Sjökortet v3 16/1-20/1 (2023)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Program för Wisingdagar – frågetecken
 • Registrering i systemet (Personec P) om man är frånvarande
 • Märks någon skillnad i städningen?
 • Besök för A-lag 20 på Brännaskolan den 25/1
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är nu från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Önskemål inför nästa läsår och att a-lagsledarskap inför nästa läsår

Senast 5/2 ska ni göra era önskningar inför nästa läsår. Se längst ner här i Sjökortet för länk till önskeformulär. I detta kan man även fundera över om man är intresserad av att vara A-lagsledare eftersom de nuvarande 2-åriga A-lagsledaruppdragen upphör till hösten för Henrik, Victoria och Anna B. En separat förfrågan om detta kommer att komma under jan/feb. 

Registrera frånvaro i Personec P

I dagsläget fungerar registreringen av frånvaro mycket ojämnt. Så har det nog gjort under en längre tid – men med det nya uppföljningssystemet som införts så har det blivit väldigt tydligt. Problemet är att de som inte är lika samvetsgranna / ordningsamma som övriga vinner på det. Den stora majoriteten är samvetsgranna / ordningsamma. Vilket inte är en bra lösning – man ska inte vinna på att man missar eller slarvar – tvärt om. Därför uppstår ett mycket onödigt dubbeljobb för Hanna som måste dubbelkolla allt och i många fall jaga detaljer och besked från de som missar.

Inför nästa lönekörning (7/2) och framåt kommer vi att lägga in tjänstledighet utan lön för de som vi inte vet var de varit eller varför de varit borta.

För att skapa så bra förutsättningar för att misstag inte ska ske och för att alla ska veta exakt vad de ska göra så kommer Hanna att ha en repetitionsgenomgång med alla onsdag den 1/2 på konferenstiden. Mn kan självklart prata med Hanna vilken dag som helst

För att vara på banan innan kan man självfallet prata med Hanna om frågetecken uppstår. Men om man följer nedanstående checklista så så vet ni i alla fall vad som måste registreras / meddelas:

Checklista för registrering / meddelande av egen frånvaro

 • Om man är sjuk heldag SMSar man Hanna senast samma dag kl 07:30 på 070-3014951
 • Om man går hem under dagen för att man blir sjuk / måste VABBA under arbetsdagen så meddelar man Hanna på samma sätt via SMS (så att det sparas i text) samt ser till att Hanna, Erik J eller Johan V vet att man går hem och från vilken tid det gäller.
 • Man meddelar följande i SMSet:
  • Datum för den tid, dag eller de dagar man vet att man kommer att vara borta från jobbet. Om man är borta mer än en vecka så måste man ha sjukintyg.
  • Om man inte vet om det blir mer än en dag – så måste man meddela samma info till Hanna varje dag senast 07:30.
 • Man meddelar om man är sjuk själv eller VABar
  • Om man VABar så måste man meddela vilket barn man VABar för
 • När man är tillbaka på jobbet registrerar man motsvarande i Personec P

Om något ändå missats så att Hanna lägger in tjänstledighet utan lön så vänder man sig till Erik så kan han ändra om det blivit fel. Gör man det innan den 7:e innevarande månad så påverkas inte nästa lön. Om man går hem under arbetsdagen så innebär det sjukskrivning del av dag.

Tips om rekrytering av lärare  – Ma/No

Vi har haft ute annons i snart 7 veckor och det är mycket få som söker. Inga aktuella behöriga lärare. Alla tips och headhuntingar ni kan komma med uppskattas stort – sprid och meddela Erik eller Johan om eventuella kandidater!! Se annons här: https://harnosand.attract.reachmee.com/jobs/2676-3-larare-i-ma-och-no-tk-pa-hedda-wisingskolan

Påminnelse om vårt ansvar när det gäller städning

Avtalet med Samhall är förlängt fram till sommaren inför ny större upphandling. Verksamheten på respektive objekt ansvarar för:

 • Att sladdar och kablar är upphängda i arbetsrummen. (Meddela Simon om ni vill ha hjälp med detta).
 • Att ta bort blyerts, färg, lim från skolbänkar, arbetsbänkar och bord. (Vill man ha en sån ”Magic erasor” som Jonas Nilsson pratade om så ska det beställas inom kort)
 • Att ställa upp stolar på bänkar/bord i klassrum. 
 • Att ta bort arbetsmaterial/restprodukter etc. i salar för praktiskt lärande
 • Att ta bort knappnålar, tyg, tråd, spån, trä, skruv, spik och annat överblivet arbetsmaterial från golv och bänkar i slöjdsalar.

Kommande förberedelsesamarbete inför nya 7:or

Vi har tillsammans med Brännan och Geresta börjat strukturera upp ett mer genomgripande samarbete inför skapandet av nya klasser och övergången mellan åk 6 och 7.

Vi tänker oss återkommande samarbete och presentationer av respektive skolas pedagogiska arbete – åk 6 gentemot oss i åk 7 och vi i åk 7 gentemot åk 6. Allt för att vi ska vidga förståelsen för respektive årskurs arbtessätt – vad vi kan vänta oss när de nya 7orna kommer och vad de nya 7orna kan förvänta sig inför att komma till os. Men också för att vi som pedagoger bättre ska förstå hur vi jobbar på respektive nivåer för att vi ska kunna göra övergångarna smidiga för alla.

Första steget i detta är att vi a-lag 20 / åk 9 och mentorer och undervisande lärare i åk 6 besöker Brännaskolan onsdag den 25/1. Mer detaljinfo om detta kommer.  


Erasmus och eTwinning

Aktuell kompetensutveckling just nu

Ackrediteringen år 2 – har nu ett namn: Frien

Preliminär mindre förändring i mobilitetsplatser. Tre av jobbskuggningarna på Irland ser ut att bli tre kursplatser istället. Det gör att det just nu finns 4 (en sedan tidigare) öppna möjligheter för jobbskuggning från nu fram till november 2023.

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (Uppsala Universitet) erbjuder:

1 februari, kl 15.00-17.00 (zoom): Talängslan – en utmaning i språkklassrummet. Att involvera alla elever i muntlig interaktion och att undervisa grupper med heterogen språkfärdighet är två av språklärarens främsta utmaningar. Utifrån forskning om talängslan kommer vi att prata om möjliga tillvägagångssätt för att skapa trygga arbetsformer, främja självförtroende och öka taltid för alla elever. Anmälan senast 29/1 (Begränsat antal platser – först till kvarn). Anmälan: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/77311

UHR erbjuder:

2 februari, kl 15-17: Webbinarium och nätverksträff för tysklärare. Ett unikt tillfälle för tysklärare att nätverka med andra tysklärare i Norden och lära sig mer om hur internationellt samarbete kan berika undervisningen. Mer info och anmälan senast 30/1: https://bit.ly/3BTQIOK

Övrigt om eTwinning:

eTwinning finns nu på en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login: https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm. Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm. Så nu är det bara att starta nya eTwinningprojekt!

Nya möjligheter med eTwinning:

# Om du har idéer om att starta ett eTwinning-projekt kan man söka medel för ett förberedande besök på den skola man ska samarbeta med. Mer info, se https://www.utbyten.se/program/erasmus-etwinning-forberedande-besok/

# Det finns också möjlighet att delta i ett eTwinning-seminarium för högstadielärare i Bergen, Norge, 22-24/3 2023. Mer info och anmälan senast 15/2, se : https://www.utbyten.se/evenemang/etwinningseminarium-i-bergen-for-hogstadielarare/?utm_campaign=utbyten-2022-12-20&utm_medium=email&utm_source=apsis


Ämneslag

 • Gemensam ämnesplanering.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Att ta med alla klasser – sabotage på toaletter. Under terminens första 3 dagar har 5 toaletter blivit igensatta med pappershanddukar. Påminn eleverna om att inga pappershanddukar får hamna i toaletterna. Det kan bli mycket dyrt om en tilltäppt toalett eller handfat skapar en vattenskada. 
 • Om måndagstiden genomförs så ska klassråd hållas inför elevråd på fredag.

Veckans tips

Svedala förstelärarblogg

Ytterligare bra och konkreta tips på fungerande ledarskap mi klassrummet som förutsättning för lärande: https://1larare.svedala.se/ledarskap-en-forutsattning-for-att-lyckas-som-larare/


Detta händer under veckan (v.3)

 • Hela veckan
  • Klass 21B tömmer återvinningstationerna.
 • Mån – OnsWisingdagar se program / planering för resp klass i resp årskurs i Schoolity.
 • Ons – 10:00-11:30 – RKA Ansvar Skyddsombud-medarbetare och Elevskyddsombud, samt skolledning
 • Ons – 15:45-17:00 – Konferes – utvärdering av Wisingdagarna samt uppföljning av Jonas Nilssons tips/arbetssätt Ansvar skolledning och resp A-lag.
 • Fre – 11:00-12:00 – Elevråd Ansvar Elevrådet

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

 • Fredag 27/1 är det Skyddsrond – för skyddsombud, elevskyddsombud samt skolledning och vaktmästare.
 •