Sjökortet v2 9/1-13/1 (2023)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Program för mån/tis
 • Kalla elevskyddsombud till RKA den 18/1
 • MBL
 • Svinn pennor, sudd och papper…
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Önskemål inför nästa läsår

Vi kommer snart att vilja ha in era önskemål inför nästa läsår. Vi är extra tidigare i år av olika skäl – det gäller både inför överlämning inför åk 7 samt ”heltidsprojektet” som ska starta för skolan inom kort. Klicka här för att fylla i dina önskemål*: https://forms.office.com/e/n4Kr8nc4jN 

Deadline för att fylla i önskemålen inför nästa läsår är: söndag 5/2. 

Planering konferensdagar 

Fika finns båda dagarna för och eftermiddag – ca 09:45-10:15 och ca 14:00-14:30.

 • Måndag 9/1
  • Planering:
   • 08:00-08:15 Gemensam samling i ljushallen
   • 08:15-12:00 Egen planeringstid för alla som inte är bokade på annat.
   • 08:15-10:00 EHT-temaplanering för alla involverade i temagruppen – viktigt att alla är på plats. I sal O112.
   • 10:00-12:00 EHT har möte för jobb med elevhälsoportalen (inkl fika) i sal O107
   • 12:00-13:00 Lunch på egen hand
   • 13:00-16:00 Förberedelse Wisingdagar i respektive A-lag. 
 • Tisdag 10/1
  • Jonas Nilsson föreläser och håller Workshop om ledarskap i klassrummet för all pedagogisk personal – heldag
  • 08.30-09.45 Föreläsning del 1 – i Gradängsalen
   09.45-10.15 Fika i ljushallen
   10.15-11.45 Föreläsning del 2 – i Gradängsalen
   11.45-12.00 Introduktion av workshop
   12.00-12.45 Lunch
   12.45-14.00 Workshop med 4 olika diskussionsfrågor – i Ljushallen / angränsande klassrum.
   14.00-14.20 Jonas sammanfattar workshop
   14.20-14.30 Introduktion av skarp planering
   14.30-15.30 Fika samt skarp planering – i Ljushallen / angränsande klassrum.
   15.30-16.00 Återsamling/ avslutning

  • Läs mer om Jonas Nilsson och ledarskap i klassrummet här: https://jonas-nilsson.se/forelasningar/#ledarskap-klassrummet  

MBL – RKA

På torsdag den 12/1 kl 11:00-12:00 har vi MBL19. Kallelse till berörda har gått ut – agenda finns i kalendariet och i Sharepoint.

På onsdag den 18/1 kl 10:00-11:30 har vi RKA tillsammans med de nya elevskyddsombuden. Kallelse till de vuxna skyddsombuden har gått ut – men elevskyddsombuden bör informeras.

Nytt och påminnelse om städning

Vi har uppdaterade städrutiner för VT2023 dessa har förtydligats ytterligare för samhall men innebär även vissa saker för oss på skolan som handlar om att skapa förutsättningar för städandet: 

 • För att det ska bli bättre städat på arbetsrummen – alla måste plocka ihop och organisera så golven kan städas – allas ansvar.
 • För att det ska bli bättre städat i ämnesinstitutionerna  – främst uppe vid kopiatorn – så måste det städas undan material som ligger på golven och blockerar städandet. 
 • Det kommer att lägga in Schoolity när klassrum städas för att det ska bli tydligare för alla – så att man kan ställa upp stolar i klassrummen.
 • Om det ligger kablar och liknande på golven i arbetsrum – då blir det ej städat. Kontakta Simon så har han tejp och kardborreband så att de kan hängas upp.
 • Skrivbord fulla med papper blir ej städade.
 • Fönsterbrädor fulla med saker blir ej städade (Städet kommer inte flytta blommor, papper, datorer etc i fönstren)

Erasmus och eTwinning

Aktuell kompetensutveckling just nu

Ackrediteringen år 2 – har nu ett namn: Frien

Preliminär mindre förändring i mobilitetsplatser. Tre av jobbskuggningarna på Irland ser ut att bli tre kursplatser istället. Det gör att det just nu finns 4 (en sedan tidigare) öppna möjligheter för jobbskuggning från nu fram till november 2023.

Future train – framtidståget (ackrediteringen år 1)

 • Vi fick ändra om i schemat för Linda Bäckmans och Marie Borglund att presentera den SKUA-relaterade kursen de var på till Island under vecka 34. Ny tid kommer.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (Uppsala Universitet) erbjuder:

1 februari, kl 15.00-17.00 (zoom): Talängslan – en utmaning i språkklassrummet. Att involvera alla elever i muntlig interaktion och att undervisa grupper med heterogen språkfärdighet är två av språklärarens främsta utmaningar. Utifrån forskning om talängslan kommer vi att prata om möjliga tillvägagångssätt för att skapa trygga arbetsformer, främja självförtroende och öka taltid för alla elever. Anmälan senast 29/1 (Begränsat antal platser – först till kvarn). Anmälan: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/77311

 SPSM erbjuder:

16 januari – 26 februari en kostnadsfri nätbaserad kurs om Språkstörning – baskurs grundskola . Kursen handlar om vad språkstörning innebär och vilka konsekvenser funktionsnedsättningen får för elevers lärande. Den innehåller konkreta förslag på vad du behöver tänka på i samband med undervisning och bedömning. Kursen syftar också till att ge ökad förståelse om hur en språkstörning kan få konsekvenser för socialt samspel och kommunikation. Mer info och anmälan (begränsat antal platser): https://www.spsm.se/kurser–aktiviteter/sok-kurser-och-aktiviteter/importerade/sprakstorning—baskurs-grundskola9/

UHR erbjuder:

2 februari, kl 15-17: Webbinarium och nätverksträff för tysklärare. Ett unikt tillfälle för tysklärare att nätverka med andra tysklärare i Norden och lära sig mer om hur internationellt samarbete kan berika undervisningen. Mer info och anmälan senast 30/1: https://bit.ly/3BTQIOK

På youtube: I november genomfördes UHR:s nationella eTwinning-konferens som belyste hur lärmiljöer i skolor kan bli vackra, hållbara och inkluderande för alla elever. Nu finns möjlighet att se den på youtube i efterhand:

Nationella eTwinning-konferensen 2022 – klicka här

Övrigt om eTwinning:

eTwinning finns nu på en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login: https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm. Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm. Så nu är det bara att starta nya eTwinningprojekt!

Nya möjligheter med eTwinning:

# Om du har idéer om att starta ett eTwinning-projekt kan man söka medel för ett förberedande besök på den skola man ska samarbeta med. Mer info, se https://www.utbyten.se/program/erasmus-etwinning-forberedande-besok/

# Det finns också möjlighet att delta i ett eTwinning-seminarium för högstadielärare i Bergen, Norge, 22-24/3 2023. Mer info och anmälan senast 15/2, se : https://www.utbyten.se/evenemang/etwinningseminarium-i-bergen-for-hogstadielarare/?utm_campaign=utbyten-2022-12-20&utm_medium=email&utm_source=apsis


Ämneslag

 • Gemensam ämnesplanering.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Ingen måndagstid.

Veckans tips

Skolverket

Skolverkets stöd för ledarskap i klassrummet: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/stod-for-ledarskap-i-undervisningen


Detta händer under veckan (v.2)

 • Hela veckan
  • Klass 21B tömmer återvinningstationerna.
 • Mån – Tis – Se program /planering ovan
 • Ons – 15:45-17:00 – Konferenstid – kort gemensam samling därefter planering Wisingdagar Ansvar alla a-lag
 • Tors – 11:00-12:00 – MBL Ansvar Skolledningen och alla fackliga ombud.

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

 • Inga påminnelser just nu.
 •