då många av årets Np prov fått spridning. Man kan då välja att göra ett äldre prov om det finns.
 • För att en elev ska få göra ett uppsamlingsprov så måste Johan V ha följande senast den 31/5:
  • Namn
  • Klass
  • Ämne
  • Provdel som ska genomföra

Om detta kan genomföras under en em. eller om vi måste vika två em. tider återstår att se. V 23 är kortvecka (7-9 juni).

Presentation av våra mobiliteter

Tidigare har vi sagt att resorna ska presenteras den 24/5. Det ätr nu ändrat utifrån att vi behöver mer tid. Istället ska Island, Nice och Florence presentera sina resor den 31/5 på konf.tiden. Rumänien, Kroatien och Portugal ska presentera sitt på junidagarna.


Erasmus och eTwinning

Aktuell kompetensutveckling just nu

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Övrigt om eTwinning:

eTwinning finns nu på en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv


Ämneslag

 • Ni följer er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Klassråd för de som inte hade det förra veckan.
 • Alla klasser – städa hemklassrum om det inte gjordes senast.
 • Åk 9 ska påminnas om att det är sista dagen (idag måndag 15/5) för omvalet till gymnasiet.
 • Åk 8 21C och 21D – gå igenom vilka praoplatser de har så att inga missförstånd skett.

Veckans tips

grundskolläraren

13 punkter som kan lyfta skolan – vad av detta kan vi göra själva? https://www.vilarare.se/grundskollararen/vi-larare-debatt/debatt.-13-punkter-som-kan-lyfta-skolan/?fbclid=IwAR0wRlls82sUgLa7cXXnlJA-_JQUWONfVPnW6_dJDs6oq8ra5HVHt6R9WDU


Detta händer under veckan (v.20)

 • Hela veckan
  • Klass 22C tömmer återvinningstationerna.
  • Tors-Fre ledigt för elever och lärare.
 • Tis – 08:00-15:00 Besök från Arenaskolan i Timrå ang vårt internationella arbete  Ansvar Ann-Sofie mfl.
 • Ons – 15:45-16:00 Konferenstid. kort gemensam info om avslutningsveckan mm. Ansvar Skolledningen

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.


Viktiga påminnelser

 • Meddela Johan V om det är någon som ska göra ett uppsamlingsprov  (NP) – se instruktioner ovan. Meddela senast 31/5.
 •