Sjökortet v1 7/1-8/1

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Inget måndagsmöte men ett ”Torsdagsmöte” 08:00 på torsdagsmorgonen via Teams – se länk till teamsmötet i den gemensamma kalendern.
 • Planering konf.dagar
 • Inventering fast telefoni

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Presenteras fre 8/1.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Gott nytt år och god fortsättning

Em över ångermanälven

Välkommen tillbaka efter jul! Hoppas ledigheten varit bra och att ni är friska och känner er utvilade. Ljuset är på väg tillbaka och vi håller tummarna för ett ljust, spännande och friskare år!

Planering konf.dagar 7-8/1

Planeringen av konf.dagarna ser ut som den gjorde i den gemensamma kalendern redan sedan i höstas med vissa endast mindre uppdateringar. Nu ser den ut som följer:

Plan v1

Tanken är att alla möten sker via Teams oavsett om ni sitter i skolan eller arbetar hemifrån. Även om det vore mkt trevligt att träffas personligen så har ni alla möjlighet att jobba hemifrån under 7-8/1, under förutsättning att ni kan följa de riktlinjer vi gått ut med tidigare. Se Sjökortet v49: https://heddawisingskolan.com/2020/11/27/sjokortet-v49-30-11-4-12/ 

Länkar till alla möten utom Ämnesmöten på torsdag och SKUA på fredag finns i det gemensamma kalendariet. För ämnesmötestiden under torsdag em. är det viktigt att ni i varje ämneslag ser till att kalla varandra till möte.

Att tänka på när ni planerar distansundervisningen:

Checklistan från 7/12 – att tänka på inför varje lektion med fjärrundervisning – den bygger på input från gymnasiets erfarenheter och SPSM.

Checklista inför när du ska hålla lektion som fjärrundervisning:

 • Lektionen börjar med närvarokoll – vilka är uppkopplade?
 • Du som lärare leder lektionen och är tillgänglig hela tiden.
 • Tydliggör inför varje lektion vad som förväntas av eleven.
 • Elever med särskilt stöd eller extra anpassningar kan bli uppringda av lärare, spec eller resurser via telefon eller teams under lektionens gång. 
 • Eleverna måste veta följande:
  • Vad ska lektionen handla om? – Syfte och mål
  • Håller du genomgång – begränsa den i tid (håll den kort) och säg hur lång den ska vara.
  • Vad ska jag göra? Hur ska jag göra det?– Korta instruktioner vad  – exakt vilka uppgifter som ska göras och var de finns – Inledande tydlighet är avgörande.
  • När ska jag göra det? Hur länge ska jag göra det? – om lektionen har olika moment – när börjar och slutar varje moment – inte för mkt info på en gång.
  • Vad händer sedan? – Vad gör eleven när den blir klar – när ska den vara redo för mer input / finns extraövningar?
 • Lektionen slutar med närvarokoll – vilka var med när den slutade?

Tänk även på följande all fjärrundervisning:

 • Prioritera – vilka uppgifter som är viktigast i relation till elevens kunskapsutveckling och måluppfyllelse. Tänk också på vad som är rimligt.
 • Avgränsa uppgifterna det gynnar alla – särskilt de elever som har svårt med längre självständiga uppgifter.
 • Tydliggör vad som förväntas av eleven och se till så att eleven har förstått.
 • Ordinarie schema och tider gäller.
 • Korta och tydliga instruktioner – det tar mer tid med frågor och tydliggöranden digitalt.
 • Lägg instruktionerna i Schoolity – kort och koncist, då kan man läsa sig till det medan du svarar på frågor från andra.
 • Har du genomgång – håll den kort. Dela gärna skärm
 • Återkoppla. Se till att kontinuerligt lägga in återkoppling. Ha bestämda tider för detta.

https://skolvarlden.se/artiklar/spsms-sa-nar-du-elever-i-behov-av-stod-pa-distans

För SKUA på fredag f.m. kommer det komma separata kallelser. 

Workshop om Teams

Innan jul la vi ut instruktionsfilmer för hur man bokar Teamsmöten och hur man fördelade rättigheter och skapade grupper. Ni hittar de instruktionsfilmerna i Schoolity under ”Vår skola”/ Arbetsrummet/ Instruktionsfilmer IT/ Filmer O365 (ni hittar dem även i er Onedrive/ Delade bibliotek/ Arbetsrummet….).

Vi kommer att ge möjlighet för de som vill till två Workshops kring Teams – att fördela rättigheter, använda Whiteboarden och använda grupper/grupprum. Ni kan välja att vara med på tors e.m. kl 14:00 eller fredag e.m. kl 14:00. Allt genom Skype (inte genom Teams – Teams som program går inte att visa i sig själv…). Det är viktigt att ni anmäler vilken Workshop ni ska vara med på – så att vi kan planera hur vi löser det beroende på hur många vi blir. Anmäl er nedan:

Anmäl ert intresse att vara med på någon av Workshoparna här.

Info och ramar för planering av Wisingdagarna

Nu ser planen ut följande för Wisingdagarna II:

Planering Wisingdagar II

Nu blir det mycket mer renodlat A-lagsarbete samt att inga planeringskrockar kvarstår. Tänk på följande när ni planerar:

 • Vad har ni lärt er av utvärderingen från förra Wisingdagarna? Se mail och Sjökort från 15/11 (mail om Sjökortet v.47) – där finns resultaten från elevernas utvärderingar. Vad kommer ni göra annorlunda nu – vad ska ni utveckla?
 • Planera in aktiviteter med följande tidsramar:
  • Eleverna ska ha 5 tim skola varje dag + lunch. Hålltider ca 08:30-14:00 – inkl lunch.
  • Åk 9 äter: 21A – 11:00, 21B – 11:05, 21C – 11:10, 21D – 11:15.
  • Åk 8 äter: 22A – 11:30, 22B – 11:35, 22C – 11:40, 22D – 11:45.
  • Åk 7 äter: 23A – 12:00, 23B – 12:05, 23C – 12:10, 23D – 12:15.
 • Vilka moment vill ni få in som ni inte kan göra under vanlig lektionstid? 

För er er som är involverade i Wiisngdagarna III så ser upplägget ut som följande v13 (innan Påsklovet). Använd tiden för att spåna/planera:

Planering Wisingdagar III

Simundervisning för Heddas elever

Simundervisningen startar v3. Det betyder att Hedda Wisingskolan har sitt första simundervisningspass torsdag 21/1.

Inventering av fast telefoni

telefon

Vi behöver inventera de telefoner/anknytningar (den fasta telefonen – ej mobiler) vi har i huset för att eventuellt ersätta dem eller ta bort dem. Vi betalar mycket pengar idag för telefoner vi misstänker inte används alls eller mycket lite.

Klicka här för att fylla i inventeringen

Om ditt namn eller ditt arbetsrum finns med på listan måste du svara. Om vi saknar svar tolkas det som att telefonen / anknytningen inte används och kan tas bort. Deadline för detta är senast sön v3 (24/1). Om du är osäker på vad ditt arbetsrum har för rumsnummer – fråga Daniel.

Vi behöver ett svar per använd telefon/anknytning – med andra ord – har du använt/blivit uppringd på flera telefoner måste du göra om formuläret för varje telefon/anknytning.


Ämneslag

 • Jobbar med samplanering av distansundervisningen. 

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Jobbar med planering av Wisingdagarna 25-27/1.

Att göra på mentorstid

 • Ingen mentorstid.

Veckans tips 

SkolaHemma.se samarbetspartner:

Skola hemma

Mkt bra tips från SkolaHemma.se: https://cdn1.skolahemma.se/wp-content/uploads/2020/04/22121456/La%CC%88rare-Att-ta%CC%88nka-pa%CC%8A.pdf 


Detta händer under veckan (v.1)

 • Se planering ovan.

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

Sjökortet v51 14/12-18/12

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte via Teams – se länk i gemensamma kalendern
 • Testa köra Teams
 • Info från Krisinfo – SMS
 • Corona-info

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Att prata med eleverna om inför distansundervisning

Vi och eleverna bör ha följande förväntningar på tiden med distansundervisning:

 • Att de är uppstigna och påklädda när det är lektion
 • Att de inte har lektionerna från sängen
 • Att de har kamerorna på så att vi kan se varandra
 • Att de använder lektionerna till att arbeta på
 • Att de ska få hjälp och tips på att hitta en balans mellan studier och fritid

Finns det annat ni kommer fram till under lektionstid – maila in så samlar vi i det.

Påminnelse om SKUA-arbete 

Hoppas det vara spännande med SKUA-diskussionerna i onsdags! Viktigt att alla gör sina uppgifter och läsloggar så att vi alla jobbar och utvecklas åt samma håll. Kompensationsdagarna i juni kommer att checkas av mot gjorda uppgifter.

Jultallrik från kommunen

Alla kommer att få ett presentkort på en jultallrik som kan hämtas ut på någon av stadens restauranger. Presentkorten kommer att kunna hämtas på exp från och med tisdag morgon.

Inaktivera F-varningar

Alla F-varningar där det stått att de gäller för vt20 eller ht19 är nu inaktiverade. Det var över 100 st F-varningar som inte längre gäller, som var markerade aktiva. Det står dock ibland i era prognoser att eleverna nu i höst inte når målen i ämnen som saknar F-varningar – dessa bör rimma med varandra.

Inaktivera F-varning

Om betyg sätts nu till jul ska F-varningen bort – inaktiveras. Då klickar man bara på bocken bredvid ”Avslutad” på varje F-varning.

Inventering av matbehov inför v2

Under måndag / tisdag kommer Anneli, Marie och Carina eventuellt att kontakta er mentorer om det finns elever som ni känner oro för vad gäller luncherna under distansundervisningen. 

Meddelande via SMS om covid-19 från FHM och MSB

I nästa vecka kommer samtliga svenska mobilabonnemang att nås av ett sms-utskick om coronapandemin och de nya skärpta råd som träder i kraft den 14 december. Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är avsändare. Eftersom sms:et går ut till samtliga svenska mobilabonnemang kommer även barn och unga nås av meddelandet. Du som arbetar i skolan kan gärna prata om detta med dina elever då meddelandet kan sätta igång känslor och funderingar. Ni får den här informationen så att ni kan vara förberedda på elevernas reaktioner.

Om betyg och studieplaner

På onsdag är det deadline för betyg. Om ni upptäcker några otydligheter i listorna så måste ni hör av er till Johan – då korrigerar han det så snart han kan.

Tider och samkväm på fredag

På fredag är det halvdag, där eleverna umgås med sin klasskamrater och mentorer i hemklassrummen på fm. Vi avslutar med en utomhuslunch. Hamburgare* kommer att grillas på skolgården och sedan återsamling och tack för denna termin.

Starttider och avslutningstider förskjuts tidsmässigt.

 • År 7 start 08:30, lunch/grillning ute 10:30
 • År 8 start 09:00, lunch/grillning ute 11:00
 • År 9 start 09:30, lunch/grillning ute 11:30                                              

Sedan återsamling ute (bestäm var ni samlas för det innan ni går ut) klassvis för tack och slut för denna termin.

Kl 12:30 är det samkväm på arbetsrummen – varje arbetsrum kan hämta en liten fikalåda i köket med godsaker i – vi ses via Teams. Se länk i kalendern.

*Grillning – på skolgården. Grillarna sköts av: Daniel, Anders, Simon, Agneta, Johan och Erik.


Ämneslag

 • Jobba med betygssättning om inte annat planerats inom laget.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Vanligt A-lagsmöte

Att göra på mentorstid

 • Se ovan – prata om att tänka på vid distansundervining.
 • Informera om att det är viktigt at de läser det SMS som kommer ut från ”Krisinformation” under dagen.

Veckans tips 

Lust att skapa

Om vikten av lusten att skapa: https://youtu.be/c0bsKc4tiuY


Detta händer under veckan (v.51)

 • Vecka 51 – 3 21A ansvarar för tömning av återvinningskärl.
 • Tis– 13:00-14:00 Elevråd Ansvar Elevråd och Martin G o Anders
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid – Kort möte via Teams därfetr tid för betygssättning Ansvar Skolledningen och alla undervisande lärare.
 • Fre – Tider se ovan – Julavslut till ca 12:30 Ansvar alla mentorer
 • Fre – 12:30 – Gemensamt samkväm se ovan

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

 • Deadline för betygsinmatning är den 16/12.

Sjökortet v50 7/12-11/12

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams

 • Måndagsmöte via Teams – se länk i gemensamma kalendern
 • Kort info sedan instruktion hur man bokar möte i Teams och lägger länk i Schoolity.
 • Lucia.
 • Corona-info
 • Heddas Hälsosatsning

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Tips i teams

Här finns ett par korta instruktionsfilmer kring Teams: 

Alla instruktionsfilmer samlade

Nu har vi lagt in alla aktuella instruktionsfilmer samlade på samma ställe – åtkomligt via Schoolity och ”Arbetsrummet” under ”Vår skola” eller via O365 och ”Delade bibliotek” / ”Arbetsrummet” / mappen heter ”Instruktionsfilmer IT”. Nu behöver ni inte söka er runt i gamla utskick och Sjökort för att hitta tidigare instruktionsfilmer.

Dokumantation av planering Wisingdagar

I ”Arbetsrummet” som nämns ovan finns nu även mappar för all planering för Wisingdagarna – de som varit och de som komma skall. Lägg in alla planering från de första dagarna och lägg in kommande planering där också. Om ni startar er planeringsdokumentation där – då finns de samlade på rätt ställe tillgängligt för alla på en gång. 

Checklisyta för fjärrundervining

En förslag har tagits fram och håller på att granskas av spec.ped/lärare på både Hedda och Wendela. Presenteras inom kort.

Kameror och mikrofon 

Nu finns det ca 10 kameror och mikrofon att använda om man vill inför fjärrunderviningen. Det finns även 25 extra headset för att få bättre ljud och höra bättre vad som sägs vid Teamsmöten. Meddela Simon om ni vill ha. 

Påminnelse – Skolråd onsdag 9/12

På onsdag 9/12 är det skolråd via Teams. Påminn gärna era klassrepresentanter om att delta. De måste fylla i anmälningsenkäten som ligger på Schoolity så att en länk inför mötet kan skickas.

En representant från varje A-lag ska vara med – meddela era A-lagsledare om det inte står helt klart.

Om man testar positivt på Covidtest

En påminnelse: Om man testar positivt på covidtest så ska ni anmäla detta till skolledningen. Information kommer sedan skickas till de smittskyddet anser behöver ha info. Men det är mkt viktigt att ni hör av er till skolledningen om ni testar positivt. 

Elever som har riktat stöd men inte längre behöver det

Så här långt in på läsåret verkar det vara en del elever som inte längre har riktat stöd. Det finns några elever som inte längre verkar ha det och har fått instruktioner att de inte längre behöver gå. Skönt att höra att stödet får effekt – men som ämneslärare måste man meddela Johan eller Anna B att de inte längre ska ha det på schemat annars får de ogiltig frånvaro.

Luciaplanering fredag 11/12

Samling i mentorsklassrum. tid kl 08.00-09.00. Luciafirande med Hedda Wisingskolan luciatåg via film (länk till film kommer senare) . Inspelat i domkyrkan.

Till  luciatågsvisningen kommer eleverna att bjuds på lite lussefika. Fikat hämtas i matsalen av mentorer i respektive klass.

Klasserna återgår till ordinarie undervisning enl. schema resten av skoldagen. Lektioner börjar/fortsätter enl.

9a

9b

9c

9d

8a

8b

8c

8d

7a

7b

7c

7d

Sl

So

Ma

No

No

So

So

Sv

Ma

Idh

Ma

En

Skolbio – Greta 10/12

Den 10/12 är det skolbio för alla elever åk 8. En klass i taget/per salong två sittningar en på f.m. och en på e.m. Se tider och klasser i kalendariet.

 


Ämneslag

 • Hur går det med den gemensamma ämneslagsplaneringen?

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Vanligt A-lagsmöte

Att göra på mentorstid

 • Klassråd.

Veckans tips 

Ämnesläraren

Tips om intensivstöd i matte – kan vara bra att ha med sig inför nästa läsårsstart: https://www.lararen.se/amneslararen-matte-no/lektionstipset/mattemissionar-ligger-steget-fore


Detta händer under veckan (v.50)

 • Vecka 48-50 – 21B ansvarar för tömning av återvinningskärl.
 • Mån – 12:30-17:00 Luciatågsinspelning i kyrkan Ansvar Elisabeth, Anders, Martin 
 • Tis– 15:30-17:15 EHM åk 8 Ansvar A-lag och EHT
 • Ons – 15:00-17:00 Skuatid via Teams (Länkar till grupper kommer ut via gemensamma kalendariet)  Ansvar Linda, Malin och Marie
 • Ons – 18:30-ca20:30 Skolråd Ansvar skolledningen samt resp A-lagsrepresentant
 • Tors – 08:00-09:00 Föreläsning näthat för 7C – i gradängsalen Ansvar Simon V och Anneli A – samt mentorer
 • Tors – 10:00-11:45 Skolbio ”Greta” för 22A och B på Sagabion. Ansvar undervisande lärare för stunden.
 • Tors – 12:30-14:10 Skolbio ”Greta” för 22C och D på Sagabion. Ansvar undervisande lärare för stunden.
 • Tors – 13:00-14:00 – Elevråd Ansvar elevrådet Martin G och Anders B
 • Fre – 08:00-09:00 Luciafirande inkl fika klassvis i hemklassrummen – luciatåg via film – länk kommer senare Ansvar resp mentorer samt Simon

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

 • Deadline för betygsinmatning är den 16/12.
 • Påminnelse till eTwinninganvändare – gör mind map upplägget.

Sjökortet v49 30/11-4/12

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams i resp. A-lag

 • Måndagsmöte via Teams – se länk i gemensamma kalendern
 • Corona-info
 • Heddas Hälsosatsning
 • Sista dagarna innan jul
 • Betgsinmatning på konftid 16/12 – samma dag som deadline för betyg.
 • Förlängd mentorstid.
 • Om första skolveckan efter jul

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Riktlinjer för att jobba hemifrån

Alla undervisande lärare kan jobba hemifrån när ni inte har lektion / andra bokade eller schemalagda uppgifter. För att detta ska funka så bra som möjligt och påverka elever och verksamheten så lite som möjligt gäller dock följande:

 • När man jobbar hemifrån måste man vara möjlig att nå för kollegor och skolledning via telefon och elever via mail/Schoolity. Det innebär att alla telefonnummer måste vara uppdaterade på er infoflik i Schoolity. Gör det snarast. Om ni är osäkra hur ni gör det kontakta Agneta.
 • När man jobbar hemifrån måste man aktivt följa mailflödet / infoflödet på Schoolity.
 • När man jobbar hemifrån måste man se till att man kan ha Teamsmöten på kort varsel, om något händer i behöver vi kanske kunna nå alla snabbt. det gäller särskilt under coronatider. Om man inte kan göra det via datorn så går det alltid att ha det via telefon. För att det ska funka smidigt råder jag er att se till att ni har skolmailen i era telefoner (det betyder inte att ni hela tiden behöver se den – men ni kan välja att göra det). Då blir det enkelt att se och använda länkar och kallelser.
 • Det blir även ännu viktigare att alla läser i den gemensamma kalendern. Om man fortfarande har svårt att öppna den – meddela Simon eller Mattias.
 • Sist men inte minst – man måste kolla båda sina brevlådor – både edu. och harnosand.se. Jag, Erik,  kan fortfarande inte skicka direkt till er edu.inbox om det inte görs via Schoolity. Det innebär att jag även fortsättningsvis kommer att skicka till båda era inboxar. 

Onsdagsfika

På grund av den förvärrade covid-19-situationen så har vi beslutat att vi ställer in onsdagsfikat tills vidare. Ni som vill ha onsdagsmys får ha det i era arbetsrum bland den handfull kollegor ni ändå träffar regelbundet.

Alla möten i Teams utom ämnesmöten

Alla gemensamma möten via Teams utom ämnesmötena ligger i den gemensamma kalendern. Ämnesmötestiderna får respektive ämneslag kalla till själva. Tillfälliga möten i mindre sammanhang som ni kallas till via Skolledning eller EHT kommer att hamna i er kalender (edu. eller harnosand.se – beroende på vem som skickar). Det innebär att man alltid kan gå in på aktuell vecka i den gemensamma kalendern och hitta länkar till följande möten:

 • Måndagsmöten
 • Onsdagskonferenser – både i storgrupp eller om det blir A-lagsvis.
 • EHT-elevärenden
 • EHM
 • A-lag
 • A-lagsledarmöten

Det kan blir fler, men man kan börja att söka i den gemensamma kalendern efter länkarna till Teams.

Coronainfo och frågestund för elever

Mentorstiden den 30/11 (v.49) är förlängd till 60 min (inlagt i Schemat för eleverna) för att gå igenom frågor kring hygien och corona samt diskutera tankar eleverna har. Viktigt att vad vi än diskuterar med eleverna förhåller vi oss som skola till Folkhälsomyndighetens råd, men det kan vara bara att ventilera funderingar. Frågor att utgå ifrån –  se nedan, se även olika infosidor för stöd i samtalet.

För att bekämpa corona-pandemin vet vi att beteendeförändringar är viktiga. Forskningen visar att vi behöver gå igenom stegen kännedom, intresse, förståelse, engagemang för att sedan nå handling. Dialog och möjlighet till reflektion är viktigt för att nå förståelse och engagemang.

Har alla barn och elever fått eller kommer att få möjlighet att samtala om frågor som exempelvis:

 • Vad säger de nya skärpta råden för Västernorrland och vad innebär de för mig som elev?
 • Hur påverkas jag?
 • Vad kan jag som elev göra för att det ska bli så bra som möjligt?
 • Hur kan jag ha kul på ett sätt som inte är förenat med smittspridning?
 • Är det något särskilt de tänker på eller är oroliga för?

Infosidor för stöd i samtalet

Heddas Hälsosatsning

Hälsosatsning

Visst känner du igen piggelinjakten?

För att främja en god hälsa i linje med skolans mål vill vi uppmuntra till rörelsefrämjande aktiviteter på egen hand, tillsammans med en kollega och/eller med flera andra på arbetsplatsen.

Att försöka få in rörelse i vardagen är toppen!

Under december vill vi att du försöker samla poäng på alla möjliga friskvårdsaktiviteter!

Det finns tre aktiviteter och du får en poäng per aktivitet.

 • En promenad 20 minuter
 • Löpning 1 km
 • Valfri fysisk aktivitet 20 min

Extrapoäng

 • Aktivitet tillsammans med en kollega ger en extra poäng per poänng.
 • Aktiviteter med flera kollegor ger två extra poäng per poäng.

Vi delar ut presentkort (Härnösands handel) på 400 kr till vinnaren och 200 kr till 3 personer som har deltagit och kommit upp i minst 20 poäng.

Hälsosatsningen kommer att pågå fram till Juni och den första varje månad så sammanställes resultatet som presenteras i Sjökortet. Du väljer själv om du vill delta en månad eller alla månader.

Du kan registrera dina poäng digitalt, separat mail kommer från Mattias senast måndag med länk och instruktioner, eller fylla i ett papper, finns att hämta i personalrummet, som du sen lämnar in till Henke Söderlind.

Lycka till!

Om man testar positivt på Covidtest

En påminnelse: Om man testar positivt på covidtest så ska ni anmäla detta till skolledningen. Information kommer sedan skickas till de smittskyddet anser behöver ha info. Men det är mkt viktigt att ni hör av er till skolledningen om ni testar positivt. 

Skärmar / coronaskydd

NU har vi äntligen fått 4 skärmar som ni kan använda då ni har närmare möten med elever och känner att ni vill skärma av. De finns att låna i förrådet. Meddela Daniel via mail om ni lånar så vi vet var de finns.

Luciaplanering fredag 11/12

Samling i mentorsklassrum. tid kl 08.00-09.00. Luciafirande med Hedda Wisingskolan luciatåg via film (länk till film kommer senare) . Inspelat i domkyrkan.

Till  luciatågsvisningen kommer eleverna att bjuds på lite lussefika. Fikat hämtas i matsalen av mentorer i respektive klass.

Klasserna återgår till ordinarie undervisning enl. schema resten av skoldagen. Lektioner börjar/fortsätter enl.

9a

9b

9c

9d

8a

8b

8c

8d

7a

7b

7c

7d

Sl

So

Ma

No

No

So

So

Sv

Ma

Idh

Ma

En

Planering skolavslutning 18/12

Avslutningen denna höst går i Corona tecknets fotspår. Vi försöker så långt det går att hålla elever isär.

Dagen kommer att blir en halvdag, där eleverna umgås med sin klasskamrater och mentorer i hemklassrummen på fm. Vi avslutar med en utomhuslunch. Hamburgare* kommer att grillas på skolgården och sedan återsamling och tack för denna termin.

Starttider och avslutningstider förskjuts tidsmässigt.

 • År 7 start 08:30, lunch/grillning ute 10:30
 • År 8 start 09:00, lunch/grillning ute 11:00
 • År 9 start 09:30, lunch/grillning ute 11:30                                              

# Informera eleverna om skolstart vt-21. Datum och tider.

Sedan återsamling ute (bestäm var ni samlas för det innan ni går ut) klassvis för tack och slut för denna termin.

*Grillning – på skolgården. Grillarna sköts av: Daniel, Anders, Simon, Agneta, Johan och Erik.

Skolbio – Greta 10/12

Den 10/12 är det skolbio för alla elever åk 8. En klass i taget/per salong två sittningar en på f.m. och en på e.m. Se tider och klasser i kalendariet.

Beygsinmatning 16/12

Tid för betygsinmatning avsätts samma dag som deadlinen för betyg – den 16/12 – om allt inte är klart då måste man vara beredd att bli kontaktad under jullovet.


Ämneslag

 • Hur går det med den gemensamma ämneslagsplaneringen?

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Vanligt A-lagsmöte

Att göra på mentorstid

 • Förlängd mentorstid: Se ovan ang samtal med eleverna. 

Veckans tips 

Pedagog värmland

Tips om ämnesord för SvA-elever – se här: https://pedagogvarmland.se/skolord


Detta händer under veckan (v.49)

 • Vecka 48-50 – 21B ansvarar för tömning av återvinningskärl.
 • Tis – 13:00-14:00 Luciaträning Ansvar Elisabeth, Anders, Martin 
 • Ons – 08:00-08:45 Luciaträning Ansvar Elisabeth, Anders, Martin 
 • Ons – 09:00-11:00 Brandskyddsrond Ansvar Skolledning, Vaktmästare och Skyddsombud
 • Ons – 15:45-17:00 Uppföljning Wisingdara mm. möte via Teams Ansvar skolledning och resp. A-lag
 • Fre – 12:55-13:55 Luciaträning Ansvar Elisabeth, Anders, Martin 

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

 • Deadline för betygsinmatning är den 16/12.
 • Påminnelse till eTwinninganvändare – gör mind map upplägget.

Sjökortet v48 23/11-27/11

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams i resp. A-lag


Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Påfyllning av handsprit och avtorkning av datorer

Handspritflaskor kan fyllas på hos Simon eller Lena i köket. Hos Simon kan eleverna och medarbetare även få desinficerande servetter till att torka sina datorer.

Påminnelse: tömning av återvinningsstationerna

Längst uppe i kalendern står det vecka för vecka vilken klass som har ansvar att tömma återvinningsstationerna. Från och med v48 är det 21B som ansvarar för detta.

Skovaktandet fortsätter

Vi behöver fortsätta skovaktandet allihop. Några av oss gör det mer intensivt på mornarna enligt följande schema för v48:

Skovakter

Coronainfo och frågestund för elever

Mentorstiden den 30/11 (v.49) är förlängd till 60 min (inlagt i Schemat för eleverna) för att gå igenom frågor kring hygien och corona samt diskutera tankar eleverna har. Viktigt att vad vi än diskuterar med eleverna förhåller vi oss som skola till Folkhälsomyndighetens råd, men det kan vara bara att ventilera funderingar. Frågor att utgå ifrån –  se nedan, se även olika infosidor för stöd i samtalet.

För att bekämpa corona-pandemin vet vi att beteendeförändringar är viktiga. Forskningen visar att vi behöver gå igenom stegen kännedom, intresse, förståelse, engagemang för att sedan nå handling. Dialog och möjlighet till reflektion är viktigt för att nå förståelse och engagemang.

Har alla barn och elever fått eller kommer att få möjlighet att samtala om frågor som exempelvis:

 • Vad säger de nya skärpta råden för Västernorrland och vad innebär de för mig som elev?
 • Hur påverkas jag?
 • Vad kan jag som elev göra för att det ska bli så bra som möjligt?
 • Hur kan jag ha kul på ett sätt som inte är förenat med smittspridning?
 • Är det något särskilt de tänker på eller är oroliga för?

Infosidor för stöd i samtalet

Undervisningen i moderna språk

Under veckan kommer beslut i dialog mellan skolorna och språklärare tas om hur vi hanterar moderna språk-undervisningen för åk 6. På ett eller annat sätt kommer åk 6 att få sin språkundervisning på Geresta resp Brännaskolan för att minsta kontaktytorna.  Vi diskuterar även förflyttning av personal mellan Hedda och Wendela. Dock en avsevärt svårare pucka att lösa på kort skikt. Info går ut till alla berörda när beslut är taget.

Resultat av arbetsmiljöenkät

Se nedan – årets sammanställning av resultaten av arbetsmiljöenkäten i förhållande till föregående år. Kort kan sägas att om vi följer värdeskaparnas upplägg sedan tidigare är att resultat över 7 är positivt och kräver inte generella åtgärder, men kan ändå behövas ses över. Resultat under 7 men över 6 behöver åtgärder men vi behöver inte agera akut. Resultat under 6 kräver akuta insatser. Detta är dock sammanställda resultat – viktigare är dock hur diskussionen går i respektive A-lag. Vi kommer att avsätta tid för respektive A-lag att arbeta med resultaten.

Resultat arbetsmiljöenkät

SKUA – läsloggar

Spännande med arbetet kring SKUA. Hoppas ni hade givande diskussioner. Viktigt att läsloggarna kommer in och att vi därmed kan få underlag att lära ännu mer av varandra. Läsloggarna är en del av det ni får kompensationstid för i juni.

A-lagsmöte för A-lag 21-23 fortsättningsvis via Teams

A-lagsledarmöte sker fortsättningsvis via Teams. Vi behöver nog vänja oss vid detta. I 7-9B väljer ni hur ni gör eftersom ni ändå sitter i samma arbetsrum. 


Ämneslag

 • Hur går det med den gemensamma ämneslagsplaneringen?

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Första A-lagstiden är på ”måndagsmötestid” – respektive A-lag diskuterar resultaten från era och elevernas utvärderingar av Wisingdagarna. Använd främst tiden att dela upp analysarebtet – det är för stort att ta gemensamt via teams på 40 min. Använd er av samma länkar till elevernas svar som ni visade under mentorstiderna (i mailet om Sjökortet v47). Era svar får ni sammanställda här: Resultat av utvärdering av Wisingdagarna

Att göra på mentorstid


Veckans tips 

Studieteknik

15 tips om bättre studieteknik – se här: https://www.allakando.se/15-tips-for-battre-studieteknik/


Detta händer under veckan (v.48)

 • Vecka 48-50 – 21B ansvarar för tömning av återvinningskärl.
 • Mån – 15:30-17:15 – EHM åk 7 Ansvar A-lag samt EHT
 • Mån – 11:00-16:30 Erik jobbar hemifrån Ansvar Erik
 • Tis – 10:00-11:00 Luciaträning Ansvar Elisabeth, Anders, Martin och Ann-Cha.
 • Ons – 09:30-10:30 Luciaträning Ansvar Elisabeth, Anders, Martin och Ann-Cha
 • Ons – 15:45-17:00 Uppföljning elevfrånvaro och elevärenden i resp A-lag via Teams Ansvar resp A-lag och EHT – Teams länk finns för resp åk i kalendariet.
 • Fre – 08:00-09:00 Luciaträning Ansvar Elisabeth, Anders, Martin och Ann-Cha

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

 • Påminnelse till eTwinninganvändare – gör mind map upplägget.

Sjökortet v47 16/11-20/11

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte – via Teams i resp. A-lag

 • Coronainfo – påminna om handhygien och avstånd – spridningen ökar i länet.
 • Ha dator till hands under måndagsmötet – Arbetsmiljöenkät ska fyllas i.
 • Ni som inte gjorde utvärderingen av Wisingdagarna gör den snarast.
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Arbetsmiljöenkät

Varje år fyller vi i en arbetsmiljöenkät under november månad. Nu är det tid att göra det – ni har fått länkar i mailet om det här Sjökortet – var noga med att du öppnar rätt enkät för ditt A-lag. Innan ni skiljs åt i A-laget – fyll i enkäten redan under måndagsmötet.

Elevernas utvärdering av Wisingdagarna

Elevernas svarsfrekvens är tämligen bra – främst i åk 7 och 9, i åk 8 är det ojämnt – vad beror det på – är det så många i åk 8 som inte har dator med sig, eller vet de inte hur de ska göra? Se svarsfrekvensen nedan:  

Utvärdering Wisingdagar

Återkoppla till elever

Som vi har sagt tidigare är det viktigt att eleverna får se att vi lär oss och de ut värderingar vi gör med dem – därför är det viktigt att ni återkopplar till eleverna vad se svarat och att vi kommer att utgår från deras svar för att utveckla Wisingdagarna till nästa omgång i slutet av januari. 

I mailet med det här Sjökortet har alla fått länkar till elevernas svar. Visa dem svaren med projektorn nu på mentorstiden och diskuera med dem hur vi ska tolka deras svar. A-lagstiden den här veckan ska ni diskutera i resp A-lag vad vi lär oss av detta och hur vi utvecklar till nästa gång. 

Erik visar via Teams på mån morgon hur ni öppnar resultaten och visar för eleverna. Viktigt att ni inte går in och skriver/ändrar nåt – ni har redigeringsrättighet till formuläret!

SKUA och tidigare avslut på undervisningen på onsdag 

Nu på onsdag är det SKUA-tid på konftiden. Den börjar redan kl 15:00 och SKUA bjuder på fika. Tänk på att avsluta senast 14:50 med eleverna så att du kan delta i hela Workshopen. Mer info kommer från Marie B om detaljer om så behövs.

Mentors ansvar och uppdrag

Mentors roll är komplex och beror på faktorer som varierar från klass till klass, läsår till läsår, situation till situation. Det gör att det är svårt att skriva en exakt rollbeskrivning för mentorsrollen. Men vi har några olika dokument där det preciseras vad mentor och undervisande lärare och vuxen i skolan har för olika ansvar och uppdrag de är bland annat:

Rutiner vid hot och våld

De senaste dagarna har vi fått frågor kring vilka rutiner vi har kring akuta hot- och våldssituationer. Svar på frågan är att det inte finns några, men att det håller på att tas fram centralt i kommunen. Fram tills det finns gemensamma riktlinjer från centralt håll så håller vi på att ta fram egna utifrån gymnasiets som uppdaterats senast utifrån de händelser de hade förra läsåret. KRIS-gruppen och Skyddsombud har ett förslag för påsyn och feedback. Så snart vi fått återkoppling så kommer vi att presentera detta. 

Extra anpassningar vs. särskilt stöd (ÅP) 

Vi förstår att det inte är helt solklart för alla vad skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd / ÅP är, därför kommer en påminnelse om detta här: 

 • Extra anpassningar är en mindre ingripande stödinsats som normalt går att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Alltså kan den beslutas av mentor och/eller undervisande lärare – i linje med vår checklista.
 • Särskilt stöd / ÅP: Det är insatsernas omfattning eller varaktighet, eller både omfattningen och varaktigheten, som skiljer särskilt stöd från stöd som ges i form av extra anpassningar. Elevens lärare fattar beslut om extra anpassningar. Om det inte räcker, eller om det finns särskilda skäl att anta att extra anpassningar inte kommer att räcka, så ska behovet utredas av rektor. Särskilt stöd brukar vara mer omfattande och pågå under en längre tid. När det gäller särskilt stöd så innebär det att ett åtgärdsprogram ska utarbetas och beslutas av rektor. Utarbetandet börjar med en pad.kartläggning och därefter beslut. På Hedda är besluten delegerade till spec. om det inte gäller anpassad studiegång, enskild undervisning / särskild undervisningsgrupp eller tillsättning av resurspersonal som kräver rekrytering.

Läs mer på skolverkets hemsida om detta genom att klicka här.

eTwinning – en chans till spännande samarbete inom EU.

Etwinning

Över 11 000 lärare, rektorer och annan personal från skola och förskola i Sverige har redan hittat hit, och över 800 000 från övriga Europa.
Det här kan du göra inom eTwinningnätverket

På eTwinningplattformen kan du göra följande:

 • hitta en projektpartner så att ni – och era elever – kan börja samarbete
 • använda eTwinnings projektyta Twinspace i ert samarbete
 • delta i pedagogiska diskussionsgrupper på olika teman
 • gå online-kurser (lärevents) på teman som intresserar dig

Vi rekommenderar också att du berättar för dina kollegor att du ska börja med eTwinning. Då kan du säkert engagera någon mer att registrera sig och att delta i ditt projekt eller starta ett eget projekt. 

Läs mer på Ubyten.se – där läggs hela tiden ut nya evenemang och möjligheter med eTwinning – här är bland annat ett Webbinarium för språklärare: https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-for-spraklarare-etwinning-som/

A-lagsledarmöte via Teams

Måndagsmöte via Teams – nu kör vi även A-lagsledarmötet via Teams. Vi behöver nog vänja oss vid detta.


Ämneslag

 • Hur går det med den gemensamma ämneslagsplaneringen?

A-lagstid / A-lagsarbete

 • A-lag 7 och 9 – Diskutera resultaten från era och elevernas utvärderingar av Wisingdagarna. Använd er av samma länkar till elevernas svar som ni visade under mentorstiderna. Era svar får ni sammanställda via mail under måndagen eftersom svarsfrekvensen var relativt låg. A-lag 8 gör detta v.48.
 • Vilka vill vara med i gruppen för internationella samarbeten? Det är ett långsiktigt arbete och man behöver inte vara involverad i nuvarande Erasmusprojekt. 2-4 medlemmar ur varje A-lag – inkl 7-9B och 7-9A. Skriv i ert protokoll vilka som vill vara med. Pia / Lena meddelar mig via mail för 7-9A.

Att göra på mentorstid

 • Påminna om handhygien, avstånd och att man är hemma vid minsta symptom.
 • Återkoppla till eleverna och visa resultaten på deras Wisingdagsutvärdering. Diskutera hur ni ska tolka resultaten och vad ni kan ta med till A-lagen inför nästa omgång i slutet av januari.

Veckans tips 

MIUN

”Hot och trakasserier bland ungdomar på sociala medier” – Spännande tips om webbinarium genom MIUN: https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/Evenemang/forskarfredag/kalendarium/2020-11/hot-och-trakasserier-bland-ungdomar-pa-sociala-medier/


Detta händer under veckan (v.47)

 • Hela veckan Utvecklingssamtal åk 8 pågår främst mån-tis – men kan vara insprängda under hela veckan – dock inte på onsdagens SKUA-tid.
 • Mån – 08:40-09:20 – Genomgång av utvärdering av Wisingdagar Ansvar resp mentor
 • Mån – 11:30-12:30 Luciaträning Ansvar Elisabeth, Anders, Martin och Ann-Cha.
 • Tis – 08:00-14:00 Erik jobbar hemifrån Ansvar Erik
 • Ons – 08:00-09:00 Luciaträning Ansvar Elisabeth, Anders, Martin och Ann-Cha.
 • Ons – 14:00-14:50 Möte Breaking Barriers i Gradängsalen Ansvar alla kallade och Ann-Sofie F
 • Ons – 15:00-17:00 SKUA-tid – undervisningen avslutas senast 14:50. Ansvar SKUA-samordnare / Marie B
 • Tors – 08:00-09:00 Luciaträning Ansvar Elisabeth, Anders, Martin och Ann-Cha.
 • Tors – 13:00-14:00 RKA Ansvar Skolledning och Skyddsombud.

Aktuella enkäter att göra

 • Ni som inte gjort utvärderingen av Wisingdagarna – gör den snarast.
 • Arbetsmiljöenkät ska göras senast fredag denna vecka.

Viktiga påminnelser

 • Anmäl intresse genom A-laget för internationella gruppen.

Sjökortet v46 9/11-13/11

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ev coronainfo
 • Nationella prov
 • Utvecklingssamtal – vikarier
 • A-lag 8 – filmen ”What the health” behöver diskuteras ur ett källkritiskt perspektiv med eleverna – hur?
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Skovaktandet fortsätter

Skovakt JohanEleverna har varit ovanligt duktiga på att byta skor – vi hoppas det fortsätter så.

 

 

 

 

 

Schema Luciatågsträning

Det schema vi gick ut med förra veckan för Luciatågsträning gäller – inga ändringar!

Tider Julia och Erik F – skolans kuratorer

Nu hittar ni Julias och Eriks arbetstider på skolan här på HeddaWisingskolan.com ute i högermarginalen – följande tider gäller:

 • Generellt är Julia Thun, skolans ena kurator på skolan 08:30-15:00 Mån-Fre
 • Vår andra kurator Erik Fahlberg är på skolan utifrån behov 1-2 dagar i veckan.

Skolbio filmen ”Greta”

Greta

Nu finns det en möjlighet att gå på bio med din klass/skola. Det är filmen ”Greta, aktivisten Greta Thunberg”. Det här är ett bra tillfälle att få in ett alternativt inslag i undervisningen samt ta chansen att även låta eleverna får en Workshop för att bearbeta filmen. Det kan också vara ett bra extra inslag i Envisningprojektet. Se mer info här: GRETA_skolbio

Om det finns ett intresse av att se filmen Greta så hör av er så bokar Milly Lundstedt in er! Filmen är 1,40 min lång och vill ni ha en bra workshop efter filmen så finns ev möjlighet till det, lägg då på 40 minuter. Filmen visas i så fall på Saga bio från och med den 21/11 och 4 veckor framåt

Wisingdagar utvärdering

Nyfikenhet lust

Vi planerar – genomför – följer upp – och utvecklar till nästa gång! Vi utvärderar redan under mentorstid på måndag v46 med eleverna och onsdag v46 med oss vuxna. Eleverna har fått länkar till utvärdering via mail och meddelande i Schoolity. Viktigt att ni poängterar att deras input är viktigt för oss för att det ska bli bättre för alla. Gå igenom frågorna med eleverna.

Representanter inför skolråd

Under de kommande utvecklingssamtalen så ska ni stämma av mer era klassers skolrådsrepresentanter om de tänker sig att de representerar klassen ett år till. Nästa skolråd är 9/12 kl 18:30-ca 20:00 via Teams. 

För mentorer i åk 7 så måste ni gå ut med en förfrågan i resp klass om vilka som vill vara representanter. 

Följande info har gått ut till alla föräldrar via mail och Schoolity: 

Hej alla vårdnadshavare,

Förra skolrådet ställdes in på grund av att det var för få klasser representerade. Vi hoppas att det blir bättre inför nästa skolråd. Under de kommande utvecklingssamtalen i åk 8 och 9 kommer mentorerna att ta upp frågan om fortsatt skolrepresentation. För åk 7 kommer mentorerna att gå ut med en förfrågan i respektiva klass via mail/Schoolity.

Nästa skolråd blir digitalt och är den 9/12 kl 18:30-ca 20:00. Mer info om det kommer.

Med vänlig hälsning Erik Juntikka, rektor Hedda Wisingskolan

Städning och stolar

ställa upp stolarVi fortsätter att ta påminna om stolar och städning. Scheman finns i alla klassrum – och vill vi ha rent och fint omkring oss och på golven så måste stolarna ställas upp när dagen är slut. Om man är osäker på om det är lektion efter – säg åt eleverna att ställa upp stolarna ändå. Ingen skada skedd om de ställs upp i onödan!

Rundturen på gymnasiet v48 inställd

På grund a Covid-19 är åk 9s rundtur på gymnasiet v48 inställd – mer info kommer om ersättningsaktiviteter.

Hur man bokar teamsmöte – film

I torsdags fick ni en länk till en film om hur man bokar ett Teamsmöte och delar skärm via teams. Ni har den även som meddelande i Schoolity.

Självskattningsmall inför utvecklingssamtal mm.

Tyvärr lite sent, men nu har Schoolity fixat så att eleverna inför nästa utvecklingssamtal kan ladda upp självskattningsmallen själva i Schoolity. Det innebär även att ni kan skapa mallar för eleverna att använda på alla skrivytor i Schoolity.

Se film genom att klicka här om hur man skapa mall om ni känner er osäkra.

För er som har koll sedan förut – när ni skapat en mall så finns nu valet behörighet ”Alla” – det innebär att den kan användas även av elever.

Mall


Ämneslag

 • Vanligt ämnesgruppsmöte.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Stäm av hur ni tycker att Wisingdagarna varit.

Att göra på mentorstid

 • Gör utvärdering av Wisingdagrana – gå igenom frågorna ordentligt.
 • Därefter klassråd – elevrådet ska få ta del av resultatet av Wisingdagarna.

Veckans tips 

Specialpedagogen

Massor med tips från Helena Wallber på hennes blogg ”Specialpedagogen.”  https://specialpedagogen.blog/

 


Detta händer under veckan (v.46)

 • Hela veckan Utvecklingssamtal åk 9 pågår främst ons-tors – men kan vara insprängda under hela veckan.
 • Mån – 08:40-09:20 – Mentorstid utvärdering av Wisingdagar samt klassråd. Ansvar resp mentor
 • Tis – 10:00-11:00 Luciaträning Ansvar Elisabeth, Anders, Martin
 • Tis – 15:05-17:00 – EHM 7-9B Ansvar EHT och A-lag 
 • Ons – 09:00- 10:00 MBL19 Ansvar Skolledning och fackrepresentanter
 • Ons – 13:00-14:00 Elevråd Ansvar elevrådet och Martin 
 • Ons – 15:45-16:30 Konftid. Utvärdering av Wisngdagar, spara ämnesplanering på gemensam yta, avstämning med Luciagruppen. Ansvar Skolledningen
 • Ons – 16:30-17:00 Facklig tid Ansvar fackrepresentanter
 • Tors – 08:00-09:00 Luciaträning Ansvar Elisabeth, Anders, Martin

Aktuella enkäter att göra

 • Arbetsmiljöenkät kommer inom kort.

Viktiga påminnelser

 • Samla in skolrådsrepresentanter. Se ovan.

Sjökortet v45 2/11-6/11

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Coronainfo
 • Schema och luncher ons-fre
 • Ta med datorer för netigate-enkät
  • ”Mål” menas skolans mål (inte ämnesmål enligt läroplan).
 • Inneskor
 • Åk 9 anmäla intresse till kör/Luciaträning
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Anmälan till att vara med i Luciatåg

I onsdags skickades meddelande/mail/sms till alla elever i åk 9 med en förfrågan och uppmuntran om att vara med i årets Luciatåg. I förfrågan ligger länk till anmälan. Alla nior har möjlighet att vara med. Det ska ges tid att fylla i anmälan på mentorstiden måndag. Ett mycket preliminärt övningsschema ser ut så här:

Luciaövning

Frågor från Linda och Malin ang Gibbons bok för SKUA-läsningen

Ni som skulle föredra att lyssna på Gibbons bok istället för att läsa – meddela Marie B så samlar hon in era nämn för detta och meddelar Linda och Malin. Hör av er innan v45 är slut.

Wisingdagar ons-fre

Nyfikenhet lust

Nu är det första gången vi kör Wisingdagar. Vi är nybörjare och provar ett nytt upplägg – glöm inte det!! Vi gör så gott vi kan – nu ska vi göra eleverna nyfikna och skapa lust för lärande!!  🙂 

Vi planerar – genomför – följer upp – och utvecklar till nästa gång! Vi utvärderar redan på måndag v46 med eleverna och onsdag v46 med oss vuxna.

kvalitetsarbete planera genomföra följa upp åtgärda

Inneskor från och med v45

”Skovakter” Starttid och ca 20 min framåt

 • Måndag – Johan o Erik 08.30
 • Tisdag – Anders o Simon 07.50
 • Onsdag- Agneta o Henrik 07.50
 • Torsdag- Martin o Christofer 07.50
 • Fredag- Johan o Börje 07.50

Teaterföreställningen ”Fucking Åmål” för åk 9 v45

Under onsdag och torsdag (se kalendariet) så är det teaterföreställning för åk 9 – ”Fucking Åmål”. 

Lärarhandledning finns här: https://insidan.harnosand.se/grupper/filer.4.1a2eba231499d3bf3d72d1.html?file=18.42921ce8174877041bb30082


Ämneslag

 • Gemensam ämneslpanering – checka av den utifrån vad ni kom fram till under v44.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Planering inför Wisingdagar

Att göra på mentorstid

 • Åk 9  – börja mentorstiden med att informera om Luciatåg och ge tid för att fylla i anmälan. Sista anmälningsdag är mån 2/11 – alltså mån v45.

Veckans tips 

Nyisvenskaskolan

Från SKUA-workshopen i onsdags – Linda och Malin visade film med Anna Kaya och tipsade om hennes blogg – ”Ny i svanska skolan” – här hittar ni den: http://nyisvenskaskolan.blogspot.com/

 

Detta händer under veckan (v.45)

 • Ons-fre  – Wisingsdagar I
 • Ons – 12:30-14:00 9A och 9B – teaterföreställning ”Fucking Åmål”. Ansvar undervisande lärare vid tidpunkten
 • 15:45-17:00 – Konf.tid. Gemensam info i ljushallen därefter planering utv.samtal åk 8 och 9 samt ev. inspelad föreläsning för åk 7. Ansvar skolledning samt resp mentor och A-lag 7 
 • Tors – 10:00-11:30 9C och 9D – teaterföreställning ”Fucking Åmål”. Ansvar undervisande lärare vid tidpunkten
 • Fre – Deadline F-varningar åk7 och 8. 

Aktuella enkäter att göra

 • Göra medarbetarenkäten ”Hållbart medarbetarengagemang” senast 8/11.
 • Arbetsmiljöenkät kommer inom kort.

Viktiga påminnelser

 • Samla in skolrådsrepresentanter. info kommer senare.
 • Deadline för F-varningar för åk 7 och 8 är det fredag v45.

Sjökortet v44 26/10-30/10

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Se i kalendariet – alternativ planering pga höstlov ligger där.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Checklista inför ämnesplanering

 • Planeringen ska fungera både som fjärr- och ordinarie undervisning.
 • Planeringen bygger på våra digitala verktyg med Schoolity som bas och kommunikationsyta. Annat material måste länkas eller scannas in så att det finns tillgängligt digitalt.
 • Innan året är slut ska det finnas fullständiga ämnesplaneringar (lektion för lektion) i varje ämne och årskurs – delbart så att alla kommer åt till nästa läsår. 
 • I varje ämne ska lektionsplaneringarna följa samma form. 
  • Lektionsplanering måste finnas inskrivet i schemat minst 2 veckor i förväg – mer om det gäller läxor och examinationer. Använd årsplaneringsverktyget – då är det lätt att ligga avsevärt längre fram i planeringen än så. 
  • Lektionsplanering måste finnas på ämnesytan för minst 5 veckor framåt – gärna avsevärt längre än så.
 • Om man väljer att i schemat endast hänvisa till ämnesytan så måste hänvisningen vara mkt tydlig och uppdateras kontinuerligt om ändringar görs.
 • Tänk på följande när ni gör lektionsplaneringarna så att vem som helst kan hoppa in och ta över – även de som inte är ämneslärare:
  • Tydlig instruktion vad lektionen ska handla om. Planeringen ska vara så omfattande och tydlig att eleverna kan följa den själva eller med stöd av vikarie/handledare.
  • Tydlig hänvisning till vilket material som eleverna ska använda och läraren utgår ifrån – materialet ska vara digitaliserat (inscannat) i så stor utsträckning som möjligt. Det ska vara länkat till allt digitat undervisningsmaterial via gleerups, studi, NE, eller liknande. Viktigt för att den som ska ta lektionen har en chans att skriva ut, visa via projektor eller kopiera upp.
  • Moment som pågår under längre tid ska vara tydligt avgränsade när de påbörjas och förväntas avslutas. Uppgifter/moment ska utformas, gärna som stora områden nedbrutna i mindre delar.
  • Alla tänkta läxor (allt går inte att förutse) måste stå tydligt i schemat. Tydlighet kring inlämningsuppgifter, examinationer samt bedömning/återkoppling måste finnas i planeringen.
 • Praktisk-estetiska ämnen:
  • Vid eventuell fjärrundervisning: vilka praktiska inslag i undervisningen kan skjutas till kommande läsår?

Om ni i ämnesgrupperna har idéers som motsäger dessa punkter hör av er till Erik eller Johan.

Avräkningsperioder

Följande gäller efter MBL11 och återkoppling från fackmöten för det här läsårets avräkningsperioder:

Att de är samma som NO-perioderna i schemat:

 • Period 1 – 20/8-6/11
 • Period 2 – 9/11-27/1
 • Period 3 – 28/1-1/4
 • Period 4 – 12/4-10/6

Redovisningen av perioderna måste ske senast innan andra lönebryt efter att peridoen är slut. Från och med nu ska avräkningsperioderna redovisas via webbblankett – den hittar ni här: Rapportering av avräkningsperioder

och hittas under HeddaWisingskolan.com/Blanketter – Ledighet/Arbetstid – Rapportering av avräkningsperioder. Läs mer om våra rutiner för avräkningsperioderna här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riktlinjer-fc3b6r-reglering-av-ramtider-och-avstc3a4mningsperioder.pdf

Instruktion:

Varje avräkningsperiod ska rapporteras senast innan det andra lönebrytet (den ca 10:e varje månad) efter periodens slut.

 • Ex 1: Om en avräkningsperiod är slut den 6/11 då ska rapporteringen ske senast den 9/1.
 • Ex 2: Om en avräkningsperiod är slut den 15/11 då ska det ske senast den 9/2.

Följande ska rapporteras:

Arbetstid utöver ramtiden under avräkningsperioden som inte redan har förts in och godkänts av chef i det digitala lönerapporteringssytemet ”Rapportera”. Det gäller arbetstid som är överenskommet med rektor / biträdande skolledare, eller som ni anser att ni borde få ersättning för, alltså inte det som ska ses som förtroendetid.

Allt som förs in som tid utöver ramtiden måste vara beskriven tydligt när den skett och vad som gjorts och i vilket sammanhang.

Prognoser

På måndag ska ni ju jobba med prognoser. För er som glömt hur man gör så kan ni se en kortfilm (utan ljud) med instruktioner genom att klicka här.

Tolkning av de olika prognosnivåerna

Följande tolkning gäller för de olika prognosnivåerna när ni skriver in prognoser samt hur ni ger underlaget / feedbacken inför utvecklingssamtalen:

 • Når inte målen = Eleven ser ut att få / riskerar F i betyg eller streck för att underlag saknas på grund av omfattande frånvaro.
 • Når målen med stöd = Eleven når just nu E men med med hjälp av stöd (det stöd elever faktiskt får)
 • Når precis målen (utan stöd) = Eleven når just nu E men inte högre (utan stöd).
 • Når målen med god marginal = Eleven når betyget D eller högre.

Att använda funktionen ”Årsschema” i Schoolity

För att få en bättre överblick över årsplaneringen så förordar jag att man använder funktionen ”Årsschema” i Schoolity. Se kort film genom att klicka här för hur man ser och använder det. 

Rutin för uppföljning av kränkande behandling

Vi gick tidigare ut med att ni ska fylla i anmälan om kränkande behandling via en E-tjänst som ni ju numer hittar som en egen rubrik i sidhuvudet här på Heddawisingskolan.com  – klicka här så ser ni hur den ser ut.

Nu är rutinen för uppföljning klar – den påverkar inte ert arbete mer än att Julia T (kurator) har upopdraget att följa upp de anmälningar som kommer in gentemot er mentorer. Det kan därför vara bra att ni läser igenom rutinen så ni inte blir förvånade om Julia kontaktar er. Läs rutinen genom att klicka här. Den ligger även under Heddawisinskolan.com/rutiner och riktlinjer.

Inneskor från och med mån v45

Information om att det är inneskor från och med vecka 45 har gått ut till alla elever och föräldrar. under v45 kommer vi att skovakta vid entrén men alla har ett ansvar att säga till om uteskor och se till att eleverna byter till inneskor. Skovaktsschemat ser ut sår här v45: 

”Skovakter” Starttid och ca 20 min

 • Måndag – Johan o Erik 08.30
 • Tisdag – Anders o Simon 07.50
 • Onsdag- Agneta o Henrik 07.50
 • Torsdag- Martin o Christofer 07.50
 • Fredag- Johan o Börje 07.50

Arbete för lärarassistenter och övriga medarbetare

Det finns en del diversearbete att göra för alla medarbetare när ni inte ingår i någon av de schemalagda uppgifterna i kalendariet. Vi kommer att gå igenom detta på måndag f.m. 

Schema v45 – Wisingdagar 

Som vi tog upp förra veckan på onsdagskonferensen så behöver schemat för v45 tightas till med färre hål för eleverna – meddela Johan via mail senast tisdag e.m. om vilka justeringar ni vill göra. 

Teaterföreställningen ”Fucking Åmål” för åk 9 v45

Under onsdag och torsdag (se kalendariet) så är det teaterföreställning för åk 9 – ”Fucking Åmål”. 

Lärarhandledning finns här: https://insidan.harnosand.se/grupper/filer.4.1a2eba231499d3bf3d72d1.html?file=18.42921ce8174877041bb30082


Ämneslag

 • Gemensam ämneslpanering

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Planering inför Wisingdagar

Att göra på mentorstid

 • Ingen mentorstid

Veckans tips 

Webbträff gleerups

Webbträff med Gleerups om matematik torsdag 12/11 – läs mer här (ligger även i det gemensamma kalendariet): https://www.gleerups.se/pa-gang/evenemang/fa-full-koll-pa-gleerups-matematik-e402719


Detta händer under veckan (v.44)

 • Mån – Fre se planering i kalendariet.

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter nu.

Viktiga påminnelser

 • Köpstopp från och med v44.
 • Samla in skolrådsrepresentanter. info kommer senare.
 • Deadline för F-varningar för åk 7 och 8 är det fredag v45.

Sjökortet v43 19/10-23/10

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ev. Coronainfo.
 • Dataspelande som frånvaroorsak i Schoolity
 • Info till undervisande i 9C
 • Övriga frågor.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Under revidering

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input.


Filmen om gymnasievalet att tipsa eleverna om

Följande två filmer om gymnasievalet har skickats ut från Malin L – bar om ni tipsar eleverna om den infon. Dessutom har vi fått SYVar med filmstjärnestatus 🙂 

Vi har SYV-heldagar tisdag och torsdag den här veckan. 21A på tisdag och 21B på torsdag.

Gymnasievalet 2021 – Info från studievägledarna

Skolverket – att välja till gymnasiet

Mall för veckoplanering på mentorstid

Här finns en lite instruktion för hur ni lägger mallen på mentorstidsagendan: Film hur man lägger in mall för veckoplanering

Förväntningar på olika roller under SKUA

Här är Powerpionten med förväntningarna på respektive roll i skolan under SKUA: Förväntningar SKUA

Dataspelande som frånvaroorsak i Schoolity

Det finns möjlighet att ha dataspelande som frånvaroorsak i Schoolity. Om vi ska införa det så är det viktigt att vi fortfarande har diskussionerna med eleverna omspelande. Registreringen i Schoolity ska endast ses som ett enkelt sätt att meddela vårdnadshavare. En kort diskussion om detta på måndag.

Extra städning pga Covid-19

Utökad städning på grund av Covid-19 sker redan genom att handtag, räcken och liknande torkas av extra i hela skolan. Städningen i form av torkning av bänkar och likande har förändrats och kommer att ökas/förändras efter behov.

Avstämning kring städningen

Vi har haft avstämning kring städningen och de avvikelserapporter vi skickar in. Samhall granskar och sätterin åtgärder löpande utifrån de avvikelserapporter som vi skickar in genom att fylla i webbformuläret. Se länk till detta i kolumnen till höger här i Sjökortet.

Om ni märker att ingen förändring sker efter att ni anmält så måste ni ta upp det med Agneta eller Erik J.

Teaterföreställningen (O)synligt – nu på onsdag

Här är spelschemat för teaterföreställningen (O)synligt på onsdag v43. 

Spelschema osnynligt

Detta innebär att för A+B måste undervinsningen avslutas absolut senast 10:40 och de måste få lunch ca 12:30-13:00. Lektionerna börjar som vanligt kl 13:00. Medföljande medarbetare: Anette F och Halema M

För C+D så avslutas lektionerna senast 13:40 och eleverna slutar efter föreställningen. Medföljande medarbetare: Dennis B och Sabine D

Lärarhandledningen finns här: Osynligt – lärarhandledning


Ämneslag

 • Fortsätt att planera de gemensamma ämnesuppläggen som ”coronaförberedelser”.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Jobba med vanlig agenda.

Att göra på mentorstid

 • Vanlig mentorstid – testa att göra veckoplanering. Se ovan.

Veckans tips 

Källkritik om USAvalet

Intressant och bra om källkritik och USA-valet: Klicka här


Detta händer under veckan (v.43)

 • Mån – 15:30-17:15 EHM åk 7 Ansvar A-lag och EHT
 • Ons – konftid 15:45-17:00 Kort info sedan tid för ifyllning av F-varningar Ansvar Erik J samt alla ämneslärare
 • Tors – 15:30-17:15 EHM åk 9 Ansvar A-lag och EHT

Aktuella enkäter att göra

 • Inga aktuella enkäter nu.

Viktiga påminnelser

 • Köpstopp från och med v44.
 • Samla in skolrådsrepresentanter. info kommer senare.
 • Deadline för F-varningar för åk 9 är fredag v43 och för åk 7 och 8 är det fredag v45.