Sjökortet v9 27/2-3/3 (2023)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Prognoser, F-varningar, ämnessamtal, etc.
 • Lovskola – deadline för anmälan tisdag kväll.
 • Ledigheter och vik i café och på exp
 • Demokratiforum
 • Frånvaro.
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Prognoser, F-varningar, ämnessamtal och självskattning inför utvecklingssamtalen

Nu är det bara 1 vecka kvar till sportlovet – och veckan därefter är det utvecklingssamtal tisdag och torsdag för alla elever. Det betyder att alla F-varningar och prognoser ska vara gjorda och publicerade samt att alla ämneslärare ska hålla ämnessamtal med eleverna. Inför det samtalet ska eleverna ha laddat upp underlaget för självskattning samt fyllt i. 

Tjänstefördelningen inför lå 23/24

Vi har redan kommit ovanligt långt i arbetet med tjänstefördelningen. Den är klar i stor utsträckning. Men innan vi vet hur rekryteringen går gällande främst Ma/No så kommer vi inte publicera några förslag förrän mycket senare i vår. Vi kan dock komma att kontakta er på individnivå för att diskutera vissa ändringar utifrån där vi står nu. De är inga hemligheter, men ett arbetsmaterial – därför kommer vi inte att presentera någon helhet nu. 

Ledigheter, frånvaro och vik under kommande veckor

Under de kommande veckorna har vi en del planerad frånvaro och en del ersättare:

 • V9
  • Hanna semester – Agneta V vikarie
  • Anders på turné – Linus M vikarie
 • V10
  • Hanna semester – inge vik.
  • Lista för övriga med semestertjänst finns på exp för att se och fylla i. För alla med semestertjänst och övriga som vill vara lediga måste fylla i lista senast tisdag. Om det inte är ifyllt utgår vi från att man ska jobba, bla med sommarskola.
 • V11
  • Erik på kurs ons-fred – Johan V tf rektor
 • V12
  • Anders B på turné – Agneta V vikarie.
  • Olle L resa med elever – Beppe N vikarie.
  • Sabine D resa med elever – Malak och Hazar mfl vikare.
  • Marie B resa med elever – ingen ersättare mer än vid ev särskilda möten.

Förstahjälpenväskor

För att vi ska slippa att jaga förstahjälpenväskor inför friluftsdagar så finns nu en låda tydligt märkt med stora bokstäver ”Första hjälpen…” nere i förrådet. När ni har använt / lånat ett sådant kit lägger ni ner det i förrådet igen. 

Hanna och Anna E inventerar innehåll mm. inför större uteaktiviteter och friluftsdagar.

Kollegialt lärande vs ifyllning av F-varningar och prognoser

Tyvärr har planeringen för kollegialt lärande för åk 7 och 9 krockat med sista onsdagen inför utvecklingssamtal då vi brukar avsätta tid för att fylla i F-varningar och sätta prognoser.

Det innebär att prognoserna och F-varningarna måste göras på annan tid den här gången.


Erasmus och eTwinning

Aktuell kompetensutveckling just nu

Ackrediteringen år 2 – har nu ett namn: Friends

Här är projektnamnet för ackrediteringsår 2 och Erasmus+

Friends

 • Forgiveness
 • Respect
 • Inclusion
 • Encouraging
 • Nourishing
 • Dedication
 • Supportive

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Övrigt om eTwinning:

eTwinning finns nu på en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login: https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm. Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm. Så nu är det bara att starta nya eTwinningprojekt!


Ämneslag

 • Inventera hur samplaneringen går – är ni i fas med varandra – vad behöver justeras?

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Diskutera hur vi ska hantera penn- och suddsvinnet!
 • Komma överens om när ni vill boka in Simon eller Mattias (företrädelsevis tisdagar) för genomgång av hur man använder Dugga.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Påminn om lovskola – deadline för anmälan är tisdag 28/2.
 • Alla klasser  – jobba med självskattningen inför utvecklingssamtalen om det inte redan är gjort.

Veckans tips

Skolverket

Film om betygssättning: https://youtu.be/YKEBFiZPvz8

Info från skolverket om det nya betygssättningen: https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/andringar-i-hur-betyg-ska-sattas-och-nya-allmanna-rad


Detta händer under veckan (v.9)

 • Hela veckan
  • Klass 21D tömmer återvinningstationerna.
 • Ons – 15:45-17:00 Konftiden – inget gemensamt möte. Åk 7 och 9 har kollegialt lärande åk 8 har tid för prognoser och F-varningar. Ansvar Ämneslärare och resp A-lag
 • Tors – 18:00-21:00 Friluftsfrämjandet har lånat skolan för årsmöte – håller till i Gradängen och Ljushallen

Aktuella enkäter att göra

 • Skolinspektionsenkäten till alla lärare och alla elever i åk 8 – deadline har förskjutits av Skolinspektionen till i början av mars.


Viktiga påminnelser

 • Lovskola under sportlovet Deadline för anmälan till lovskolan är tisdag kväll den 28/2. Länk till anmälan: https://forms.office.com/e/tfBhXPUj5j

 • Demokratiforum 29/3 Se förra veckans Sjökort om anmälan till demokratiforum den 29/3. Glöm inte att anmäla er.

   

 •  

Sjökortet v8 20/2-24/2 (2023)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Inför friluftsdagen – onsdag
 • Lovskola 
 • Förstörelse i klassrum
 • Demokratiforum
 • Frånvaro.
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Ämnessamtal och självskattning inför utvecklingssamtalen

Nu är det bara 2 veckor kvar till sportlovet – och veckan därefter är det utvecklingssamtal tisdag och torsdag för alla elever. Det betyder att ni ämneslärare ska hålla ämnessamtal med eleverna. Inför det samtalet ska eleverna ha laddat upp underlaget för självskattning samt fyllt i. 

Skolråd anteckningar

Här är anteckningarna från onsdagens skolråd: Skolråd 230215 anteckningar

Brandrutin

Under skolrådet kom frågan upp ang hur vår brandrutin ser ut och att det var oklart i någon klass om läraren skulle följa klassen ut eller om de ska sluta upp med sina mentorer på uppsamlingsplatsen. Viktigt att det är klart för alla vuxna i skolan – klasserna / grupperna följer den lärare de har då larmet går. Den läraren vet bäst vilka som var på lektionen. Läs hela brandrutinen här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2022/10/brandrutin-hedda-wisingskolan-221013-2.pdf

Laddare och hörlurar

För att alla elever ska få möjlighet att lyssna på instruktioner, filmer och ljudböcker på sina datorer så kommer vi att erbjuda alla elever att låna ett par hörlurar av skolan. Detta för att svinnet av hörlurar som vi har haft i klassrummen har varit för omfattande. Vi kommer att gå ut med en intresseanmälan till alla elever för att se hur stort behovet är av att ha skolans eller egna hörlurar. Genom att göra detta kommer vi att kunna ställa krav på att alla elever har lurar – egna eller lån från skolan.

Vi kommer även att sälja laddare till självkostnadspris till de elever som tappat sina. De kommer det här läsåret kosta 316 kr.

Påminnelse – vikten av att göra kränkningsanmälningar

När kränkningar sker, när elever blir utsatta / utsätter varandra för dumheter så ska en kränkningsanmälan göras. Här hittar du anmälan: https://heddawisingskolan.com/anmalan-krankande-behandling/

Våra rutiner för ärendegången vid kränkande behandling och diskriminering hittar du här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/rutiner-och-c3a5tgc3a4rder-vid-krc3a4nkande-behandling.pdf

Val inför friluftsdagen den 22/2

Missa  inte mailet från Patrick ang friluftsdagen. Där finns alla info om var man ska vara, vilka man ska teama ihop med under dagen sam vem som ansvarar för säkerhet och riskanalys.

Demokratiforum 29/3

Ni har alla fått nedanstående mail från Martin G ang Demokratiforum. Elever som känner att de är delaktiga och kan påverka sin skolsituation tar mer ansvar och är mer nöjda och stolta över sin skola. Ta chansen att vara med!

Onsdag 29/3 mellan 13.00 – 16.00 kommer den rikstäckande organisationen Elevernas riksförbund till Hedda Wisingskolan för att hålla workshopen ” Demokratiforum”. 

Workshopen behandlar frågor om arbetsmiljö och elevdemokrati/elevinflytande och bygger på de svar som kommit från en enkät som eleverna fick göra i början av februari som heter ”Hur mår du av att gå på Hedda Wisingskolan?” (Ni kan se frågorna på den här länken:  https://forms.gle/QgV2KGgaGJaLQr8i7 )

ER kommer hit och håller den här workshopen för oss och de elever som visat intresse, och vi lär tillsammans om dessa frågor och hur vi kan främja ett gott samtalsklimat kring detta viktiga ämne.

Ni som är intresserade av att delta kan anmäla er via denna länk: DEMOKRATIFORUM

Om ni vill veta mer om Elevernas riksförbund och Demokratiforum kan ni göra det här: Elevernas riksförbund – Demokratiforum

Har ni några funderingar så är det bara att höra av sig till Martin!

Ökad förstörelse i klassrummen

Vi ser en ökad förstörelse i klassrummen. Främst vad gäller kablar, uttag, nätverk, projektorer och tillbehör. Detta gör att Erik kommer tat gå ut till vissa klasser för att prata med dem de kommande veckorna. 

Bedömningsstödet på skolverkets hemsida

Följande info har gått ut ang driftstörningar under v8 hos skolverket och deras sida för bedömningsstöd:

Under vecka 8 genomför vi ett tekniskt underhållsarbete. Från lördagen den 18 februari till och med den 24 februari är det inte möjligt att logga in och få åtkomst till lösenordskyddat bedömningsstöd och kartläggningsmaterial. Öppet material kommer att vara åtkomligt precis som vanligt.

Om lärare planerar att använda material som finns skyddat bakom lösenord under vecka 8 rekommenderar vi att de hämtar materialet och sparar det på en säker plats innan dess.
Det kommer heller inte vara möjligt att skapa konton eller administrera befintliga användare.

Vi ber om ursäkt för eventuella problem detta orsakar.

Lovskola under sportlovet

Vi kommer att erbjuda lovskola tre dagar under sportlovet för de elever som är intresserade. Följande info och anmälningslänk har gått ut till alla elever:

Hej alla elever och vårdnadshavare,
 
Vi erbjuder lovskola under sportlovets tre första dagar: 6-8/3 (måndag till och med onsdag vecka 10).
 
Lovskolan på sportlovet är ett tillfälle att med stöd arbeta ikapp om man känner att man är efter, slutföra påbörjade uppgifter eller göra examinationer som inte hunnits med under läsåret (eller som man missat på grund av sjukdom). 
 
Någon regelrätt planerad ämnesundervisning kommer inte ske. Med andra ord måste du själv som elev veta vad det är du ska arbeta med utifrån redan planerade och givna uppgifter. Därför är det bra om du de närmaste dagarna tar kontakt med dina lärare där du vet/tror att du har uppgifter att ta igen, så att du har klart för dig vilket material som ska tas med till lovskolan.
 
Lovskolan kommer att vara öppen mellan 09:00 och 14:00 varje dag. Enklare lunch erbjuds.
 
Om det blir många som anmäler sig så kommer elever i åk 8 och 9 att prioriteras.
 
Deadline för anmälan till lovskolan är tisdag kväll den 28/2.
 
 
Med vänlig hälsning Erik Juntikka, rektor Hedda Wisingskolan

Erasmus och eTwinning

Aktuell kompetensutveckling just nu

Ackrediteringen år 2 – har nu ett namn: Friends

Här är projektnamnet för ackrediteringsår 2 och Erasmus+

Friends

 • Forgiveness
 • Respect
 • Inclusion
 • Encouraging
 • Nourishing
 • Dedication
 • Supportive

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Övrigt om eTwinning:

eTwinning finns nu på en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login: https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm. Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm. Så nu är det bara att starta nya eTwinningprojekt!


Ämneslag

 • Planeria inför Wisingdagar

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Informera om friluftsdagen på onsdag.
 • Alla klasser  – jobba med självskattningen inför utvecklingssamtalen.

Veckans tips

Grundskoletideningen

Ur grundskoletidningen ang ordning i klassrummet: https://www.grundskoletidningen.se/8-2018/10-tips-okad-studiero-i-klassrummet 


Detta händer under veckan (v.8)

 • Hela veckan
  • Klass 21D tömmer återvinningstationerna.
 • Ons – Friluftsdag – se ovan
 • Ons – 15:45-17:00 Konftiden – kort möte tillsammans sedan planering Wisingdagar Ansvar Skolledning och resp A-lag

Aktuella enkäter att göra

 • Skolinspektionsenkäten till alla lärare och alla elever i åk 8.


Viktiga påminnelser

 • Fundera över om du har några idéer kring kompetensutveckling eller arbete med eleverna kring våra mål och om vi ska ta med det i budgetansökan inför nästa ackrediteringsperiod – ansökan ska vara inne 23/2.
 •  

Sjökortet v7 13/2-17/2 (2023)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Skolråd onsdag.
 • Val inför programbesök åk 9.
 • Klassråd på mentorstiden.
 • Budgetansökan Erasmus+
 • Välja aktivitet inför friluftsdagen den 22/2.
 • Närvaro vid möten.
 • Frånvaro.
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Självskattning inför utvecklingssamtal

Nu bör eleverna börja med självskattningen inför utvecklingssamtalen. Tid måste avsättas för detta innan utvecklingssamtalen. Samtalen blir platta och innehållslösa och svåra för eleverna att hålla om de inte har gjort självskattningar.

Skolråd på onsdag

På onsdag kväll kl 18:30 är det skolråd. Alla A-lag ska vara representerade. 

Häftmassa – ett problem

Häftmassa har blivit ett problem på skolan. Vi ska inte ge eleverna tillgång till häftmassa. Under v 6 har Anders B fått rengöra ett stort antal skåplås från häftmassa, som trycks in i låsen. 

Val inför friluftsdagen den 22/2

Nu är det dags för eleverna att göra valen av aktiviteter inför friluftsdagen onsdagen den 22/2. Alla klasser ska göra detta på mentorstiden nu på måndag (se nedan). Alla val ska vara gjorda denast onsdag den 15/2 kl 15:00. Länk har skickats ut till alla elever.

Åk 9 ska göra val inför programbesök

Malin L har skickat ut en länk till alla elever i åk 9 för att göra programbesök framöver. Eleverna behöver göra sina val snarast. Ta tid på mentorstiden under veckan att göra dessa val.

Budget inför Erasmusår 3

Under måndagen kommer arbetet med budgetansökan inför kommande erasmusbudgetår – aug 2023 till nov 2024 – att börja. Den ska vara inlämnad den 23/2 och vill därför ha in eventuella förslag och idéer snarast.

Checklista – registrera frånvaro i Personec P

Checklista för registrering / meddelande av egen frånvaro

 • Om man är sjuk heldag SMSar man Hanna senast samma dag kl 07:30 på 070-3014951
 • Om man går hem under dagen för att man blir sjuk / måste VABBA under arbetsdagen så meddelar man Hanna på samma sätt via SMS (så att det sparas i text) samt ser till att Hanna, Erik J eller Johan V vet att man går hem och från vilken tid det gäller.
 • Man meddelar följande i SMSet:
  • Datum för den tid, dag eller de dagar man vet att man kommer att vara borta från jobbet. Om man är borta mer än en vecka så måste man ha sjukintyg.
  • Om man inte vet om det blir mer än en dag – så måste man meddela samma info till Hanna varje dag senast 07:30.
 • Man meddelar om man är sjuk själv eller VABar
  • Om man VABar så måste man meddela vilket barn man VABar för
 • När man är tillbaka på jobbet registrerar man motsvarande i Personec P

Om något ändå missats så att Hanna lägger in tjänstledighet utan lön så vänder man sig till Erik så kan han ändra om det blivit fel. Gör man det innan den 7:e innevarande månad så påverkas inte nästa lön. Om man går hem under arbetsdagen så innebär det sjukskrivning del av dag.


Erasmus och eTwinning

Aktuell kompetensutveckling just nu

Ackrediteringen år 2 – har nu ett namn: Friends

Här är projektnamnet för ackrediteringsår 2 och Erasmus+

Friends

 • Forgiveness
 • Respect
 • Inclusion
 • Encouraging
 • Nourishing
 • Dedication
 • Supportive

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Övrigt om eTwinning:

eTwinning finns nu på en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login: https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm. Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm. Så nu är det bara att starta nya eTwinningprojekt!

Nya möjligheter med eTwinning:

# Om du har idéer om att starta ett eTwinning-projekt kan man söka medel för ett förberedande besök på den skola man ska samarbeta med. Mer info, se https://www.utbyten.se/program/erasmus-etwinning-forberedande-besok/

# Det finns också möjlighet att delta i ett eTwinning-seminarium för högstadielärare i Bergen, Norge, 22-24/3 2023. Mer info och anmälan senast 15/2, se : https://www.utbyten.se/evenemang/etwinningseminarium-i-bergen-for-hogstadielarare/?utm_campaign=utbyten-2022-12-20&utm_medium=email&utm_source=apsis


Ämneslag

 • Se till att era planeringar är uppdaterade i god tid mot eleverna i Schoolity.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda, men se till att utse skolrådsrepresentant till dem 15/2.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Alla klasser / årskurser ska göra val av aktivitet inför friluftsdagen den 22/2. De har alla fått mail om detta.
 • Åk 9 ska göra val av programbesök.

Veckans tips

Erasmus+

Är ni intresserade av kurser eller motsvarande för att jobba med skolans mål med inspiration från något annat EU-land – se kursutbud här: https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy.htm eller via New Horizons kurskatalog: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2022/08/catalogue-new-horizons-malta.pdf

Meddela Erik, Tobias, Marie eller Ann-Sofie snarast om det är ni har något i åtanke.


Detta händer under veckan (v.7)

 • Hela veckan
  • Klass 21D tömmer återvinningstationerna.
 • Mån – 08:40-09:20 – Klassråd Ansvar mentorer och klassrådsrepresentanter
 • Mån – 13:00-14:00 – Elevrådsmöte Ansvar resp. klassrådsrepresentanter och elevrådet
 • Ons – 15:45-17:00 Alla resande ska presentera sina resor och kurser hittills under läsåret Ansvar alla som varit på resor/mobiliteter

Aktuella enkäter att göra

 • Skolinspektionsenkäten till alla lärare och alla elever i åk 8.


Viktiga påminnelser

 • Fundera över om du har några idéer kring kompetensutveckling eller arbete med eleverna kring våra mål och om vi ska ta med det i budgetansökan inför nästa ackrediteringsperiod – ansökan ska vara inne 23/2.
 •  

Sjökortet v6 6/2-10/2 (2023)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Emottagande av nya elever
 • Vuxna till Kroatien klart.
 • Viktigt kring Klassråd!
 • Skolråd den 15/2
 • Skolinspektionsenkäten
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Viktigt kring klassråd

Klassråd

Det kommer signaler från elevrådet att det i vissa klasser slarvas med klassråden – att de inte hålls när det ska eller att återkoppling till och från elevrådet inte sker. V7 är det klassråd på mentorstiden på måndagen därefter elevråd på kl 11:00 samma måndag.

Se till att klassråd hålls kontinuerligt enligt den gemensamma kalendern och att det återkopplas till och från elevrådet genom de representanter som finns i respektive klass. 

Skolråd onsdag 15/2

På onsdagen den 15/2 är det skolråd på skola. Varje A-lag ska vara representerat: Meddela Erik / Johan vem som representerar respektive A-lag. 

Den preliminära agendan är följande:

 • Nuläget på skolan – lärarrepresentanter beskriver / föräldrar beskriver vad de uppfattar.
 • Rekrytering och personalsituation.
 • Inför avslutningsfest åk 9
 • Internationella projekt.
 • Övriga frågor.

Nu ligger annons ute på Johans biträdande rektorsuppdrag ute 

Annons ligger ute på kommunens hemsida samt på Platsbanken. https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/27107540

Plastglas har försvunnit från cafét

Det har försvunnit ca 80 plastglas från kafeterian sen skolstart (i augusti). Om det har lånats sådana glas från cafét som måste de lämnas tillbaka. 

Skolinspektionsenkäten 2023

Skolinspektionen

Nu har skolinspektionsenkäten för 2023 gått ut till alla vårdnadshavare och alla lärare, samt instruktioner och koder till alla mentorer. Det är deadline den 24/2. Ni mentorer som fått uppgifterna – se till att ni avsätter mentorstid till att göra enkäten.

Brandlarm under torsdagen

Brandkåren konstaterade att torsdagens brandlarm var ett tekniskt fel. Vilket är skönt – men nog så irriterande att behöva utrymma skolan. Vi får se det som en övning.  

Det är dock viktigt att vi vuxna föregår med gott exempel när vi går ut. När larmet går ska ALLA gå ut så snart som möjligt. Vi ska inte gå förbi arbetsrum och liknande för att hämta kläder och skor. ALLA ska ut direkt ur skolan.

Att ta emot nya elever

När vi tar emot nya elever måste alla mentorer utse ett par faddrar som får i uppdrag att ta hand om de nya eleverna lite extra under den första tiden. De nya eleverna kan behöva hjälp att hitta runt i skolan, hitta till gymnastiken, hur man gör vid lunchen, de kan behöva social kontakt mm. 

En rutin för detta kommer  – men tills dess – utse faddrar när det kommer nya elever!

Checklista – registrera frånvaro i Personec P

Checklista för registrering / meddelande av egen frånvaro

 • Om man är sjuk heldag SMSar man Hanna senast samma dag kl 07:30 på 070-3014951
 • Om man går hem under dagen för att man blir sjuk / måste VABBA under arbetsdagen så meddelar man Hanna på samma sätt via SMS (så att det sparas i text) samt ser till att Hanna, Erik J eller Johan V vet att man går hem och från vilken tid det gäller.
 • Man meddelar följande i SMSet:
  • Datum för den tid, dag eller de dagar man vet att man kommer att vara borta från jobbet. Om man är borta mer än en vecka så måste man ha sjukintyg.
  • Om man inte vet om det blir mer än en dag – så måste man meddela samma info till Hanna varje dag senast 07:30.
 • Man meddelar om man är sjuk själv eller VABar
  • Om man VABar så måste man meddela vilket barn man VABar för
 • När man är tillbaka på jobbet registrerar man motsvarande i Personec P

Om något ändå missats så att Hanna lägger in tjänstledighet utan lön så vänder man sig till Erik så kan han ändra om det blivit fel. Gör man det innan den 7:e innevarande månad så påverkas inte nästa lön. Om man går hem under arbetsdagen så innebär det sjukskrivning del av dag.


Erasmus och eTwinning

Aktuell kompetensutveckling just nu

Ackrediteringen år 2 – har nu ett namn: Friends

Här är projektnamnet för ackrediteringsår 2 och Erasmus+

Friends

 • Forgiveness
 • Respect
 • Inclusion
 • Encouraging
 • Nourishing
 • Dedication
 • Supportive

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Övrigt om eTwinning:

eTwinning finns nu på en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login: https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm. Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm. Så nu är det bara att starta nya eTwinningprojekt!

Nya möjligheter med eTwinning:

# Om du har idéer om att starta ett eTwinning-projekt kan man söka medel för ett förberedande besök på den skola man ska samarbeta med. Mer info, se https://www.utbyten.se/program/erasmus-etwinning-forberedande-besok/

# Det finns också möjlighet att delta i ett eTwinning-seminarium för högstadielärare i Bergen, Norge, 22-24/3 2023. Mer info och anmälan senast 15/2, se : https://www.utbyten.se/evenemang/etwinningseminarium-i-bergen-for-hogstadielarare/?utm_campaign=utbyten-2022-12-20&utm_medium=email&utm_source=apsis


Ämneslag

 • Se till att era planeringar är uppdaterade i god tid mot eleverna i Schoolity.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda, men se till att utse skolrådsrepresentant till dem 15/2.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Alla klasser / årskurser – påminn eleverna om att vi har besök från Frankrike. De kan komma på lektionsbesök i alla klasser.

Veckans tips

Skolverket

Viktigt att stärka elevers inflytande – bland annat genom klassråd: https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/vardegrund-och-arbetsmiljo/stark-elevers-inflytande


Detta händer under veckan (v.6)

 • Hela veckan
  • Klass 21C tömmer återvinningstationerna.
  • Erik har semester  – Johan V är tf rektor
 • Tis – 13:30-16:00 Avslut med våra franska besökare Ansvar Christina B-E, Ann-Sofie och Sabine.
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid – Uppföljning av SKUA-uppgifterna – samling gemensamt i Gradängsalen, därefter arbete i ämnesgrupper Ansvar Marie B

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

 • Fundera över om du har några idéer kring kompetensutveckling eller arbete med eleverna kring våra mål och om vi ska ta med det i budgetansökan inför nästa ackrediteringsperiod – ansökan ska vara inne 23/2.
 •