Sjökortet v7 – 12/2 – 16/2

Sjökortet1

Allmän information 

Tider och rum/salar för utvecklingssamtalen

Efter att fått flera frågor och kloka förslag kring tiderna för utvecklingssamtalen så öppnar vi för att ni gärna får boka samtal när som helst under de dagar vi planerat in samtalen. Det skapar bättre möjlighet till flexibilitet för er, sprider extrabehovet av rum/salar under en längre tid samt kanske minskar stressen för er.

Viktigt dock att ni meddelar Agneta eller själva gör upp med resurspersonal när ni behöver ersättare ni undervisningen.

Inför utvecklingssamtal – betyg bedömning av examinationer

Inför utvecklingssamtalen är det mycket viktigt att alla utgår från samma riktlinjer vad gäller terminsbetyg, bedömning och feedback etc. Därför är det extra viktigt att vi gör lika vad gäller några punkter. Två av dessa punkter är:

 • Terminsbetyg. Vi skriver följande i våra ”Riktlinjer för betygssättning” om termiknsbetyg:
  • Terminsbetyg bygger på en bedömning av de kunskaper som eleven inhämtat i förhållande till de områden undervisningen berört till och med den aktuella terminen – alltså inte endast den senaste terminen. 
  • Detta ligger helt i linje med Skolverkets förklarande film om terminsbetyg och det innebär att det i praktiken ska till mycket speciella skäl till att en elev får ett avsevärt lägre betyg (2 betygssteg eller mer) från en termin till en annan, i synnerhet om eleven endast gjort mindre missar på examinationer eller liknande.
 • Poäng på prov/examinationer. Vi skriver följande i våra ”Riktlinjer för betygssättning” om omdömen och poäng på examinationer
  • Omdömen på examinationer/kunskapsprövningar ska alltid vara baserade på och kommunicerade utifrån de nationella kunskapskraven och inte utifrån andel poäng eller liknande. Eleven ska genom de omdömen de får tydligt veta vilka färdigheter/förmågor som behöver utvecklas eller vilka kvalitéer som behöver förbättras inför nästa kunskapsprövning eller betygssättning i ämnet. 
  • Detta innebär att man inte har poängräkning på examinationer – och att man i synnerhet inte får ett lägre betyg än föregående termin för att man fått si eller så många poäng på den sista examinationen.

Inför utvecklingssamtalen – material

Här är materialet inför utvecklingssamtalen. Här nedan kan ni öppna dem för utskrift:

Inför utvecklingssamtalen – skolverkets allmänna råd mm.

Det är viktigt att utvecklingssamtalet blir ett trepartssamtal där lärare, elev och vårdnadshavare deltar aktivt. Det är därför mkt viktigt att ni ger eleverna tid att prata med er alla om hur de ligger till i respektive ämne.

Det 10 timmar som är avsatta för samtalen bör innebära god tid för alla mentorer att sitta  minst en halvtimme med respektive elev och föräldrar och ändå hinna bensträckare och rast.

Läs mer om utvecklingssamtalet i skolverkets allmänna råd (sid 10-16)  – Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen 

Ordning i biblioteket och grupprummet längst bort i N-korridoren

Böcker1

Det har varit en hel del förstörelse och stök i biblioteket och i grupprummet längst bort i N-korridoren. Allt ifrån intryckta friskluftsgaller, bucklor i Whiteboarden och till förstörda böcker och möbler. Det är inte OK! Om man öppnar för elever till dessa rum så ansvarar man för att de sköter sig, att salen låses då lektionen är slut och man ser till att salen lämnas i samma ordning som man vill ha den när man kommer dit nästa gång.

Låset kommer att bytas ut i biblioteket så att man får hämta nyckel hos Agneta när man ska dit. Det innebär att man måste planera när och hur man ska använda biblioteket som lokal.

Matsalspraktiken för åk 8 är obligatorisk

matsal

Det är viktigt att alla elever i åk 8 förstår att matsalspraktiken är obligatorisk för alla. Nästa år kommer även fler årskurser att ha matsalspraktik.

Medarbetarsamtal

Inom kort kommer Johan och Erik att börja kalla till medarbetarsamtal. Vi gör nu en översyn av hur fördelningen ser ut – vem som har personalansvar för vem. Vi återkommer när den översynen är klar.

Påminnelse – att göra på mentorstid inför utvecklingssamtalen

Om ni inte hann låta eleverna ladda upp underlaget inför utvecklingssamtalet i inlämningsmappen förra veckan – se till att de gör det snarast. Se instruktionsfilmen från förra Sjökortet här: Instruktionsfilm för hur en undermapp i elevens namn skapas i inlämningsmappen samt hur de laddar upp självskattningsunderlaget.


Att fira

Att vi får skicka 3 elever till Pythagoras Quest på Sandö!!  🙂 Vi håller tummarna!

http://www.pythagorasquest.se/ 

 


A-lag 

A-lagstid tisdag: Tid till egen planering / fritt samarbete

Ämneslag

För att ge vikarierande resurser och externa vikarier en chans att göra ett bra jobb och ge er och eleverna så lite avbrott som möjligt om någon är borta så måste vi ha vikariepärmar/vikariematerial. Därför ska ni på ämnesmötestid ta fram material för respektive ämne för vikariesituationer då det inte finns något inplanerat. Materialet ska finnas tillgängligt digitalt för att läggas upp på Sharepoint/heddaundervisning.com samt kunna skrivas ut till en vikariepärm. Följande ska finnas för varje ämne:

 • Ämne
 • Ämnesområde / moment
 • Årskurs materialet passar till (kan spänna över flera årskurser)
 • Beräknad tidsåtgång
 • Beskrivning av uppgiften – Hur, Vad, När, Varför, etc.
 • Syfte med uppgiften

Tänk på att materialet måste kunna tillgängliggöras även digitalt – Word, PDF, Film, Länk till externt material/hemsida/youtube, Länk till annan plats i Sharepoint, etc.

Vikariepärmen ska finnas på Exp. Agneta förbereder pärm för detta.

Det digitala materialet läggs upp här i mapp för resp. ämne:  https://harnosand.sharepoint.com/:f:/s/hedda/Enf7aNUlaLdCrQrJmCk-IJoBqBlrGMXaMTM9JP-FONo8gQ?e=sfKwUC 

Om man är osäker på hur man gör finns instruktionsfilmer här:  https://heddawisingskolan.com/instruktioner-och-lathundar/ 

Ansvar: alla ämneslärare


PUG-info

PUG-möten ska planeras in inom kort för VT2018.


Veckans tips 

Mycket bra webbsida/tjäsnt för att skapa begreppsordlistor på andra språk för nyanlända elever – se instruktionsfilm:

 


Detta händer under veckan (v.7)

 • Mån – Mentorstid – mentorer åk 8 – påminna om att Matsalspraktiken är obligatorisk. Man får ogiltig frånvaro om man inte är där. Ansvar att informera mentorer åk 8.
 • Tis – 10:30-11:30 – Halva 8D till ungdomsmottagningen (Den bokade tiden för andra halvan av klassen på torsdagen måste flyttas eftersom det är friluftsdag) Ansvar undervisande lärare vid tidpunkten
 • Ons – Konf.tid 15:40 – 17:00 – A-lagstid Värdeskaparna kör Workshop med oss alla om hur man gör en GAP-analys  Ansvar Skolledningen
 • Tors – Vinterfriluftsdag – se info från Patrick/Magnus/Kenneth Ansvar alla involverade i vinterfriluftsdagen
 • Tors – Elever åk 6 från Geresta och Brännan kommer på besök på skolan. De äter även lunch på Hedda. Ansvar Johan V, Brittis H-J och Erik F

Planering framåt

 • V.6-8 – Planera in tid, ämne för ämne, för enskilda samtal med varje elev inför utv.samtalen. Detta SKA alla ämneslärare göra!! Ansvar alla ämneslärare
 • V.8-9 – Utvecklingssamtal – se Sjökortet v.5  och i det gemensamma kalendariet Ansvar alla mentorer
 • V.9 – PRAO för åk 8 klass A och B Ansvar Malin L

Viktigt att komma ihåg

Viktigt att vi alla följer samma upplägg kring medarbetarsamtalen.

Vår formulering i värdegrunden:

Gemensamt arbete

Vi varierar arbetsformer så att alla kan delta aktivt genom att dela erfarenheter, bidra och stötta med idéer.
Vi har en helhetssyn i alla beslut och diskussioner. Våra förslag är fördelaktiga för hela skolan.
Vi fokuserar på gemensamma mål och följer fattade beslut. Ett bra samarbete bygger på att vi håller det vi lovar. Det skapar trygghet, tydlighet, stabilitet och delaktighet.
Oss kan man lita på.

Beteenden
• Bejaka idéer
• Gör fördelaktiga val
• Var lojal

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s