Sjökortet v21 23/5-27/5

 

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Planering onsdag 25/5
 • Internationella mässan den 7/6
 • Luncher sista veckan – senast måndag info till Lena Ö
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Internationell mässa 7/6 

Erasmus+ logga

Den 7/6 är det mässa internationell mässan i Ljushallen då vi visar och presenterar våra olika internationella aktiviteter som är kopplade till Ersamus+. Miranda Samuelsson som går på United World Colleges, UWC, kommer även att presentera UWC som skola och sitt första år i Italien.

Mässan är öppen mellan 09.00 – 11.00 och eleverna förväntas besöka ljushallen enligt följande:

 • 09.00-9.30        
  • Besök av 7orna i ljushallen
  • 9A + 9B lyssnar på Miranda i gradängen      
 •  09.30-10.00     
  • Besök av alla 9or i ljushallen
 • 10.00-10.30    
  • Besök av 8orna i ljushallen
  • 9C + 9D lyssnar på Miranda i gradängen
 • 10.30-11.00   
  • Besök av åk 7 och 8 på Kastellskolan i ljushallen.
 • 11.00-11.30   
  • Kastellskolan lyssnar på Heddas presentation av olika mobiliteter i gradängen

Viktigt att alla mentorer pratar med klasserna om hur man beter sig i på mässa – se nedan om mentorstiden.

Medarbetargalan 2022

Årets medarbetargala kommer att äga rum 2/11 (onsdag v. 44). Tanken med att tidigarelägga galan är att fler medarbetare ur Skolförvaltningen ska kunna ha möjlighet att delta eftersom det är skollov.

Besök från Frankrike / Lyon v.22

Under vecka 22 kommer en ämnesinspektör från Lyon att vara i skolan. Han kommer att följa ett liknande program som besökarna från Lyxemburg och Nantes. Han heter David Lafrage och kommer att presentera sig under sina klassrumsbesök under veckan. Han är intresserad av svenskt skolsystem i stort.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • Mobilitet till Spanien – 30/5-3/6 (V22) 6 elever och 2 vuxna.

  Temat är psykosocial miljö med fokus på inkludering, att alla ska känna sig som en del av en grupp. Bygger på många övningar kring känslor. Även övningar där man i samarbeten upptäcker varandras kompetenser.

Envising:

 • Alla mobiliteter avslutade i Envising – vi berättar mer om det den 17/6.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • Inga fler mobiliteter under projektperiod 1.

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.


Ämneslag

 • Ni som hinner ha ämneslag under veckan – följ er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Planera för och meddela Lena Ö luncherna under sista skolveckan – meddela henne senast den 23/5.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Prata med eleverna i alla klasser år 7-9 om vad ”mässa” innebär. Vad är syftet med att ha en mässa (att få visa upp något – information, en vara, en idé – jämför bokmässa, bilmässa, hurdjursmässa, gymnasiemässa) och hur uppträder man som deltagare. Det kommer att bjudas på snacks under mässan – det tar man emot med ödmjukhet, snacks är till för alla – inte ta allt för den som är först till kvarn, etc.

Veckans tips

Pedagog värmland

Bra tips för en inkluderande skolavslutning från Pedagog Värmland: https://pedagogvarmland.se/blog/skolnarvaroprojektet/20180605/tips-och-tankar-infor-skolavslutningen/


Detta händer under veckan (v.21)

 • Hela veckan
  • 21D ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Kortvecka för elever och lärare.
 • Mån – 10:30-11:30 forts skyddsrond Ansvar Erik och resp skyddsombud.
 • Tis – 12:30-16:30 – Överlämning inför åk 7 till 7-9B Ansvar Erik och medarb. i 7-9B
 • Ons – eleverna lediga bortsett elever som har lovskola
 • Ons – Studiedag ang nya kursplaner – se inbjudan från Camilla S.
 • Fre – Lovskola för de elever som anmält sig

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

  • Se filmen om terminsbetyg.

Sjökortet v20 16/5-20/5

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Planering framåt
 • Planerings NP Mod.spr
 • Klassråd – ska det vara klassråd idag måndag?
 • Lunchlösningar sista skolveckan
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Upplägg rättning av nationella prov

För att alla ska hålla sig ajour kring hur det är att ha och rätta nationella prov ska alla som undervisar i resp NP-ämne vara med och rätta proven – oavsett om man undervisar åk 9 det innevarande året eller ej. Även om man inte ska rätta lika mycket som de som har åk 9. Detta las in i differentieringsmodellen av tjänstefördelningen – att det är tyngre att ha ämnen med nationella prov. 

Internationell mässa

Internationalisering

Förmiddagen den 7/6 har vi internationell mässa på skolan då alla elever / klasser ska få en chans att veta mer om vårt internationella arbete. Detaljplaneringen är inte klar men dagen kommer bland annat att innehålla följande:

 • Utställning där de olika resorna och projekten ställer ut så att man kan mingla och få berättat om projekten.
 • Miranda Samuelsson kommer och berättar för alla elever i åk 9 om hennes första år på UWC (United Word Colleges) i Italien.
 • Vi kommer att bjuda in politiker, folk från skolförvaltningen, media, föräldrar, mfl. så att alla kan ta del av vad vi upplevt tillsammans med elever och lärare som varit med i aktiviteter med olika projekten.

Fest fredagen den 17/6

Olika hattar

Boka in fredagen den 17/6 (andra  konf.dagen i juni) – då blir det fest!! Internationellt tema!! 

Mer info kommer!

Info till köket om planerade lunchlösningar under sista veckan

Senast måndag den 23/5 behöver Lena i köket få veta hur ni tänker er olika lunchlösningar utifrån programmet de sista dagarna. Hon behöver veta antal och tider – med andra ord behöver ni prata ihop er mellan A-lagen innan ni rapporterar. 

Salsbokningar som inte utnyttjas

Vid olika tillfällen behöver man få tag i en sal med mkt kort varsel. För att det ska gå smidigt behöver salsbokningarna stämma – med andra ord bokar man en sal så använder man den. Boka därför inte upp salar ni inte vet med er att ni ska använda. 

Enda undantaget från detta är 7-9B som behöver ha tillgång till extra sal i vissa situationer men aldrig förutsägbart hur stort behovet är. 

Påminn eleverna om lovskola på studiedagen den 25/5 och klämdagen den 27/5

Den 25/5

 • Studiedagen för lärare – program kommer att skickas ut av Camilla / Per på Wendela. 
 • För lärarassar/elevassar kommer det att vara jobb på skolan:
  • Uppfräschning och borttagande av klotter
  • Lovskola.
 • Vi äter lunch tillsammans på Wendela kl 12:00-13:00 – även alla elevassar och lärarassar

Den 27/5

 • De som är kvar på skolan kommer att jobba med:
  • Uppfräschning och borttagande av klotter
  • Lovskola.

Första arbetsdagen i höst 16/5

I år kommer vi att följa övriga skolors start och stopptider samt har ambitionen att konferens/studiedagarna ska vara desamma. Länge har den 17/8 varit utsatt som första arbetsdag för läsåret 22/23, men det gemensamma beslutet bland alla rektorer är att vi börjar den 16/8 för att få ut två lovdagar under höstlovet. Detta är spikat – övriga läsårsdatum ska gås igenom och MBLas inom kort.

Planering för NP moderna språk

Bifogat i mailet om det här sjökortet finns planeringen för NP i moderna språk under vecka 20. Se hur du och dina elever berörs.

Grundplaneringen ser ut så här

 • Måndag provtid för år 9, start kl 09.30.
 • Provtid tisdag på ordinarie språklektion, med förlängd tid.

OBS! elever som läser Bas, sv/en, har endast en lektion måndag. Gruppen heter Bas 1 och lektion kl. 09.30-10.30, slut.

Resebloggar

Ann-Sofie och Olle med elever är i dagarna tillbaka efter något som på avstånd verkar ha varit en kanonvecka i Turkiet. Läs hela deras härliga blogg för resan här: https://erasmusenvising.wordpress.com/ 

Nu under vecka 20 är vi, Elisabet, Christina och Erik (och Love och Klara Juntikka) på resa till Frankrike och Lyon / St Etienne. Här kommer ni kunna läsa om vår resa: https://heddaerasmusackreditering.wordpress.com/


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • Mobilitet till Spanien – 30/5-3/6 (V22) 6 elever och 2 vuxna.

  Temat är psykosocial miljö med fokus på inkludering, att alla ska känna sig som en del av en grupp. Bygger på många övningar kring känslor. Även övningar där man i samarbeten upptäcker varandras kompetenser.

Envising:

 • Alla mobiliteter avslutade i Envising – vi berättar mer om det den 17/6.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • Vecka 20 – 16-20/5 åker Elisabeth, Chritina F och Erik till Lyon/ St Etienne.

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.


Ämneslag

 • I alla ämneslag – titta på filmen om terminsbetyg – då och då kommer frågan om vad det innebär – viktigt att vi följer de almänna råden samt att vi gör lika. Se nedan under ”Viktiga påminnelser”
 • Om det inte hanns med under vecka 19 så ska ämneslag Svenska diskutera frågorna som övriga diskuterade på konf.tiden i onsdags. Se länk utskickad av Erik den 4/5. Skriv era reflektioner direkt i den – tänk på att inte rader övrigas reflektioner.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Planera för och meddela Lena Ö luncherna under sista skolveckan – meddela henne senast den 23/5.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Klassråd?

Veckans tips

En favorit i repris – om terminsbetyg!! Viktigt att alla förstår att terminsbetyg ska täcka in allt eleven gjort sedan eleven började åk 7. Se nedan under ”Viktiga påminnelser


Detta händer under veckan (v.20)

 • Hela veckan
  • 21C ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Erik, Christina och Elisabet är i Lyon/St Etienne hela veckan.
 • Mån – NP Mod.språk – se tider och planering i mail och ovan Ansvar Johan och lärare mod.spr.
 • Tis – NP Mod.språk. sker på BAS-tiden för åk 9 Ansvar Johan och lärare mod.spr.
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid. Johan presenterar hur ett mer blocklagt schema kan se ut. EHT – utvärdering av EHT-teman Ansvar Skolledningen och EHT

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

  • Se filmen om terminsbetyg.

Sjökortet v19 9/5-13/5

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Planering framåt
 • SKUA?
 • Skolråd den 11/5
 • Europadagen
 • Planerings NP Ma
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Europadagen måndag e.m.

Europadagen

Vi kommer att vara deltagare i Europadagen på måndag eftermiddag. Då kommer elever som varit med i olika delar av våra Erasmusprojekt att vara på plats för att berätta om vårt internationella arbete samt vara lite mingeljournalister.

Vår del av dagen med presentationer av Erasmus är mellan 14:00 och cirka 15:00. Tobias och de elever som ska presentera kommer att vara där från 13:30 för att ställa i ordning och kolla tekniken. Vi håller till i Agrellsalen på våning fyra. 

 

 

 

 

Nationella prov Matematik

Under onsdag och fredag är det nationella prov i matematik. Se bifogad fil om det här veckobrevet för att se planering. Samling för alla inblandade på Erisk rum innan start kl 08:00 resp provdag.

Skolråd 11/5

Onsdag den 11/5 mellan 18:00 och ca 20:00 är det skolråd – fysiskt på skolan.

Anteckningar från Onsdagskonf / APL v19 (4/5)

Ni som inte var på konferensen i onsdags kan gå in på den gemensamma kalendern för att läsa anteckningarna.

Studiedagen den 25/5 och klämdagen den 27/5

Den 25/5

 • Studiedagen för lärare – program kommer att skickas ut av Camilla / Per på Wendela. 
 • För lärarassar/elevassar kommer det att vara jobb på skolan:
  • Uppfräschning och borttagande av klotter
  • Lovskola.
 • Vi äter lunch tillsammans på Wendela kl 12:00-13:00 – även alla elevassar och lärarassar

Den 27/5

 • De som är kvar på skolan kommer att jobba med:
  • Uppfräschning och borttagande av klotter
  • Lovskola.

Friluftsdag åk 7 och 9 samt ledarskapsdag åk 8 – dag för nya blivande åk 7 att träffa sina nya mentorer.

Den 30/5 så är det friluftsdag för alla elever i åk 7 och 9 samt ledarskapsdag för eleverna i åk 8. Den senare hålls av barn- och fritidsprogrammet.

Samma dag kommer de blivande åk 7 eleverna till skolan för besök och för att träffa sina blivande mentorer. Tid för att planera detta kommer att avsättas för A-lag 9.

Preliminär planering sista dagarna

Nu börjar planeringen för de sista skoldagarna ta form. Så här ser den preliminära planeringen ut i dagsläget för alla årskurser:

Planering sista dagarna vt22

Fotbollen den 9/6 gäller endast de spelande eleverna i åk 7 och 8, men för åk 9 så är gäller det alla – de spelande eleverna samt att övriga åk 9 är publik.

Viktigt att ni alla meddelar Lena Ö om luncherna.

V20 – Erik, Christina och Elisabet i Frankrike

Vecka 20 är vi på resa till Frankrike – Johan V är tf rektor under Eriks frånvaro.

Datorer åk 9

Alla elever i åk 9 ska lämna in sina datorer förmiddagen den 9/6 (schema kommer för detta). Då ska både dator och laddare lämnas in. Om laddare inte är med då kommer vi att skicka en räkning hem. Erik kommer att gå ut med detta till alla elever i åk 9 via Schoolity. Men det är bra om ni påminner eleverna om det.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • Mobilitet till Spanien – 30/5-3/6 (V22) 6 elever och 2 vuxna. Ansökan se ovan.

  Temat är psykosocial miljö med fokus på inkludering, att alla ska känna sig som en del av en grupp. Bygger på många övningar kring känslor. Även övningar där man i samarbeten upptäcker varandras kompetenser.

Envising:

 • Mobilitet till Turkiet – 9-13/5, 4 elever och 2 vuxna åker.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • Vecka 20 – 16-20/5 åker Elisabeth, Chritina F och Erik till Lyon/ St Etienne.

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.


Ämneslag

 • Ämneslag Svenska diskuterar frågorna som övriga diskuterade på konf.tiden i onsdags. Se länk utskickad av Erik den 4/5. Skriv era reflektioner direkt i den – tänk på att inte rader övrigas reflektioner.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Planera för och meddela Lena Ö luncherna under sista skolveckan.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • åk 9 – påminna eleverna om att de ska lämna in sina datorer innan de slutar – även laddare ska vara med annars skickas räkning hem. Datum kommer för när det ska ske.

Veckans tips

Erasmus+ logga

Missa inte att kolla efter kurser och annat spännande inom att utveckla sig med utifrån våra internationaliseringsmål. Se i höger spalten här på Heddawisingskolan.com


Detta händer under veckan (v.19)

 • Hela veckan
  • 21C ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Ann-Sofie och Olle i Turkiet med 4 elever.
 • Tis – 13:00-16:00 – Spec.överlämning från Brännan och Geresta. Ansvar EHT och resp avlämnande skola
 • Ons – NP Ma
 • Ons – 15:30-17:00 SKUA? Ansvar Skolledningen
 • Tors – 08:00-09:00 – MBL Ansvar skolledningen och resp. fackombud
 • Fre – NP Ma

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

  • Inga påminnelser just nu.

Sjökortet v18 2/5-6/5

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Ledigheter ang religiösa skäl – se rutin
 • Info NP So
 • Skolråd den 11/5
 • Planering sista skolveckan.
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.

Nationella prov i So

Nationella prov i So tisdag och torsdag under veckan. Samling på exp kl 08:00 inför respektive provdag. Info om grupper kommer under måndagen via mail. 

Ledigheter av religiösa skäl

Vi har sedan länge en riktlinje för ledigheter för religiösa skäl:

Skolan får då och då förfrågan om ledighet av religiösa skäl – oftast i samband med firandet av religiösa högtider. Skolans hållning är att närvaro i skolan är viktigt och att religionsutövande får skötas så det inte påverkar skolgången. Om ledigheten är på grund av familjeskäl i samband med en högtid så kan man alltid lämna in en ledighetsansökan. Den kommer att behandlas som alla andra ledigheter och beviljas endast om det bedöms att frånvaron inte påverkar elevens måluppfyllelse i undervisningen.

Ledighetsansökan ska lämnas in till skolan i god tid, minst en vecka innan ledigheten infaller, så att skolan kan kontakta vårdnadshavare för eventuella frågor.

Texten finn även på engelska – här hittar man riktlinjen som PDF: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riktlinje-fc3b6r-ledighet-av-religic3b6sa-skc3a4l1.pdf 

Skolråd 11/5

Onsdag den 11/5 mellan 18:00 och ca 20:00 är det skolråd – fysiskt på skolan.

Ansökan om karriärstjänst / förstelärare

Missa inte informationen om ansökan om karriärstjänst som gick ut via mail i torsdags. Deadline redan söndag den 1/5.

Ang hur vi gör kränkningsanmälningar

Vi gör i dagsläget olika vid kränkningsanmälningar. Vi bör dock endast skriva in initialerna och klasstillhörighet i anmälan – både för den kränkte och den som kränker. Här gör vi idag lite olika. Alltså – det sk vara endast initialer och klasstillhörighet i kränkningsanmälnngarna.

Medarbetarsamtal 

Nu ska alla medarbetarsamtal vara genomförda eller åtminstone bokade till senaste nu i veckan (vecka 18). Om det är någon vi av någon anledning har missat att kalla – hör genast av er till Erik eller Johan.

Kaffekoppar i klassrum

kaffekopp

Runt om i skolan hamnar det kaffekoppar kvar ute i klassrummen. Se till at de kommer tillbaka till köket och diskmaskinen när ni druckit upp ert kaffe.

Internationaliseringsmål, kurser och mobiliteter (resor) 

Från och med nu kan ni hitta länkar till hur och var man söker om det finns kurser att gå runt om i EU. All sådan info samt våra internationaliseringsmål och vad vi sökt hittas i högermarginalen under ”Erasmus, kurser och eTwinning”.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • Mobilitet till Spanien – 30/5-3/6 (V22) 6 elever och 2 vuxna. Ansökan se ovan.

  Temat är psykosocial miljö med fokus på inkludering, att alla ska känna sig som en del av en grupp. Bygger på många övningar kring känslor. Även övningar där man i samarbeten upptäcker varandras kompetenser.

Envising:

 • Mobilitet till Turkiet – 9-13/5, 4 elever och 2 vuxna åker.

Future train – framtidståget (ackrediteringen)

 • Vecka 20 – 16-20/5 åker Elisabeth, Chritina F och Erik till Lyon/ St Etienne.

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.


Ämneslag

 • Följ er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Meddela Erik vem som ska vara med på skolråden den 11/5. 

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Följ er egen agenda.

Veckans tips

Grit

Mycket intressant om vikten av GRIT i skolan: https://www.forskning.se/2017/11/09/grit-ar-grejen-om-du-vill-lyckas-i-skolan/ 


Detta händer under veckan (v.18)

 • Hela veckan
  • 21C ansvarar för återvinningsstationerna.
  • PRAO 8C och 8D
 • Mån – 13:00-15:00 EHT går igenom de nya kommande klasserna för åk 7 Ansvar Erik och Johan
 • Tis – NP So
 • Tis – 15:00-17:00 EHM i 7-9B Ansvar A-lag och EHT
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tiden – APT samling i gradängsalen Ansvar Skolledningen
 • Tors – NP So
 • Tors – 15:00-16:40 – NPF-studie för 7-9B Ansvar A-lag och CEHT

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

  • Inga påminnelser just nu.

Sjökortet v17 25/4-29/4

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Återkoppling lovskolan
 • Info NP engelska
 • Planering sista skolveckan.
 • Nya elever i 20C och 21A
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.

Nationella prov i Eng

Nationella prov i engelska tisdag och torsdag under veckan. Samling på exp kl 08:00 inför respektive provdag. Info om grupper kommer under måndagen via mail. 

Heta utbildningar / yrkeshögskolan lånar toaletter

Under tisdagen den 26/4 kommer yrkeshögskolans lokaler i maskinhallen att sakna vatten och därmed toaletter. De kommer då ha tillgång vår toaletter på Hedda.

Nya elever i 20C och 21A

Under måndagen kommer det en ny elever till klass 20C och under tisdagen kommer en ny elev till 21A. 

Nya klasser inför hösten

Unde rveckan kommer vi få de första förslagen på den nya klasserna inför hösten. Vi kommer titta på dem i EHT och eventuellt fråga om kompletteringar / ändringar annan de spikas.

Medarbetarsamtal för de som inte hunnits med pga sjukdom mm

Under veckan kommer Erik att lägga in de utvecklingssamtal som inte kunnat lösas på grund av att han varit sjuk och borta.

Planering sista skolveckan för eleverna 

På A-lagstiden den här veckan ska ni se över planeringen för avslutningsdagarna i respektive A-lag. Följande dagar ska planeras och följande ev begränsingar/programinnehåll finns redan. Mer tid för detaljplanering kommer läggas på en onsdagskonferens senare.

 • De dagar som ska planeras är: Fredag 10/6 och måndag den 13/6 samt tisdag den 14/6. Skolavslutningen är den 15/6.
 • Deadline för betyg är torsdag den 9/6
 • Åk 9 har Smitingendag fredag den 10/6 – bokat och klart
 • Åk 8 brukar ha nattvandring – den enda lämpliga dagen för detta är torsdag den 9/6 – kompledigt 10/6. Åk 8 har enligt tradition ingen smitingendag eftersom de får nattvandringen.
 • Avslutningsfesten för åk 9 är måndag den 13/6 i teaterns foajé
 • Lämplig dag att ha Heddarejset är måndag f.m. (samt aktiviteter på smitingen under fredagen)
 • Får åk 8 har det planerats in en halvdag med inkluderingsarbete mm med utgångspunkt från erfarenheterna från Victorias, Annas, Maries och Carinas resa/kurs på Reunion Island. Lämplig dag är måndag den 13/6.
 • Preliminärt blir avslutningen i kyrkan efter 11:00…

Här är fjolårets planering – Tänk bort EHT-innehållet som det ser ut i den planeringen: Planering sista skolveckorna

Hälsningar från lovskolan

Under loveskolan hade alla fixat och donat för en trevlig grillunch under fredagen – ser härligt ut!! Trevligt!

Lovskolelunch


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

 • Mobilitet till Spanien – 30/5-3/6 (V22) 6 elever och 2 vuxna. Ansökan se ovan.

  Temat är psykosocial miljö med fokus på inkludering, att alla ska känna sig som en del av en grupp. Bygger på många övningar kring känslor. Även övningar där man i samarbeten upptäcker varandras kompetenser.

Envising:

 • Mobilitet till Turkiet – 9-13/5, 4 elever och 2 vuxna åker.

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.


Ämneslag

 • Följ er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Arbeta med planeringen för de sista skolveckorna – se ovan.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Följ er egen agenda.

Veckans tips

SKR

Intressant från SKR om skolutveckling: https://skr.se/skr/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/skrssatsningarutvecklaskolan/framgangsfaktorerforskolansutveckling.213.html

Vi  måste fråga oss alla – vad av detta gör vi bra – vad kan vi göra mer av, tydligare, annorlunda.


Detta händer under veckan (v.17)

 • Hela veckan
  • 21B ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Eleverna i åk 9 gör programbesök under veckan
 • Mån – 13:00-15:00 EHT går igenom de nya kommande klasserna för åk 7 Ansvar Erik och Johan
 • Tis – NP engelska 
 • Ons – 12:40-13:15 Möte förstelärare på Eriks rum Ansvar Erik
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tiden – Möte Ackrediteringsgruppen/Envisinggruppern/Breaking Barriersgruppen, Övriga pedagogiskt forum i A-lagen Ansvar Skolledningen samt A-lagsledare mfl.
 • Tors – NP engelska

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

  • Inga påminnelser just nu.

Sjökortet v15 11/4-14/4

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Erik ledig – Johan håller i mötet
 • Mobilljud och datorer i matsalen.
 • Planering sista skolveckan.
 • Världsläget / flyktingsituation
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.

Sjukanmälan

För att sjukanmälan ska går så snabbt och smidigt som möjligt för att lösa ev vikariefrågor så ska den ske till Hanna via SMS. Då kan hon rodda med detta initialt även om hon är hemma för VAB eller liknande. Hannas nr är: 070 301 49 51

Påminnelse om lovskola på påsklovet

Glöm inte att påminna eleverna om lovskolan på påsklovet. Anmälan till lovskolan ska ske senast 12/4 (kl 23:45). Eleverna anmäler sig själva – men ni som mentorer kan hjälpa dem att göra det (bra om vårdnadshavare får veta det dock). Anmälan görs via följande länk: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUNDFVNjZCVlFLNVpIVUNERjdOM0MwUE9OTiQlQCNjPTEu 

Eventuella ledigheter under påsklovet

Det ligger en lista på exp. – vilka skall jobba på påsklovet? Det är viktigt för admin. att vi vet för bland annat lovskolans organiserande. Fyll i senast onsdag tisdag 12/4.

För ordningen och miljön i matsalen

Matsalen är inte en ”hängyta” där man sitter och kollar youtubefilmer (och liknande) på mobilen eller sitter med datorn och jobbar/surfar. Om eleverna sitter med sina mobiler i matsalen ska de vara tystade – inga ljudliga spel eller uppspelade filmklipp i matsalen.  

Tjänstefördelningar

Tyvärr blir det inga tjänstefördelningar i era fack före påsklovet. Erik har inte hunnit med pga att han var sjuk v14. Vi återkommer till det inför v17.

NO-lärare – anmälan till NO-dag i augusti

Se mailutskick – glöm inte att anmäla er till NO-dagen den 22/8.

Pant som samlas ihop i skolan

Då och då kommer vi på elever med att samla in den insamlade panten i skolan. De sista dagarna har vi i tre olika skåp hittar säckar med tomburkar. 

För att eleverna ska få ta del av pantpengarna tänker vi oss nu att panten går som en inkomst till elevrådet. 

Absolicon bjuder in till ”Absolicondagen” den 11/4

För er som är nyfikna hur klimatläget ser ut och vad vi kan göra åt det – Absolicon bjuder in till informationskväll den 11/4. Välkomna!!

Info: https://www.absolicon.com/sv/investor/foretradesemission-2022/presentationer-emission-2022/

Anmälan: https://connect.absolicon.com/sv/sv/absolicondagen-registrering-11-april

NP i engelska v17

Planeringen för NP i engelska är redan klar. Proven ligger efter påsklovet, V 17,  på tisdag 26/4 och torsdag 28/4. Eleverna kan redan nu informeras om dag/tid och grupper vid genomförandet. Se planering för genomförande i bifogad fil i mailet om det här Sjökortet.

Planering sista skolveckan för eleverna 

Efter lovet har vi avsatt en onsdagskonferens för att planera avslutningsdagarna i respektive A-lag. Följande dagar ska planeras och följande ev begränsingar/programinnehåll finns redan.

 • De dagar som ska planeras är: Fredag 10/6 och måndag den 13/6 samt tisdag den 14/6. Skolavslutningen är den 15/6.
 • Deadline för betyg är torsdag den 9/6
 • Åk 9 har Smitingendag fredag den 10/6 – bokat och klart
 • Åk 8 brukar ha nattvandring – den enda lämpliga dagen för detta är torsdag den 9/6 – kompledigt 10/6. Åk 8 har enligt tradition ingen smitingendag eftersom de får nattvandringen.
 • Avslutningsfesten för åk 9 är måndag den 13/6 i teaterns foajé
 • Lämplig dag att ha Heddarejset är måndag f.m. (samt aktiviteter på smitingen under fredagen)
 • Får åk 8 har det planerats in en halvdag med inkluderingsarbete mm med utgångspunkt från erfarenheterna från Victorias, Annas, Maries och Carinas resa/kurs på Reunion Island. Lämplig dag är måndag den 13/6.
 • Preliminärt blir avslutningen i kyrkan efter 11:00…

Här är fjolårets planering – Tänk bort EHT-innehållet som det ser ut i den planeringen: Planering sista skolveckorna

Elevrådet har teambuilding den 14/4

På torsdag 14/4 kommer elevrådsrepresentanter vara borta på Himlabadet i Sundsvall för försenat organisatoriskt möte.

Det är heldag och vi åker från skolan 8.30. Om ni har fler funderingar kan ni höra av er till Martin G.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Se möteprotokoll från 31/3 – både för Envising och Breakning Barriers här: Erasmus och Breaking Barriers möte 220331

Breaking Barriers:

 • Mobilitet till Spanien – 30/5-3/6 (V22) 6 elever och 2 vuxna. Ansökan se ovan.

  Temat är psykosocial miljö med fokus på inkludering, att alla ska känna sig som en del av en grupp. Bygger på många övningar kring känslor. Även övningar där man i samarbeten upptäcker varandras kompetenser.

Envising:

 • Mobilitet till Turkiet – 9-13/5 4 elever och 32 vuxna åker.

UHR erbjuder

Inget just nu.

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.

Lärarförbundet erbjuder ALLA (inte bara medlemmar):

En digital föreläsning anordnas 19/4 kl 18.30-20.00 av Lärarförbundet. Inbjudan riktar sig till både medlemmar och andra intresserade.

Pia Sundhage: ”Att leda med glädje”. Det handlar om glädje, passion och positivt ledarskap som riktas till de som vill bli bättre på att leda sig själv och inspirera andra.

Mer info och anmälan: www.lararforbundet.se/inspirationskvallar


Ämneslag

 • Följ er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Om möjligt titta på planeringen sista skolveckorna – se ovan.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Tipsa om att anmäla sig till lovskolan
 • Prata med alla klasser om miljön i maatsalen samt att de inte ska datorerna med sig dit eller ha ljud på sina mobiler.  

Veckans tips

Lärarförbundet specialpedagogik

Mycket enkla och bra tips från specialpedagogen lärarförbundet: Skapa studiero i klassrummet


Detta händer under veckan (v.15)

 • Hela veckan
  • 21B ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Erik borta Johan tf.
  • Eleverna i åk 9 gör programbesök under veckan
 • Mån – 13:00-15:00 Spec. Skolledning och SYV går igenom prognoser och F-varningar (Anna, Julia och Erik F är på annat via CEHT) Ansvar Johan.
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tiden  – uppföljning av elevärenden och frånvaro i respektive A-lag Ansvar: alla mentorer och EHT
 • Tors – arbetstid för lärare fram till 16:00
 • Fre – röd dag  – Långfredag – Glad påsk!!! 

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

  • Påminn de elever som ni tycker behöver gå lovskola under påsklovet att anmäla sig till den. Anmälan senast tisdag 12/4.
  • Lägga in den detaljerade planeringen för Wisingdagar i Arbetsrummet på respektive årkursyta för Wisingdagarna.

Sjökortet v14 4/4-8/4

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Wisingdagarna – kommentarer / uppföljning
 • SVT-samarbete och grundskoleprofilering
 • Världsläget / flyktingsituation
 • Frånvaro 
 • Mobilitet till Spanien med Breaking Barriers
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.

Utvecklingssamtal

Under tisdag och onsdag är det som planerat utvecklingssamtal för åk 7 och 8. Det innebär att vissa lektioner kan vara inställda efter 13:00 eftersom mentorer sitter i utvecklingssamtal. Viktigt att lyfta möjligheten att gå lovskola. Länken till anmälan finns nedn – ni som mentorer kan gå in och anlmäla – ni kanske vill göra det direkt vid mötet.

Påminnelse om lovskola på påsklovet

Påminnelse om lovskolan under påsklovet –  På samma sätt som under sportlovet erbjuder vi lovskola under påsklovet. Viktigt att de elever som får F-varning / klarar inte målen i terminsprognosen får uppgifter/material/omprov att arbeta med under påsklovet. Ni bör även påminna åk 7 och 8 under utvecklingssamtalen att anmäla sig till lovskolan. Anmälan till lovskolan ska ske senast 12/4 (kl 23:45). Eleverna anmäler sig själva – men mni som mentorer kan hjälpa dem att göra det (bra om vårdnadshavare får veta det dock). Anmälan görs via följande länk: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUNDFVNjZCVlFLNVpIVUNERjdOM0MwUE9OTiQlQCNjPTEu 

SVT-samarbete och grundskoleprofilering i Härnösand

SVT1

Som en del i att göra Härnösand till en mer lockande skolkommun för både elever och personal i skolan har skolnämnden beslutat att grundskolan ska ha tydlig profilering. Man kommer att börja med Högstadieskolorna (Hedda och Wendela) som ska utarbeta var sin profil utifrån var sitt tema med fokus på djur, natur och miljö. Hedda kommer att jobba med temat ”Hästar, kor och andra djur” i samarbete med ridskolan och en jordbrukare i kommunen (ännu inte offentliggjort vem). Idén är att djur av olika slag ska bli en naturlig del av grundskolans verksamhet med levande djur direkt i skolan. Wendela ska jobba med temat ”Hållbart med blommor och bin” i samarbete med det blomsterängsprojekt som håller på att sjösättas på gräsområdet nedanför Wendela inför våren.

Allt bygger på ett partiövergripande förslag från Liberalerna, Vänsterpartiet och Krisdemokraterna utifrån en förfrågan från SVT om att vara med i ett nytt skolprogram/serie. Förlaget har fått enhälligt stöd från hela skolnämnden. 

Profileringen kommer därmed vara en del av ett SVT-projekt (”En skola för en sån som jag”) om skola och utbildning som ska börja sändas under höst/vinter 22/23 . SVT gör 10 avsnitt om olika mindre kommuners utmaningar och satsningar på skola och elevers lust att lära genom profilering. Andra kommuner som är med är: Forshaga, Lidköping, Arboga, Strängnäs, Sandviken, Borlänge, Härjedalen/Sveg, Lycksele och Övertorneå (som varit Sveriges bästa skolkommun 2 år i rad). Sista avsnittet kommer att vara en sammanfattande jämförelse med liknande inslag som i ”Bäst i test” med Babben Larson.  

Audition för elever och lärare kommer att hållas i maj – alla kommer att få ett mail med anmälningsblankett.

Under våren 2023 kommer övriga grundskolor att kopplas på profileringen oavsett om programserien är slut eller om en ny säsong ska spelas in. 

Mobilitet med Breaking Barriers till Spanien

Nu är det klart – det blir en resa till Spanien med Breaking Barriers. Och som vanligt är det lite bråttom med ansökningarna – beslut i sista sekunden.  

Resan går till Alfarrás (ligger 1,5-2 timmar väster om Barcelona). Man flyger till Barcelona.
Vecka 22: 30/5-3/6. Det blir 6 elever och 2 lärare. Temat är psykosocial miljö med fokus på inkludering, att alla ska känna sig som en del av en grupp. Bygger på många övningar kring känslor. Även övningar där man i samarbeten upptäcker varandras kompetenser.

Ansökan för eleverna går ut via Schoolity /mail idag fredag – sista ansökningsdag för eleverna är söndag 10/4.

För er i personalen som är intresserade av att åka måste meddela Erik/Ann-Sofie/Tobias under veckan.

Nationella prov i NO under v14

Under onsdag v14 är det salsskrivning NP i NO se planering i mailet med länken till Sjökortet v13. 

Programinfo / programfördjupningar vecka 14

Under veckan erbjuds elever i åk 9 att gå på olika programfördjupningar inför gymnasiet. Malin L har skickat ut info till alla elever – både var de ska vara, elev för elev, samt schema och karta över var de olia programmen håller sin information. Samma info finns som bifogade filer i mailet om det här Sjökortet. Gå igenom den informationen på mentorstiden på måndag. 

Frånvaro i skolledningen v14, v15 och v16

Under v14 kommer Erik att vara frånvarande under torsdag och fredag då han är på gemensam skolledarkonferens/möte med övriga rektorer i kommunen.

Under v15 och är Erik som tidigare nämnts ledig och Johan V är tf. rektor under Eriks frånvaro. Om Johan skulle vara borta någon dag under perioden så tas alla frågor via resp. A-lagsledare som samlar frågorna innan de tas vidare till Johan.  

 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Se möteprotokoll från 31/3 – både för Envising och Breakning Barriers här: Erasmus och Breaking Barriers möte 220331

Breaking Barriers:

 • Mobilitet till Spanien – 30/5-3/6 (V22) 6 elever och 2 vuxna. Ansökan se ovan.

  Temat är psykosocial miljö med fokus på inkludering, att alla ska känna sig som en del av en grupp. Bygger på många övningar kring känslor. Även övningar där man i samarbeten upptäcker varandras kompetenser.

Envising:

 • Mobilitet till Turkiet – 9-13/5 4 elever och 32 vuxna åker.

UHR erbjuder

5/4, kl 16.00-16.40 en snabbtitt på eTwinning med tema Hitta samarbetspartners. Anmälan senast 1 april. Mer info och anmälan https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-hitta-samarbetspartner2/

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.

Lärarförbundet erbjuder ALLA (inte bara medlemmar):

En digital föreläsning anordnas 19/4 kl 18.30-20.00 av Lärarförbundet. Inbjudan riktar sig till både medlemmar och andra intresserade.

Pia Sundhage: ”Att leda med glädje”. Det handlar om glädje, passion och positivt ledarskap som riktas till de som vill bli bättre på att leda sig själv och inspirera andra.

Mer info och anmälan: www.lararforbundet.se/inspirationskvallar


Ämneslag

 • Följ er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följa upp Wisingdagarna.
  • Hur tycker ni att det funkade?
  • Hur är kopplingen till övrig ämnesundervisning?
  • Vad var bra – vad behöver förändras?

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Tipsa om att anmäla sig till Breaking Barriers-mobiliteten Spanien i månadsskiftet maj/juni. Alla elever har fått mail om detta.
 • Åk 9 gå igenom tider mm. inför programfördjupningar på gymnasiet. Se ovan samt info/filer i mailet om det här Sjökortet.
 • Åk 7 och 8 går igenom om det är några frågor kring utvecklingssamtalen under veckan.
 • Prata med alla klasser om att lektioner kan vara inställda under tisdag och onsdag eftersom det är utvecklingssamtal med åk 7 och 8.

Veckans tips

Digitala lektioner

Bra tips och lektioner om källkritik från internetstiftelsen: https://digitalalektioner.se/lektionspaket/introducera-kallkritik-7-9/


Detta händer under veckan (v.14)

 • Hela veckan
  • 21A ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Medarbetarsamtalen pågår fortfarande – Erik och Johan är mkt bokade.
  • Eleverna i åk 9 gör programbesök under veckan
 • Tis – Utvecklingssamtal från 13:00 och framåt för åk 7 och 8 Ansvar mentorer för resp klass.
 • Ons – 09:00-12:00 NP i NO – se tidigare utskick och ovan. Ansvar Johan V, Anna B och Sabine D
 • Ons – Utvecklingssamtal från 13:00 och framåt för åk 7 och 8 Ansvar mentorer för resp klass.
 • Ons – 14:00-17:00 – Föreläsning digitalt med Linda Castell ang studiehandledning Ansvar CEHT samt – Erik J, Hanan A, Carina B-B, Malin S, Sara B och Marie B (ni har fått mail med länk)
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tiden mentorer åk 9  – egen planeringstid Ansvar: alla mentorer åk 9
 • Tors – 15:00-17:00 NPF-kurs för 7-9B Ansvar CEHT och A-laget
 • Tors-Fre – Heldagar – Erik på möte med rektorer i kommunen Ansvar Skolförvaltiningen

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

  • Påminn de elever som ni tycker behöver gå lovskola under påsklovet att anmäla sig till den. Anmälan senast tisdag 12/4.
  • Lägga in den detaljerade planeringen för Wisingdagar i Arbetsrummet på respektive årkursyta för Wisingdagarna.

p.s. Det här Sjökortet är publicerat den 1/4 -22

Sjökortet v13 28/3-1/4

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Wisingdagarna
 • Lovskola påsklovet
 • Världsläget / flyktingsituation
 • Frånvaro 
 • Avstämning resa Turkiet
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.

Lovskola på påsklovet

På samma sätt som under sportlovet erbjuder vi lovskola under påsklovet. Viktigt att de elever som får F-varning / klarar inte målen i terminsprognosen får uppgifter/material/omprov att arbeta med under påsklovet. Ni bör även påminna åk 7 och 8 under utvecklingssamtalen att anmäla sig till lovskolan. Anmälan till lovskolan ska ske senast 12/4 (kl 23:45). Eleverna anmäler sig själva – men mni som mentorer kan hjälpa dem att göra det (bra om vårdnadshavare får veta det dock). Anmälan görs via följande länk: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w-9zaNc360mUkFNgRBSBcM3Uhb5he1pPvMPykMr8SChUNDFVNjZCVlFLNVpIVUNERjdOM0MwUE9OTiQlQCNjPTEu 

SKUA-padlet – mer observationer?!

Det var jätteintressant att läsa den Padlet ni gjorde på SKUA i onsdags. Fundera själva i ämneslagen på vad ni sett / gjort / utvecklat under SKUA-utbildningen de senaste dryga 1,5 åren.  Kan ni lära av varandra – era reflektioner vs andras reflektioner?

Ska vi se till att vi får till fler observationer / auskultationer? Vi tog fram ett underlag för auskultation med ram för kompensation i tid. Ett underlag som fokuserade på tre områden (klicka på området för underlaget):

Ska vi skapa en även för SKUA? Men först kanske vi måste fråga oss varför ingen på skolan har genomfört någon auskultation enligt detta? 

Nationella prov i NO under v13 och 14

Under Wisingdagarna v13 kommer labbdelen av nationella provet i NO att klaras av under Anna Bs ledning. Bra tillfälle att utnyttja tid som annars är svårplanerad.

Under onsdag v14 är det salsskrivning NP i NO se planering i mailet om det här Sjökortet. 

Wisingdagar v13

Vi hoppas det ska bli spännande Wisingdagar nu till veckan tis-tors. Det är lite ojämnt vad gäller detaljplaneringen på de gemensamma arbetsytorna i ”Arbetsrummet”.

Innan veckan är över ska alla A-lag ha lagt in detaljerade planeringar under varje årskurs i Arbetsrummet. Om det ska vara möjligt att lära av föregående årskurs/A-lag så måste alla planeringar läggas dit. Ansvar: A-lagsledare och respektive ansvariga för de moment som genomförts.

Stort tack från våra besökande lärare från Luxemburg

Vi avslutade med våra lärarkollegor från Luxemburg i fredags e.m. De vad mycket nöjda med besöket och hade väldigt mycket positivt att säga om alla de träffat och skolan – vår öppenhet, känslan i kollegiet, viljan att visa det vi gör, etc. Jättekul!! De vill gärna bjuda in oss till dem på deras skola därhemma!!

Tack Marie för roddandet och alla ni som tagit emot dem så öppet och engagerat på era lektioner!! 🙂 

Deadline för F-varningar / prognoser fredag 1/4

Den första april är det deadline för prognoser och F-varningar för alla årskurser. Se till att börja med dem redan nu så det inte blir för körigt precis i slutet. Vi kommer visserligen att avsätta konf.tiden nu på onsdag för att mata in detta – men den tiden kanske inte räcker för alla. 

Tänk på följande:

 • Ni ska göra F-varningar (inga ämnesvarningar ska göras)
 • F-varningar som inte gäller ska avslutas/avaktiveras, men inte raderas.
 • Om man markerar att en elev inte når målen i ett ämne – då ska en F-varning skrivas.

 


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

Inget just nu – info kommer….. Vi inväntar besked om resa till Spanien

Envising:

 • Mobilitet till Turkiet – 9-13/5 4 elever och 32 vuxna åker.

UHR erbjuder

5/4, kl 16.00-16.40 en snabbtitt på eTwinning med tema Hitta samarbetspartners. Anmälan senast 1 april. Mer info och anmälan https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-hitta-samarbetspartner2/

eTwinning erbjuder:

Inget just nu.

Lärarförbundet erbjuder ALLA (inte bara medlemmar):

31/3, kl 18.30-20.00, en kostnadsfri föreläsning med Micael Bydén med titeln: ”Vikten av en sund värdegrund och tillitsfulla relationer”. Att utveckla lyhörda och tillitsfulla ledarskap, med stort fokus på värdegrund, mångfald, relationsbyggande och dialog. Mer info och anmälan på www.lararforbundet.se/inspirationskvallar


Ämneslag


A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ er planerade agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Åk 9 gå igenom tider mm för NP i NO.

Veckans tips

Jobbiga föräldrar

Bra Pod från UR: Jobbiga föräldrar https://urplay.se/serie/216540-jobbiga-foraldrar


Detta händer under veckan (v.13)

 • Hela veckan
  • 21A ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Medarbetarsamtalen pågår fortfarande – Erik och Johan är mkt bokade.
 • Tis – 15:00-17:00 EHM åk 8 Ansvar EHT och A-lag åk 8
 • Ons – 15:45-17:00 prel. kort gemensam info digitalt – därefter tid att fylla i Prognoser och F-varningar Ansvar: Skolledning samt alla ämneslärare.
 • Fre – Deadline prognoser och F-varningar Ansvar: Alla ämneslärare

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

  • Påminn de elever som ni tycker behöver gå lovskola under påsklovet att anmäla sig till den. Anmälan senast tisdag 12/4.
  • Lägga in den detaljerade planeringen för Wisingdagar i Arbetsrummet på respektive årkursyta för Wisingdagarna.

Sjökortet v12 21/3-25/3

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Tjänstefördelningar
 • Besök från Luxemburg
 • Ordningsfrågor – grupprum och matsalen
 • Världsläget / flyktingsituation
 • Frånvaro 
 • Malin S, Erik J, Martin G, P-O och Anna F – kort möte/avstämning.
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.

Info om nationella prov i Svenska v12

Information till eleverna gällande genomförande av Np svenska, tisdag 22/3 och torsdag 24/3.

Proven startar kl 09.00, tisdag och torsdag. År 9 har sovmorgon fram till provstart, eleverna bör dock vara på plats kl 08.45. Det gäller både tisdag och torsdag.

Provtiden är kl 09.00-12.30.

Det är tillåtet att ta med fika/frukt under provet. Det får dock inte förekomma prasslande chipspåsar eller dyl. som stör koncentrationen under provet.

Alla mobiltelefoner air pods och smartklockor skall lämnas in under provet. Dessa återlämnas efter provtidens slut – för samtliga.

Datorerna skall finnas med och skall vara laddade – man ska också ha med sig penna och sudd till provtillfället.

Förberedelser för Dugga inför NP

För att vi ska vara på säkra sidan att allt funkar som det ska i Dugga när NP ska skrivas i veckan så måste alla elever ha kollat att de kan logga in som de ska. Klass 19A, B och D har testat – klass 19C måste göra det samt alla som var borta när det testades i övriga klasser.

Simon har förberett ett prov i dugga med 1 fråga för att kolla så att eleverna kan logga in och komma in i ”safe exam browser” (som gör att de kan skriva prov och inte kommer åt internet samtidigt).

Provet ligger aktivt tills måndag klockan 16:00 – innan dess måste alla ha testat.

Det eleverna behöver göra är att:

 • Se till att datorn inte har några liggande uppdateringar ( detta syns via att man har en gul eller röd markering i statusfältet)

Eleven måste klicka på start menyn -> kugghjulet (Inställningar) -> uppdatering och säkerhet, sedan klicka på ”sök uppdatering”/”Installera nu”/”starta om”. Finns inget av dessa alternativ kan eleven gå vidare till nästa steg:

 • Eleven måste starta om datorn innan hen går vidare med att prova logga in på Dugga
 • Eleven loggar in på Dugga via Microsoft inloggning som finns på den högra spalten.

Safe Exam Browser lösenord:

 • Logga in: 3A6F
 • Logga ut: AZJU

Kontakta Simon om ni behöver hjälp med detta.

Deadline för prognoser och F-varningar fredag den 1/4

Den första april är det deadline för prognoser och F-varningar för alla årskurser. Se till att börja med dem redan nu så det inte blir för körigt precis i slutet. Vi kommer visserligen att avsätta konf.tiden onsdag den 30/3 för att mata in detta – men den tiden kanske inte räcker för alla.

Tänk på följande:

 • Ni ska göra F-varningar (inga ämnesvarningar ska göras)
 • F-varningar som inte gäller ska avslutas/avaktiveras, men inte raderas.
 • Om man markerar att en elev inte når målen i ett ämne – då ska en F-varning skrivas.

Erik ledig v15 och 16

Veckan innan påsklovet och hela påsklovet är Erik J ledig – Johan är TF-rektor under frånvaron. Erik kommer inte att nås varken på mail eller telefon under ledigheten – eftersom han befinner sig på MC utomlands….

Ordningsfrågor – matsalen och grupprum O-huset

Fortsatt delvis stökigt i matsalen – elever som är högljudda, elever som lämnar tallrikar på borden, elever som slänger onödigt mycket mat.

Alla vuxna som släpper in elever i grupprummen i O-huset har ansvar för att de sköter sig där. Nu har det kastats ner grejer (miniräknare, lexikon, tofflor, mm) från fönstren där. 

Tjänstefördelningar

Om allt går enligt planerna kommer de första preliminära tjänstefördeningarna för påsyn ut i era fack under vecka 12  eller 13. När de hamnar i facken kommer ni få ett mail. Då måsta alla gå in och kolla hur de ser ut, är nåt oklart, saknas nåt, omotiverade klassförändringar (missar), etc. Hittarni konstigheter – hör av er genast till Erik eller Johan.

Anders Broman samarbete med fältarna och fritidsgården

Från och med mån v13 kommer Anders B att vara några timmar på fritidsgården på måndag eftermiddag. Detta för att skapa relationer till Åk6-elever inför att de börjar på högstadiet. Det innebär att cafét inte är öppet mer än till ca 14:30 på måndagar.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

Inget just nu – info kommer…..

Envising:

 • Mobilitet till Frankrike – 21-25/3. 4 elever och 2 vuxna åker.
 • Mobilitet till Turkiet – 9-13/5 4 elever och 32 vuxna åker.

UHR erbjuder

22/3 kl 15.00-15.45 en snabbtitt på eTwinning med tema språklärare. Anmälan senast 18/3. Mer info och anmälan https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-spraklarare4/

24/3, kl 15.00-15.45 en snabbtitt på eTwinning med tema Nybörjare. Anmälan senast 22 mars, Mer info och anmälan https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-nyborjare4/

5/4, kl 16.00-16.40 en snabbtitt på eTwinning med tema Hitta samarbetspartners. Anmälan senast 1 april. Mer info och anmälan https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-hitta-samarbetspartner2/

eTwinning erbjuder:

17/3, kl 16.00-17.30 ett online-seminarium ”Fighting against discrimination; Standing up against discrimination”. Den internationella dagen motrasism uppmärksammas varje år den 21/3. Anne Frank-huset kommer att vara värd för två webbseminarier om berättelser som berör. Du kommer att lära dig nya strategier för att prata om diskriminering med elever, med hjälp av ungdomars berättelser. Mer info och anmälan på www.etwinning.net

Lärarförbundet erbjuder ALLA (inte bara medlemmar):

31/3, kl 18.30-20.00, en kostnadsfri föreläsning med Micael Bydén med titeln: ”Vikten av en sund värdegrund och tillitsfulla relationer”. Att utveckla lyhörda och tillitsfulla ledarskap, med stort fokus på värdegrund, mångfald, relationsbyggande och dialog. Mer info och anmälan på www.lararforbundet.se/inspirationskvallar


Ämneslag

 • Ni följer er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ er planerade agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Åk 9 gå igenom tider mm för NP i Svenska.
 • För alla för de som tycker det passar – en film från statsminsister Magdalena Andersson ang Sverige och kriget i Ukraina: https://youtu.be/MiwAANLv8l4

Veckans tips

Specialpedagog på gymnasiet

Intressant om chrecklistor och vikten av tydlig dagordning: https://specialpedagogpagymnasiet.blog/2019/01/27/stodstruktur-med-hjalp-av-checklista-och-tydliga-dagordning/ 


Detta händer under veckan (v.12)

 • Hela veckan
  • 21A ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Medarbetarsamtalen pågår – Erik och Johan är mkt bokade.
 • Tis – 09:00-12:30 Nationella prov Svenska Ansvar Ämneslärare Sv och Johan V.
 • Tis – 15:00-17:00 EHM 7-9B Ansvar EHT och A-lag7-9B
 • Ons – 15:30-17:00 SKUA Ansvar: Linda, Ingrid och Marie 
 • Tors – 09:00-12:30 Nationella prov Svenska Ansvar Ämneslärare Sv och Johan V.
 • Tors – 15:00-16:40 Studio NPF för 7-9B Ansvar CEHT samt A-lag 7-9B

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

  • Inge påminnelser just nu.

Sjökortet v11 14/3-18/3

Sjökortet1

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • MBL11 på tisdag – därefter info till alla 
 • Breaking Barriers – Tobias informerar
 • Kommande Envising-mobilitet till Turkiet
 • Nya elever i 19C
 • Kopieringskostnader
 • Världsläget / flyktingsituation
 • Frånvaro 
 • Övriga frågor – se föregående

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Nu är uppdatering på gång.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 

Aktuellt för veckan: Indikatorerna är under revidering efter er input från juni/aug-dagarna.


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.

Betyg på omprov (?)

Eleverna lyfter till elevrådet att de upplever att de fortfarande får betyg på enskilda examinationer samt att de på omprov endast kan få E i betyg. På något vis måste vi tänka på hur detta kommuniceras.

 • Sedan många år har vi sagt (även formulerat i vår riktlinje i skrift) att vi inte ska sätta betyg på enskilda examinationer – med enda undantag att examinationen endast berör ett enskilt kunskapskrav. Den typen av examination känns dock som både överflödig och slöseri med tid  – att ha en examination som täcker endast ett enskilt kunskapskrav….
 • Varifrån tolkningen kommer att man upplever att man endast kan får E på omprov så är det tankespåret direkt felaktigt. Vi är skyldiga att bedöma allt underlag vi har och får in från eleven – det innebär att oavsett om det är omprov eller ej – så ska vi ta med i bedömningen och betygssättningen alla de kunskaper/förmågor/kompetenser som eleven visar. När eleven får betyg i december/juni så är du de förvärvade kunskaperna av mindre värde bara för att vissa av dem är visade på ett omprov.  

Process kring omorganisation / besparingar

Den preliminära planen för hur processen ser ut enligt följande (kan vara så att vissa datum redan nu har förskjutits något). Blått är redan avklarat – lokalt fetstil eller centralt normal stil.

Tidsplan prel. datum 

 • 17/2 2022: Förvaltningsövergripande MBL 19 
 • 25/2 2022: Förvaltningsövergripande RKA 
 • 25/2 – 1/3 2022: RKA på enhetsnivå med grund i förvaltningsövergripande RKA, aggregera uppåt. Hölls 1/3.
 • 21/2 – 4/3 2022: Omställningsarbete 1 
  • Omställningsfonden informerar 4/3 till berörda befattningsgrupper för de som är intresserade. Mer info kommer. 
  • Frivillig förflyttning tas upp för diskussion för ev. intresserade.
 • Information rektorer medarbetare under v. 9  
 • MBL19 (för information) hölls 3/3, därefter gjordes utskick till alla medarbetare.
 • 3/3 2022: Förvaltningsövergripande MBL 11 
 • 4/3 2022 – 16/3 2022: MBL 11 Förhandling organisation på enhetsnivå  MBL11 hålls på Hedda 220315, info till alla via mail direkt efter.
 • 17/3 – 31/3 2022: Omställningsarbete 2  
  • Inventera kompetenser där övertalighet finns – detta är redan igång och kommer att rapporteras in centralt efter MBL11.  
  • Säkra anställningar så långt det är möjligt – omplacering, turordningslista som verktyg men inte nödvändigtvis i turordning 
 • 1/4 2022: Förvaltningsövergripande MBL 11 
 • Omplaceringsutredningar presenteras och vilka vi avser omplacera 
 • Omplaceringserbjudande lämnas ut 4/4 
 • Svar senast 7/4 
 • 12/4 2022: LAS 29 förhandling centralt med berörda fackförbund  
  • En sittning bokas in med berörda fackförbund där sittning delas upp i avsnitt  

Ordning i matsalen samt ev nya direktiv kring pedagogisk lunch

Veckorna innan sportlovet upplevdes matsalssituationen mycket mer rörig än vanligt. Det är viktigt att alla gör sitt för att det ska blir bättre. 

 • Se till att inte klustra ihop oss som vuxna när vi äter i matsalen. Max 3 vid varje bord.
 • Påtala – vi har alla ansvar för att miljön där inne – vi betalat ju endast 15 kr för vår lunch av den anledningen. När vi är där har vi ett uppdrag och ansvar att säga till när eleverna inte sköter sig.

Just nu ser kommunen över upplägget med pedagogisk lunch och ersättningen för den för att den inte ska bli förmånsbeskaddad. Mer info om detta kommer. Kan bli så arr den pedagogiska lunchen måste schemaläggas.

Återvinningsstationerna i korridorerna

Återvinning

När eleverna slutar åk 6 vet de mycket väl hur man sköter återvinning och källsortering  – det får de med sig från både Geresta och Brännan. Det är viktigt att alla sorterar och tar det på allvar. Just nu slängs det hur som helst i återvinningskärlen. Prata med eleverna om detta i mentorsgrupperna.

Datorer under Nationella proven

Alla ni som är involverade i nationella proven och hur de ska utföras på datorer måste prata ihop er och stämma av med Simon. Han måste veta förutsättningarna om något ska förberedas – framförhållning är helt avgörande om vi ska kunna känna oss trygga i att allt funkar när det ska skrivas vid provtillfället. 

Inför Wisingdagarna

I linje med datorer om nationella prov måste alla som förväntar sig att använda paddor eller datorer på något speciellt sätt informera och involvera Simon, Christer M och eventuellt Mttias i detta så att allt finns på plats när det sa användas och så att allt funkar.

Kostnad kopieringspapper – prisuppgång på 350% sedan i november

Kopieringspapper

Vi en av de verksamheter i kommunen som har bäst förutsättningar att minska andelen papperskopior. Trots detta är vår stora kopiator i kopieringsrummet alltid kommunens topp-3-placering vad gäller flest tagna kopior. 

Nu har kopieringspapperet gått upp med 350% (från 16 kr till 56 kr för 500 ark). Det är ännu ett incitament att hålla nere kopieringskostnaderna och vår påverkan på miljön. 

PRAO för 20A och 20B v11

Direkt efter sportlovet har 8A och 8B PRAO. Viktigt så ni inte glömmer bort det.


Erasmus och eTwinning

Aktuellt just nu

Breaking Barriers:

V.11 – 14-18/3 2022 Digitalt event Sverige, Härnösand, Hedda Wisingskolan. 

Envising:

 • Mobilitet till Frankrike – 21-25/3. 4 elever och 2 vuxna åker.
 • Mobilitet till Turkiet – 9-13/5 4 elever och 32 vuxna åker.

UHR erbjuder

22/3 kl 15.00-15.45 en snabbtitt på eTwinning med tema språklärare. Anmälan senast 18/3. Mer info och anmälan https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-spraklarare4/

24/3, kl 15.00-15.45 en snabbtitt på eTwinning med tema Nybörjare. Anmälan senast 22 mars, Mer info och anmälan https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-nyborjare4/

5/4, kl 16.00-16.40 en snabbtitt på eTwinning med tema Hitta samarbetspartners. Anmälan senast 1 april. Mer info och anmälan https://www.utbyten.se/evenemang/webbinarium-en-snabbtitt-pa-etwinning-med-tema-hitta-samarbetspartner2/

eTwinning erbjuder:

17/3, kl 16.00-17.30 ett online-seminarium ”Fighting against discrimination; Standing up against discrimination”. Den internationella dagen motrasism uppmärksammas varje år den 21/3. Anne Frank-huset kommer att vara värd för två webbseminarier om berättelser som berör. Du kommer att lära dig nya strategier för att prata om diskriminering med elever, med hjälp av ungdomars berättelser. Mer info och anmälan på www.etwinning.net

Lärarförbundet erbjuder ALLA (inte bara medlemmar):

31/3, kl 18.30-20.00, en kostnadsfri föreläsning med Micael Bydén med titeln: ”Vikten av en sund värdegrund och tillitsfulla relationer”. Att utveckla lyhörda och tillitsfulla ledarskap, med stort fokus på värdegrund, mångfald, relationsbyggande och dialog. Mer info och anmälan på www.lararforbundet.se/inspirationskvallar


Ämneslag

 • Ni följer er egen agenda.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Följ er planerade agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden


Veckans tips

Pedagog västerbotten

Viktigt att ha med sig i undervisningen – ”Du kan bara minnas det du har tänkt” – vi måste ställa oss frågan hur vi får eleverna att tänka! Läs mer här från ”Pedagog Västerbotten”: https://pedagogvasterbotten.se/2017/09/29/sa-triggar-du-igang-hjarnan-for-ett-battre-larande/


Detta händer under veckan (v.11)

 • Hela veckan
  • Breakning Barriers event hela veckan.
  • PRAO för 20A och 20B hela veckan.
  • 20D ansvarar för återvinningsstationerna.
  • Medarbetarsamtalen pågår – Erik och Johan är mkt bokade.
 • Mån – 15:00-16:40 SPSMs språkstörningskurs (sista kurstillfället) Ansvar Jennie L och Carina B-B
 • Tis – 12:00-13:00 MBL11 Ansvar Skolledningen inkl resp fackombud och skyddsombud.
 • Tis – 15:00-17:00 EHM 7-9B Ansvar EHT och A-lag7-9B
 • Ons – 15:45-17:00 APT samt EHT-temaplanering Ansvar: Skollening samt EHT

Aktuella enkäter att göra

 • Inga enkäter just nu.

Viktiga påminnelser

  • Inge påminnelser just nu.