Sjökortet v9 27/2-3/3 (2023)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Prognoser, F-varningar, ämnessamtal, etc.
 • Lovskola – deadline för anmälan tisdag kväll.
 • Ledigheter och vik i café och på exp
 • Demokratiforum
 • Frånvaro.
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Prognoser, F-varningar, ämnessamtal och självskattning inför utvecklingssamtalen

Nu är det bara 1 vecka kvar till sportlovet – och veckan därefter är det utvecklingssamtal tisdag och torsdag för alla elever. Det betyder att alla F-varningar och prognoser ska vara gjorda och publicerade samt att alla ämneslärare ska hålla ämnessamtal med eleverna. Inför det samtalet ska eleverna ha laddat upp underlaget för självskattning samt fyllt i. 

Tjänstefördelningen inför lå 23/24

Vi har redan kommit ovanligt långt i arbetet med tjänstefördelningen. Den är klar i stor utsträckning. Men innan vi vet hur rekryteringen går gällande främst Ma/No så kommer vi inte publicera några förslag förrän mycket senare i vår. Vi kan dock komma att kontakta er på individnivå för att diskutera vissa ändringar utifrån där vi står nu. De är inga hemligheter, men ett arbetsmaterial – därför kommer vi inte att presentera någon helhet nu. 

Ledigheter, frånvaro och vik under kommande veckor

Under de kommande veckorna har vi en del planerad frånvaro och en del ersättare:

 • V9
  • Hanna semester – Agneta V vikarie
  • Anders på turné – Linus M vikarie
 • V10
  • Hanna semester – inge vik.
  • Lista för övriga med semestertjänst finns på exp för att se och fylla i. För alla med semestertjänst och övriga som vill vara lediga måste fylla i lista senast tisdag. Om det inte är ifyllt utgår vi från att man ska jobba, bla med sommarskola.
 • V11
  • Erik på kurs ons-fred – Johan V tf rektor
 • V12
  • Anders B på turné – Agneta V vikarie.
  • Olle L resa med elever – Beppe N vikarie.
  • Sabine D resa med elever – Malak och Hazar mfl vikare.
  • Marie B resa med elever – ingen ersättare mer än vid ev särskilda möten.

Förstahjälpenväskor

För att vi ska slippa att jaga förstahjälpenväskor inför friluftsdagar så finns nu en låda tydligt märkt med stora bokstäver ”Första hjälpen…” nere i förrådet. När ni har använt / lånat ett sådant kit lägger ni ner det i förrådet igen. 

Hanna och Anna E inventerar innehåll mm. inför större uteaktiviteter och friluftsdagar.

Kollegialt lärande vs ifyllning av F-varningar och prognoser

Tyvärr har planeringen för kollegialt lärande för åk 7 och 9 krockat med sista onsdagen inför utvecklingssamtal då vi brukar avsätta tid för att fylla i F-varningar och sätta prognoser.

Det innebär att prognoserna och F-varningarna måste göras på annan tid den här gången.


Erasmus och eTwinning

Aktuell kompetensutveckling just nu

Ackrediteringen år 2 – har nu ett namn: Friends

Här är projektnamnet för ackrediteringsår 2 och Erasmus+

Friends

 • Forgiveness
 • Respect
 • Inclusion
 • Encouraging
 • Nourishing
 • Dedication
 • Supportive

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Övrigt om eTwinning:

eTwinning finns nu på en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login: https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm. Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm. Så nu är det bara att starta nya eTwinningprojekt!


Ämneslag

 • Inventera hur samplaneringen går – är ni i fas med varandra – vad behöver justeras?

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Diskutera hur vi ska hantera penn- och suddsvinnet!
 • Komma överens om när ni vill boka in Simon eller Mattias (företrädelsevis tisdagar) för genomgång av hur man använder Dugga.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Påminn om lovskola – deadline för anmälan är tisdag 28/2.
 • Alla klasser  – jobba med självskattningen inför utvecklingssamtalen om det inte redan är gjort.

Veckans tips

Skolverket

Film om betygssättning: https://youtu.be/YKEBFiZPvz8

Info från skolverket om det nya betygssättningen: https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/andringar-i-hur-betyg-ska-sattas-och-nya-allmanna-rad


Detta händer under veckan (v.9)

 • Hela veckan
  • Klass 21D tömmer återvinningstationerna.
 • Ons – 15:45-17:00 Konftiden – inget gemensamt möte. Åk 7 och 9 har kollegialt lärande åk 8 har tid för prognoser och F-varningar. Ansvar Ämneslärare och resp A-lag
 • Tors – 18:00-21:00 Friluftsfrämjandet har lånat skolan för årsmöte – håller till i Gradängen och Ljushallen

Aktuella enkäter att göra

 • Skolinspektionsenkäten till alla lärare och alla elever i åk 8 – deadline har förskjutits av Skolinspektionen till i början av mars.


Viktiga påminnelser

 • Lovskola under sportlovet Deadline för anmälan till lovskolan är tisdag kväll den 28/2. Länk till anmälan: https://forms.office.com/e/tfBhXPUj5j

 • Demokratiforum 29/3 Se förra veckans Sjökort om anmälan till demokratiforum den 29/3. Glöm inte att anmäla er.

   

 •