Sjökortet v42 17/10-21/10 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Teater för åk 9
 • Elevutvärdering ut v43
 • Ansvarsområde städ och återkoppling till städföretag – Hanna och Simon
 • Gymnasiemässa – ansvar
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Elevutvärdering v43

Vi kommer att börja med ett lite annat uppföljningssystem för eleverna och det systematiska kvalitetsarbetet samt inför EHM. Det innebär att elev erna gör en utvärdering på hösten och en på våren. Det blir skolinspektionens utvärdering men med era tillägg som ni diskuterade ihop under augustidagarna – tillägg unika för respektive årskurs.  Erik kommer att skicka ut dessa till mentorstiden v43.

Missa inte Rumänienbloggen – sista dagarna och resan hem

Icebreaker

Nu är vi på väg hem igen – följ sista dagarna och vår resa hem via bloggen – sprid gärna bloggen där ni kan. 🙂 

https://heddaerasmusackreditering.wordpress.com/

Teater för åk 9 på tisdag

På tisdag 18/10 är det teater för eleverna år 9. Eleverna släpps iväg från skolan 13.10 och föreställningen börjar 13.30. ( 1 timmes föreställning). ”Eld upphör”.

Det är bra om eleverna är förberedda; Lärarhandledning finns på insidan, kultur. https://insidan.harnosand.se/grupper/filer.4.1a2eba231499d3bf3d72d1.html?file=18.471a0ed1182dd7152f7c92a9

Utbildning för A-lag tis e.m.

Kollegialt lärande i A-lagen på tisdag e.m. Undervisningen bryts för de som berörs kl 13:45.

Gymnasiemässa onsdag kväll

Gymnasiemässa, onsdag 19/10 för elever (20 A+B 12:30-14:00, 20C+D 14:00-15:30) och vh. kl 18.00-20.00. E-huset Härnösands gymnasium.

 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Ackrediteringen år 2, ännu inget namn…

Visserligen ännu inget namn men första mobiliteten avklarad – Rumänien med elevrådet, snart den andra på G – Kurs i Florence för Sv-ämneslaget, vi tar emot elever från Rumänien i december, vi tar även emot elever från Frankrike i februari, lärare åker till Irland (inget datum klart), delar av EHT åker till Portugal (inget datum klart), vi åker med nästa elevrådsgrupp förhoppningsvis till Kroatien och tar emot dem senare i vår, slutligen i oktober nuv. åk 7 som läser franska till Frankrike. Allt detta betyder att det just nu endast finns 1 kursplats och möjligen 1 jobskuggningsplats kvar att utnyttja ackrediteringsår 2. Men man har möjlighet att göra nåt oktober ut.

Så kul att det är sånt engagemang!! 🙂 

Future train – framtidståget (ackrediteringen år 1)

 • V. 46 kommer Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

UHR erbjuder

Påminnelse: 1 november kl 8.30-16.00 på Piperska muren i Stockholm: EMIL – En Mötesplats för Internationellt Lärande. En kostnadsfri utbildnings- och inspirationsdag för dig som är intresserad av internationalisering. Konferensen är tänkt att bli årligt återkommande och årets tema är kompetenser och färdigheter. Anmälan senast 10 okt. För mer info om programmet se:

https://www.utbyten.se/evenemang/emil–en-motesplats-for-internationellt-larande/

eTwinning erbjuder:

eTwinning kommer den 16/9 2022 att lanseras i en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/en

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login:

https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm

Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm


Ämneslag

 • Ni arbetar på med er samplanering alt wisingdagsplanering.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Välj skolrådsrepresentant till den 26/10 om ni inte gjort det redan.
 • Planering av Wisingdagar.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Förklara för alla årskurser om utvärderingarna som skickas ut till veckan, se ovan.
 • Info till åk 9 – teater på tisdag – se ovan.
 • Info till åk 9 – påminn om gymnasiemässa på onsdag kväll 18:00-20:00.
 • Gå igenom skolans brandrutiner med alla årskurser: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2022/10/brandrutin-hedda-wisingskolan-221013-2.pdf
  • Poängtera att vid en övning kan delar av skolan stängas av med band som ska föreställa rök – då måste man ta en annan utrymningsväg.

Veckans tips

Skolverket

Skolverket om att främja barn och elevers hälsa: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/framja-barns-och-elevers-halsa


Detta händer under veckan (v.42)

 • Hela veckan
  • Klass 20C har ansvar att tömma återvinningsstationerna
 • Mån-Tis – förmiddag – fortsatt YAM-kurs, nu för 21C+D Ansvar YAM-gruppen i kommunen samt i viss mån EHT.
 • Ons – från 12:30 – gymnasiemässa åk 9 se ovan.
 • Ons – 15:45-17:00 konftid – planering Wisingdagar Ansvar Respektive A-lag

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät nu. Näste elevenkät / brukarundersökning v43.

Viktiga påminnelser

 • Tömma datorerna inför byte – Under höstlovet kommer ni att få era nya datorer. Därför är det viktigt att ni ”tömmer” datorerna på ert lokala material redan nu. Spara i molnet och gör klart för att byta dator.
 •  

Sjökortet v41 10/10-14/10 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Tömma datorerna inför byte under höstlovet
 • Gå igenom brandrutinerna med era mentorsgrupper
 • Ansvarsområde städ och återkoppling till städföretag
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Eleverna ska ladda upp mallar för självskattningsundrerlaget

Individuell studieplan

Inför att eleverna i åk 8 och 9 ska ha utvecklingssamtal vecka 46 måste de redan nu ladda upp mallen för självskattning på sin översiktssida. Gör detta på mentorstiden – se till att alla elever har gjort det. Mallen heter ”Individuell studieplan 7-9”. 

Nu är vi på väg till Rumänien – följ bloggen

Grupp vid avresa

Nu är vi på väg – följ vår resa via bloggen – sprid gärna bloggen där ni kan. 🙂 

https://heddaerasmusackreditering.wordpress.com/

Meddela den som berörs vid behov av resurs

Alla lärarassistenter och studeihandledare är flexibla och på för att ge stöd vid examinationer och linkande när de kan. Men det är viktigt att den som lånar en lärarassistent eller studiehandledare måste meddela den lärare / verksamhet som berörs. Det måste vara den som ”lånar” från en verksamhet till en annan som ansvarar för att informationen når fram till den som berörs av att bli utan resurs på den lektion som är schemalagd.

Elevfotografering åk 7

De elever som ännu ej fotograferat sig, åk 7 ska göra det på tisdag, 11/10. Från kl 09.30- 10.15 kommer Carolina N att ha kameran redo för fotografering.

Simon V kommer att lista berörda elever och skicka listor till respektive mentor åk 7 – klart inför mentorstiden måndag.

Skolråd

Skolråd2

I kalendariet har det första skolrådet legat den 5/10 – det är nu flyttat till den 26/10. Prata ihop er i A-laget om vilka som ska delta från respektive A-lag.

Tyvärr ingen fest den 21/10

På grund av att skolförvaltningen måste hålla igen i linje med köpstoppet så kan skolan tyvärr inte gå in med att stå för någon del av kostnaden för personalfesten den 21/10. Festkommittén kommer att komma med ett alternativt firande inom kort.   

Tömma datorerna inför byte

Under höstlovet kommer ni att få era nya datorer. Därför är det viktigt att ni ”tömmer” datorerna på ert lokala material redan nu. Spara i molnet och gör klart för att byta dator.

World mental health day

På måndag är det World Mental Health Day. Det skulle kunna tas upp i veckobrevet med en uppmaning om att belysa det på mentorstiden eller på passande lektion.

World Mental Health Day 2022

World Mental Health Day 2022 (who.int)

Livsviktiga_Snack_Snackisloppan.pdf (suicidezero.se)

Praktikant i elevcafét

Från v 42 och fem veckor framåt har Anders Broman en praktikant med sig under arbetsdagen.
Han heter Janne Öhlen.

Oordning i kopieringsrummet…

Det är en förfärlig oordning i kopieringsrummet. Vi måste alla ta ett bättre gemensamt ansvar för arbetsplatsens ordning! Det är också viktigt att man meddelar Hanna om papperet tar slut. Inget papper kommer automatiskt upp till kopieringsrummet när det tar slut.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers 

Under Ann-Sofies och Malin S mobilitet i Varazdin skrevs det mesta av slutrapporten (som har 29/11 som deadline). Kvarstår några frågeställningar som har skickats ut till Breaking Barriers projektgrupp. Svaren ska sammanställas och skickas sedan till huvudkoordinator i Slovakien.

Envising

Slutrapport skrivs av huvudkoordinator och skickas till partnerskolorna för att läsas och eventuellt komplettera med det som saknas från respektive land.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • V. 46 kommer Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34.
 • Projektperiod 2 börjar nu i höst.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

UHR erbjuder

Påminnelse: 1 november kl 8.30-16.00 på Piperska muren i Stockholm: EMIL – En Mötesplats för Internationellt Lärande. En kostnadsfri utbildnings- och inspirationsdag för dig som är intresserad av internationalisering. Konferensen är tänkt att bli årligt återkommande och årets tema är kompetenser och färdigheter. Anmälan senast 10 okt. För mer info om programmet se:

https://www.utbyten.se/evenemang/emil–en-motesplats-for-internationellt-larande/

eTwinning erbjuder:

eTwinning kommer den 16/9 2022 att lanseras i en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/en

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login:

https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm

Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm


Ämneslag

 • Ni arbetar på med er samplanering.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Välj skolrådsrepresentant till den 26/10.
 • Planering av Wisingdagar.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Åk 8 och 9 ska ladda upp självskattningsunderlaget (mallen ”individuell studieplan 7-9” i Schoolity – se ovan). 

Veckans tips

Rethink

Intressant om hur vi gör skolan mer inkluderande: https://xqsuperschool.org/rethinktogether/tips-on-creating-an-inclusive-school-and-why-it-matters/


Detta händer under veckan (v.41)

 • Hela veckan
  • Klass 20C har ansvar att tömma återvinningsstationerna
 • Tis-Ons – förmiddag – fortsatt YAM-kurs, nu för 21C+D Ansvar YAM-gruppen i kommunen samt i viss mån EHT.
 • Tis – 15:45-17:45 EHM åk 7 Ansvar A-lag 7 och EHT
 • Ons – 15:45-17:00 Uppföljning av frånvaro med EHT – inget möte tillsammans Ansvar Respektive A-lag och EHT.

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät nu. Näste elevenkät / brukarundersökning blir v42/43.

Viktiga påminnelser

  • Inga påminnelser just nu….

Sjökortet v40 3/10-7/10 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Sopstationshantering – klassvis
 • Ang hur vi pratar om gemensamma insatser  ex. YAM
 • Parfym, deo och liknande…
 • Erik på resa v41 och halva v42
 • Parkeringen vid maskinhallen klar att använda
 • Planering Wisingdagar
 • Fönster öppna och projektorer på
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Parfym – både hos elever och medarbetare

Vi har tagit upp det förr och vi gör det igen. Vissa av oss  – elever och medarbetare är mkt känsliga för parfym och liknande. Viktigt att vi alla tänker på det samt tar upp det med eleverna.

Handlingsplan för att nå våra mål

Erasmusackrediteringen år 1 ska som tidigare nämnts resultera i en handlingsplan för att nå de mål som fokuserat på under året. De mål vi främst fokuserat på under år 1 är:

 • Högre grad av integration och inkludering för ökad lust och motivation hos alla elever.
 • Höja kvalitén på språkundervisningen och förbättra språk- och kunskapsutvecklingen hos eleverna.
 • Färre individuella anpassningar och istället utveckla metoder som når alla elever.

Under höstlovet kommer planen att presenteras i detalj men det handlar om följande:

 • Hur vi ska jobba vidare konkret med SKUA och det Linda och Marie B jobbade vidare med på fortbildning på Island i augusti (CLIL – Island).
 • Kompetensutveckling Sv-lärarlaget – språkutveckling och metoder – Fortbildningsresa till Florence.
 • Resa till Raminicu Valcea – Elevrådssamarbete andra länder – inklusive övningar från Reunion (via Carina, Victoria, Marie och Anna N).
 • Utveckling av våra EHT-teman utifrån upplevelser mobiliteter och nya inkluderingstankar.
 • Utvecklat utbyte med Nantes/Frankrike – autentiska mottagare för att öka motivation, spåkutveckling samt för att skapa gemensam förståelse för våra behov av hållbart agerande – Utbyte Frankrike NO/Eng/Fr.
 • Kompetensutvecklingsplanen revideras – betoning på våra mål
 • Erasmusmålen är helt desamma som skolans mål – samt att SKA-arbetet inkl skolans utvärderingsmaterial / mall revideras utifrån detta.

Fotografering för elever som missat

Elever som missat fotografering i år 7 – ska göra detta på tisdag 4 okt kl 12.30.
Vid entré Rosenbäcksallen utanför Vaktm rum.

Vi försöker även fånga upp de elever år 8 och 9 som det saknas foton på i Schoolity denna tid. Detta gäller:

 • AD 20C
 • AL 20C
 • ST 20C
 • AA 21A
 • AZ 21A
 • JL 21A
 • OA 21D
 • MC 21D

Skolråd

Skolråd2

I kalendariet har det första skolrådet legat den 5/10 – det är nu flyttat till den 26/10. Prata ihop er i A-laget om vilka som ska delta från respektive A-lag.

Riktat stöd

Under v 40 kommer Riktat stöd att starta upp onsdagar fom v 40. Johan har lagt in de namn han fått från resp. lärare på R.S onsdagar. Mentorerna bör uppmärksamma eleverna på att de kan finnas inlagda på riktat stöd.

Gymnasiemässa onsdag den 19/10

Plats: Härnösands gymnasium. Samling i Aulan, våning 2 i E-huset (fd Landgren).  

Programmets starttider: 

12.30 Hedda Wising, klass: A + B 

14.00 Hedda Wising; klass: C + D 

Erik  med på resa till Rumänien v41 och halva v42

Erik är kontaktbar både via mail och telefon – men de löpande dagliga frågorna tar ni med Johan som är tf rektor under frånvaron.

Fördelning av resurser

Det är viktigt att resp lärare / A-lag gör klart var det finns och behövs eller inte behövs resurser och meddelar det till Johan.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers 

Under Ann-Sofies och Malin S mobilitet i Varazdin skrevs det mesta av slutrapporten (som har 29/11 som deadline). Kvarstår några frågeställningar som har skickats ut till Breaking Barriers projektgrupp. Svaren ska sammanställas och skickas sedan till huvudkoordinator i Slovakien.

Envising

Slutrapport skrivs av huvudkoordinator och skickas till partnerskolorna för att läsas och eventuellt komplettera med det som saknas från respektive land.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • V. 46 kommer Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34.
 • Projektperiod 2 börjar nu i höst.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

UHR erbjuder

Påminnelse: 1 november kl 8.30-16.00 på Piperska muren i Stockholm: EMIL – En Mötesplats för Internationellt Lärande. En kostnadsfri utbildnings- och inspirationsdag för dig som är intresserad av internationalisering. Konferensen är tänkt att bli årligt återkommande och årets tema är kompetenser och färdigheter. Anmälan senast 10 okt. För mer info om programmet se:

https://www.utbyten.se/evenemang/emil–en-motesplats-for-internationellt-larande/

eTwinning erbjuder:

eTwinning kommer den 16/9 2022 att lanseras i en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/en

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login:

https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm

Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm


Ämneslag

 • Ni arbetar på med er samplanering.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Välj skolrådsrepresentant till den 26/10.
 • Planering av Wisingdagar.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Ta upp med eleverna att det inte är OK att låsa fast elsparkcyklar – inne, vid dörrar, vid brandutrymningsvägar, vid P-husets entré, etc. 

Veckans tips

Ämnesläraren

Mycket viktigt och vikten av skrivande för eleverna I ALLA ÄMNEN – ny forskningsrapport: https://www.lararen.se/amneslararen-matte-no/forskning/skrivuppgifterna-som-far-eleverna-att-prestera-battre


Detta händer under veckan (v.40)

 • Hela veckan
  • Klass 20B har ansvar att tömma återvinningsstationerna
 • Mån-Tis – förmiddag – fortsatt YAM-kurs för 21A+B Ansvar YAM-gruppen i kommunen samt i viss mån EHT.
 • Tis – Kanelbullens dag!!
 • Ons – 15:45-17:00 Konferens – Planering av Wisingdagar – inget möte tillsammans Ansvar Respektive A-lag.

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät nu. Näste elevenkät / brukarundersökning blir v42/43.

Viktiga påminnelser

  • Inga påminnelser just nu….

Sjökortet v39 26/9-30/9 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Skoljoggen
 • Restriktivitet vid inköp
 • MBL torsdag.
 • Inprint
 • YAM-påminnelse
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Elever från Wendela som äter på skolan

Under veckan kommer 5 elever från Wendela som gör PRAO att äta på skolan. De är mycket välkomna och förväntas att smälta in precis som alla andra som äter i matsalen.

Restriktivitet vid inköp

För att få ordning på och kartlägga helhetsbilden kring skolornas ekonomi i kommunen behöver vi minska utflödet från och med nu. När skolförvaltningen / ekonomi vet mer kommer vi få mer info. Fram tills dess är de köp som är på G som Erik redan sagt ja till är ok – men i övrigt är det köpstopp från nu tills vi vet mer.

Låsa personalrummet

Vi måste börja tänka mer på att låsa efter oss i personalrummet om man är sist att lämna det. Häromdagen mötte vi två elever som varit där och druckit vatten utan att någon medarbetare var där. Med tanke på att det finns omprov och andra känsliga saker där så är det viktigt att personalrummet låses när ingen är medarbetare är där på plats.

Tidrapport vikarier lärarassistenter – ersättning när man det blir intensivt vikarierande

Följande har nu tagits fram mellan skolledning och kommunals representant på skolan och ett rapporteringsformulär finns nu hos Hanna och kommer inom kort att även läggas digitalt bland våra övriga blanketter.

Ersättning för lärarassistenter och resurser vid vikariat 

Grundprincipen på skolan är att skolan inte sätter in externa vikarier för kortare frånvaro än 2 veckor. Under dessa 2 första veckorna ska vikariebehoven lösas med den personal vi har i skolan – främst lärarassistenter och resurspersonal. 

När ska extra ersättning för vik utgå? 

Nivåer: 

 1. Schemalagd tid – När man vikarierar i sin klass (enligt schemat) man normalt följer. / När man vikarierar i andra klasser/lektioner stället för den klass/lektion (enligt schemat) man normalt följer.  
 1. När vikariaten på den här nivån blir mer än 6 tim (360 min) /v ska extra ersättning utgå. 
 1. Ej schemalagd tid – När man vikarierar i sin klass utöver det fasta schema man har. / När man vikarierar i andra klasser utöver det fasta schema man har.  
 1. När vikariaten på den här nivån blir mer än 2 tim (120min) /v ska ersättning utgå. 

Ersättningsnivå extra ersättning 

Ersättning nivå 1A 

 • När den gränsen passeras rapporterar man in 50% av den tiden som övertid (ej kvalificerad) – med andra ord när man gjort sin 7:e timme enligt nivå 1A så rapporterar man in 0,5 tim.  

Ersättning nivå 2A 

 • Samma regel som för nivå 1A. 

Rapportering 

En redovisningsblankett lämnas in till skoladministratör som lägger in det i systemet. Timmar som görs ska läggas in som “bokning” i Schoolity av den som tagit extra vik.  

Schemaläggning 

Viktigt att resursernas scheman är uppdaterade i Schoolity. Det är resursernas ansvar att hela tiden ha en dialog med skolledningen om att deras scheman i Schoolity är uppdaterat. Ingen ersättning utgår om schemaläggningen ändrats utan att detta kommunicerats med skolledningen. 

Se till att få Inprint installerat 

Inprint

För er som inte har inprint installerat på era datorer – se till att få det gjort innan konferenstiden på onsdag. Då är det kurs för alla i hur den tjänsten fungerar. Kontakta Simon – ni måste lämna datorn ifrån er ca 20-30 min.

 

Gymnasiemässa onsdag den 19/10

Plats: Härnösands gymnasium. Samling i Aulan, våning 2 i E-huset (fd Landgren).  

Programmets starttider: 

12.30 Hedda Wising, klass: A + B 

14.00 Hedda Wising; klass: C + D 

Skoljoggen fredag 30 sept.

Schemat för samtliga klasser år 7-9 är nu anpassat för skoljoggen.

Schematider luncher och lektioner är anpassade för dagens aktivitet.

Åk7 10.20.
Åk8: 10.45.
Åk9: 11.10.

Matsalen stänger 12:00.

 • Samling 12.00 vid HOK-stugan. Gemensam uppvärmning 12.15. De vuxna som inte har fått en uppgift kommer upp till HOK-stugan och peppar eleverna att delta.
 • Gemensam start 12.30

Närvarocheck (OBS! skriv ut egna närvarolistor):
Tomas 7A, Ancha 7B, Anna Bylund 7C, Dennis 7D, Dacian 8B, (Therese F-O + Anna F 8D), Victoria 9A, Elisabet 9B, Martin G 9C, Malin Söderlund 9D.

Måldokumentation/avcheckning:
Ann-Cha, Dennis, Dacian och Therese F-O. Elever från åk 9.

De som tävlar: Kattis, Kajsa, Patrick 8A och 8C närvaro, Tobbe, Sabine.

De som står ute i spåret (Se kartan på baksidan för position):

 • Hanan: Står vid 1.5an.
 • Station 1 – 15: Christofer S
 • Station 2-14: PO
 • Station 3: Julia
 • Station 4: Henrik S
 • Station 5, 6, 7, 8: Simon, William, Anders B
 • Station 11: Janne R
 • Station 12: Olov A
 • Station 13: Olle L
 • Kofösare: Hanna

Bensträckare

Att man sträcker på benen kan behövas – men inte avbryta lektionerna och ta rast ute i korridoren så tid försvinner. Eleverna ska ha ut sin garanterade undervisningstid. Om 10 min faller bort från en 75 min lektion så har nästan 15% av den garanterade undervisningstiden försvunnit. 

Låt eleverna sträcka på benen inne i klassrummet, gör lite kort gymnastik, dansa eller vad som helst som får dem att röra sig. Men de ska inte ut på rast – det är inte inräknat i undervisningstiden.

Följ Malins och Ann-Sofies resa till Varazdin i Kroatien 

Under några dagar kommer Malin och Ann-Sofie att resa till Varazdin i Kroatien för att knyta ihop säcken med Breaking Barriers samt för att planera nya samarbeten framåt. Följ deras resa här: https://erasmusbreakingbarriers.wordpress.com/

Kallelse MBL

Nu har vi kommit till vägs ände vad gäller justeringar i scheman och liknande – på torsdag har vi MLB om scheman och tjänstefördelningar. Tyvärr har jag inte hunnit skicka ut en kallelse den här veckan – den kommer under helgen, hoppas det är OK.

Läsa den gemensamma kalendern

Vi gör allt för att hålla den gemensamma kalendern uppdaterad. Visst händer det att någon sak missas eller kommer ut sent, men vi gör vad vi kan för att det ska vara ett helt levande dokument. Det är därför viktigt att ni kollar den då och då när ni gör era planeringar framåt. 

Öppettider i cafét 

Anders försöker öppna cafeterian senast klockan 9:00 tisdag-fredag. Han behöver gå igenom en del  rutiner med eleverna som ska jobbar i cafeterian tänker jag inte låna ut bollar, racketar m.m. mellan 08:00-09:00.

Det tar väldigt lång tid och blir helt omöjligt att få någon kvalitet på genomgången för eleverna när vi störda och avbrutna 15-20 gånger varje morgon. Så om ni hör att Anders är grinig så stämmer det och nu vet ni varför


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • En avslutande mobilitet blir av. Ann-Sofie och Malin S åker till Kroatien mellan den 25/9-28/9 för att avsluta Breaking Barriers-projektet samt för att jobba med nya samarbeten. Malin kommer bland annat att för EHTs räkning planera ett jobbskuggningsbesök till Portugal i vår.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • V. 46 kommer Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34.
 • Projektperiod 2 börjar nu i höst.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

UHR erbjuder

1 november kl 8.30-16.00 på Piperska muren i Stockholm: EMIL – En Mötesplats för Internationellt Lärande. En kostnadsfri utbildnings- och inspirationsdag för dig som är intresserad av internationalisering. Konferensen är tänkt att bli årligt återkommande och årets tema är kompetenser och färdigheter. Anmälan senast 10 okt. För mer info om programmet se:

https://www.utbyten.se/evenemang/emil–en-motesplats-for-internationellt-larande/

eTwinning erbjuder:

eTwinning kommer den 16/9 2022 att lanseras i en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/en

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login:

https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm

Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm


Ämneslag

 • Ni arbetar på med er samplanering.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda om ni formulerat era fokusområden klart.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Ni följer er egen agenda.

Veckans tips

Stockholmsuniversitet om kunskapsresistens – en favorit i repris

Mot konskapsresistens

Vi har ett ansvar att i skolan arbeta mot kunskapsresistens: https://www.su.se/forskning/faktatillit/150-sekunder-om-kunskapsresistens-1.427896

Se även en längre variant – riktad till oss i skolan: https://youtu.be/1g3jeu7A6FU

 


Detta händer under veckan (v.39)

 • Hela veckan
  • Klass 20B har ansvar att tömma återvinningsstationerna
 • Mån – eftermiddag – YAM-kurs för 21A (se gemensam kalender och Sjökortet v38) Ansvar YAM-gruppen i kommunen samt i viss mån EHT.
 • Tis – 11:00-12:00 Elevrådsmöte Ansvar Martin och Anders
 • Ons15:30-17:00 Konferens – kurs i Inprint Ansvar EHT och Jennie Lavås
 • Tors – förmiddag – YAM-kurs för 21B (se gemensam kalender och Sjökortet v38) Ansvar YAM-gruppen i kommunen samt i viss mån EHT.
 • Fre – Se tider ovan – Skoljoggen Ansvar Dennis, Dacian och Patrick

Aktuella enkäter att göra

 • Ingen aktuell enkät nu. Näste elevenkät / brukarundersökning blir v42/43.

Viktiga påminnelser

  • Se till att få Inprint installerat på din dator om du inte har det – prata med Simon. Det är kurs för alla på onsdag den 28/9.
  • Lärakännasamtalen för åk 7 bör man börja planera in från mitten av september och framåt.
  • Friluftsdag skoljoggen 30/9.
  • Till v39-40 ska listningen av vilka som ska ha riktat stöd i Ma, Sv och Eng svara klart.

Sjökortet v38 19/9-23/9 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Mål och indikatorer är nu uppdaterade – A-lagen och resp årskurs ska nu arbeta med fokusområden.
 • YAM
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


YAM startar för åk 8 denna vecka

Klasserna 21A och 21B går igång med YAM-utbildning, men här nedan finns Schemat för alla klasser åk 8:

YAM-planering

Passen finns inlagda på elevernas scheman.

Lunchtider / uppdrag för personal

Johan har gått igenom lunchbeläggnigen måndag- fredag. Vi har god täckning på personalsidan i matsalen, alla dag i veckan. Önskar personal ta bort luncher eller flytta sina lunchtider så kan det göras under kommande v38.

Erik borta på rektorsnätverk

Under veckan är Erik borta hela tisdag och onsdag – men nås på telefon och mail.

Tjänstefördelningar och scheman

Nu börjar alla frågetecken vara utredda vad gäller scheman och tjänster. Men på grund av att Erik är borta tisdag och onsdag blir det inte MBL:at förrän v39. Kallelse om detta kommer.

Ersättning för lärarassistenter vid omfattande vikarieuppdrag

Erik och Henrik S har nu kommit fram till ett förslag på en modell för att lösa ersättningen vid vikarieuppdrag för lärarassistenter. Henrik kommer inom kort att presentera den för er som berörs.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • En avslutande mobilitet blir av. Ann-Sofie och Malin S åker till Kroatien mellan den 25/9-28/9 för att avsluta Breaking Barriers-projektet samt för att jobba med nya samarbeten. Malin kommer bland annat att för EHTs räkning planera ett jobbskuggningsbesök till Portugal i vår.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • V. 46 kommer Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34.
 • Projektperiod 2 börjar nu i höst.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

UHR erbjuder

1 november kl 8.30-16.00 på Piperska muren i Stockholm: EMIL – En Mötesplats för Internationellt Lärande. En kostnadsfri utbildnings- och inspirationsdag för dig som är intresserad av internationalisering. Konferensen är tänkt att bli årligt återkommande och årets tema är kompetenser och färdigheter. Anmälan senast 10 okt. För mer info om programmet se:

https://www.utbyten.se/evenemang/emil–en-motesplats-for-internationellt-larande/

eTwinning erbjuder:

eTwinning kommer den 16/9 2022 att lanseras i en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/en

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login:

https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm

Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm


Ämneslag

 • Ni arbetar på med er samplanering.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Om ni inte hann under v37, så ska respektive A-lag ta fram förslag till fokusområden – se även nedan vad som ska göras på mentorstid

Att göra på mentorstid

Måndagstiden


Veckans tips

OM UDL – Universal Design for Learning

UDL

Två bra beskrivningar av hur man kan tänka kring UDL – Universal Design for Learning.


Detta händer under veckan (v.38)

 • Hela veckan
  • Klass 20B har ansvar att tömma återvinningsstationerna
 • Mån-Tis – Förmiddag – YAM-kurs för 21A och 21B (se schema ovan) Ansvar YAM-gruppen i kommunen samt i viss mån EHT.
 • Ons – 15:45-17:00 Konferens – ämnesmötestid samplanering samt möte för So-lärare och ”Lilla internationella gruppen” – möte med lärare från Lyon kl 16:15 Ansvar alla ämnesgrupper, samt Erik och Tobias.

Aktuella enkäter att göra

 • Eleverna ska göra enkäten om skolans LPP-mall under vecka 37 eller 38 efter att ni gått igenom dem på mentorstiden.

Viktiga påminnelser

  • Lärakännasamtalen för åk 7 bör man börja planera in från mitten av september och framåt.
  • Friluftsdag skoljoggen 30/9.
  • Till v39-40 ska listningen av vilka som ska ha riktat stöd i Ma, Sv och Eng svara klart.

Sjökortet v37 12/9-16/9 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Mål och indikatorer är nu uppdaterade – A-lagen och resp årskurs ska nu arbeta med fokusområden.
 • Elev och personalfotografering.
 • Sopsortering och papperskorgar.
 • Förslag till tillägg till förväntansdokumentet ang godisförbud.
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


IT-genomgång med åk 7

Simon kommer att ha IT-genomgång med alla elever i åk 7 följande tider (vissa av dem påverkar mattestödet som var inplanerat – en förskjutning sker):

 • 7B kommer att ha it-undervisning på RS tiden v37 och istället ha sitt mattepass på extra mentorstiden (fredag) (endera Elisabet eller Marie)
 • 7D kommer att ha sin it-undervisning på extra mentorstiden v. 37 (torsdag)

Festkommittén har nu börjat planera in en personalfest

Personalfest

Var beredda – inom kort kommer en fredag innan höstlovet att spikas för en AW/personalfest på lokal på stan. 🙂 

Fotografering åk 7 och personal och elever i åk 8 och 9 som saknar bild

Alla elever år 7 skall fotograferas, detta sker under v 37. Fotograferingen är endast för individuella bilder, dessa kommer att finnas på respektive elev i Schoolity. Fotograferingen kommer att genomföras av Carolina Nilsson.

Plats: Utanför vaktmästarens rum vid entré mot Rosenbäcksallén.

Undervisande lärare skickar ner elever efter klasslistan. Fem elever i taget. När dessa kommer åter får nästa femgrupp gå ner.

Starttider för fotografering

Namngiven lärare skickar iväg de första fem för fotografering

 • Tisdag  13/9
  • Kl 08.30, 22C, Tobias H
 • Torsdag 15/9
  • Kl 08.30, Klass 7-9B, Anna N
  • Kl 09.00, 22B, Elisabet E
  • Kl 10.30, 22D, Anna B
  • Kl 12.30, 22A, Christina F / Sara N

Personalfotografering för de som idag saknar bild eller de som vill ta ny bild kommer att ske i samband med onsdagskonferensen 14/9 från kl 16.00.

Elever i åk 8 och 9 som saknar bild

Vi har elever år 8 och 9 som ej finns på bild. Kompletterande fotografering av elever år 8 och 9 kommer att ske. Återkommer om datum och tider för detta.

Låtskrivarverkstad åk 7

Under torsdag och fredag har åk 7 ”Låtskrivarverkstad” som en del av kulturtrappan. De kulturarbetare som kommer hit tar eleverna utan att ni behöver förbereda er. Ni som undervisar de aktuella tiderna behöver endast vara närvarande med eleverna. Alla positioner syns på elevernas och era scheman. Klasserna har låtskrivarverkstad enligt nedan:

 • 22A torsdag 08:00-10:30 sal N215B och N202
 • 22B torsdag 12:30-15:00 sal O223 och N202
 • 22C fredag 08:00-10:30 sal O227 och N202
 • 22D fredag 12:30-15:00 sa O112 och N202

Förväntansdokument – förslag till tillägg

Under förra året fördes ingen strukturerad diskussion om ändring av förväntansdokumentet, men en hel del kommentarer om att godisförbud bör föras in. Därför kommer nu ett förslag till tillägg till förväntansdokumentet angående detta. 

Förslag till tillägg: ”Att det är godis/snacksförbud på skolan med enda undantag för fika vid nationella prov eller då skolans personal tar initiativ till medhavda godsaker.” 

Erik ledig – Johan V TF

Under torsdag och fredag v37 är Erik ledig och Johan V är tf. rektor.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • En avslutande mobilitet till Kroatien diskuteras – beslut inom kort.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • Det finns pengar över från projektperiod 1 – därför åker Linda Bäckmans och Marie Borglund på en SKUA-relaterad kurs till Island under vecka 34 – den kommer att återkopplas på konferenstid vecka 37-39.
 • Projektperiod 2 börjar nu i höst.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

UHR erbjuder

1 november kl 8.30-16.00 på Piperska muren i Stockholm: EMIL – En Mötesplats för Internationellt Lärande. En kostnadsfri utbildnings- och inspirationsdag för dig som är intresserad av internationalisering. Konferensen är tänkt att bli årligt återkommande och årets tema är kompetenser och färdigheter. Anmälan senast 10 okt. För mer info om programmet se:

https://www.utbyten.se/evenemang/emil–en-motesplats-for-internationellt-larande/

eTwinning erbjuder:

eTwinning kommer den 16/9 2022 att lanseras i en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/en

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login:

https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm

Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm


Ämneslag

 • Ni arbetar på med er samplanering.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • På A-lagstid under v37 eller 38 så ska respektive A-lag ta fram förslag till fokusområden – se även nedan vad som ska göras på mentorstid

Att göra på mentorstid

Måndagstiden


Veckans tips

Skolverket

Viktigt om systematiskt kvalitetsarbete i skolan och elevers deltagande i det: https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/systematiskt-kvalitetsarbete/systematiskt-kvalitetsarbete-i-skola-och-forskola


Detta händer under veckan (v.37)

 • Hela veckan
  • Klass 20A har ansvar att tömma återvinningsstationerna
 • Tis – 18:00-20:00 Kurs i Schoolity för föräldrar via Teams  Ansvar Erik J
 • Ons – 15:45-17:00 APT avstämning efter Skolstart, Möte internationella gruppen samt personalfotografering för de som saknar foto eller som vill ta nytt Ansvar Skolledningen, mfl.
 • Tors-Fre – Kick-off för elevrådet ute i Aspnäs Ansvar Martin G och Anders B
 • TorsFre ”Låtskrivarverkstad” för åk 7 se ovan Ansvar De som håller i ”låtskriuvarverkstaden” samt resp undervisande lärare vid tiden – se ovan.

Aktuella enkäter att göra

 • Eleverna ska göra enkäten om skolans LPP-mall under vecka 37 eller 38 efter att ni gått igenom dem på mentorstiden.

Viktiga påminnelser

  • Elevrådsstyrelsen har ”Kick-off” på Aspnäs 15-16/9.
  • Lärakännasamtalen för åk 7 bör man börja planera in från mitten av september och framåt.
  • Friluftsdag skoljoggen 30/9.
  • Till v39-40 ska listningen av vilka som ska ha riktat stöd i Ma, Sv och Eng svara klart.

Sjökortet v36 5/9-9/9 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Länk till måndagsmötet (Teams) ligger från och med nu i Schoolity på måndagsmötestiden hela läsåret.
 • Ämnesplanering – saknas i översikten.
 • Ny frånvaroorsak i Schoolity
 • Elevrådet till Rumänien
 • Eleverna ska göra enkät från elevrådet på mentorstiden
 • Rapportera in sjukdom och VAB
 • Hälsa Lisa N välkommen
 • Inför föräldramöten – peppa om Schoolitykurs 13/9 (tolkar och infokväll om svensk skola senare)
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


IT-genomgång med åk 7

Simon kommer att ha IT-genomgång med alla elever i åk 7 följande tider (vissa av dem påverkar mattestödet som var inplanerat – en förskjutning sker):

 • 7A  kommer att ha it-undervisning på RS tiden v 36 och istället ha sitt mattepass på extra mentorstiden (måndag) (Anna)
 • 7B kommer att ha it-undervisning på RS tiden v37 och istället ha sitt mattepass på extra mentorstiden (fredag) (endera Elisabet eller Marie)
 • 7C kommer att ha sin it-undervisning på extra mentorstiden v. 36 (onsdag)
 • 7D kommer att ha sin it-undervisning på extra mentorstiden v. 37 (torsdag)

Övningsskola och kurs

Redan från och med nästa vecka går de första av oss på kurs för att vara Övningsskola. Det kommer att ske 5 träffar under höstterminen:

 • Träff 1: 7 september, kl 15.30-18.00
 • Träff 2: 5 oktober, kl 15.30-18.00
 • Träff 3: 26 oktober, kl 15.30-18.00
 • Träff 4: 16 november, kl 15.30-18.00
 • Träff 5: 14 december, kl 15.30-18.00

Dessa träffar gäller emellertid endast 7 av oss på skolan (jag som rektor kommer endast kunna vara med ibland) – Anna B, Victoria Ö, Anna N, Ann-Cha E, Anna W och Erik J. Kompensation för detta kommer att utgå – vi diskuterar i vilken form ni vill ha det – tid eller pengar.

Rapportera sjukdom och VAB i systemet

Det är fortfarande många som inte löpande rapporterar in VAB och sjukdom i systemet. Detta tar tid från Hanna – inget missas, men det blir en ojämn fördelning i curlandet av de som inte gör det, då Hanna får en extra arbetsuppgift.

Salar för modersmål på Wendela under HT22

Tisdagen den 6/9 startar modersmålsundervisingen. Ht-22 sker undervisningen på Wendela // vt-23 sker undervisningen på Hedda W. Salar på Wendela enl. nedan:

 • ML PRS Persiska/dari: sal C216 – Lärare: Ershad
 • ML SOM Somaliska: sal C220 – Lärare Halema
 • ML TIR Tigrinja: sal C210 – Lärare Fitsumberhan
 • ML KUR Kurdiska: sal C204 – Lärare Shergo

Politikerbesök

Under onsdagen v 36, 7/9 har vi besök från politiker i skolan. Mellan 11.00-12.30 kommer samtliga partier att finnas på skolan i ljushallen, för att prata/diskutera politik med våra elever.

Åtkomst till bedömningsportalen

Jag har nu förlängt åtkomsten till bedömningsportalen hos skolverket för Anna B, Anna F, Anneli A, Jenny N och Christina E-B. Om det är fler som vill ha åtkomst till materialet i bedömningsportalen – lista er genom att klicka och skriva in här.  


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • En avslutande mobilitet till Kroatien diskuteras – beslut inom kort.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • Det finns pengar över från projektperiod 1 – därför åker Linda Bäckmans och Marie Borglund på en SKUA-relaterad kurs till Island under vecka 34 – den kommer att återkopplas på konferenstid vecka 37-39.
 • Projektperiod 2 börjar nu i höst.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.


Ämneslag

 • Alla ämneslag ska fylla i er terminsvisa planering i den gemensamma översikten – se i Vår skola / Arbetsrummet / Ämnenplanering översikt

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Klassråd – alla klasser
 • Alla elever ska göra en enkät från elevrådet – länk finns i utskick via Schoolity och mail till eleverna.

Veckans tips

School education gateway

Missa inte chansen att hitta spännande kurser och seminarier – vi har några platser kvar för den kommande projektperioden för kursdeltagande – i högerkolumnen här i Sjökortet på våra mål samt vägen in till SchoolEducationGateway.


Detta händer under veckan (v.36)

 • Hela veckan
  • Klass 20A har ansvar att tömma återvinningsstationerna
 • Mån – 11:00-12:00 Elevråd Ansvar Martin G och Anders B
 • Tis – 18:00-20:00 Föräldramöte åk 7 Ansvar mentorer åk 7 samt skolledningen
 • Tis –  19:00-21:00 Föräldramöte åk 8 Ansvar mentorer åk 8 
 • Ons – 15:45-17:00 Genomgång mål och systematiskt kvalitetsarbete i gradängsalen Ansvar Skolledningen
 • Tors – Skolval klassvis hela dagen Ansvar So-inst.
 • Tors – 18:00-20:00 Föräldramöte åk 9 Ansvar mentorer åk 9

Aktuella enkäter att göra

 • Eleverna ska göra enkät om skolmiljön – de har fått mail om det för att göra det under mentorstiden. Elever som är borta då kan göra det fram till och med vecka 37.

Viktiga påminnelser

  • Elevrådsstyrelsen har ”Kick-off” på Aspnäs 15-16/9.
  • Lärakännasamtalen för åk 7 bör man börja planera in från mitten av september och framåt.
  • Friluftsdag skoljoggen 30/9.
  • Till v39-40 ska listningen av vilka som ska ha riktat stöd i Ma, Sv och Eng svara klart.

Sjökortet v35 29/8-2/9 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ingen måndagsmöte – alla är ute på olika extra aktiviteter

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Namnskyltar

Ni som inte har namnskyltar (förnamn efternamn samt ”Hedda Wisingkolan”) och vill ha det gör en beställning senast onsdag den 31/8 genom att klicka här

Försteläraruppdrag lå 22/23 och lå 23/24

Rut, Anna, Tobias och Marie har förstelärarauppdrag de kommande 2 åren. De kommer att få presentera sina uppdrag på någon konferenstid under hösten. uppdrag

Ärenden till EHT

Nu har vi testat och ser att det inte tillför någon kvalitet att kunna anmäla elevärenden via webben. Därför tas den funktionen bort. Alla ärenden ska nu anmälas via anmäls via A-lag / spec. i respektive A-lag.

Förfrågan från Technichus och Spilloteket i Östersund – arbete med återvinningsmetoder

Spilloteket

Under våren genomförde Spilloteket (Östersund) en fortbildningsinsats hos Technichus för årskurs 4-6 och fritidshemslärare. Fortbildningen handlade om de globala målen för hållbar utveckling, och hur man kan arbeta med spillmaterial i sin undervisning som inspiration inom området. Nu har de kommit tillbaka till oss med ett erbjudande om fortbildning för högstadiet som de vill hålla hos Technichus någon gång under höstterminen.  

Är detta något vi kan vara intresseade av – passar mkt bra ihop med skolans 5:e mål.

Mer om Spilloteket här: https://www.spilloteket.se/

Nytt upplägg för EHM

Vi har i EHT sett över arbetet med EHM och kommer att ändra förberedelsearbetet inför EHM-mötena det här läsåret. mer info om detta kommer inom kort. Alla EHM-tider ligger nu utlagda i kalendariet och Johan håller på att lägga ut det i schemat. 

Riktat stöd-tiden nu i början av terminen

Riktat stöd-tiden är nu blockerat för åk 7 och 9 i schoolity för veckorna 35-39. Riktat stöd i den vanliga formen startas upp v 40. Vilket betyder att behovsinventeringen för detta bör vara tydlig och kommunicerad med elev/vh samt meddelad till mig J.V inför v40.

Eleverna år 7 extra matematik.

Riktat stöd-tiden på schemat för år 7 under v 35-39 kommer att innehålla extra studier i matematik. Detta har varit ett vinnande koncept tidigare, vi kör detta i år igen.

Ansvariga: Onsdag lektion kl. 08.00.

22a Anna Bylund

22B Elisabet Enander

22C Sabine Dahlgren

22D Marie Borglund

Syv info. till åk 9

Ett pass för 20AB, vecka 37, för Syv-info finns utlagt på R.S tiden.

Ett pass för 20CD, vecka , för syv-info finns utlagt på R.S tiden.

WiFi-korten till elever

wifi

Inför kommande läsår tar vi bort Wifi-korten som Hanna har delat ut för att de ska kunna surfa med mobilerna. Tyvärr har det inte funkat bra som det var tänkt. Från och med nu får eleverna komma ner till Simon och få en kod och lösen på plats samt logga in på mobilen som dom vill ha ansluten. 

Modersmål

Aktuella språk för modersmålsundervisning, är i dagsläget: Somaliska, Tigrinja, Arabiska, Kurdiska, Dari, Persiska, Nederländska (på distans).

Elever som skall läsa modersmål, kommer under ht-22 att läsa detta på Wendela mellan kl 16.00-16.50 på tisdagar. Under vt-23 byter vi och undervisning är på Hedda W.

Detta gäller inte elever som läser arabiska. Arabiska kommer att undervisas på Hedda W under hela året måndag och tisdag.

Modersmål år 7. I dagsläget har Johan dålig överblick gällande elever som läser modersmål i blivande år 7. Eleverna skall kunna fortsätta med sina respektive modersmål utan att behöva söka

Inför varje läsår. Vi behöver hjälp av er mentorer i år 7 för att lista rätt elever till modersmålsundervisningen.

Följ Maries och Lindas kurs i Reykjavik här

Reykjavik

Här kommer ni kunna följa Maries och Lindas kurs i Reyjavik: https://heddaerasmusackreditering.wordpress.com/

Handsprit i klassrummen

Om ni vill ha handsprit i klassrummen får ni fylla på hos Simon.

Uppdaterade kuratorstider

Nya tillgänglighetstider gäller för Julia och Erik:

Skolkurator Julia Thun jobbar:

 • Jämn vecka: Mån – Fre: 08:00-15:00
 • Ojämn vecka: Mån: 08:00-15:00, Tis, Tor, Fre: 08:00-16:45
 • Onsdagar ledi

Skolkurator Erik Fahlberg är på skolan tisdagar och nås övrig tid på telefon eller mail.

Dessa tider ligger fäst i högerspalten här på heddawisingskolan.com 

Kompetensutveckling genom ”aktionsforskning”

Vad är aktionsforskning?
Aktionsforskning kan ses som ett sätt att få kunskap om sin egen praktik och därigenom förutsättningar för att förändra densamma. Utgångspunkten tas i den praktiska verksamheten. Aktionsforskning innefattar alltså en relation mellan tänkandet om och handlandet i praktiken. Centrala moment i aktionsforskningsarbetet är att som praktiker ställa frågor till praktiken, iscensätta en aktion, följa processen systematiskt samt reflektera över vad som sker. Processen avslutas med någon form av dokumentation. Den kunskap om den egna praktiken, som man på så sätt får, utgör grund för ett fortsatt utvecklings- och förbättringsarbete. Källa: https://www.gu.se/pedagogik-specialpedagogik/vad-ar-aktionsforskning  

Skolverket säger följande om aktionsforskning: https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/aktionsforskning-kan-starka-det-pedagogiska-ledarskapet 

Vill du kompetensutveckla dig genom aktionsforskning så öppnar MIUN för ett sådannt projekt – läs mer här: Inbjudan Kompetensutveckling inom Aktionsforskning

Åtkomst till bedömningsportalen

Jag har nu förlängt åtkomsten till bedömningsportalen hos skolverket för Anna B, Anna F, Anneli A, Jenny N och Christina E-B. Om det är fler som vill ha åtkomst till materialet i bedömningsportalen – lista er genom att klicka och skriva in här.  

Vad är en skola?!

Mycket viktiga ord i skoldebatten!! https://www.expressen.se/kultur/ide/kara-sverige-lat-mig–beratta-vad-en-skola-ar/ 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • En avslutande mobilitet till Kroatien diskuteras – beslut inom kort.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • Det finns pengar över från projektperiod 1 – därför åker Linda Bäckmans och Marie Borglund på en SKUA-relaterad kurs till Island under vecka 34 – den kommer att återkopplas på konferenstid vecka 37-39.
 • Projektperiod 2 börjar nu i höst.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.


Ämneslag

 • Se över slutgiltigt förslag efter er input till lägstanivå för ämnessamarbete – förslag kommer inom kort.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni arbetar efter egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Ingen mentorstid den här veckan.

Veckans tips

Mycket intressant från Lindas och Maries resa till Island – Blooms digital Taxonomy – att tänka på när vi använder digitala hjälpmedel. De får berätta mer om detta när det är tillbaka – det kan vara viktigt när vi arbetar med vårt digitaliseringsmål – att tillföra kvalitet med digitalisering.

Blooms digital taxonomy


Detta händer under veckan (v.35)

 • Hela veckan
  • Klass 20A har ansvar att tömma återvinningsstationerna
  • Screeningar i olika ämnen påbörjas.
 • Mån – Olika program för resp åk – Ansvar resp A-lag
 • Tis – Det vanliga terminsschemat börjar gälla för alla.
 • Tis –  08:00-10:00 Utdelning av de datorer som ännu inte delats ut – åk 7-9. I ljushallen. Ansvar Simon V
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid – 7-9A och 7-9B presenterar sina verksamheter Ansvar resp A-lag

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

  • Inga påminnelser just nu.

Sjökortet v34 22/8-26/8 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ingen måndagsmöte.

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Program

Här finns ett något uppdaterat program för nästa veckas kommande 3 konferensdagar. Endast några mindre justeringar och tillägg ha skett sedan förra veckans Sjökort.

Program konferensdagar 16-24/8 inför ht 202

Det är fika varje dag på f.m. i ljushallen/personalrummet ca 09:45-10:15 och ca 14:00-14:30 (beroende på anslutande programpunkt). Lunch på egen hand varje dag utom (preliminärt) fredag 19/8 då vi ha gemensam lunch i ljushallen. Det kan komma att bli mindre förändringar i planeringen om förutsättningarna förändras.

Vissa av programpunkterna får a-lag 7-9B planera och utnyttja efter eget behov i samråd med skolledningen.

Måndag 22/8

 • 08:00-16:30 NO-dag – kompetensutveckling heldag. Se separat inbjudan.
 • 08:00-10:30 EHT träffas tillsammans för fortsatt planering framåt. Biblioteket. (inkl fika)
 • 08:00-10:30 Ämnesplanering / samplanering. (inkl fika)
 • 10:30-12:00 Internationella gruppen träffas för fortsatt planering framåt. Sal O227.
 • 10:30-12:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter.
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand
 • 13:00-16:00 Möten med elever och föräldrar i 7-9B. (inkl fika)
 • 13:00-16:00 PREST-ämnesmöte på Brännaskolan. Se separat inbjudan.
 • 13:00-16:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter. (inkl fika)

Tisdag 23/8

 • 08:00-10:00 EHT-temaplanering. I sal O112. (inkl fika)
 • 08:00-10:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter. (inkl fika)
 • 10:00-12:00 Gemensam genomgång av rutiner och riktlinjer samt planering av Wisingdagar.
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand.
 • 13:00-16:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter. (inkl fika)
 • 13:00-15:00 Uppföljning årskursvis vilka som ska ha SvA eller Sv. Alla spec. samt SvA/Sv-lärare. Samlas i O112. (inkl fika)
 • 15:00-16:00 A-lagsledarmöte. Eriks rum.

Onsdag 24/8

 • 08:00-09:00 Uppstart i resp A-lag för EHT-temaplanering. Bla prata om roller, uppgifter och ansvar på extra mentorstid.
 • 09:00-10:00 MBL19 – för MBL-gruppen. Se separat kallelse. Eriks rum.
 • 09:00-10:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter.
 • 10:00-12:00 Ämnesmötestid / samplanering (inkl fika)
 • 10:00-11:00 Spec.överlämning för mod.spr.lärare från Geresta (tid för Brännan kommer senare).
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand
 • 13:00-14:00 Möte i respektive A-lag – avstämning inför skolstart (program för första dagarna, ansvar, tider mm.)
 • 14:00-15:30 Egen planeringstid (inkl fika)
 • 15:30-16:00 Kort avstämning inför skolstart. I Gradängsalen.

_______________________________________

Första skoldagen – Torsdag 25/8

Planeringen för första skoldagen ser ut enligt följande. Därefter följer ni respektive a-lags/årskurs planering som ni mentorer presenterar för eleverna.

Åk 7

08:30 Åk 7 börjar med samling och presentation av all personal i Ljushallen. Respektive mentorer har skyltar och ställer sig i respektive hörn av Ljushallen. Därefter vidare till hemklassrummen.

Lunch på skolan – tider kommer senare.

Första skoldagen kommer att avslutas någon gång mellan 13:00 och 14:30.

Åk 8

09:00 Åk 8 börjar i resp hemklassrum.

Lunch på skolan – tider kommer senare.

Första skoldagen kommer att avslutas någon gång mellan 13:00 och 14:30.

Åk 9

09:00 Åk 9 börjar i resp hemklassrum.

Lunch på skolan – tider kommer senare.

Första skoldagen kommer att avslutas någon gång mellan 13:00 och 14:30.

Vanligt schema börjar på tisdag 30/8.

Följ Maries och Lindas kurs i Reykjavik här

Reykjavik

Här kommer ni kunna följa Maries och Lindas kurs i Reyjavik: https://heddaerasmusackreditering.wordpress.com/

Följande info har gått ut till elever och vårdnadshavare inför skolstart

Följande info har gått ut via mail och meddelande i Schoolity under fredagskvällen: Information till elever och föräldrar vid skolstart

Info om RAM-tider

Påminnelse – här finns riktlinjerna för hur man räknar RAM-tiderna: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riktlinjer-fc3b6r-reglering-av-ramtider-och-avstc3a4mningsperioder.pdf

 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • En avslutande mobilitet till Kroatien diskuteras – beslut inom kort.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • Det finns pengar över från projektperiod 1 – därför åker Linda Bäckmans och Marie Borglund på en SKUA-relaterad kurs till Island under vecka 34. 
 • Projektperiod 2 börjar nu i höst.

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.


Ämneslag

 • Följ konferensdagsplaneringen.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ konferensdagsplaneringen.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Ingen mentorstid den här veckan.

Veckans tips

Myndigheten för psykologiskt försvar

Spännande och talande sida om manipulation mm. Extra intressant kring valet: https://www.bliintelurad.se/


Detta händer under veckan (v.34)

 • Hela veckan
  • Se planering ovan.

Aktuella enkäter att göra

 • Respektive ämneslag ska göra enkäten om ”Lägstanivå för ämnessamarbete” samt lämna eventuella kommentarer till radioprogrammet. Se länkar i Sjökortet v33.

Viktiga påminnelser

  • Inga påminnelser just nu.

Sjökortet v33 16/8-19/8 (2022)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ingen måndagsmöte – vi börjar på tisdag

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Välkommen tillbaka efter ledigheten

Sensommarfält

Nu börjar terminen full av förväntningar, utmaningar och säkert en och annan överraskning. Hoppas sommaren varit bra – tid för vila, tid för nya intryck, tid för lust och inspiration. Det ska bli så trevligt att träffa er alla igen inför läsåret 22/23.

Här kommer årets första Sjökort – i stort sett med fokus på konferensdagarna innan eleverna kommer och terminen är igång på allvar. 

Program för konferensdagarna

Här finns ett något uppdaterat program för konferensdagarna. Endast några mindre justeringar och tillägg ha skett sedan jag skickade ut första versionen i fredags. Ni kommer att få ut detta i papper under tisdagen. Här finns emellertid ett bifogade filer samt en länk till et formsformulär som av naturliga skäl inte funkar så bra på papper.

Program konferensdagar 16-24/8 inför ht 2022

Det är fika varje dag på f.m. i ljushallen/personalrummet ca 09:45-10:15 och ca 14:00-14:30 (beroende på anslutande programpunkt). Lunch på egen hand varje dag utom (preliminärt) fredag 19/8 då vi ha gemensam lunch i ljushallen. Det kan komma att bli mindre förändringar i planeringen om förutsättningarna förändras.

Vissa av programpunkterna får a-lag 7-9B planera och utnyttja efter eget behov i samråd med skolledningen.

Tisdag 16/8

 • 08:00-08:30 Mingelfika i ljushallen för alla
 • 08:30-09:30 Uppstart av konfdagar – genomgång av program mm. I Gradängsalen.
 • 09:30-11:00 Egen planeringstid (inkl fika) inklusive att lyssna på p1-dokumentär (42 min) inför ämnesplaneringstiden i e.m. Lyssna på dokumentären här: https://sverigesradio.se/avsnitt/1093713
 • 11:00-12:00 Mål och indikatorer – systematiskt kvalitetsarbete framåt (fortsättning på konftiden onsdag 7/9). I Gradängsalen.
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand
 • 13:00-13:30 Gemensam start på ämnesplaneringen – genomgång av förslag till lägstanivå för ämnessamarbete/planering. I Gradängsalen. 
 • 13:30-16:00 Ämnesplanering (inkl fika) – Diskussion kring P1-dokumentären. Frågor mailas ut separat. Därutöver – planering / diskussion om utnyttjandet av Wisingdagar – studiebesök/alternativa examinationer/koppling till den löpande planeringen.
  • Länk till formsenkät skickas ut separat.
 • 13:30-14:30 A-lagsledarmötestid. Eriks rum.
 • 14:30-16:00 EHT träffas tillsammans för planering framåt. Biblioteket.

Onsdag 17/8

 • 08:00-10:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter. (inkl fika)
 • 08:00-09:00 A-lag 7 planering av ”Skogen i skolan”. Sal O112
 • 08:00-09:00 A-lag 8 introduktion till YAM Sal O226
 • 09:00-10:00 Tid för spec att börja planera anpassningar – UDL och differentierande undervisning för ämneslagen. Studiegården. (inkl fika)
 • 10:00-11:30 Reunion presenterar sin resa samt gör övningar. I Gradängsalen.
 • 11:30-12:30 Lunch på egen hand.
 • 12:30-16:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter. (inkl fika)
 • 12:30-14:00 EHT-temaplanering. Samlas tillsammans i sal O112 – delar upp er efter behov. (inkl fika.
 • 14:00-16:00     Internationella gruppen träffas för planering framåt. Sal O227

Torsdag 18/8

 • 08:00-12:00 Presentation av ny kursplan för SvA/Sv av Linda Castell för alla SvA/Sv-lärare, alla spec., studiehandledare samt skolledning. Följande är anmälda: Victoria Ö, Malin S, Carina BB, Sara B, Marie B, Anna F, Anna W, Rut S, Annelie A, Erik J, Johan V. På Parkaden
 • 08:00-12:00 Ämnesmötestid / samplanering för övriga. (inkl fika) Särskilt möte 08:00-10:00 för Fr (Christina B-E) och No-ämneslaget ang samarbete med Frankrike.
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand
 • 13:00-16:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter. (inkl fika).
 • 13:00-14:20 Överlämning från Geresta inför åk 7 – alla som undervisar åk 7, i sal N215A+B. 14:20-14:30 – bensträckare hämta kaffe…
 • 14:30-16:00 Överlämning från Brännan inför åk 7 – alla som undervisar åk 7, i sal N215A+B

Fredag 19/8 

 • 08:00-10:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter. (inkl fika)
 • 08:00-09:30 A-lag 7 – spec.överlämning. I sal O112.
 • 10:00-11:30 Ämnesmötestid / samplanering. Idh-lärare träffar Idh-lärare från Gymnasiet.
 • 11:30-12:30 Gemensam lunch i Ljushallen
 • 12:30-14:30 Genomgång av Gleerups planeringsverktyg samt föreläsning om digitalt läsande. I Gradängsalen. (inkl fika).
 • 14:30-16:00 A-lagsmöten i respektive A-lag

Måndag 22/8

 • 08:00-16:30 NO-dag – kompetensutveckling heldag. Se separat inbjudan.
 • 08:00-10:30 EHT träffas tillsammans för fortsatt planering framåt. Biblioteket. (inkl fika)
 • 08:00-10:30 Ämnesplanering / samplanering. (inkl fika)
 • 10:30-12:00 Internationella gruppen träffas för fortsatt planering framåt. Sal O227.
 • 10:30-12:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter.
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand
 • 13:00-16:00 Möten med elever och föräldrar i 7-9B. (inkl fika)
 • 13:00-16:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter. (inkl fika)

Tisdag 23/8

 • 08:00-10:00 EHT-temaplanering. I sal O112. (inkl fika)
 • 08:00-10:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter. (inkl fika)
 • 10:00-12:00 Gemensam genomgång av rutiner och riktlinjer samt planering av Wisingdagar.
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand.
 • 13:00-16:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter. (inkl fika)
 • 13:00-15:00 Uppföljning årskursvis vilka som ska ha SvA eller Sv. Alla spec. samt SvA/Sv-lärare. Samlas i O112. (inkl fika)
 • 15:00-16:00 A-lagsledarmöte. Eriks rum.

Onsdag 24/8

 • 08:00-09:00 Uppstart i resp A-lag för EHT-temaplanering. Bla prata om roller, uppgifter och ansvar på extra mentorstid.
 • 09:00-10:00 MBL19 – för MBL-gruppen. Se separat kallelse. Eriks rum.
 • 09:00-10:00 Egen planeringstid för de som inte är involverade i andra programpunkter.
 • 10:00-12:00 Ämnesmötestid / samplanering (inkl fika)
 • 10:00-11:00 Spec.överlämning för mod.spr.lärare från Geresta (tid för Brännan kommer senare).
 • 12:00-13:00 Lunch på egen hand
 • 13:00-14:00 Möte i respektive A-lag – avstämning inför skolstart (program för första dagarna, ansvar, tider mm.)
 • 14:00-15:30 Egen planeringstid (inkl fika)
 • 15:30-16:00 Kort avstämning inför skolstart. I Gradängsalen.

_______________________________________

Första skoldagen – Torsdag 25/8

Planeringen för första skoldagen ser ut enligt följande. Därefter följer ni respektive a-lags/årskurs planering som ni mentorer presenterar för eleverna.

Åk 7

08:30 Åk 7 börjar med samling och presentation av all personal i Ljushallen. Respektive mentorer har skyltar och ställer sig i respektive hörn av Ljushallen. Därefter vidare till hemklassrummen.

Lunch på skolan – tider kommer senare.

Första skoldagen kommer att avslutas någon gång mellan 13:00 och 14:30.

Åk 8

09:00 Åk 8 börjar i resp hemklassrum.

Lunch på skolan – tider kommer senare.

Första skoldagen kommer att avslutas någon gång mellan 13:00 och 14:30.

Åk 9

09:00 Åk 9 börjar i resp hemklassrum.

Lunch på skolan – tider kommer senare.

Första skoldagen kommer att avslutas någon gång mellan 13:00 och 14:30.

Vanligt schema börjar på tisdag 30/8.

Förebyggande arbete för psykisk hälsa hos ungdomar

Centrala elevhälsan har utbildat en handfull handledare i YAM vilket är ett evidensbaserat program för att lära sig om psykisk hälsa samt att få verktyg för att hantera sitt psykiska mående. Alla elever i åk 8 kommer att få genomgå ett sådant program under året. Läs mer om YAM genom att klicka här

Påminnelse – Medarbetargalan 2022

Årets medarbetargala kommer att äga rum 2/11 (onsdag v. 44). Tanken med att tidigarelägga galan är att fler medarbetare ur Skolförvaltningen ska kunna ha möjlighet att delta eftersom det är skollov.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • En avslutande mobilitet till Kroatien diskuteras – beslut inom kort.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • Det finns pengar över från projektperiod 1 – därför åker Linda Bäckmans och Marie Borglund på en SKUA-relaterad kurs till Island under vecka 34. 
 • Projektperiod 2 börjar nu i höst.

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.


Ämneslag

 • Följ konferensdagsplaneringen.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ konferensdagsplaneringen.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Ingen mentorstid den här veckan.

Veckans tips

samarbete

Spännande och viktigt om samarbete i skolan:

Skolverket: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-reportage/samarbete-bygger-en-battre-skola

Forskning på Karlstads universitet: http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:740283/FULLTEXT01.pdf


Detta händer under veckan (v.33)

 • Hela veckan
  • Se planering ovan.

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

  • Inga påminnelser just nu.