Sjökortet v6 6/2-10/2 (2023)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Emottagande av nya elever
 • Vuxna till Kroatien klart.
 • Viktigt kring Klassråd!
 • Skolråd den 15/2
 • Skolinspektionsenkäten
 • Frånvaro
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Viktigt kring klassråd

Klassråd

Det kommer signaler från elevrådet att det i vissa klasser slarvas med klassråden – att de inte hålls när det ska eller att återkoppling till och från elevrådet inte sker. V7 är det klassråd på mentorstiden på måndagen därefter elevråd på kl 11:00 samma måndag.

Se till att klassråd hålls kontinuerligt enligt den gemensamma kalendern och att det återkopplas till och från elevrådet genom de representanter som finns i respektive klass. 

Skolråd onsdag 15/2

På onsdagen den 15/2 är det skolråd på skola. Varje A-lag ska vara representerat: Meddela Erik / Johan vem som representerar respektive A-lag. 

Den preliminära agendan är följande:

 • Nuläget på skolan – lärarrepresentanter beskriver / föräldrar beskriver vad de uppfattar.
 • Rekrytering och personalsituation.
 • Inför avslutningsfest åk 9
 • Internationella projekt.
 • Övriga frågor.

Nu ligger annons ute på Johans biträdande rektorsuppdrag ute 

Annons ligger ute på kommunens hemsida samt på Platsbanken. https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/27107540

Plastglas har försvunnit från cafét

Det har försvunnit ca 80 plastglas från kafeterian sen skolstart (i augusti). Om det har lånats sådana glas från cafét som måste de lämnas tillbaka. 

Skolinspektionsenkäten 2023

Skolinspektionen

Nu har skolinspektionsenkäten för 2023 gått ut till alla vårdnadshavare och alla lärare, samt instruktioner och koder till alla mentorer. Det är deadline den 24/2. Ni mentorer som fått uppgifterna – se till att ni avsätter mentorstid till att göra enkäten.

Brandlarm under torsdagen

Brandkåren konstaterade att torsdagens brandlarm var ett tekniskt fel. Vilket är skönt – men nog så irriterande att behöva utrymma skolan. Vi får se det som en övning.  

Det är dock viktigt att vi vuxna föregår med gott exempel när vi går ut. När larmet går ska ALLA gå ut så snart som möjligt. Vi ska inte gå förbi arbetsrum och liknande för att hämta kläder och skor. ALLA ska ut direkt ur skolan.

Att ta emot nya elever

När vi tar emot nya elever måste alla mentorer utse ett par faddrar som får i uppdrag att ta hand om de nya eleverna lite extra under den första tiden. De nya eleverna kan behöva hjälp att hitta runt i skolan, hitta till gymnastiken, hur man gör vid lunchen, de kan behöva social kontakt mm. 

En rutin för detta kommer  – men tills dess – utse faddrar när det kommer nya elever!

Checklista – registrera frånvaro i Personec P

Checklista för registrering / meddelande av egen frånvaro

 • Om man är sjuk heldag SMSar man Hanna senast samma dag kl 07:30 på 070-3014951
 • Om man går hem under dagen för att man blir sjuk / måste VABBA under arbetsdagen så meddelar man Hanna på samma sätt via SMS (så att det sparas i text) samt ser till att Hanna, Erik J eller Johan V vet att man går hem och från vilken tid det gäller.
 • Man meddelar följande i SMSet:
  • Datum för den tid, dag eller de dagar man vet att man kommer att vara borta från jobbet. Om man är borta mer än en vecka så måste man ha sjukintyg.
  • Om man inte vet om det blir mer än en dag – så måste man meddela samma info till Hanna varje dag senast 07:30.
 • Man meddelar om man är sjuk själv eller VABar
  • Om man VABar så måste man meddela vilket barn man VABar för
 • När man är tillbaka på jobbet registrerar man motsvarande i Personec P

Om något ändå missats så att Hanna lägger in tjänstledighet utan lön så vänder man sig till Erik så kan han ändra om det blivit fel. Gör man det innan den 7:e innevarande månad så påverkas inte nästa lön. Om man går hem under arbetsdagen så innebär det sjukskrivning del av dag.


Erasmus och eTwinning

Aktuell kompetensutveckling just nu

Ackrediteringen år 2 – har nu ett namn: Friends

Här är projektnamnet för ackrediteringsår 2 och Erasmus+

Friends

 • Forgiveness
 • Respect
 • Inclusion
 • Encouraging
 • Nourishing
 • Dedication
 • Supportive

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Övrigt om eTwinning:

eTwinning finns nu på en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login: https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm. Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm. Så nu är det bara att starta nya eTwinningprojekt!

Nya möjligheter med eTwinning:

# Om du har idéer om att starta ett eTwinning-projekt kan man söka medel för ett förberedande besök på den skola man ska samarbeta med. Mer info, se https://www.utbyten.se/program/erasmus-etwinning-forberedande-besok/

# Det finns också möjlighet att delta i ett eTwinning-seminarium för högstadielärare i Bergen, Norge, 22-24/3 2023. Mer info och anmälan senast 15/2, se : https://www.utbyten.se/evenemang/etwinningseminarium-i-bergen-for-hogstadielarare/?utm_campaign=utbyten-2022-12-20&utm_medium=email&utm_source=apsis


Ämneslag

 • Se till att era planeringar är uppdaterade i god tid mot eleverna i Schoolity.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda, men se till att utse skolrådsrepresentant till dem 15/2.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Alla klasser / årskurser – påminn eleverna om att vi har besök från Frankrike. De kan komma på lektionsbesök i alla klasser.

Veckans tips

Skolverket

Viktigt att stärka elevers inflytande – bland annat genom klassråd: https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/vardegrund-och-arbetsmiljo/stark-elevers-inflytande


Detta händer under veckan (v.6)

 • Hela veckan
  • Klass 21C tömmer återvinningstationerna.
  • Erik har semester  – Johan V är tf rektor
 • Tis – 13:30-16:00 Avslut med våra franska besökare Ansvar Christina B-E, Ann-Sofie och Sabine.
 • Ons – 15:45-17:00 Konf.tid – Uppföljning av SKUA-uppgifterna – samling gemensamt i Gradängsalen, därefter arbete i ämnesgrupper Ansvar Marie B

Aktuella enkäter att göra


Viktiga påminnelser

 • Fundera över om du har några idéer kring kompetensutveckling eller arbete med eleverna kring våra mål och om vi ska ta med det i budgetansökan inför nästa ackrediteringsperiod – ansökan ska vara inne 23/2.
 •