Sjökortet v22 29/5-2/6 (2023)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Påminnelse Sommarskola
 • Luncherna sista skolveckan
 • Prideaktiviteter den 9/6
 • Inlämning av datorer åk 9
 • Planering 1/6 – blivande åk 7 samt övriga
 • Riskbedömningar
 • Enkät om EHT-teman och enkät från ungdomsrådet på mentorstid
 • Göra riskbedömningar för sista veckorna
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


A-lagsledaruppdragen går ut nu

de nuvarande A-lagsledaruppdragen går ut nu i juni och nya a-lagsledare ska utses inför de kommande två läsåren.  Vi vill att alla ska känna att de kan få chansen att vara A-lagsledare en period, men nu finns även möjlighet att söka igen även om man redan varit. A-lagsledaruppdraget ger inte mer tid – men det ger 1500 kr/mån i funktionstillägg.

Om du är intresserad av ett A-lagsledaruppdrag – skicka ett mail till Erik och motivera varför du är intresserad och vad du skulle vilja bidra med i A-lagsarbetet. Gör detta senast den söndag den 11/6.

Påminn åk 8 och 9 om sommarskola

Nu har eleverna fått tillgång till anmälan om sommarskola. Deadline för detta är måndag 5/6.  Påminn eleverna i åk 8 och åk 9 om detta på mentorstiden.

Också viktigt att ni ämneslärare påminner elever om att de kan ha viktiga uppgifter att jobba med under sommarskolan och att de ska ta tillfället i akt att vara på sommarskolan.

Inlämning av datorer åk 9

Alla Åk 9 elever ska lämna in datorer + laddare fredag den 9/6 nere hos Simon i källaren vid utgången mot Rosenbäcksallén. De elever som inte lämnar i laddare får en faktura hem på dessa. Datorerna ska även ha stöldmärkning kvar och inte ha några klistermärken. Följande tider gäller:

 • Klass 20A Kl 09.10 – 10.00
 • Klass 20C kl 10.45 – 11.40
 • Klass 20D kl 12.20-13.15
 • Klass 20B kl 14.00-14.40

Utbildningsportalen på insidan till Personec P

En utbildningsportal till lönesystemet / Personec P och P-mobile (app) finns på insidan. Där kan man lära sig om de olika funktionerna som kan röra en anställd i systemet. Där hittar ni datum för när utbildningarna körs – oftast digitalt vi Skype.

Klasslistor inför betygssättning

Klasslistor och studieplaner ska nu vara uppdaterade i Schoolity. Det kan dock ha smugit in något fel. Därför är det viktigt att ni går igenom listorna ordentligt inför betygssättningen. Sv / SvA ska dubbelkollas för eventuella ändringar under torsdagen 1/6. Därför kan dessa listor inte kollas förrän då.

Stipendier till elever åk 9

Nu är det hög tid att fundera över stipendier till elever i åk 9. Det är A-lag 9 som utser stipendiater. Det kan ju emellertid även finnas de av er som undervisar elever i åk 9 men själva hör till andra A-lag som har idéer om elever som förtjänar ett stipendium. I så fall meddelar ni A-lagsledare i åk 9 vem ni tänker på.

De stipendier som ska utdelas är:

 • Bästa uppryckning Sonia
 • Bästa utveckling
 • Årets kompis

Scheman och tjänstefördelning

Vi hade hoppat att kunna presentera preliminära scheman och tjänstefördelning för kontroll av er i det här Sjökortet, men en ändrad förutsättning dök upp så sent som igår vilket kan komma att påverka både flera personers scheman och tjänstefördelningar. Så snart det är utrett så publiceras schema och tjänstefördelningar för påsyn och kontroll.

Planering sista skolveckorna

Här finns en preliminär planering för de sista skolveckorna – v23-v26: Planering v23-25.docx

Planeringen täcker det som gäller / berör alla och den är preliminär. Det är därför viktigt att ni alla läser igenom den och kommer med återkoppling om det är något som glömts bort, något som är oklart eller felaktigt. Återkoppla i så fall till Erik snarast under v22.

Planering sista skolveckan årskursvis

Så här ser planeringen ut årskursvis enligt era anteckningar i Schoolity. Det är lite oklart för köket vilka som ska ha vad och var vad gäller luncherna. Lunchtider bör även sättas ut så att köket vet när de ska vara beredda och så att Daniel/Simon är beredda på när och var de ska leverera lunch. Kolla därför nedanstående sammanställning:

Planering skolslut vt23

Riskbedömningar vid uteaktiviteter

Mycket viktigt att riskbedömningar vid uteaktiviteter görs innan allt kör igång de sista skolveckorna. Kom överens om vem eller vilka som ska göra det för respektive aktivitet / grupp. Gör riskbedömningarna och lämna på exp.  Hitta riskbedömningarna här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riskbedc3b6mningar-under-uteverksamheter-checklista.pdf


Erasmus och eTwinning

Aktuell kompetensutveckling just nu

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Övrigt om eTwinning:

eTwinning finns nu på en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv


Ämneslag

 • Ni följer er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • A-lag 9 – ni ska utse stipendiater – se ovan.
 • Alla a-lag – kolla igenom planeringen samt stäm av med Lena att hon fått infromationen om ert matupplägg sista veckan.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Alla åk – göra enkät om EHT-teman och enkät från ungdomsrådet (de får länk via mail/Schoolity)
 • Alla åk Gå igenom planeringen sista skolveckan – se ovan.
 • Åk 9 – Påminna om att det nu kan göra nomineringar till avslutningsfesten. Meddelande och mail via Schoolity.
 • Åk 9 – de ska lämna in sina datorer och laddare den 9/6 – se ovan.
 • Åk 8 och 9 – Påminna om att anmäla till sommarskola: https://forms.office.com/e/WyUpDJqXiU
 • Alla åk Loggatävling – man kan vinna 500 kr per logga – se ovan.

Veckans tips

Skolverket

Uppfräschning av hur man ska tänka inför betygssättningen: 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/betyg-i-grundskolan/satta-betyg-i-grundskolan


Detta händer under veckan (v.22)

 • Hela veckan
  • Klass 22D tömmer återvinningstationerna.
 • Mån – Klasserna inför åk 7 presenteras för åk 6.
 • Ons – 11:00-13:30 Ungdomsdemokratisamordnare Madeleine Ottosson besöker skolan – finns i Ljushallen
 • Ons – 15:45-17:00 Konferenstid. Erasmus+mobiliteter – Island, Nice och Florens presenterar sin erfarenheter Ansvar Skolledningen samt resp. resgrupp.
 • Tors – 09:00-14:00 Aktivitetsdag samt besök från åk 6. Ansvar Idrottslärarna samt A-lag 9 (blivande a-lag 7)
 • Tors – 14:15-15:15 Genomgång av SvA-behov Ansvar skolledningen och alla Sv/SvA-lärare

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter för personal just nu.


Viktiga påminnelser

 • Meddela Johan V om det är någon som ska göra ett uppsamlingsprov  (NP) – se instruktioner ovan. Meddela senast 31/5.
 •