Sjökortet v5 30/1-3/2 (2023)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Besök från Nantes (aktiviteter och salsändringar)
 • Priser i cafét för tävlingar.
 • Planering av teambuildande aktiviteter i åk 7.
 • Planering i Schoolity – mkt kort framförhållning plats för vecka 5 och framåt
 • Vuxna till Kroatien
 • Hur pratar vi vuxna om andra elever som kommer till skolan.
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Inför medarbetarsamtal

Inför medarbetarsamtalet i år kommer vi helt och hållet utgå ifrån skolans och kommunens mål. Du hittar mål och indikatorer som helhet ovan. Vi fokuserar på målen utifrån det gemensamma underlaget för medarbetarsamtalet och de rubriker som är rödmarkerade där – se underlaget här: Underlag för utvecklingssamtal anpassning efter mål 

Erik och Johan kommer att utgå från målen nedan – men om det finns annat du vill ta upp kring din arbetssituation, arbetsmiljö, egen utveckling eller liknande så är du välkommen att göra det med utgångspunkt från samtalsunderlaget.

Här nedan är målen i korthet utan indikatorer. I blått ges exempel på vad som kan vara intressant att ta upp – från din eller skolledningens sida.

Nämndens indikatorer:

 • I kommunens förskolor och skolor är utforskande, nyfikenhet och lust att lära en grund för utbildningen.
  • Variation av undervisningen, SKUA-arbete, elevinflytande etc.
 • I kommunens förskolor och skolor finns en social gemenskap som ger trygghet och tillit till den egna förmågan, vilja och livslång lust att lära.
  • Relationsskapande, kommunikation och dialog med elever, 

Hedda Wisingskolans lokala mål (reviderade ht22)

 • Högre grad av integration och inkludering för ökad lust och motivation hos alla elever.
  • Planering i Schoolity, lektionsdesign, differentierad undervisning, UDL (Universal Design for Learning), anpassningar, medvetenhet om elevers behov, gemensam struktur, etc.
 • Höja kvalitén på språkundervisningen och förbättra språk- och kunskapsutvecklingen hos eleverna.
  • Arbete med SKUA-verktyg, språk i alla ämnen, gemensamma mallar, etc.
 • Att digital teknik tillför kvalitet i lärandet och undervisningen.
  • Delning av dokument istället för att skicka/ladda upp, digital återkoppling, användning av Dugga, etc.
 • Färre individuella anpassningar och istället utveckla metoder som når alla elever.
  • Beskriva hur man förändrat undervisningen/planeringen utifrån detta.
 • Att vi agerar mer miljömässigt och socialt hållbart på skolan. Arbete och undervisning kring hållbar utveckling går från teoretisk kunskap till mer praktiskt agerande. (Ska omformuleras – kanske delas upp i olika delar)
  • Hur har man jobbat med att göra mer praktik av elevernas kunskap och medvetenhet?

Kort framförhållning i Schoolity

Kort framförhållning i Schoolity. På fredag morgon V4 hade endast lite drygt 1/3 av lektionerna en planering på lektionerna inför V5 och framåt. Förväntan är att det finns planeringar två veckor framåt synliga för eleverna. Viktigt att alla följer detta!

Uppföljning av SKUA-aktiviteter/läxa

Vecka 6 är det avstämning och uppföljning av hur det gått så här långt med SKUA-arbetssätten som presenterades under höstlovet. Tanken är att alla ska testa 3 olika metoder som ni på ett eller annat sätt mött under SKUA:

 • Skriva – cirkelmodellen
 • Tala – jigsaw övning
 • Läsa – före * under * efter aktiviteter

Hela Power Pointen från Maries genomgång V44 finns här: Skua för år 3

Intresseanmälan för att åka med till Kroatien

Varazdin ansökan

Vecka 12 ska en delegation från elevrådet åka till Varazdin i Kroatien för att arbeta med frågor och metoder kring inkludering och elevrådets roll i arbetet med inkludering på skolan. I dagsläget blir det 6 elever som åker och vi tänker oss 3 vuxna med på resan. Vi ser gärna att det blir medarbetare med olika roller på skolan. Tanken är att ni åker tåg  (Green travel) med eleverna. Avresa bli därför preliminärt fredag v11 och åter hemma sön. kväll v12.

Maila eller prata med Erik om du är intresserad av att följa med. Vi behöver svar under vecka 5.

Varazdin

Önskemål inför kommande läsår vad gäller internationella projekt/kurser/skuggning

Den 23/2 ska budget för Erasmusackreditering år 3 lämnas in. Vi behöver därför veta vilka av er har idéer om vad ni skulle vilja göra under läsåret 23/24 samt början av läsår 24/25 (projektperiod 3 sträcker sig en bit in under höstterminen). Det kan gälla kurser, resor med elever, jobbskuggning etc. Finns inga dåliga idéer – bara spännande utmaningar! Hör av er i god tid innan den 23/2 om ni har fårgor eller uppslag kring vad ni vill hitta på. Utgångspunkten ska vara skolans mål (ackrediteringsmålen).

Utannonsering av Johans tjänst inför nästa läsår

Under vecka 5 kommer Johans tjänst som biträdande rektor att utannonseras inför hösten 2023. Vi hoppas kunna rekrytera så att det blir en mjuk övergång för den som kommer, helst med start under vårterminen. 

Alla i EHT ska vara på elevhälsoportalenkäten

Alla i EHT har fått ett mail med länk för att göra enkäten inför EHT-tiden på måndag. Många frågor så man måste avsätta lite tid för att göra den. Se mail.

Friluftsdag 22/2

Onsdag den 22/2 är det friluftsdag. För er som missat detta kan det vara bra att ni blockar det i era kalendrar. Mer information kommer inom kort från Idrottslärarna.

Nya elever

Under vecka 5 kommer det 4 nya elever till 22B, 22C, 21B och 20C. Alla berörda mentorer är informerade eller blir det under måndagen. 

Under vecka 4 började två elever – en i 21D och en i 20C.

Ändrade datum kollegialt lärande

Det är nu ombokat två nya datum för kollegialt lärande för åk 7 och 9. De datum som gäller för våren är:

 • 1/2
 • 29/3
 • 9/5

Tiderna är uppdaterade i den gemensamma kalendern. Tiderna för träffarna är kl. 14:00-16:30.

Erik ledig v6

Under vecka 6 är Erik J ledig/semester. Johan V är Tf rektor under Eriks ledighet.

Checklista – registrera frånvaro i Personec P

Checklista för registrering / meddelande av egen frånvaro

 • Om man är sjuk heldag SMSar man Hanna senast samma dag kl 07:30 på 070-3014951
 • Om man går hem under dagen för att man blir sjuk / måste VABBA under arbetsdagen så meddelar man Hanna på samma sätt via SMS (så att det sparas i text) samt ser till att Hanna, Erik J eller Johan V vet att man går hem och från vilken tid det gäller.
 • Man meddelar följande i SMSet:
  • Datum för den tid, dag eller de dagar man vet att man kommer att vara borta från jobbet. Om man är borta mer än en vecka så måste man ha sjukintyg.
  • Om man inte vet om det blir mer än en dag – så måste man meddela samma info till Hanna varje dag senast 07:30.
 • Man meddelar om man är sjuk själv eller VABar
  • Om man VABar så måste man meddela vilket barn man VABar för
 • När man är tillbaka på jobbet registrerar man motsvarande i Personec P

Om något ändå missats så att Hanna lägger in tjänstledighet utan lön så vänder man sig till Erik så kan han ändra om det blivit fel. Gör man det innan den 7:e innevarande månad så påverkas inte nästa lön. Om man går hem under arbetsdagen så innebär det sjukskrivning del av dag.


Erasmus och eTwinning

Aktuell kompetensutveckling just nu

Ackrediteringen år 2 – har nu ett namn: Friends

Här är projektnamnet för ackrediteringsår 2 och Erasmus+

Friends

 • Forgiveness
 • Respect
 • Inclusion
 • Encouraging
 • Nourishing
 • Dedication
 • Supportive

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

UHR erbjuder:

2 februari, kl 15-17: Webbinarium och nätverksträff för tysklärare. Ett unikt tillfälle för tysklärare att nätverka med andra tysklärare i Norden och lära sig mer om hur internationellt samarbete kan berika undervisningen. Mer info och anmälan senast 30/1: https://bit.ly/3BTQIOK

Övrigt om eTwinning:

eTwinning finns nu på en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login: https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm. Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm. Så nu är det bara att starta nya eTwinningprojekt!

Nya möjligheter med eTwinning:

# Om du har idéer om att starta ett eTwinning-projekt kan man söka medel för ett förberedande besök på den skola man ska samarbeta med. Mer info, se https://www.utbyten.se/program/erasmus-etwinning-forberedande-besok/

# Det finns också möjlighet att delta i ett eTwinning-seminarium för högstadielärare i Bergen, Norge, 22-24/3 2023. Mer info och anmälan senast 15/2, se : https://www.utbyten.se/evenemang/etwinningseminarium-i-bergen-for-hogstadielarare/?utm_campaign=utbyten-2022-12-20&utm_medium=email&utm_source=apsis


Ämneslag

 • Se till att era planeringar är uppdaterade i god tid mot eleverna i Schoolity.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Alla klasser / årskurser – påminn eleverna om att vi har besök från Frankrike. De kan komma på lektionsbesök i alla klasser.

Veckans tips

Orka plugga

”Orka plugga” – bra filmer att jobba med ang studieteknik för eleverna. https://urplay.se/bladdra/utbildning-och-media/studieteknik


Detta händer under veckan (v.5)

 • Hela veckan
  • Klass 21C tömmer återvinningstationerna.
 • Ons – 15:45-17:00 – Konferens – A-lag 7 och 9 – har kollegialt lärande A-lag 8 använder tiden för att lägga in lektionsplaneringar två veckor framåt. Ansvar A-lagsledare samt resp lärare.
 • Ons – 19:50 kommer våra besökare från Nantes till Härnösand – Värdfamiljer, Erik J, Christina B-E och Sabine möter upp.
 • TorsFre – Franska elever finns i skolan och besöker klasser emellanåt!

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

 • Fundera över om du har några idéer kring kompetensutveckling eller arbete med eleverna kring våra mål och om vi ska ta med det i budgetansökan inför nästa ackrediteringsperiod – ansökan ska vara inne 23/2.
 •