Sjökortet v7 13/2-17/2 (2023)

Sjökortet Schoolity

Allmän information 

Agenda måndagsmöte

 • Skolråd onsdag.
 • Val inför programbesök åk 9.
 • Klassråd på mentorstiden.
 • Budgetansökan Erasmus+
 • Välja aktivitet inför friluftsdagen den 22/2.
 • Närvaro vid möten.
 • Frånvaro.
 • Övriga frågor

Hedda Wisingskolans värdegrund, vision och mål

Mål och indikatorer är från och med ht22 uppdaterade.

Här hittar du i fortsättningen alltid vår gemensamma värdegrund, vision och mål, indikatorer, aktiviteter/åtgärder samt strategier. När vi pratar om våra mål i skolan handlar det om våra gemensamma mål – vårt och nämndens mål:  En god miljö för utveckling och lärande 


Frånvaro medarbetare – stående post

Här kan du alltid gå in och se vilka som är borta för dagen. Uppdateras löpande under vardagar. Klicka här – frånvaro medarbetare.


Självskattning inför utvecklingssamtal

Nu bör eleverna börja med självskattningen inför utvecklingssamtalen. Tid måste avsättas för detta innan utvecklingssamtalen. Samtalen blir platta och innehållslösa och svåra för eleverna att hålla om de inte har gjort självskattningar.

Skolråd på onsdag

På onsdag kväll kl 18:30 är det skolråd. Alla A-lag ska vara representerade. 

Häftmassa – ett problem

Häftmassa har blivit ett problem på skolan. Vi ska inte ge eleverna tillgång till häftmassa. Under v 6 har Anders B fått rengöra ett stort antal skåplås från häftmassa, som trycks in i låsen. 

Val inför friluftsdagen den 22/2

Nu är det dags för eleverna att göra valen av aktiviteter inför friluftsdagen onsdagen den 22/2. Alla klasser ska göra detta på mentorstiden nu på måndag (se nedan). Alla val ska vara gjorda denast onsdag den 15/2 kl 15:00. Länk har skickats ut till alla elever.

Åk 9 ska göra val inför programbesök

Malin L har skickat ut en länk till alla elever i åk 9 för att göra programbesök framöver. Eleverna behöver göra sina val snarast. Ta tid på mentorstiden under veckan att göra dessa val.

Budget inför Erasmusår 3

Under måndagen kommer arbetet med budgetansökan inför kommande erasmusbudgetår – aug 2023 till nov 2024 – att börja. Den ska vara inlämnad den 23/2 och vill därför ha in eventuella förslag och idéer snarast.

Checklista – registrera frånvaro i Personec P

Checklista för registrering / meddelande av egen frånvaro

 • Om man är sjuk heldag SMSar man Hanna senast samma dag kl 07:30 på 070-3014951
 • Om man går hem under dagen för att man blir sjuk / måste VABBA under arbetsdagen så meddelar man Hanna på samma sätt via SMS (så att det sparas i text) samt ser till att Hanna, Erik J eller Johan V vet att man går hem och från vilken tid det gäller.
 • Man meddelar följande i SMSet:
  • Datum för den tid, dag eller de dagar man vet att man kommer att vara borta från jobbet. Om man är borta mer än en vecka så måste man ha sjukintyg.
  • Om man inte vet om det blir mer än en dag – så måste man meddela samma info till Hanna varje dag senast 07:30.
 • Man meddelar om man är sjuk själv eller VABar
  • Om man VABar så måste man meddela vilket barn man VABar för
 • När man är tillbaka på jobbet registrerar man motsvarande i Personec P

Om något ändå missats så att Hanna lägger in tjänstledighet utan lön så vänder man sig till Erik så kan han ändra om det blivit fel. Gör man det innan den 7:e innevarande månad så påverkas inte nästa lön. Om man går hem under arbetsdagen så innebär det sjukskrivning del av dag.


Erasmus och eTwinning

Aktuell kompetensutveckling just nu

Ackrediteringen år 2 – har nu ett namn: Friends

Här är projektnamnet för ackrediteringsår 2 och Erasmus+

Friends

 • Forgiveness
 • Respect
 • Inclusion
 • Encouraging
 • Nourishing
 • Dedication
 • Supportive

Kursutbud via New Horizons

Se kurskatalog för läsåret – fler intressanta kurser kopplade till våra mål: Catalogue New Horizons Malta

Övrigt om eTwinning:

eTwinning finns nu på en ny plattform, European School Education Platform (ESEP), se https://school-education.ec.europa.eu/sv

För att komma till etwinning ska du logga in med ett EU-login. Med ditt EU-login kommer du att nå EU:s alla webbsidor (som tex Beneficiary Module). Här kan du enkelt skapa ett EU-login: https://webgate.ec.europa.eu/IMSOC/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm. Om du redan har ett konto på eTwinning så ska du använda samma e-postadress nu som du hade tidigare. Detta för att komma åt tidigare projekt mm. Så nu är det bara att starta nya eTwinningprojekt!

Nya möjligheter med eTwinning:

# Om du har idéer om att starta ett eTwinning-projekt kan man söka medel för ett förberedande besök på den skola man ska samarbeta med. Mer info, se https://www.utbyten.se/program/erasmus-etwinning-forberedande-besok/

# Det finns också möjlighet att delta i ett eTwinning-seminarium för högstadielärare i Bergen, Norge, 22-24/3 2023. Mer info och anmälan senast 15/2, se : https://www.utbyten.se/evenemang/etwinningseminarium-i-bergen-for-hogstadielarare/?utm_campaign=utbyten-2022-12-20&utm_medium=email&utm_source=apsis


Ämneslag

 • Se till att era planeringar är uppdaterade i god tid mot eleverna i Schoolity.

A-lagstid / A-lagsarbete

 • Ni följer er egen agenda, men se till att utse skolrådsrepresentant till dem 15/2.

Att göra på mentorstid

Måndagstiden

 • Alla klasser / årskurser ska göra val av aktivitet inför friluftsdagen den 22/2. De har alla fått mail om detta.
 • Åk 9 ska göra val av programbesök.

Veckans tips

Erasmus+

Är ni intresserade av kurser eller motsvarande för att jobba med skolans mål med inspiration från något annat EU-land – se kursutbud här: https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy.htm eller via New Horizons kurskatalog: https://heddawisingskolan.files.wordpress.com/2022/08/catalogue-new-horizons-malta.pdf

Meddela Erik, Tobias, Marie eller Ann-Sofie snarast om det är ni har något i åtanke.


Detta händer under veckan (v.7)

 • Hela veckan
  • Klass 21D tömmer återvinningstationerna.
 • Mån – 08:40-09:20 – Klassråd Ansvar mentorer och klassrådsrepresentanter
 • Mån – 13:00-14:00 – Elevrådsmöte Ansvar resp. klassrådsrepresentanter och elevrådet
 • Ons – 15:45-17:00 Alla resande ska presentera sina resor och kurser hittills under läsåret Ansvar alla som varit på resor/mobiliteter

Aktuella enkäter att göra

 • Skolinspektionsenkäten till alla lärare och alla elever i åk 8.


Viktiga påminnelser

 • Fundera över om du har några idéer kring kompetensutveckling eller arbete med eleverna kring våra mål och om vi ska ta med det i budgetansökan inför nästa ackrediteringsperiod – ansökan ska vara inne 23/2.
 •