Sjökortet v13 – 25/3-29/3

Sjökortet1

Allmän information 

Måndagsmötet 08:10-08:45

Agenda

 • Drogvaneundersökning åk 9
 • F-varningar
 • Övriga frågor

F-varningar

Som ni vet är det deadline för F-varningar fredag v.13. EN sak som jag påmint om massor med gånger är att det är viktigt att tänka på vilka som ska ha en F-varning och vad varningen har för syfte. Så här har vi skrivit om när F-varningar ska delas ut:

Om en lärare ser ett mönster utifrån en elevs generella prestation och befarar att eleven riskerar att få F i betyg ska eleven få information om detta så tidigt under terminen att det finns rimliga möjligheter (med eller utan extra stöd) för eleven att förbättra sina prestationer så att hen får E i betyg, eller högre. Eftersom detta gäller när en lärare ser ett mönster utifrån en elevs generella prestation ska en F-varning inte skickas ut med utgångspunkt från enstaka prov/examinationer – läraren ska göra en helhetsbedömning. Om enstaka examinationer i slutet av terminen är avgörande för en elevs betyg (F eller E) ska eleven emellertid informeras om detta innan examinationen.

Med andra ord – en elev som av en eller annan anledning har missat en enstaka examination kan definitivt inte antas (prognos) få ett F i betyg om eleven vid senaste betygssättningen ligger på C, B eller A, och i mkt sällsynta fall inte ens om eleven har ett D. Det är mkt sällsynt att en elev få ett betyg som ligger två betygssteg under det föregående betyget. Eleven måste bli informerad om vad som har missats och om något behöver kompletteras – men en F-varning ska inte utdelas pga en enstaka examination i dessa fall.

Riktlinjerna för F-varningar hittar ni här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2018/03/rutin-fc3b6r-f-varning.pdf 

Påminnelse: Examinationskalendern

Viktigt att alla lägger in alla examinationer i Schoolity (som uppgift). Ta hjälp av någon Schoolitypilot om du inte minns hur man gör.

Om eleverna få för många examinationer kan man kolla vem som haft mest framförhållning i planerandet. Den som lagt in sin (en tredje för veckan) examination sist får i värsta fall prioritera om. Är en examination inte inlagd alls får man vara beredd på att flytta den även om den är kommunicerad till eleverna på annat sätt.

Friluftsdag och besök av åk 6

Fredagen den 24/5 kommer alla elever att ha friluftsdag. Åk 8 tas om hand av Barn- och fritidsprogrammet. Åk 7 och 9 har ”vanlig ” friluftsdag. Mer info om detta kommer från Patrick, Dennis och Magnus.

Samma dag kommer eleverna från åk 6 hit på besök för att träffa sina blivande mentorer och nya klasser. Mer info om detta kommer.

Uppsamlingsheat nationella prov 24/5 (friluftsdagen / åk6 besök)

Vi har inge skyldighet att låta eleverna göra nationella provet om de missat det, men vi kan erbjuda det till de som vill ge det den 24/5 för de elever ni prioriterar. Då kan man tänka sig att en elev kan göra främst ett prov, alt två kortare delar. (möjligen ett långt skrivpass och ett kort delprov på e.m. Ni ämneslärare avgör vilka som ska erbjudas detta och ni mentorer hjälper eleverna att göra en prioritering om det är flera prov som missats.

Tjänstefördelningen inför lå 19/20 och ny timplan

I stort är tjänstefördelningen inför nästa år är i stort sett klar – till 90-95%. Det som saknas nu är information som i stort sett är på individnivå/ämnesnivå. Alla som berörs av de funderingar som finns kommer att kontaktas de närmaste veckorna. När det är klart så läggs tjänsterna in i nästa års schema/tjänstefödelning i Schoolity. Mer info om detta kommer.

Jag har ytterligare försökt optimera A-lagen, vilket har varit möjligt av att nya förutsättningar skapats med bla en ny timplan samt att nya klasser ska skapas i åk 7. Förändringarna är följande:

 • Idrott och hälsa ökar med 50 min/vecka
 • Matematik ökar med 45 min/vecka
 • Elevens val försvinner helt från högstadiet

Som det ser ut klarar vi ut dessa förändringar med främst behöriga lärare utan nyrekrytering.

Drogvaneundersökning för åk 9

Under v.12 – 14 förväntas eleverna i åk 9 göra den årliga drogvaneundersökningen. Den ska göras i pappersformat och kommer att läggas i facken – mentorer åk 9.

På måndag morgon fördelas enkäterna – som mentorer kan ni välja att göra dem på mentorstiden samma dag eller måndag v.14 (eller under lektionstid).

Planering inför nationella prov i Kemi under v.13

Under v.13 är det nationella prov Lab i Kemi. Se detaljschema i mailet till detta Sjökort. Viktigt att alla kollar detta eftersom de flesta av er kan beröras av salsbyten eller vaktande.

Uppföljning av närvaro

I resp. mentorsgrupp/klass ska närvaro/frånvaron följas upp under veckan och info ut till vårdnadshavare.


A-lag

 • På måndagens MBL19 presenteras ett förslag till uppdragsbeskrivning för A-lagsledare. Det kommer att skickas ut efter MBLet för påsyn av alla – därefter ska det MBL11as. Viktigt att alla tipttar på förslaget och att respektive A-lag kommer in med lite återkoppling på förslaget.

Att göra på mentorstid

 • Åk 9 – Drogvaneundersökning denna eller nästa vecka.

Veckans tips 

Så här mitt i läsåret kan det vara bra att fräscha upp det vi kommit överens om gällande betygssättning och bedömning – vår utgångspunkt är: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/riktlinjer-fc3b6r-betygssc3a4ttning-hedda-wisingskolan1.pdf 

Betygssättning


Detta händer under veckan (v.13)

 • Mån – 13:30-14:30 MBL19 se kallelse (Eriks rum) Ansvar skolledningen
 • Mån 14:30-15:30 MBL11 tillsammans med Wendela (här på Hedda rum N118) se kallelse Ansvar solledningen
 • Tis – ons – Nationella prov i Kemi – Laborationsprov. Se schema vilka som berörs i bifogad fil till detta Sjökort. Ansvar Anna B och Inga-Lill
 • Ons – 15:40-17:00 Konf.tiden: Kort info först – sedan diskussion i grupper resultat Resursuppdraget – hur tolkar vi detta och hur ska vi utveckla framåt.  Ansvar Skolledningen

Planering framåt

 • Se Hedda Wisingskolans gemensamma kalender

Viktigt att komma ihåg

Det är inte alltid lätt att vara lärare – men det är väl tjusningen med yrket 🙂 Vi har ett ansvar som inte är elevens ansvar.

Lärares ansvar

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s