Sjökortet v48 – 26/11-30/11

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Inför betygssättningen
 • Tid på mentorstid åk 9 och inför föreläsning Linnea Claesson
 • Övriga frågor

Närvarokontroll

Alla mentorer ska den här veckan göra en närvarokoll och meddela vårdnadshavarna om det senaste månaden har varit mer än 5% ogiltig frånvaro. Vårdnadshavare kommer sedan vid månadsskiftet få en automatrapport hemskickad. Se här hur man genererar en närvarorapport:

IT-support av Simon i biblioteket

Simon Vernberg finns från och med nu alla dagar i biblioteket mellan 11:00-13:00 för IT-support ang hårdvara och operativsystem… Ärenden som går till Börje kan också Simon vara behjälplig med.

Elevens val

Information om elevens val ligger nu ute på HeddaUndervisning.com och som meddelande på Schoolity till alla elever. Valen måste vara gjorda senast onsdag kväll 28/11. Tid för eleverna att göra valen: åk 7 och 8 på mentorstiden måndag. För åk 9 måste det ske på lektionstid under veckan, förslagsvis:

 • 9A på Bilden på tisdag
 • 9B på So på tisdag
 • 9C på Svenskan på tisdag
 • 9D på So på tisdag

Material inför föreläsning Linnea Claesson

I mailet till detta Sjökort finns material att jobba med / gå igenom med eleverna i åk 9 som ska på föreläsning med Linnea Claesson på måndagen. Tid att göra detta  – Mentorstid.

Hålltider betygsinmatning

Inför att betygen ska matas in i systemet så kommer en instruktionsfilm att göras. Den kommer att publiceras under nästa vecka. Följande hålltider gäller för betygen:

 • Deadline för inmatning av betygen är tisdag den 11/12 innan midnatt.
 • Onsdagens konftid den 12/12 kommer att läggas på justeringar av betygsdatabasen med handledning av skolledningen, Mattias M och Agneta. Därför måste alla betyg vara inmatade senast 11/12.

Felanmälan vaktmästare / Daniel

Till höger här på HeddaWisingskolan.com så finns nu en direktlänk in till felamälan till Daniel via Insidan. Det är den vägen ni ska kontakta Daniel för vaktmästarfrågor / uppdrag.

Mobiltelefoner till klasser / resurser

Nu efter mycket om och men så kommer en mobiltelefon att köpas in till varje klass. I de klasser där det finns resurser så kommer det vara resurserna som ansvarar för dessa. Vi hoppas få dem efter årsskiftet.


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • Ämneslagstid denna vecka.
 • Handledning resurspersonal.

Att göra på mentorstid

 • Åk 7 och 8 gå igenom valen inför elevens val samt göra valen – se info i Schoolity / Hedda Undervisning.com – alla elver har fått meddelande i Schoolity.
 • Åk 9 – Gå igenom underlaget inför föreläsning med Linnea Claesson (se bifogade filer i detta Sjökortsmail)

Veckans tips 

Enterprise magasine

Intressant om lust för lärande i matematik: http://www.enterprisemagazine.se/nyheter/hur-bygger-vi-forstaelse-och-lust-till-att-lara-matematik 


Detta händer under veckan (v.48)

 • Hela vecka 48 – Bokningar av medarbetarsamtal börjar Ansvar Skolledningen
 • Mån – 13:00-14:00 Föreläsning för åk 9 av Linnea Claesson ”Dödshot och glitter” – se bifogat material att gå igenom på mentorstid. Ansvar resp vuxna som ska vara med (mail från Johan) samt mentorer
 • Tis – 15:30-16:30 – Handledning för resurspersonal. Ansvar Marie B
 • Ons – Filmprojekt för 8C (se tidigare utskick)
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tiden utgår eftersom det är medarbetarvecka – tid att delta i föreläsningar mm.
 • Tors – 08:00-10:00 Alla elever i åk 8 ska vara på Brandstationen för info från Polis, Räddningstjänst och Socialtjänst Ansvar alla undervisande lärare / resurser

 


Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Skolverket

Ny kursplaner är på gång från skolverket. Läs mer om processen här: https://www.skolverket.se/undervisning/sa-arbetar-vi-med-att-forbattra-kurs–och-amnesplanerna#h-Tidsplanforarbetet

 

Sjökortet v47 – 19/11-23/11

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

 • Om Np år 9
 • Filmprojekt år 8
 • Föreläsning år 8
 • Övriga frågor

Vi gör film.

Alla klasser år 8 kommer att vara med i filmprojektetet ”Vi gör film” med film i Västernorrland. varje klass får en heldag för att göra film under ledning av instruktörer från film i Västernorrland.  Arbetslag år 8 har valt temat ”personligt mod”. Se kalndariet för gällande dagar år 8.

Nordvik

Den 21 nov har vi besök av Norvik, gymnasieskola. De kommer att finnas Ljushallen under dagen.

Elevens val

Under kommande vecka kommer vi förhoppningsvi att kunna lägga ut valen till elevens val i dec, v 51. Jag vill än en gång påminna om att beskrivningar av respektive inriktning måste finnas klar inför v 47.

Psykisk ohälsa.

Eleverna år 8 kommer att få en föreläsning gällande psykisk ohälsa på torsdag, den 22 nov . Föreläsningen ges även för föräldrar och allmänheten kl 18-20, på torsdag 22 nov. Församlingsgården, Franzéngatan 18. Rubrik på kvällsföreläsningen är; ”Hur främjar vi psykisk ohälsa hos ungdomar – när ska vi söka hjälp?”

P huset.

Från vecka 47 hyr vi inte längre lokaler i P-huset.

Vaktmästare.

Då Daniel Jonsson kan komma att vara ledig kommer vaktmästare från Wendela Hellman och gymnasiet att bistå oss med akuta ärenden. Staffan (Wendela) 070 201 31 24 och Tobias (Gymnasiet) 070 340 02 82.

 


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

Om inte ämneslagen gjort detta. Se utskick från v 46. Underlag för ”greppa begreppen”. Att samtala om på ämnesmöten v 47, en fortsättning på resonemanget om ”Greppa begreppen”.


Att göra på mentorstid

Förbered eleverna på att ett val skall göra nom kort inför sista skolveckan. förutsättningar och tid för elevens val, v 51. Elevens val kommer att läggas ut så snart underlaget är färdigt att publiceras.Detta händer under veckan (v.47)

 • Måndag. Klass 8b, filmprojekt, heldag.
 • EHT, kl 12.00-14.00. Luciaträning, år 9, kl 14.00-15.00.
 • Tisdag. Klass 8d filmprojekt, heldag. Arbetslag 15.30-16.30. Rektor Erik Juntikka åter i tjänst.
 • Onsdag. Luciaträning, år 9, kl 08.00-09.00. Norviks skolan på besök.Plats Ljushallen.  Konf. tid 15:40-17:00 IKT.
 • Torsdag. År 8 föreläsning Församlingsgården kl 12.30-13.30.
 • Fredag. Klass 8a, filmprojekt, heldag

 


Planering framåt

 • V 48 är medarbetarvecka. Se insidan och rubrik medarbetarvecka, för att se program för 26 nov- 1 dec.  Här kan du även anmäla dig till olika evenemang.
 • V 48 onsdag 28 nov, konf.tid utgår.
 • V 48. 8c filmprojekt. Heldag onsdag 28 nov
 • Räddningstjänsten. År 8 torsdag fm. 29 nov.

 

Sjökortet v46 – 12/11-16/11

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Personal
 • Skofri skola
 • Förstöresle
 • Återkoppling Ge och Br år 7.
 • Avräkningsperioder
 • Övriga frågor

Np år 9.

Muntliga delar av Np. Se planeringar från respektive ämnesgrupp Sv, En och Ma.

Källbrinksskola

Elinor Kennerö, Källbrinksskolan. Bildmaterial från föreläsningen kommer till er alla som mail i outlook,  Nedan en länk till föreläsning med Elinor k från 2017.

https://urskola.se/Produkter/204512-UR-Samtiden-Skolforum-2017-NPF-sakrad-skola?cmpid=del:cl:20181110:urskola

Examinationskalendern

Påminner om vikten av att skriva in i examinationskalendern för år 7, 8 och 9. Det är fortfarande examinationskalendrar i Outlook som skall användas.

Gymnasiebesök år 9.

Torsdag 15 nov. Härnösands gymnasium bjuder in till Gymnasiemässa. År 9 Hedda Wisingskolan, besök kl 13.00, 9AB. Kl 13.30 9CD. Gymnasiemässan är även öppet för föräldrar att besöka. Gymnasiet öppet  under kvällen kl 18.30-20.00 för föräldrar och elever. se vidare utskick från syv,  Malin Lindström.

Konf tid vecka .

Under onsdagen håller vi en kort konf.  kl. 15.30-15.50, då utvecklingssamtal genomförs under veckan.

Elevens val

Under veckan kommer en valblanket att skickas ut till eleverna år 7-9.

 


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • Se utskick ”Att resonera om i arbetslagen”, en fortsättning på resonemanget om hur vi jobbar med Greppa begreppen.

Att göra på mentorstid

 • Kulturmätning år 7.
 • År 9. besök gymnasiet torsdag em. tid/plats. Se Malins utskick.

 


Detta händer under veckan (v.46)

 • Hela vecka 45
 • Måndag – EHT kl 12.00-14.00.
 • Tisdag – Handledning resurspersonal. Maria B
 • Tisdag – Luciaträning, kl 10.00. ansvar: Elisabet / Martin
 • Onsdag – Konf.tid 15:30-15.50 , kort konf.  Ansvar Johan V
 • Onsdag – kl 15.30-17.00. Återkoppling Ge och Br om hur det gått efter skolstart i år 7.
 • Torsdag – Ny medarbetare på plats. Christina Biela Enberg, lärare franska.
 • Torsdag – Incito utbildning kl 09.00-12.00. Inbjudan vi Outlook för berörd personal. Ansvar: Marie B

 


Planering framåt

 • År 8 kommer att vara på föreläsning 22/11, kl 12.30-13.30. ”Bortom fasaden – våga fråga dig själv och andra hur de mår”.  Föreläsningen skall hanteras med för och efterarbete. Planering för detta finns utskickad till mentorer år 8..
 • År 8 år på Räddningstjänsten fm. den 29/11. Ett samarbete med räddningstjänsten, socialtjänst och polis.
 • År 8 kommer att få medverka i ett filmprojekt under ht-18. Tiderna för detta är inte bekräftade från ansvariga. Projektet innebär en heldag med film för respektive klass år 8. Prel. är detta bokat v 47 och v 48.

Tips

Föreläsning: Torsdagen den 22 nov. föreläsning: ”Visuell drog – om barn, unga och nätporr.” Härnösands teater, lilla scen. tid 13.00-16.30. Se utskick outlokk.

 

Sjökortet v45 – 5/11-9/11

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

 • Skofri skola
 • Språklektioner (Fr)
 • Utvecklingssamtal
 • Om IKT tid/ konf.

 

Skofri skola

Från måndag, vecka 45 inga ytterskor. Eleverna skall växla till inomhusskor vid entrén. Inga ytterskor används inomhus under skoldagen.

Luciaträning

Luciaträning startar denna vecka. Måndag kl 15.15-16.15 och fredag kl. 08.00-09.00. ansvariga. Elisabet E och Martin G. Lucia skall vara ett arrangemang endast för elever år 9, se veckobrev v 43.

Periodiseringar No

Undervisningen i No ämnen går nu in i period 2. Detta betyder att klasserna byter  no ämne och i vissa klasser även undervisande lärare. Period 2 sträcker sig från v 45  till v 4. Finns det oklarheter på elevschema, kontakta Anna B eller Johan V

Riktat stöd

Det finns fortfarande ”utrymme” för fler elever att få tillgång till extra stöd på måndagar och onsdagar. I samband med mitterminsuppföljningar och utvecklingssamtal skall denna möjlighet till stöd beaktas.

IT stöd

För handledning gällande IT har Mattias M och Olle L lagt ut tider i sina respektive schema för detta. Boka gärna tid med Mattias/Olle för handledning om du behöver. Mattias, måndagar och tisdagar kl 15.00-16.30. För Olle är tiderna tisdag, torsdag och fredag kl 08.00.08.50.

Nationella prov år 9

Under perioden 5/11-14/12 kommer muntliga delar att genomföras för Sv, eng och matematik. Ämneslärare informerar gällande tider för genomförande.

Ny personal

Från v 45. Praktikant Markus Lantz. Markus kommer att jobba (2 h/dag) med It utrustning. Handledare av Börje N.

Från v 46. Den 15 nov börjar Christina Biela Enberg som fransklärare på Hedda Wisingskolan. Christina kommer även att undervisa på Wendela Hellmanskolan.

Från v 45 kommer Rober Sköld att undervisa i klasserna 7c i fysik och 8b i biologi.

 


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • A-lagstid. Onsdagens föreläsning av Elinor Kennerö från Källbrinksskolan. Återkoppling och diskussion i a-laget. Tankar och reflektioner från föreläsningen.

Att göra på mentorstid

 • Elever år 9 Luciaträning
 • Skofri skola
 • Påminn om förberedelser inför utv. samtalen
 • År 9 elever kan påminna föräldrar om möte gymn. info.
 • År 7 kulturenkät

 


Detta händer under veckan (v.45)

 • Hela vecka 45
 • Eleverna ges möjlighet till förbededelse inför utvecklingssamtal.
 • Förberedelse inför utvecklingssamtalen går ut till alla personal.
 • Måndag – EHT kl 12.00-14.00.
 • Ledig personal. Christina Fröling. Charlotte Lindblom
 • Gy-info. År 9 Föräldramöte, Gradängsalen kl 18.00-19.00.
 • Tisdag – A-lagsmöte
 • Ledig personal. Carolina Nilsson. Utbildning, Elisabet, Anna B och Laine.
 • Onsdag – Konf.tid 15:30-15.50. Gradängsalen. Kort möte, då utv. vecka.
 • F-varningar för år 7 och 8 skall vara klara.
 • Torsdag – se outlook
 • Fredag – se outlook

 


Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender
 • Förberedelser inför medarbetarsamtal kommer att skickas ut, senast under v46.

 

Sjökortet v44 – 29/10-2/11

Sjökortet1

Allmän information 

Köpstopp

Från och med onsdag v.44 är det köpstopp (31/10). Inga beställningar av material eller liknande görs efter det datumet.

Planering / program inför v.44

En stor del av veckan består av egen planeringstid. Det innebär att ni planerar själva vad ni gör, men ni ska finnas tillgängliga på skolan för kollegor och skolledning för att underlätta samarbete och information. Under den egna planeringstiden har ni även goda tillfällen att jobba med Schoolity och Gleerups och får stöd av bla superanvändare och Schoolitypiloter (Johan V, Mattias M, Olle L, Anna B, Olov A, Dennis B och Tomas L) – om här finns gott om luckor att boka handledning och korta möten som inte hinns under veckorna.

Måndag
 • 08:30-09:30 Gemensamt möte inför veckan – Gradängsalen. Ansvar Johan V
 • 09:30-12:00 Egen planeringstid inkl lunchtid för EHT
 • 12:00-14:00 Möte för EHT i N118 Ansvar Johan V
 • 14:00-16:30 Handledning / kompetensutveckling för resurser, i Studiegården Ansvar Marie B
 • 14:00-16:30 Alla som undervisar i Teknik ska på besök på Technichus för att få deras verksamhet som är kopplad till teknikämnet presenterat. Mkt bra chans att använda externa resurser till delar av undervisningen (lite oklart hur lång tid det tar – beror på era frågor). Ansvar alla som ska undervisa i teknik det här läsåret
 • 14:00-16:30 Egen planeringstid för övriga.
 • 15:30-16:30 MBL19 på Eriks rum Ansvar Johan V
Tisdag
 • 08:30-10:30 A-lagstid – GAP-analyser. Välj ett viktigt utvecklingsområde i A-laget – gör en GAP-analys över det för att formulera och genomför åtgärder för utveckling av A-lagsarbetet. åk 7 i sal O227, åk 8 i sal O107, åk 9 i O112 Ansvar Åk 7 Ann-Sofi F, Åk 8 Johan V, Åk 9 Marie B
 • 10:30-13:00 inkl lunch – Möte för resurser inför ledarskapstid på fredag Ansvar Tomas L
 • 10:30-13:00 För övriga egen planeringstid inkl lunch
 • 13:00-14:30 Schoolity Workshops Ansvar alla superanvändare och schoolitypiloter / Johan V.
 • 15:00-16:30 Handledning / kompetensutveckling för resurser, i Studiegården Ansvar Marie B
 • 15:00-16:30 Ämneslagstid Ma/No, Sv/SvA, Övningsämnen, So. Bla. diskutera återkoppling i matris i schoolity – vad färgerna ska symbolisera (se länk nedan) Ansvar resp ämneslag
Onsdag
 • 08:30-11:30 Föreläsning med Elinor Kennerö Tonner från Källbrinksskolan i Gradängsalen, inkl gemensamt fika Ansvar Ann-Sofi F
 • 11:30-12:30 Lunch
 • 12:30-16:30 Gleerups-kurs (i sal O223) för följande ämneslag – kan vara bra om resurser är med på något eller några pass (övriga har egen planeringstid).
  • 12:30-13:30 Svenska / Eng
  • 13:40-14:40  So
  • 15:00-16:30 Matematik / No – (främst Ma)
 • 12:30-16:30 Resurser ska ha möjlighet att boka tid med lärare i Övningsämnen för info om salar och material om de går in och vikarierar. Ansvar resurspersonal / lärare i övningsämnen.
 • 14:30-15:00 Fika gemensamt
 • 12:30-16:30 Egen planering eller ämnesmötestid i den mån det behövs för de som inte är på Gleerups-kurs eller har ämnesmötestid på tisdag.
Torsdag
 • 08:00-09:30 Gleerups-kurs för övriga ämnen samt resurspersonal.
 • 08:00-10:00 Egen planering för de som inte har Gleerups-kurs
 • 10:00-12:30 Gemensam workshop för alla medarbetare Ansvar Johan V
  • Förberedelser inför elevens va ca 40-50 min – diskussion och ifyllning av enkät med eventuella önskemål kring elevens val. Ta med dator.
  • Uppföljning och diskussion om Betyg och resultat från läsåret 17/18. Varför ser siffrorna ut som de gör och vad kan vi göra åt det?
 • 12:30-15:30 Egen planering inkl lunch
 • 15:30-ca 16:00 Kort avstämning/möte all personal
Fredag

Lärare lediga!

Resurspersonal har ledarskapsutveckling med Tomas L – heldag. Tomas presenterar ramar på tisdag kl 10:30. Ansvar Tomas L

Resurspersoners arbetsuppgifter

Det är viktigt att alla kan känna sig trygga i de arbetsuppgifter de har. Resurser ska därför inte hantera pedagogiska kärnfrågor som återkoppling efter examinationer, utvecklingssamtal, etc. (om inte särskilda överenskommelser finns). När resurser gör saker som gränsar till lärarens pedagogiska uppdrag ska det endast göras vid vikariat eller om resurspersonen känner sig trygg och har fått mkt tydliga instruktioner av ansvarig lärare.

Länkar i schemat i Schoolity – ska göras av alla 

Att gå över till digitala läromedel är på många sätt ett paradigmskifte. Det är inte endast en ändring av källan till information för eleverna, det innebär också en förändring i arbetssätt. Vad gäller det senare är det viktigt att vi väljer metoder som gynnar tillgängligheten till materialet och gör det tydligt för mottagarna hur det ska användas.

Utifrån input från både elever, elevråd och flera lärare så finns det frustration bland många elever att alla inte använder funktionen att skapa länkar till Gleerups i schemat. För att förtydliga: Alla ska skapa länkar till de aktuella artiklar man arbetar med i schemafunktionen i Gleerups. Det räcker inte med att bara lägga ut artikel-ID. Det finns följande fördelar med detta:

 • Eleverna vet varje lektion var de ska jobba när lektionen startar.
 • De vet direkt vad det missat om de varit borta / sjuka.
 • Det är mkt lättare för en vikarie att ta vid där ni är än om den som vikarierar måste lära sig att navigera i materialet.
 • Det gynnar elever med särskilda behov  – det skapa struktur och tydlighet.
 • Startsträckan på lektionen blir kortare och mer tid kan läggas på undervisningen.

Om man är osäker på hur man gör – använd v.44 till att få hjälp av kollega / schoolitypilot / superanvändare eller kolla film här:

Examinationskalendern

Påminnelse – se till att lägga ut alla examinationer i examinationskalendern. Viktigt att tänka på – om ni delar upp examinationerna i två delar bör det stå båda dagarna eleverna ska examineras.

Bedömningsfärger i bedömningsmatriser i Schoolity 

Det är viktigt att vi alla gör liknande i hur vi ger återkoppling till eleverna – i synnerhet i matrisfunktionen i Schoolity (när vi alla kommer dit). Därför är det bra om ni diskuterar vad ni vill att återkopplingsfärgerna ska signalera. Ett förslag (som Anna B provat) är:

 • Grönt – kunskapskravet är avklarat 
 • Gult – på väg mot kunskapskravet
 • Rött – har inte klarat kunskapskravet
 • (Blått – ingen markering är gjord)

Diskutera detta under ämnesmötestid v.44: skriv era tankar här i länken: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUOFA1NDJJMTM1S0xNNTRJTjdCWEw3V01YOS4u 


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • Inget reguljärt A-lags- eller ämneslagsmöte, se planering för veckan ovan.

Att göra på mentorstid

 • Ingen mentorstid.

Veckans tips 

Tiruchirapalli

Hoppas kunna skriva reseblogg under resan – vill man följa den så kan man förhoppningsvis se lite uppdateringar här: https://heddaundervisning.com/indien/ 


Detta händer under veckan (v.44)

 • Se planering ovan

 


Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Grit – viktigt att ta med sig och förmedla till elever och varandra:

 

 

 

Sjökortet v43 – 22/10-26/10

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

Närvarokontroll

Alla mentorer ska den här veckan göra en närvarokoll och meddela vårdnadshavarna om det senaste månaden har varit mer än 5% ogiltig frånvaro. Vårdnadshavare kommer sedan vid månadsskiftet få en automatrapport hemskickad. Se här hur man genererar en närvarorapport:

Anteckningar från skolråd 181017

Vi hade skolråd i onsdags kväll. Anteckningar från mötet har skickats ut till alla föräldrar via Schoolity. Det kan vara bra att även ni medarbetare läser igenom vad som sas. Ni får anteckningar som bilaga i mailet om detta Sjökort.

Anmälan till Lucia – och träningsstart

Lucia skall vara ett arrangemang endast för eleverna år 9. Eleverna får anmäla intresse via länk i Schoolity. Länken läggs ut nu och de kan anmäla intresse fram till måndag v.45. Länk för anmälan finns här: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUN1AyMkdSQktFVTdWMTdKS1ZPVzZYMUZTVy4u  samt på Schoolity till alla elever i åk 9.

Vi fortsätter med Luciafirande i Landgrenshallen – men försöker boka kyrkan för skolavslutning, den 20/12 (vi återkommer när vi vet att vi får vara i Domkyrkan). En torsdag. Lektioner som vanligt fram till lunch, därefter förhoppningsvis samling i kyrkan ca 13.00 för avslutning med sång o musik.

Första träffen för luciaträning är v 45, den 5/11. Kl 15.30.

Tekniklärare till Technichus mån v.44

På måndag e.m. kl 14:00 är alla lärare som undervisar i Teknik inbjudna till Technichus för att få deras utbud och möjligheter till samarbete presenterat för sig. Obligatoriskt för alla som undervisar teknik.

Utrymningsövning / Brandövning

Någon gång under veckan kommer en utrymningsövning / Brandövning att ske. Den senast uppdaterade brandrutinen ligger uppladdad på Heddawisingskolan.com / Rutiner och riktlinjer – Brand och utrymning. 

Rutiner för RAM-tider

Vi har ännu inte fått in alla ramtider. För er som är osäkra på hur de ska hanteras kan läsa rutinen här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riktlinjer-fc3b6r-reglering-av-ramtider-och-avstc3a4mningsperioder.pdf 

Lagstanivån för Schoolity

Om ni vill gå checka av lägstanivån för schoolity så hittar ni den på HeddaWisingskolan.com/Rutiner och riktlinjer – Utveckling / IKT

Inom kort kommer en version med länkar till film för varje moment samt en version med checklista för självskattning av hur långt man kommit.


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • Ämneslagstid denna vecka.
 • Handledning resurspersonal.

Att göra på mentorstid

 • Att diskutera med alla elever utifrån vår värdegrund (gärna utifrån ”Kunskapstörst” och ”Dynamiskt engagemang”)- datorkontraktet och reglerna kring detta. Främst följande:
  • Datorerna ska användas till skolarbete – Det betyder: inte spel, filmstreaming, slösurf, etc. i synnerhet inte på lektionstid.
  • Det är läraren som avgör när datorn ska användas.
  • Datorerna ska vara laddade och med på lektionen.
 • Åk 9 – påminna om att anmäla sig till Luciatåget – avsätt lite tid för att göra anmälan (senast då träningen börjar 5/11)

Veckans tips 

Anna Tebelius Bodin

Tips från Anna Tebelius Bodin, specialpedagog, Hjärna utbildning

🧠✨5 steg för att lära ut någonting:

 1. Fånga uppmärksamheten! 👀 Hjärnan hanterar 11 milj intryck i sekunden, men klarar bara av att uppmärksamma 50 intryck/sekund. Det stora flertalet intryck kan alltså aldrig komma ifråga för medvetna långtidsminnen.
 2. Förför hjärnan mentalt 🗣 med en story som gör ämnet relevant och skapar känslomässigt engagemang. Utan signalsubstansen dopamin kommer inte hjärnan vara mottaglig för påverkan.
 3. Ge tid och möjlighet för den som lär att tänka 🤔något om informationen som ges. Det är själva tankarna som är grunden för sorterade långtidsminnen.
 4. Be om respons ✍🏼 från den som lär så att den nya kunskapen måste uttryckas i någon form; i t ex tal, skrift eller kroppslig utövning. Ett uttryck måste förekommas av en tanke. Så det är en kvalitetssäkring att den som lär också har tänkt.
 5. Testa kunskapen ✅ genom övningar eller frågor som kräver, av den som lär, att ta fram de nyvunna kunskaperna ur minnet. Det har större betydelse för hjärnan och långtidsminnet att öva ”framplockning” än det har att repetera.

Vill du veta mer om hjärnan och hur vi undervisar för inlärning?

Läs boken: Vad varje pedagog bör veta – om hjärnan inlärning och motivation 📚


Detta händer under veckan (v.43)

 • Hela vecka 43 – eleverna får tillfälle att prata med ämneslärare om hur det går Ansvar resp. ämneslärare 
 • Mån – Heldag – Erik J och Johan V är på kurs i S-vall
 • Tis – 18:00-21:00 Kurs i Sundsvall för resurspersonal: Flickor med ADHD. Middag tillsammans i anslutning till föreläsningen. Ansvar Marie B
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tid – IKT. Tid för kompetensutveckling kring Schoolity / Gleerups Ansvar Skolledningen samt Superanvändare / Schoolitypiloter
 • Tors – Deadline för ifyllning av Mitterminsuppföljning / Prognos. Ansvar alla undervisande lärare
 • Fre – Deadline för kommunicerande av F-varningar för åk9 Ansvar alla undervisande lärare

 


Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Formativt arbete

 

Sjökortet v42 -15/10-19/10

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Förberedelser utv.samtal.
 • Ledigheter för elever
 • Tid på mentorstid (sista tio min) för att fira idrottsframgångar – alla i ljushallen
 • Övriga frågor

Inför utvecklingssamtal / Lära-känna-samtal

I mailet om detta Sjökort ligger den information som gått ut till alla elever och föräldrar inför kommande utvecklingssamtal samt Lära-känna-samtal. Här nedan finns allt material inför samtalen, därefter viktigt att tänka på i förberedelserna. Samtal ska hållas v.43 till och med v.46. Ni väljer själva när detta görs. Om ni väljer att börja v.43 så ska det endast ske för de elever som fått chans att förbereda sig med samtal/info från respektive undervisande lärare.

Viktigt att tänka på inför samtalen

 1. Om samtalen förbereds väl blir de meningsfulla för alla inblandade – dåligt förberedda elever gynnar ingen.
 2. För att eleverna ska vara förberedda så måste de få tid att förbereda sig – samt samtal med resp. lärare.
 3. Se till att eleverna går in i Schoolity och kollar sina prognoser (det ni matat in för mitterminsuppföljningen) samt ev. feedback på inlämnade uppgifter.
 4. Alla samtal hålls med en elev i taget – flera samtal ska inte pågå samtidigt.
 5. Det är valfritt om man vill boka samtalen via Schoolity eller göra som vi gjort tidigare. Vi kommer dock att se till att det finns fler salar / rum att boka. Vi hoppas på ett tiotal rum till mot idag.
 6. Ni som vill boka via Schoolity meddelar Johan / Erik vilka elever som ingår i respektive mentorsgrupp så lägges det in i Schoolity som bokbar grupp.

Mitterminsuppföljningen – deadline

Mitterminsuppföljningen ska vara ifylld senast torsdag 25/10.

Prognoser eller F-varningar först

När vi fyllt i prognoserna i Schoolity så syns de direkt för eleverna på deras startsida (som en liten extra text i ämnesrutan) – se nedan. Vi har meddelat elever och föräldrar att prognoserna kommer att synas innan ev. F-varningar, men att alla elever som bedöms att inte nå målen kommer att få en motivering av undervisande lärare samt en F-varning i skrift inkl handlingsplan för vad skolan ska göra för att stödja eleven att nå målen.

Så här syns att prognos har fyllts i i resp ämnesyta för eleven.

Ämnesruta

Office 365-genomgångar för alla elever med Björn E (IT-ped)

På Under v. 42-43 kommer Björn att gå ut i alla klasser för att gå igenom hur de ska jobba med Office 365 / Word online / Inlämning i Schoolity. Se schema nedan. Om det inte passar sig de inplanerade tiderna så meddelar ni Björn snarast så planerar han in en ny tid. Det är viktigt att alla undervisande lärare är med så även ni lär er detta.

Schema itgenomgång

Erik ledig v.44-46

Under veckorna 44-46 är Erik på volontärresa till Indien. Mer info om resan senare. Under Eriks frånvaro är Johan tf. rektor.

Medarbetarsamtal

Det var för ambitiöst att tro att vi skulle få till medarbetarsamtalen innan Erik far på ledighet. Istället har vi tänkt om. I samband med att Erik reser bort gör alla lärare sin kompetensskattning i Incito och övrig personal förbereder sig inför samtal. När Erik kommer tillbaka börjar samtalen. Mer info kring förberedelsematerial inför samtalen kommer.

Planering v.44

Elinor Kennrö Tonner

I skolans gemensamma Outlookkalender kan ni sedan flera veckor se planeringen för v.44. Den slutgiltiga tidsplaneringen sätts under v.42, men helt klart är att Elinor Kennerö Tonner från Källbrinksskolan i Huddinge kommer för att berätta om hur de har arbetat med att NPF-säkra skolan. Se artikel vi läste i aug:  http://skolvarlden.se/artiklar/sa-blev-deras-skola-npf-sakrad 

Lyssna även på detta: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6394650


 A-lag, ämneslag och resurshandledning

 • A-lagstid – åk 8 gör GAP-analys ang lägstanivå för Schoolity (som åk 7 och 9 gjorde v.38)

Att göra på mentorstid

 • Gå igenom materialet inför utvecklingssamtalet.
 • Prata med eleverna om att visa Lena och övriga i matsalen mer hänsyn. Häromveckan knuffades Lena omkull när dörren låstes upp till matsalen och alla elever rusade in. Återigen påminna alla elever om att de börjar sin lunchtid då det står lunch på schemat – inte när rasten börjar.

Veckans tips 

Google translate

Tal till text via Google translate – enkelt sätt att förvandla tal till skrift för elever som tycker det är tungt / svårt att skriva.

 


Detta händer under veckan (v.42)

 • Hela vecka 42-43 –  Förberedelser inför utvecklingssamtal Ansvar resp. mentor
 • Hela veckan 42 – PRAO 9A och 9B
 • Ons – 15:40-16:30 Konf.tid – APT. Tid för Medarbetarenkät samt Arbetsmiljöenkät – ta med dator. Tid för att fylla i prognoser. Ansvar Skolledningen samt alla undervisande lärare.
 • Ons – 16:30-17:00 Facklig tid
 • Ons – 18:00-20:00 Skolråd Ansvar skolledningen samt A-lagsrepresententer
 • Tors – 09:30-11:00 Skyddsrond. Ansvar: Skolledningen / Skyddsombud

 


Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Förstelärare bloggar

Spännande blogg att inspireras av?!

https://1larare.svedala.se/ett-arbetslags-vag-mot-samsyn-och-struktur/