Sjökortet v8 20/2-24/2 (2023)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Inför friluftsdagen – onsdag
 • Lovskola 
 • Förstörelse i klassrum
 • Demokratiforum
 • Frånvaro.
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Ämnessamtal och självskattning inför utvecklingssamtalen

Nu är det bara 2 veckor kvar till sportlovet – och veckan därefter är det utvecklingssamtal tisdag och torsdag för alla elever. Det betyder att ni ämneslärare ska hålla ämnessamtal med eleverna. Inför det samtalet ska eleverna ha laddat upp underlaget för självskattning samt fyllt i. 

Skolråd anteckningar

Här är anteckningarna från onsdagens skolråd: Skolråd 230215 anteckningar

Brandrutin

Under skolrådet kom frågan upp ang hur vår brandrutin ser ut och att det var oklart i någon klass om läraren skulle följa klassen ut eller om de ska sluta upp med sina mentorer på uppsamlingsplatsen. Viktigt att det är klart för alla vuxna i skolan – klasserna / grupperna följer den lärare de har då larmet går. Den läraren vet bäst vilka som var på lektionen. Läs hela brandrutinen här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2022/10/brandrutin-hedda-wisingskolan-221013-2.pdf

Laddare och hörlurar

För att alla elever ska få möjlighet att lyssna på instruktioner, filmer och ljudböcker på sina datorer så kommer vi att erbjuda alla elever att låna ett par hörlurar av skolan. Detta för att svinnet av hörlurar som vi har haft i klassrummen har varit för omfattande. Vi kommer att gå ut med en intresseanmälan till alla elever för att se hur stort behovet är av att ha skolans eller egna hörlurar. Genom att göra detta kommer vi att kunna ställa krav på att alla elever har lurar – egna eller lån från skolan.

Vi kommer även att sälja laddare till självkostnadspris till de elever som tappat sina. De kommer det här läsåret kosta 316 kr.

Påminnelse – vikten av att göra kränkningsanmälningar

När kränkningar sker, när elever blir utsatta / utsätter varandra för dumheter så ska en kränkningsanmälan göras. Här hittar du anmälan: https://heddawisingskolan.com/anmalan-krankande-behandling/

Våra rutiner för ärendegången vid kränkande behandling och diskriminering hittar du här: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2016/10/rutiner-och-c3a5tgc3a4rder-vid-krc3a4nkande-behandling.pdf

Val inför friluftsdagen den 22/2

Missa  inte mailet från Patrick ang friluftsdagen. Där finns alla info om var man ska vara, vilka man ska teama ihop med under dagen sam vem som ansvarar för säkerhet och riskanalys.

Demokratiforum 29/3

Ni har alla fått nedanstående mail från Martin G ang Demokratiforum. Elever som känner att de är delaktiga och kan påverka sin skolsituation tar mer ansvar och är mer nöjda och stolta över sin skola. Ta chansen att vara med!

Onsdag 29/3 mellan 13.00 – 16.00 kommer den rikstäckande organisationen Elevernas riksförbund till Hedda Wisingskolan för att hålla workshopen ” Demokratiforum”. 

Workshopen behandlar frågor om arbetsmiljö och elevdemokrati/elevinflytande och bygger på de svar som kommit från en enkät som eleverna fick göra i början av februari som heter ”Hur mår du av att gå på Hedda Wisingskolan?” (Ni kan se frågorna på den här länken:  https://forms.gle/QgV2KGgaGJaLQr8i7 )

ER kommer hit och håller den här workshopen för oss och de elever som visat intresse, och vi lär tillsammans om dessa frågor och hur vi kan främja ett gott samtalsklimat kring detta viktiga ämne.

Ni som är intresserade av att delta kan anmäla er via denna länk: DEMOKRATIFORUM

Om ni vill veta mer om Elevernas riksförbund och Demokratiforum kan ni göra det här: Elevernas riksförbund – Demokratiforum

Har ni några funderingar så är det bara att höra av sig till Martin!

Ökad förstörelse i klassrummen

Vi ser en ökad förstörelse i klassrummen. Främst vad gäller kablar, uttag, nätverk, projektorer och tillbehör. Detta gör att Erik kommer tat gå ut till vissa klasser för att prata med dem de kommande veckorna. 

Bedömningsstödet på skolverkets hemsida

Följande info har gått ut ang driftstörningar under v8 hos skolverket och deras sida för bedömningsstöd:

Under vecka 8 genomför vi ett tekniskt underhållsarbete. Från lördagen den 18 februari till och med den 24 februari är det inte möjligt att logga in och få åtkomst till lösenordskyddat bedömningsstöd och kartläggningsmaterial. Öppet material kommer att vara åtkomligt precis som vanligt.

Om lärare planerar att använda material som finns skyddat bakom lösenord under vecka 8 rekommenderar vi att de hämtar materialet och sparar det på en säker plats innan dess.
Det kommer heller inte vara möjligt att skapa konton eller administrera befintliga användare.

Vi ber om ursäkt för eventuella problem detta orsakar.

Lovskola under sportlovet

Vi kommer att erbjuda lovskola tre dagar under sportlovet för de elever som är intresserade. Följande info och anmälningslänk har gått ut till alla elever:

Hej alla elever och vårdnadshavare,
 
Vi erbjuder lovskola under sportlovets tre första dagar: 6-8/3 (måndag till och med onsdag vecka 10).
 
Lovskolan på sportlovet är ett tillfälle att med stöd arbeta ikapp om man känner att man är efter, slutföra påbörjade uppgifter eller göra examinationer som inte hunnits med under läsåret (eller som man missat på grund av sjukdom). 
 
Någon regelrätt planerad ämnesundervisning kommer inte ske. Med andra ord måste du själv som elev veta vad det är du ska arbeta med utifrån redan planerade och givna uppgifter. Därför är det bra om du de närmaste dagarna tar kontakt med dina lärare där du vet/tror att du har uppgifter att ta igen, så att du har klart för dig vilket material som ska tas med till lovskolan.
 
Lovskolan kommer att vara öppen mellan 09:00 och 14:00 varje dag. Enklare lunch erbjuds.
 
Om det blir många som anmäler sig så kommer elever i åk 8 och 9 att prioriteras.
 
Deadline för anmälan till lovskolan är tisdag kväll den 28/2.
 
 
Med vänlig hälsning Erik Juntikka, rektor Hedda Wisingskolan

Erasmus och eTwinning

Aktuell kompetensutveckling just nu

Ackrediteringen år 2 – har nu ett namn: Friends

Här är projektnamnet för ackrediteringsår 2 och Erasmus+

Friends

 • Forgiveness
 • Respect
 • Inclusion
 • Encouraging
 • Nourishing
 • Dedication
 • Supportive

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Övrigt om eTwinning:

eTwinning finns nu på en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login: https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm. Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm. Så nu är det bara att starta nya eTwinningprojekt!


Ämneslag

 • Planeria inför Wisingdagar

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Informera om friluftsdagen på onsdag.
 • Alla klasser  – jobba med självskattningen inför utvecklingssamtalen.

Veckans tips

Grundskoletideningen

Ur grundskoletidningen ang ordning i klassrummet: https://www.grundskoletidningen.se/8-2018/10-tips-okad-studiero-i-klassrummet 


Detta händer under veckan (v.8)

 • Hela veckan
  • Klass 21D tömmer återvinningstationerna.
 • Ons – Friluftsdag – se ovan
 • Ons – 15:45-17:00 Konftiden – kort möte tillsammans sedan planering Wisingdagar Ansvar Skolledning och resp A-lag

Aktuella enkäter att göra

 • Skolinspektionsenkäten till alla lärare och alla elever i åk 8.


Viktiga påminnelser

 • Fundera över om du har några idéer kring kompetensutveckling eller arbete med eleverna kring våra mål och om vi ska ta med det i budgetansökan inför nästa ackrediteringsperiod – ansökan ska vara inne 23/2.
 •